nedelja, 26. september 2021

BABILONIJA V LOKALNI IGRI QUIDDICH-A

Tale Harry Potter ni od muh. Večplastnost igrivo strašljivih pripetij je čarobna in hkrati zelo primerljiva današnjemu času. Pozitivci Gryfondoma in negativci Spolzgada, nenehni spopad med dobrim in zlom. Nekje v ozadju še bunkeljni s svojim nerazumevanjem čarovniškega (čarobnega) sveta, prispevajo svoj paranoidni delež zapletov in prispodoba kaosa je popolna. 

Razraslo se je  značilno neupravičeno vsesplošno nezaupanje do ljudi v okolici in bližnjih, ki je že prerastlo v razmišljanje o zaroti in slabih namenih. Medosebni odnosi tako mislečih oseb z njenimi bližnjimi postanejo težki. Malenkosti, kot so zvonjenje na vratih, hupanje avta za hišo, pred vhodna vrata odvržena vrečka, dobivajo nenavaden, grozeč in usoden pomen. Prisotna je nenehna napetost, na robu izbruha, občutljivost za kritiko. Na prigovarjanje pa se odreagira še z večjo nezaupljivostjo in jezo.

Ja, za medosebne odnose so težki časi.

Pa ne zaradi koronskega obdobja, ampak zaradi stanja usanjanosti v egocentričnost osebnostnega ozkega jaza, ki ne pripoznava realnega stanja in drugačnega mišljenja.

Smo v času, ko enostavno človek več ne prepozna ali je »vse slabo res slabo« in ali je »vse dobro, res dobro«. V glavah mnogih je vse skupaj pomešano. In v kombinaciji s posameznikovim egom, nenehno izbija v najslabši možni različici, ki škoduje vsem nam.

Veste kako je naslov pesmi Katjuše Kosovel v  knjigi »Saj veš, da mi ob misli nate duša zapoje«?

»Pridi, greva svet spremenit!«

Vzemi s seboj pogum,

ker bo potreben,

da se bova borila,

vse skale pohlepa okoli obrnila,

poiskala ljudi,

ki jih beda dol tišči. 

In, ja, skupaj ga bomo spremenili. Spremenili ga bomo s pozitivno energijo, doseganjem družbenega konsenza in postavljanjem (imenovanjem, glasovanjem) ljudi na prava mesta – pravih ljudi na prava mesta!

In to naj bo vodilo sprememb.

Ne nasilje, ne zavist nista sprejemljiva!

 Dandanes deluje tole precej utopično in skorajda v stilu Harry Potterjevske zgodbe o nenehnem boju med dobrim in zlom. A je dosegljivo in v prihodnosti se bo to moralo zgoditi na svetovnem in lokalnem nivoju.

 Očitno je naša človeška nrav takšna, da mora marsikateri posameznik doseči dno na način, da se  mu sesuje njegov »zasebni svet«. Šele potem je pripravljen »spregledati v spoznanju«, da so ga do dna privedle izključno njegove osebne odločitve, katerim ni posvečal zadostne pozornosti in premisleka.

Čas je, da se tudi zgodovino prepusti v preučevanje novinarjem. Dovolj je bilo razprav o belih, rdečih, črnih za 70, 80 let nazaj.

Svetovna zgodovina je povedala svoje!

 

Bili so hudi časi, bile so zelo grde zgodbe, bile so krivice, brat je moril brata, človek je bil človeku volk.

 Bilo je ogromno stvari, ki se nebi smele zgoditi, ne na eni in ne na drugi strani.

In ne bi smelo biti niti dveh strani! 

A tako je pač bilo in danes živeči prebivalci te države - te občine, tega ne moremo spremeniti, niti popraviti. In zato nima smisla niti, da se o tem še zdaj brezplodno prepiramo.

Svetovna zgodovina je povedala svoje in to je potrebno sprejeti, ker je pač tako.

Osebno mišljenje pa je osebno mišljenje.

Ob vsem povedanem se raje zamislimo nad tem kaj vse privre iz človeka, ki stopi v prevelike čevlje ravno v trenutku, ko se začno dogajati katastrofe kot so vojne. Nepojmljivo!

