sobota, 2. januar 2021

»BABILONSKI STOLP« V DOLINI SOLZNI/TIHI

 

Kar par mesecev je minilo od mojega zadnjega zapisa, kar pa ne pomeni, da se ni dogajalo nič.

Oooo, se je dogajalo. In to zelo veliko se je dogajalo.

Vse svoje sile in aktivnosti sem v tem obdobju usmerila predvsem v prizadevanja za razreševanje posameznih zadev, ki so za nas občane predstavljale nevarnost za naše zdravje in čisto okolje v katerem bivamo.

V teh parih mesecih mojega »blogerskega mrka«,  sem pripravila ogromno dopisov, obvestil, opravila ogromno usklajevanj, telefonijad, sestankov …. Skratka, pobralo mi je ves prosti čas in energijo.

In zato je bila z moje strani  takšna » blogerska tišina«.

Recimo, da je ta praznični čas prispeval tudi k nekoliko bolj sproščenem ozračju. In moči za novo pisanje so se obnovile.

V tem prazničnem času mi je na misel prišla resnična »zgodba« izpred več kot 20-ih let. Iz časa prvega župana Jerneja Zabukovca (pok.).

Gre nekako takole.

»Pred več kot 20 leti, tam nekje okoli leta 1997, v času županovanja sedaj pokojnega bivšega župana Jerneja Zabukovca, je Amatersko gledališče DPD Svoboda Loška dolina, uprizorilo eno od svojih predstav, ki smo si jih vedno z veseljem ogledali. In tudi takratna predstava (katere naslov mi je, žal, ušel iz spomina) je bila komična in zabavna. In ob vseh  teh predstavah (ki so nam bile zelo ljube) je avditorij »umiral od smeha«. Tudi tale je bila ena izmed dolgoletne bogate palete, tovrstnih amaterskih gledaliških dogodkov.

Torej, zgodila se je premiera in častno mesto v naši lokalni »kinodvorani« je zasedel takratni župan.

Oh, koliko »priprav« je bilo s strani župana v dopoldanskem času na tale dogodek. Da bo igra zabavna, se je vedelo. Da bo moral ( oz. je spodobno) po koncu predstave župan na oder in povedati nekaj besed, pa je bilo tudi nesporno.

In tu so se »težave« šele začele.

Ne vem zakaj je župana, ki je bil sicer vajen javnega nastopanja, pred tem njegovim nastopom »zgrabila« takšna trema, da se je celo dopoldne pripravljal, kaj bo povedal, kako bo povedal, kako bo šel pred polno dvorano na oder in iz njega, komu bo podaril šopek in …. ojoj, »kaj pa če se zmotim, kaj pa če se zvrnem po stopnicah pri odhodu iz odra«,  je jadikoval. Ja, celo dopoldne je bilo potrebno »izvajati nekakšno relaksacijsko terapijo«.

In kaj je bilo »najtežje«?

Župan si je  zamislil, da bo režiserju in igralcem »čestital za dramo« in nikakor si ni mogel v mislih osmisliti, da mora v bistvu  čestitati za »komedijo« ali pa enostavno kar samo za »igro«.

Po celo dopoldanskem ponavljanju, da bo predstava komedija in ne drama in da se šopek podari glavni igralki, župan s »pušelcem« v roki samozavestno zakoraka na oder, ponosno (v svojem stilu – vsi ki smo poznali tega našega Jerneja, vemo kako je to izgledalo) razločno pove, da igralcem »čestita za dramo«, »pušelc« je dobesedno vtaknil v roko »taprvemu igralcu, ki je stal poleg njega« … in ko se je že cela dvorana (z igralci vred) dobesedno krohotala tej »drami na odru«, se župan samozavestno odpravil iz odra na svoj sedež ter ponosno povprašal:  »A je bilo v redu?« .

Ja, ja v redu, v redu, sem vsa solzna od smeha, pritrdila in zadeva se je, v zadovoljstvo vseh sodelujočih in prisotnih, uspešno zaključila.

In zaključek vsega skupaj… naslednji dan je župan pride v »službo« in »pribije«, da je bila  »ta drama pa res za umret smešna«.  Kaj naj? Ponovno je bilo smeha »za umret«.«

Mogoče zgodba ni predstavljena tako smešno kot je dejansko bilo komično, a kdo je poznal Jerneja, si prav zlahka pred očmi nariše in predstavlja kako je »skakal in ropotal« in kako je vse skupaj zgledalo.

