nedelja, 9. december 2018

SIMFONIJA USODE ALI BEDANČEVE UKANE V DEŽELI SEDMIH PALČKOV (Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 5, c mol, op. 67)VRATA USODE SO SE ODPRLA.
Četrtek, 6. 12. 2018 ob 18.00.

V občutno preveliki sejni sobi, za katero se je približno leto nazaj zapravilo okoli 67.000 EUR, vstopa izvoljenih »šest« (sedmi je že bil v prostoru).
Pa se vrnimo malo več kot leto nazaj – v leto 2016/17
Kljub opozarjanju (manjšinskih »neposvečenih« svetnikov), da je NERACINALNO POTROŠITI cca 67.000 EUR ZA NEPOTREBNO INVESTICIJO, občinsko vodstvo skupaj s »posvečeno večino« vseeno odloči, da je nujno potrebno obnoviti podstrešje občinske stavbe (občinske seje so takrat potekale v ti. gasilski sejni sobi) in v njem narediti veliko sejno sobo z vso potrebno tehniko za snemanje sej.

In za 67.000 evrov kasneje dobimo novo sejno sobo, ki omogoča »gostilniški nivo razprave«,  saj razpravljavcu ni potrebno pristopiti do govorniškega odra.
Vse lepo in prav. Mogoče je bila stara »gasilska« sejna soba res malo tesna za 14 SVETNIKOV skupaj z občinskim vodstvom. In mogoče so bili stoli res malo manj udobni, pa tudi za razpravljanje je bilo potrebno malo več gibanja, ampak… 67.000 EUR za udoben stol in mikrofon pred skoraj vsakim svetnikom??!!
Mogoče sem čudna, ampak kot smo razmišljali  »mi neposvečeni«, bi bilo ceneje kupiti udobne blazine za vsak stol, pa tudi sprehod do mikrofona ni bil tako napačen, saj je po dolgem sedenju res »pasalo« malo pretegniti noge.
Vsaj delčka tega zneska (67.000 EUR) bi bila malenkost bolj potrebna stara kulturna dvorana, kjer imamo občani srečo uživati v kakovostnih predstavah, ampak kar je je. Sejno dvorano smo dobili, nismo se več stiskali in sedenje je bilo res bolj udobno.
Le v razmislek… ob investiranju je bilo očitno nepomembno vprašanje, kako bodo do nove sejne sobe dostopale osebe, ki so soočene z invalidnostjo in nikomur iz občinskega vodstva ni padlo na pamet, da bi bilo potrebno dostop omogočiti vsem občanom Loške doline... tudi gibalno oviranim občanom.
A glej si ga zlomka. Le nekaj mesecev kasneje  je občinsko vodstvo ob podpori svoje »posvečene večine« (in to ravno v veliki udobni sejni sobi, kjer za 67.000 EUR lahko udobno sedi NAJMANJ 14 SVETNIKOV), izglasovalo, da je »nujno potrebno« spremeniti volilni sistem ter ZMANJŠATI ŠTEVILO ČLANOV OBČINSKEGA SVETA IZ 14 NA 7.