 In veste kaj je najhuje, da so preveliki čevlji problem tudi v mirnih, razvojno naravnanih časih. Ogromno škode se lahko naredi v skupnosti, če posameznik, ki mu ljudstvo nameni moč odločanja, ne zmore in ne prepozna namena njegove vloge v skupnosti in ne zmore primerne ponižnosti v častni funkciji, ki mu je zaupana s strani ljudstva - občanov.

Pridi, greva svet spremenit! 

(Svoj) svet lahko spremenimo le z delom, s sodelovanjem pri družbeno sprejemljivih projektih, z rešitvami za enako dostopnost dobrin vsem občanom, s prenehanjem trmastega uveljavljanja izključno lastne volje, s spoštovanjem predpisov pri izvajanju projektov in še bi lahko naštevala.

 

Če iz posploševanja (ki seveda velja tudi za našo lokalno skupnost) kar naravnost preidem v »lokalni grad Alnwick« (opomba: grad je bil uporabljen v prvih dveh filmih o Harryju Potterju), je trenutna situacija skrajno nenavadna za neko občino. Vsekakor pa primerljiva fantazijski čarovniški pripovedi.

 

Športna dvorana, nadaljevanje po že videnem vzorcu pred volitvami 2014 in pred volitvami 2018. Aktivnosti s strani župana so se na temo športne dvorane pred vsakokratnimi volitvami zelo povečale, s natančno preračunano časovnico, da se vse izide ravno v »pravem trenutku«.

 Po vsem razmišljanju od zadnjega srečanja na temo projekta športne dvorane, sem prišla, do naslednjih ugotovitev:

-          Popoln popis potreb uporabnikov je (po skoraj 10 letih) narejen

-          Sklepa občinskega sveta o finančni omejitvi projekta sta sprejeta in sta obvezujoča v vseh fazah priprave dokumentacije

-          V naslednji fazi bi moral župan z uporabniki uokviriti popisane potrebe v skladu s sklepi občinskega sveta

-          Šele nato bi župan lahkonaročil DIIP (kar je bilo žal že storjeno in v njem niso niti omenjeni, kaj šele upoštevani sklepi občinskega sveta) , v katerem se v osnovi upošteva sklepe občinskega sveta na način in se navede različne možnosti sprejemljivih rešitev

-          V DIIP-u bi se moralo pripraviti najmanj 3 opcije – brez investicije, investicija na lokaciji po sedanjem OPPN (po popolnem popisu potreb in po uokvirjenem popisu potreb), investicija na drugi lokaciji (trenutna parkirišča na desni strani (vzhodno) od šole, po popolnem popisu potreb in po uokvirjenem popisu potreb) in spremembo OPN in OPPN).

-          Pri drugi in tretji možnosti v DIIP-u , bi bilo potrebno ločeno pripraviti tudi oceno prenove zunanjih površin športnega parka.

-          V DIIP-u bi bilo nujno upoštevati tudi projekcije tržnega dogajanja in spremembo cen v letu 2023 (na strokovnih podlagah, ne po oceni).

Ko bi bilo to pripravljeno in pripravljeno v skladu z obvezujočimi sklepi občinskega sveta, bi bilo potrebno ustrezen DIIP predložiti v obravnavo in soglasje na občinski svet. Šele po pridobljenem soglasju, župan DIIP, ki bi ga predložil v obravnavo, lahko sprejme in podpiše, če govorimo o splošnem konsenzu.

Soglasje občinskega sveta k DIIP-u pa bi morala biti šele podlaga za nadaljevanje postopka preko Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Predstavnika, ki bi kot predstavnik investitorja sodeloval pri izboru projekta preko ZAPS, pa bi moral s sklepom imenovati občinski svet (v naslednjem mandatu).

Menim, da je to edini pravilen postopek, da končno dobimo racionalen športni objekt v okviru sredstev, ki si jih občinski proračun lahko privošči.

Pričakujem, da se v tem mandatu pripravi in sprejme navedena dokumentacija (lahko tudi sprememba OPN in OPPN, v skladu z odločitvijo občinskega sveta), na ZAPS-u pa se postopke lahko sproži šele v naslednjem mandatu.