 

Če se človek po več kot 20-ih letih tega spominja,

potem je že  moralo biti »smešno za umret«, kaj ne?

 

In ironija vsega skupaj…  takrat se je vsaj vedelo »kaj je drama, kaj komedija«. Danes pa ni več jasno ali je okoli nas drama ali komedija, ali mogoče celo tragedija. Nekako se nagibam bolj k slednji, saj tole vse skupaj, nikamor ne pelje oz. pelje vedno nižje in vedno globje, obratno sorazmerno napredku in razvoju.

Predhodno sem omenila okoljsko katastrofo, ki nam je konec oktobra, v začetku novembra 2020, grozila. Na srečo, se je vse skupaj nekoliko »zaustavilo«. Vprašanje pa je, kaj bi bilo, če se nebi tako zelo angažirali v Prezidu in tudi mi, na slovenski strani.  

Kar se nas tiče, naj omenim, da sem se  že od konca oktobra 2020 trudila nevarnost predstaviti tudi v Sloveniji. Glede na novice, ki jih je bilo zaslediti na uradni strani Grada Čabar in tudi v hrvaških medijih, sem navezala stik s posameznimi poslanci v našem parlamentu in problematiko predstavila. Na podlagi informacij, se je poslanec g. Predrag Bakovič (iz Kočevja) odločil, da o navedeni tematiki pridobi dodatne informacije, zato je g. mag. Andreju Vizjaku, ministru za okolje in prostor, na to temo posredoval poslansko vprašanje. Ministrstvo pa je na to temo, potem  uradno kontaktiralo pristojne službe v Zagrebu.

Dne 11. 11. 2020 sem tudi na župana naslovila pobudo, da se župan in občinski svet Občine Loška dolina, aktivno vključijo v aktivnosti, ki se v Prezidu odvijajo  v zvezi z odprtjem sežigalnice odpadkov ob Slovensko-Hrvaški meji. Saj sežigalnica-predelovalnica (op. na začetku se je izpostavljalo tudi sežigalnico) smeti na območju Nature 2000 ter na področju, kjer je kraška sestava tal, lahko usodno vpliva tudi na našo kakovost življenja. Da vidika zdravega bivalnega okolja niti ne izpostavljam.

In kakšen je bil odgovor župana?

Takole nekako gre  …. župan Občine Loška dolina zadevo »spremlja« na podlagi (neuradnega) namiga (???) in ga  »zadeva skrbi«, v kolikor »bi obrat dobil ustrezna dovoljenja«. V tekstu pa je navrgel tudi, »da posamezniki celotno situacijo izkoriščajo v predvolilne namene in s tem še dodatno ustvarjajo zmedenost med občani.«

Na kaj takšnega človek skorajda nima spodobnega komentarja.

»Komedija« (ali mogoče drama,tragedija) brez primere!

Seveda je bilo vse skupaj javno objavljeno… in seveda tudi moj javno odgovor na takšno pisanje, ki se je glasil nekako takole:

»…hvala za vašo »skrb«, a če bo obrat dobil »ustrezna dovoljenja«, vam bo lahko ostala le  še »zaskrbljenost«, ki jo  boste » lahko dejansko (svojim podpornikom) trosili naokoli v predvolilnem času v svoje predvolilne namene«.  

Trenutno se borimo ZA ČISTO OKOLJE  in ZA SVOJE ZDRAVJE ne za volilne glasove, gospod župan.  

Vaše volitve in predvolilno obdobje, so trenutno samo v vaših mislih in vaših dejanjih. Razen, če nameravate nemudoma odstopiti, kar mogoče niti ni najslabša rešitev.  Ups, potem pa je res nastopilo tole vaše »predvolilno obdobje«. Sicer pa, še sreča, da je bilo s strani poslanca Bakoviča postavljeno poslansko vprašanje, saj očitno, s strani Občine Loška dolina (razen zaskrbljenosti), ne bo kake posebne reakcije.«

Naj nadaljujem, da je bilo dogajanje tudi javno predstavljeno  v osrednjem dnevniku na SLO 1 (in še večkrat na SLO 1), na Radiu SLO 1 v najbolj poslušanih jutranjih novicah, v Notranjsko primorskih novicah in drugih medijih. Občani Prezida pa so zadevo predstavljali na njihovi TV, radiu in raznih drugih medijih. Dobili so podporo tudi s strani svojega župana (mimogrede, zanimivo, da niso dobili le pisma, da se »gredo predvolilno zgodbo«).  No, tudi »naš župan« se je vključil v aktivnosti …. in (sicer ob skorajšnjem koncu aktivnosti)  povedal kako s »obratom za odpadke« v Prezidu ne bo nič, ker ne bodo dobili dovoljenj.