Res je zanimivo, kako se brez težav (razmisleka) sprejemajo »nujne pomembne« odločitve o porabi 67.000 EUR, le nekaj mesecev kasneje pa naša »elita«, ponovno doživi razsvetljenski preblisk, da je sprememba volilnega sistema nujna in edina pravilna, racionalna in smiselna za preživetje naše občine. Skratka - kot »dober gospodar« se odločijo zmanjšati občinske stroške z zmanjšanjem števila svetnikov.
Hmmm… ali pa je mogoče zgodba malo drugačna?
Nočem napletati, da je šlo za volilno matematiko in preračunavanje, da nekdo le tako lahko doseže večino v občinskem svetu zaradi njemu »ubogljivih« volivcev, saj za to nimam materialnega dokaza. Zato naj ostane le pri vprašanju »ali je bilo teh 67.000 EUR upravičeno porabljenih za NOVO sejno sobo«?
In tako je sejna soba v letošnjem letu postala občutno prevelika za izbrano peščico sedmih… no ja, je pa udobna temu ni moč oporekati.
Vračamo se v sedanjost in vstop »izvoljenih šest« v novo občinsko sejno sobo v podstrešju občinske stavbe.
Vstop, presenečenje in nejevolja.
Določen sedežni red nas razporedi tako, da šest svetnikov sedi v vrsti kot »pred strelskim vodom«, druga polovica sejne sobe je prazna in vseh šest svetnikov gleda v nasprotno steno (ki je mimogrede res lepa stena, saj je bila obnovljeno nedolgo nazaj znotraj tistih 67.000 EUR).
Res »Brincljevski« občutek, da smo kot »palčki ujeti v kletki Bedančeve koče«. Manjkal je le še zvok »še bl žvo, še bl noro, še bl na poskok«… 
(https://www.youtube.com/watch?v=dgG5smOLPQA)
Imena enega od svetnikov ni v tej »ravni strelski liniji« in kot začasni predsedujoči po poslovniku, sedi poleg sedanjega (in bodočega župana), kar daje slutiti, da bo tam ostal tudi za naprej kot s strani župana imenovani podžupan.
Po večinskem negodovanju preostalih (bodočih) članov občinskega sveta in zahtevi po odgovoru na vprašanje, kdo je samovoljno določil takšen sedežni red, je s strani občinske uprave prišel odgovor, da ga je določil direktor občinske uprave.
Ker se je negodovanje nadaljevalo in je medtem vstopil dosedanji (in bodoči) župan, smo prisotni z njegove strani dobili odgovor, da je sedežni red določil on sam. V razpravo se je vključil tudi poleg njega sedeči bodoči svetnik in ostro izjavil: »kaj bi sploh rada, kaj te moti, tako je prav, ker se govori v kamere, ne pa en z drugim in ni potrebe, da se gledamo in da je prav da smo premešani, ker smo tukaj za vse in ni strank«.
Na takšno aroganco je pač bilo potrebno odgovoriti in gospod bodoči, poleg župana sedeči, svetnik je dobil poduk, da »je bistvo demokracije pogovor med ljudmi in ne govorjenje v kamero in nastopanje za javnost«, zato je sedežni red zelo moteč in neprimeren.
V pogovor se je vključil tudi bodoči župan in zelo ostro povedal, da se je »on odločil, kako bomo občinski svetniki sedeli in da so imena razporejena po vrstnem redu kot je bilo število glasov » in »da bo na nasprotni strani sedela občinska uprava«
(Po tem arogantnem nastopu, mi je na misel ponovno prišla zgodbica o »sestri Ratchet«). 
Po zahtevi naj župan pove, kdo mu daje to pristojnost, da določa takšne zadeve glede občinskega sveta, smo dobili odgovor, da »JE ON ŽUPAN IN ON O TEM ODLOČA«.
[Hmmm… odgovor kot se pritiče pravemu »cesarju«.]
Po zahtevi naj predstavi predpis v katerem piše, da je to njegova pristojnost, je ponovno ostro povedal, da je župan in »da ima to pravico«.
(Še ena »cesarska« izjava… cesarska krona je bila očitno že na glavi, čeprav glava uradno še
ni bila »kronana« (beri: potrjena))
Po ponovni zahtevi, da pojasni od kod mu ta pravica…. odgovora ni bilo več (očitno je bil bodoči gospod župan prepričan, da bo izjava v stilu »jaz sem župan in JAZ ODLOČAM« zadostovala).  
Kakor koli že, svetniki smo ta zelo zanimiv (pred)začetek seje zaključili z dogovorom, da se bomo o tem pogovorili sami na »kadrovski komisiji« in se odločili, kako bo zadeva zastavljena za naprej, to sejo pa smo se MI ODLOČILI , da jo izpeljemo tako kot je nekdo drug ukazal.
Seja se je nadaljevala s predpisanimi formalnostmi potrjevanja mandatov, predstavitev poročila s strani predsednice občinske volilne komisije, potrjevanje mandatov članom občinskega sveta, potrjevanja mandata župana.
In glej ga zlomka,  spet se je pokazalo nepoznavanje predpisov s strani sedanjega/bodočega občinskega vodstva.
Po poslovniku prvo konstitutivno sejo, do potrditve mandata županu, vodi najstarejši član občinskega sveta. Ko je županu mandat potrjen, pa najstarejši član občinskega sveta te pristojnosti nima več.
Zgodilo pa se je, da je po potrditvi mandata županu, najstarejši član vodil sejo še naprej (potrjevanje sestave ti. kadrovske komisije), župan pa je (vede ali nevede) obsedel ob njem. Ob mojem opozorilu, da imam »proceduralno« pa se je le nasmehnil in seja je bila medtem zaključena.
Evo, tako je to. In človek se resno vpraša ali je zaradi te nepravilnosti sestava ti. kadrovske komisije sploh verodostojno potrjena ali ni.
Mogoče sem malenkostna, ampak pravila so napisana zato, da se jih upošteva in se po predpisanih pravilih vse ljudi obravnava ENAKO.
Mogoče pa živim v zmoti in bi zadostoval »gostilniški pogovor« ob dobri domači klobasi in šilcu domačega žganja namesto dviga rok.
Ampak naj bo v tem primeru tako kot je.  Kot pravi Rabindranath Tagore:
»Spal sem in sanjal, da je življenje radost; prebudil sem se in ugotovil, da je življenje dolžnost. Ravnal sem se po tem in glej, dolžnost je postala radost!«

Mandati so potrjeni!