Ocenjujem, da je to edina pravilna in politično korektna (do izvoljenih v naslednjem mandatu) pot. In le na ta način se  lahko doseže tolikšen družbeni konsenz, da bo prišlo do uspešnega zaključka projekta.

Iz navedenih razlogov se neformalnih »seans« glede športnega objekta, v tej fazi,  ne bom udeleževala, saj mora svojo nalogo najprej opraviti župan z občinsko upravo, ne pa da se pričakuje, da bodo člani občinskega sveta pregledovali projekt in »črtali iz projekta posamezne zadeve«, saj smo na eni takšni »neformalni seansi« dobili pojasnilo, da v občinski upravi ni »strokovnjakov iz tega področja in da imajo zaposleni preveč dela z drugimi zadevami«.

 Pod črto pa, zaenkrat,  lahko ugotovim le eno - sklepi občinskega sveta glede športne dvorane, ponovno niso upoštevani, župan pa poskuša svojo odgovornost za racionalizacijo projekta prevaliti na člane občinskega sveta, za katere očitno meni, da je njihova  dolžnost v prostem času pregledovati projekte, za razliko od zaposlenih v občinski upravi, ki tega časa očitno nimajo niti v njihovem službenem času. Očitno pa smo člani občinskega sveta  tudi bolj strokovno usposobljeni za to nalogo kot »strokovno usposobljeni zaposleni v občinski upravi«, vsaj tako je bilo razbrati, ko je župan izpostavljal nezadostno strokovnost zaposlenih.

Naj povem, da tako ne bo šlo, saj je evidentno, da se nastavlja predvolilna zgodba,  ki smo jo doživeli že pred volitvami 2014 (ko je župan »projekt« s katerim večina ni bila zadovoljna,  imel, a je v predvolilni oddaji razpredal, da ne bo gradil, če ne bo vsaj 80% denarja iz drugega (po spominu: nepovratnega) naslova - in dejansko 4 leta ni na to temo naredil nič) in pred volitvami v letu 2018, ko je bil na vrat na nos celo objavljen razpis za izbor gradbinca (da se za volilne glasove dokaže, da »smo za šport«, kaj ne?), kar je neslavno končalo v zgodovini.

Da niti ne govorim o predstavitvi projekta šp. dvorane  v letu 2011 v Kulturnem domu, ki je pa bil po splošni presoji najustreznejši, a se z njim do leta 2013 (in nikoli kasneje) ni zgodilo nič, nato pa so kar naenkrat, v 2013 izbirali nov projekt.

Pa še to.

Če bi se zadeva v začetku leta 2019 odvila v skladu s sklepi občinskega sveta, bi športna dvorana lahko že stala. Ker pa je šlo ponovno za nespoštovanje sklepov občinskega sveta….. vse ostalo je znano.

Skratka, ustrezno pripravljen DIIP bi bilo ustrezno videti na seji občinskega sveta v maju ali  juniju 2022. Takrat pa bodo znane tudi že projekcije gibanja cen gradbenih storitev na trgu za naslednja leta. V tem času pa bi morali sprejemati  tudi ustrezne spremembe v OPN in OPPN (da so glede gradnje že vnaprej omogočene različne opcije), da se bo nadaljevanje lahko odvilo  v letu 2023.

 

Naslednja »zgodba« pa bo marsikoga presenetila in verjetno se bo našel tudi kdo, ki bo goreče zatrjeval, da to ni res.

Pisal se je december 2020- »osnutek« načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2021 ki ga je proračunu za 2021 priložil župan in, ki ga je v prvem branju občinski svet sprejel.

V načrtu so zajete nepremičnine, ki jih predvideva občina odkupiti v letu 2021. Za ta namen naj bi se v letu 2021 namenilo 72.753,28 EUR.