Samo ena malenkost je pri vsem tem ….. po »bitki je lahko vsak general«, kaj ne?

Pa ni pomembno.

Tudi s pomočjo naših poslancev in ministrstva, se je doseglo, da se bo naše čisto okolje ohranilo. To pa je bistvo, ki smo ga hoteli doseči, kaj ne?

 

Pa nadaljujmo. Iz »pepela je vstala« tudi  »zgodba okoli večnamenskega športnega objekta v Starem trgu«, ki se je po celoletnem »mrku« spet začela »odvijati«. In res je vse skupaj »nekdo na tempiral« tako, da bo vse skupaj »aktualno« tam nekje v času predvolilne kampanje. Pa nič zato, to je njegova legitimna odločitev. Povem le zato, da se ve, kakšne »obljube bomo v tem času ponovno poslušali« (četrtič, če se ne motim) in ... kako že tisto gre »kdo gre, samo kolikokrat na led«? Odločitev pa je naša/vaša.

Naj povem še, kaj se trenutno dogaja na temo te »večnamenske športne dvorane«.

Dne 11. 11. 2020 sem županu posredovala naslednjo POBUDO:

»Glede na dejstvo, da ste kot  župan 9. 11. 2020 imenovali strokovno posvetovalno telo za pripravo projektne naloge za izgradnjo dvorane v Občini Loška dolina, opozarjam, da je ta delovna skupina le vaše posvetovalno telo, torej posvetovalno telo  župana in ne občinskega sveta. Župan namreč lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti in priprava projektne naloge za izgradnjo dvorane v Občini Loška dolina je naloga župana. Izdelek, ki ga bo pripravilo to strokovno posvetovalno telo je izključna odgovornost župana in s tem se odgovornosti župan ne more izogniti ali odgovornost preložiti na člane tega posvetovalnega telesa ali še manj na občinski svet.

Komisije, ki jih ustanovi občinski svet,  pa so delovna telesa občinskega sveta in le te komisije delujejo kot posvetovalna telesa občinskega sveta.

Navedeno je bilo zaradi jasnosti potrebo opozoriti, da se takoj razjasni razmerja in odgovornosti in da se razjasni, da se župan  z imenovanjem svojega posvetovalnega telesa , ne odreši odgovornosti za ne/ustreznost pripravljene dokumentacije/naloge.

Občinski svet pa sprejema občinski proračun (in v njem tudi potrdi znesek za investicijo) in tudi  nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta.

Zato ponovno opozarjam, da mora Občinski svet, v izogib morebitnim prihodnjim zadržkom glede finančnega predimenzioniranja dvorane,  še pred začetkom dela te skupine, sprejeti najvišji sprejemljivi finančni okvir, ki se ga z izgradnjo tega objekta ne sme prekoračiti.

Če finančna omejitev s strani občinskega sveta ne bo sprejeta, je delo te županove posvetovalne skupine brezpredmetno in neusklajeno.

Na to pomembno dejstvo, ki predstavlja osnovno izhodišče za pripravo naloge, ki jo bo skupina pripravila županu  in v katero se morajo uokviriti tudi vse želje in potrebe uporabnikov, sem opozorila že na zadnji seji občinskega sveta, 15. 10. 2020. Torej skoraj cel mesec pred imenovanjem te delovne skupine.

Moj predlog je bil na seji preslišan, v obravnavo pa do imenovanja tega županovega posvetovalnega telesa,  tudi nismo prejeli nikakršnega gradiva, ki bi ga lahko obravnavali korespondenčno, še pred imenovanjem delovne skupine.