Ker se po tako zanimivem začetku mojega »svetnikovanja« počutim res pravljično, se za trenutek preselimo v vsem znano deželo sedmih palčkov.
Kot je poznano so se (ali pa se še) palčki ukvarjali z rudarjenjem. In to se je simbolično že zgodilo tudi v realnosti.
Dan pred prvo konstitutivno sejo občinskega sveta je župan dobil pisno pobudo od enega izmed sedmih »palčkov« (no ja, v resnici je bila »palčica«) »naj župan (oz. občinska uprava) po konstitutivni seji vsem svetnikom predstavi projekte, ki so v občini trenutno v teku, iz razloga, da svetniki pridobijo informacije iz prve roke in zastavijo tudi vprašanja
Predlog je bil, da »se predstavi predvsem projekte o katerih se največ govori: gradnja doma za ostarele, gradnja večnamenske dvorane, vodooskrba (plan obnove vodovodnega omrežja in iskanje novega vodnega vira - Čolniči) in še kakšnega za katerega mogoče sploh ne vemo.« 
Seveda z namenom, da se izve »v kakšni fazi so projekti, kdaj se predvideva začetek, mogoče tudi kdaj je predviden zaključek, kolikšen bo strošek za občino, kakšna risba, skica, dokumentacija na to temo...«
In pisni odgovor župana je bil: »Žal po današnji seji ne bo možna koordinacija oz. razgovor o temah, ki vas zanimajo, kajti po seji imam že načrtovan drug dogodek. V kolikor pa bi se želeli oglasiti na pogovor kateri drugi termin, mi prosim sporočite
»Palčica je rudarila« naprej in v pisni korespondenci podala predlog: »Mogoče bi zadeve lahko predstavil direktor občinske uprave. Tudi od drugih svetnikov sem dobila odziv, da bi bilo srečanje na to temo zelo dobrodošlo in da imajo vprašanja
Napisala je tudi: »Ne zdi se mi smiselno, da se sestajamo individualno, saj se s tem neracionalno porablja čas, pa tudi prav je, da vsi svetniki pridemo do enakih informacij.
V kolikor pač danes seznanitev ne bo možna, dajem pobudo, da srečanje na to temo vseeno skličete od nekem drugem terminu (dovolj zgodaj, pa v popoldanskem času, saj so v dopoldanskem času svetniki večinoma zasedeni).«
In rezultat tega »rudarjenja« pa je bil, da na konstitutivni seji NI BILO NE DIREKTORJA, NE NIKOGAR IZ OBČINSKE UPRAVE, razen pristojne za DD in zapisnikarice. Župan pa po zaključeni seji ni vzbujal pretiranega občutka, da bi se mu zelo mudilo na »druge obveznosti«.
 Skratka odgovora na prej zastavljena vprašanja še nismo dobili, bodo pa »palčki rudarili« še naprej in slej ko prej bo narejen izkop… pa upam, da bo tisto kar bo prišlo na dan nekaj, česar bomo vsi občani Loške doline veseli (tj. upamo na projekte, ki se izvajajo/ali se bodo izvajali  racionalno).

Ob zaključku, po prebranem, naj si simboliko naslova razloži vsak sam. In kot jo bo sam razumel, tako bo prav.
                                                                  Zgodba gre naprej.

Mandati članom občinskega sveta so potrjeni. Tako je občinski svet konstituiran in delo za katerega so nam občani zaupali svojo prihodnost, se je začelo.

»Peta simfonija je danes enako živa, kot je bila ob svojem nastanku, vsaki generaciji glasbenikov in poslušalcev pa ponuja neizčrpne interpretativne možnosti. Udarce usode, oziroma motiv pa  je Beethoven sam razložil s stavkom: "Tako trka usoda na vrata".« (https://sl.wikipedia.org/wiki/Simfonija_%C5%A1t._5_(Beethoven))

Naj ob tej priložnosti zaključim z modro mislijo Saj Babe:

NOBENO VESELJE NI ENAKO TISTEMU, KI TE PREVEVA OB MISLI, DA SLUŽIŠ DRUGIM.

Pravljični pozdrav!


Ni komentarjev:

Objavite komentar