Zato predlagam, da se še pred prvim sestankom imenovanega županovega posvetovalnega telesa , skliče korespondenčna seja občinskega sveta in se občinskemu svet v potrditev predlaga naslednji sklep:

»Finančni okvir v katerem  županovo strokovno posvetovalno telo za pripravo projektne naloge za izgradnjo dvorane v Občini Loška dolina, županu lahko pripravi izhodišča za projektno nalogo večnamenskega športnega objekta in ureditve zunanjih športnih površin, ne sme preseči  zgornje meje 4 mio EUR z DDV.«

Menim, da je to zgornja meja finančnih sredstev, ki jih občina lahko nameni za celotno realizacijo predmetnega projekta (upoštevaje tudi potrebe po drugih nujnih investicijah), ob tem, da se upošteva klasično izgradnjo objekta na način, ki bo primerljiv in skladen z objektom osnovne šole ter tudi z maksimalno oceno vsakoletnih tekočih vzdrževalnih stroškov do največ  50.000 eur letno.«

V to posvetovalno telo si je župan imenoval naslednje člane:

Aleš Ožbolt (OŠ Stari trg), Andreja Buh (DPD Svoboda), Lojze Škulj (zainteresirana javnost), Matjaž Antončič (ŠZ Loška dolina), Bogdan Zevnik (Občina Loška dolina).

Koordinator oz. moderator odbora je podjetje Valpro d.o.o. in v njegovem imenu pooblaščen Darko Žitko.

In kaj je ob vsem tem najbolj nenavadno (če hočete presenetljivo/nerazumljivo)?

Ko se ugotovi, da gre pri tem projektu samovolja ponovno svojo pot.

Ko se ugotovi, da se namesto, da bi koordiniral odbor visoko izobražen gradbeni inženir, ki je zaposlen v občinski upravi, župan raje imenuje/najame nekoga zunanjega.

Ko se ugotovi, da je v ta »odbor« kot član imenovan celo direktor občinske uprave, ki nima kot član tam kaj početi, ampak mora sodelovati in delovati že kot strokovni sodelavec odbora (ali če hočete, njegov koordinator).

Ko se ugotovi, da je podžupan in član občinskega sveta kar naenkrat v odboru »postal zainteresirana javnost« in ne predstavnik občinskega sveta, če že meni, da je njegovo »znanje in usposobljenost« tam neobhodno potrebno, potem ti je hitro jasno kam »pes taco moli«.

In »molil« jo je v smeri predragega projekta, katerega cene bi lahko »zletele v nebo«, katerega letni strošek bi bil še višji od »tazadnjih« 120.000 eur/letno. Pa še tega »zunanjega koordinatorja« (za katerega sicer še ne vem, kje ima župan v proračunu sploh podlago, ki bi mu dovoljevala sklepanje pogodbe za njegovo plačilo, če pa bo delal brezplačno, pa mora tudi obstajati pogodba, kaj ne?) bo verjetno potrebno plačati. Verjetno ga bo župan plačal iz lastnega žepa, če je temu tako .

Skratka, da se omeji »apetite/namero« sem takoj, ko sem izvedela za županovo imenovanje »njegovega posvetovalnega telesa« (naj poudarim, da ima za to legitimno pravico, saj ta to prevzema vso odgovornost) podala pisni predlog za sprejem  (zgoraj navedenih) omejevalnih sklepov (ti. za občino še sprejemljive gabarite za izvedbo projekta). In v decembru 2020 sta bila sklepa posredovana v odločanje na korespondenčni seji občinskega sveta. Rezultata še ne vem.

Še vprašanje:

Ali je res, da naj bi bilo letos (2020) v celi občini rojenih le 11 otrok (lani 22, leto prej tudi okoli 20)?

Če je tako, se je potrebno res zelo zamisliti tudi glede tega večnamenskega športnega objekta, da nebi slučajno postal »hiša strahov«

(v smislu, ker ga ne bo imel kdo uporabljati).

 

Pa pojdimo naprej in preidimo k (že skoraj zimzeleni) dolgoletni temi – zgodba o čistilni napravi in priključevanju na novozgrajeno kanalizacijo Iga vas- Kozarišče.

Glede čistilne naprave in trenutne nezmožnosti priklopa novih PE-jev na novo zgrajeno  kanalizacijsko omrežje, pa je, kot kaže, »zgodba«, ki se bo očitno razrešila (ali pa začela razreševati), šele ko bo zastopnik občine (beri:  župan) dobil določbo ARSA  (oz. najverjetneje, ko ta »župan«, ne bo več »župan«). Takole je bilo tudi »začutiti« iz izjav v članku v zadnjih Notranjsko-primorskih novicah.

No ja, jasno mu je (kar ne morem verjeti, da temu nebi bilo tako) verjetno že zdaj, kdo je »zamočil v tej zgodbi«, a se še vedno kaže s prstom na Komunalo (in bog-si-ga-vedi na koga še), čeprav bi bilo korektno in spodobno, takoj (oz. ko je bil še čas) »posuti se s pepelom« in  priznati napako. Če se pravočasno »pošteno pove kaj se je zgodilo«, se sicer vse naokoli »nerga«, a takoj se pristopi k iskanju rešitev. In na koncu, se napako tudi »oprosti«, saj se je motiti človeško in nihče ni popoln. Če pa temu ni tako, potem pa ……

Ljudem bi bilo potrebno takoj  pošteno povedati »da se okoljevarstvenega dovoljenja za nove priklope« predhodno in pravočasno, ni zaprosilo (pa tudi , če se je pozabilo).

Ljudem bi bilo tudi pošteno povedati, da Komunala tega dovoljenja v imenu Občine Loška dolina ni mogla zaprositi, saj ji občina ni dostavila potrebne dokumentacije o čistilni napravi. Ko pa je bila nekakšna dokumentacija konec junija (oz. v začetku julija) 2020 Komunali dostavljena (naj omenim, da jo je občina šele takrat izdelala),  in je Komunala šele potem »v imenu občine« lahko poslala vlogo na ARSO, je ARSO zahteval dopolnitev pomanjkljive »občinske« dokumentacije.

In še to bi morali pošteno povedati, da se občina za poziv za dopolnitev očitno »ni odzivala« (čeprav je bil rok zelo kratek), župan pa je na seji občinskega sveta javno povedal, da je bila vloga na ARSU »zavržena«. In še to bi morali javno povedati, da je bilo to nekje v obdobju, v katerem je bil rok za dopolnitev  vloge ARSU, ki vloge ni zavrgel, kot je javno razlagal župan, ampak je ARSO zahteval njeno dopolnitev.

Skratka, ko so na Komunali »videli«, da »občina« očitno ne bo dopolnila svoje dokumentacije o čistilni napravi (če »javno govorijo, da je vloga zavrževa), so na Komunali sami ( čeprav to ni njihova naloga), iz svojih sredstev, ki jih zaslužijo »na trgu«, našli drugega visoko strokovno usposobljenega strokovnjaka za čistilne naprave, da je »občinsko nepopolno dokumentacijo« dopolnil s podatki (o obstoječi čistilni napravi), ki jih je zahteval ARSO in tako je bila vloga pravočasno dopolnjena in le zaradi tega, postopek na ARSU še vedno poteka. In se zato, neglede na odločitev ARSA, ne bo izgubilo še dodatnega pol leta (ali leto) za ponovno urejanje vsega potrebnega. 

Mimogrede:

Sprašujem, katero podjetje je za občino pripravilo to

dokumentacijo glede čistilne naprave, za  katero je ARSO ugotovil,

da je nepopolna in je zahteval njeno dopolnitev?

In še eno vprašanje:

Kakšne reference pa ima to podjetje na področju gradnje čistilnih naprav?

ODGOVORI SO ZELO ZANIMIVI …. VERJEMITE.

 

In ZATO je župan na seji občinskega sveta razlagal, da je bila vloga »zavržena« , ker očitno (predvidevam, glede na županovo izvajanje) niso imeli namena vloge dopolniti. Ni pa (očitno) imel informacije, da je v tem času samoiniciativno  dopolnitev vloge naročila in plačala Komunala. (toliko mi je uspelo okvirno »raziskati« to zadevo, da sem si osvetlila potek dogodkov in kaj se je pravzaprav dogajalo s tole ne/zavrženo vlogo, saj odgovorov  na moja vprašanja itak ne dobim). 

Mogoče se kdo vpraša, kaj ima občina s čistilno napravo, dokumentacijo, investiranjem?

Vse to je le v pristojnosti občine  zato, ker je čistila v LASTNIŠTVU občine in ne v lasti Komunale (ki jo ima samo v upravljanju) in le LASTNIK lahko pripravlja investicijsko dokumentacijo in izvaja PRENOVE, INVESTIRA V SVOJO LASTNINO in ne sam »ti. najemnik« (tisti, ki imate v najemu kakšno nepremičnino, stanovanje, ki je v občinski, državni lasti, veste o čem govorim in da imam prav). Pa naj se občanom »prodaja krivo vero« kot se hoče. Drži le to kar je predhodno napisno.

Naj še tule vprašam … kako že tisto gre »kdo gre samo kolikokrat na led«? Odločitev pa je naša/vaša.

Še to.

Vprašanje, ki sem ga 1. 11. 2020, posredovala županu na temo čistilne naprave, je naslednje:

Na sestanku vaškega odbora in vaščanov vasi Babna Polica, Dolenje Poljane, Podgora, Vrh, ki je bil 15. 9. 2020 v vasi Vrh, ki ste se ga udeležili, ste s strani občanov dobili naslednja vprašanja:

»Ali je čistilna naprava  Stari trg sploh zmožna čistiti dodatno blato? …. Kot navaja občina je bila čistilna naprava nadgrajena, vendar pa nima dovoljenja od ARSO-ta.«

Vaš odgovor je bil naslednji:

»…opozori, da to ni res., da dovoljenje je veljavno že iz leta 2017 (torej ga imamo), da pa so urejali dokumentacijo, da se dovoljenje posodobi glede na dodatne obremenitve, ter, da JPKC zavaja občane glede tega. JPKC je kot upravljalec omrežja poslala na ARSO vso potrebno dokumentacijo (ki jo je pripravila občina LD), sedaj pa čakajo odgovor.«

Zanima me naslednje:

»Ali mnenje (dokumentacija), ki ga je pridobila občina po pozivu Komunale (in ga posredovala Komunali kot prilogo k vlogi za OVD na ARSO), izkazuje, da obstoječa čistilna naprava, omogoča dodatne priklope in tudi čiščenje blata?«

Če ste prepričani, da je dokumentacija, ki je bila konec junija/začetek julija 2020 posredovana Komunali kot uradni dokument za prilogo vlogi na ARSO za pridobitev OVD, ustrezna in je dokazano izkazovala, da obstoječa čistilna naprava, omogoča dodatne priklope in tudi čiščenje blata, vas vljudno naprošam za podajo vaše pisne izjave pod materialno  kazensko odgovornostjo, da je čistilna naprava ustrezna in že ima ustrezno OVD (iz leta 2017, ki ste ga večkrat omenili) za priklop novozgrajenega kanalizacijskega omrežja.

IN ODGOVOR?

ODGOVORA IN NITI PISNE IZJAVE, DO DANES 1. 1. 2021, ŠE NISEM PREJELA.

TO KAJ POVE?

Tudi pri tej čistilni napravi in priklapljanju novih PE-jev lahko ugotovimo le bila zadeva že zdavnaj urejena, če bi nebi na občinski strani .... no, pa naj vsak sam doda ustrezno besedico.

 

Mimogrede in v razmislek (predvsem Babnopoljcem):

Kdo in kako pa je izdelal projektno dokumentacijo za

kanalizacijo in čistilno napravo v Babnem Polju?

In še dodatno vprašanje:

Je projekt ustrezno zasnovan, upoštevaje nizke temperature

v Babnem polju?

 

SAMO (nenaključno) SPRAŠUJEM , DA SLUČAJNO NE BI BILO, ČEZ ČAS (če ne bo ustreznih popravkov projekta) VPRAŠANJE »KDO JE KRIV«, DA BO OBČASNO VSE ZMRZNILO.

Kaj to pomeni za nemoteno odvajanje fekalij,  je pa vsakemu jasno, kaj ne?

 

Na temo kanalizacije v Babnem Polju pa sem 1. 11. 2020 županu tudi že postavila naslednje vprašanje:

Na sestanku vaškega odbora in vaščanov vasi Babna Polica, Dolenje Poljane, Podgora, Vrh, ki je bil 15. 9. 2020 v vasi Vrh, ki ste se ga udeležili, ste s strani občanov dobili naslednja vprašanja.

Vaša navedba je bila:

»…da je načrt v občini zdaj tak – komunalno neopremljene vasi (ki so v agromelioraciji) so še Babno polje, Podgora (in Vrh kot dodan zraven). Zdaj se ureja Babno polje za katerega pa ne more reči kdaj bo končan. Postavimo predpostavko, da bo trajalo 2 leti. Potem se šele začne delati projektno dokumentacijo za Podgoro in Vrh. Izpostavi, da je odvisno od soglasij lastnikov parcel, kako hitro bo šlo (če se samo eden ne strinja, projekt pade).«

V nadaljevanju razprave pa ste navajali nekaj popolnoma drugega. 

Na vprašanje vaščanov:

»koliko časa komunalnega omrežja za Podgoro in Vrh gotovo še sigurno ne bo?«

ste odgovorili naslednje:

» ... če bo šlo v Babnem polju vse po načrtih (kar pa se ne ve, preveč  če-jev je še), bo  l. 2022 pripravljeno gradbeno dovoljenje za ti dve vasi in še isto leto se lahko začne z deli.«

 

Zanima me naslednje:

»Na podlagi katerih konkretnih dejstvih temelji vaša »predpostavka«, da bo projekt Babno polje končan v 2 letih?«

 »Kaj ste s svojim izvajanje pravzaprav hoteli povedati?«

 V prvem odgovoru se bo dokumentacija začela pripravljati po zaključku investicije v Babnem polju (ki bo trajala še 2 leti), v drugem odgovoru pa naj bi bilo po zaključku v Babnem polju, za Podgoro in Vrh že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

 

»Glede na navedeno se poraja vprašanje,  kaj sploh, kje in kdaj naj bi se »nekaj« počelo, glede na vaše predhodne izjave in tudi glede na izjavo, da  »ni za to sredstev v proračunu in, da bi lahko s tem začeli naslednje leto, ko bo nov proračun sprejet (ampak, da ne potrdite, če bo to dano kot postavka v proračun za naslednje leto)?« Glede na to vašo nerazumljivo izjavo se sprašujem, ali proračuna v fazi osnutka (kot izhaja iz zakonodaje!), slučajno ne planira župan (kot edini ki ima to pristojnost)?

IN ODGOVOR?

ODGOVORA DO DANES 1. 1. 2021, ŠE NISEM PREJELA.

TUDI TO MARSIKAJ POVE, KAJ NE?

 

Takole je to, dragi moji. Na področju »občinske kanalizacije« se bodo očitno težave nadaljevale. Vsaj tako se daje slutiti iz vseh informacij, ki sem jih nanizala.

In še enkrat  vprašam … kako že tisto gre »kdo gre samo kolikokrat na led«? Odločitev pa je naša/vaša.

 

Zdaj je jasno, kajne, zakaj sem na začetku pisala o »ironiji, da danes ni več jasno ali je okoli nas drama ali komedija ali mogoče celo tragedija. In zakaj mi misel vleče bolj k slednji.

Nič ne pomaga »predstavljanje uspehov v lokalnem glasilu«. Papir prenese vse.

Realnost pa ….

Lokalna gradnja BABILONSKEGA STOLPA.

 

Fide, sed qui, vide.

 

 

»Združena človeška rasa v generacijah po velikem potopu, ki govori en sam jezik, se seli proti vzhodu. Ko so se ljudje odpravili od vzhoda, so našli ravnino v šinárski deželi in se tam naselili. Rekli so drug drugemu: »Dajmo, delajmo opeko in jo žgimo v ognju!« Opeko so uporabljali namesto kamna in zemeljsko smolo namesto malte. Rekli so: »Dajmo, sezidajmo si mesto in stolp, katerega vrh naj sega do neba, in naredimo si ime, da se ne bomo razkropili po vsej zemlji!« Gospod je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, ki so ga postavili človeški otroci. In Gospod je rekel: »Glej, eno ljudstvo so in vsi imajo en jezik, in to je šele začetek njihovega dela. Zdaj jih ne bo nič več zadržalo; kar koli bodo hoteli, bodo naredili. Dajmo, stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega!« In Gospod jih je razkropil od tam po vsej zemlji in nehali so zidati mesto. Zato se je imenovalo Babél, ker je tam Gospod zmešal jezik vse zemlje in od tam jih je Gospod razkropil po vsej zemlji.

(1 Mz 11,1-9) ”

O babilonskem stolpu, ki naj bi segal do neba, največ izvemo iz svetopisemske pripovedi v Prvi Mojzesovi knjigi. Babilonsko ljudstvo je hotelo zgraditi veliko mesto in stolp, ki bi segal do neba. S tem so se hoteli približati Bogu in postati vsemogočni, kot je on sam. To je Boga razjezilo, zato je ljudstvo za njihov napuh preklel s tem, da jim je zmešal jezik. Iz ene govorice, ki so jo razumeli vsi, je naredil več jezikov ter narod razkropil po celem svetu.«

https://sl.wikipedia.org/wiki/Babilonski_stolp