V drugi obravnavi proračuna in načrta za pridobivanje nepremičnega premoženja 2021, pa se, brez dodatne obrazložitve, v načrtu skupni znesek iz 72.753,28 EUR poviša na 152,213,28 EUR (povišanje za okroglih 80.000EUR!, ki jih npr. za ureditev prezračevanja/ogrevanja v »telovadnici« v šoli že od februarja 2021, NI (ta strošek skupno ca 9000 EUR), ki jih za ureditev nogometnega igrišča z umetno travo, NI (skupno ca 50.000 EUR) in če kaj bi se našlo, za kar v proračunu NI denarja).

In zakaj je prišlo do povišanja 80.000 EUR v proračunu?

Ker so se v načrtu nakupov pod k.o. 1637 (Stari trg pri Ložu), pojavile 3 (tri) dodatne postavke *41/, *41/8 – deli stavb in 1485-stavbno zemljišče- vse skupaj v vrednosti ca 80.000 EUR.

Res ZANIMIVO, kaj ne?

Za 80.000 EUR, ki bodo/so šla iz proračuna, v gradivu niti omembe zakaj naj bi to šlo in kaj naj bi občina s tem premoženjem, v centru Starega trga, sploh počela.

Člani občinskega sveta čakamo na informacije, čakamo na poslovni načrt…. a se ne zgodi nič!

Konec julija 2021 pa v Poročilu o polletni realizaciji proračuna občine za leto 2021, preberemo:

» V pripravi je pogodba za nakup dela stavbe na parc. *41/7 in *41/8 k.o. 1637 Stari trg pri Ložu skupaj z delom parkirišča, ki bo predvidoma podpisana v kratkem . Predvidena realizacija na postavki nakup zemljišč bo s tem približno 80.000 EUR.«

IN TO JE OČITNO VSE!

Poslovnega načrta kaj naj bi se s to stavbo in zemljiščem, za katerega bo občina plačala 80.000 EUR v centru Starega trga, še vedno ni!

Ampak »hudič je v podrobnostih«!

In glej ga zlomka, slučajno izvem, da se je za nakup te stavbe zanimala neka zobozdravnica, da bi odprla svojo ambulanto. Nedvomno bi bila to velika pridobitev za naš kraj, pa najsi bo iz razvojnega vidika, iz vidika povečanja števila »obiskovalcev« naših krajev, iz vidika promocije in prepoznavnosti naših krajev in ne nazadnje tudi iz vidika povečanja dostopnosti tozadevnih storitev za vse nas.

In kaj se je zgodilo?

Občina Loška dolina je pred sklenitvijo »posla« uveljavila predkupno pravico za to stavbo in perspektivnemu kadru tako zaprla pot in preprečila, da pelje svojo zdravstveno storitev v našem kraju.

JA, TAKO SE »DELA« ZA DOBROBIT IN PROMOCIJO KRAJA.

DA O VELIKOBESEDNI PODPORI RAZVOJU PODJETNIŠKE POBUDE IN USTVARJANJU MOŽNOSTI, DA MLADI USTVARJAJO DRUŽINE V NAŠEM KRAJU, NITI NE GOVORIM.

BRAVO!

ŠE EN VELIK »USPEH« IZVRŠILNE OBLASTI NAŠE LOKALNE SKUPNOSTI.

 O poslovnem načrtu kaj naj bi se dogajalo v prostorih za katere občina namenja 80.000 EUR proračunskih sredstev, PA ŠE VEDNO NIČ.

V tem času pa tudi, slučajno, v trgovini slišim pogovor, da bo v prostorih bivše NLB v Starem trgu, odprta nekakšna »KOVAČBANKA«. Govora je bilo celo o konkretni osebi, ki ima/bo imela svojo banko. To pa priznam, da mi jo, ob vseh poprejšnjih informacijah, vzbudilo zanimanje.

Seveda je to možno, da se ustanovi banka.

Izpolniti je potrebno določene v zakonodaji navedene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja.

 Ali bo to za občane dobro ali slabo, ali bodo prihranki varni ali ne in še kaj, naj ugotavlja vsak sam in vsak sam odgovarja za tako ali drugačno svojo odločitev.

A KAJ IMA POTEM S TEM OBČINA LOŠKA DOLINA?

Deli stavb in stavbno zemljišče za katerega občina namenja 80.000 EUR,

SO (IZHAJAJOČ IZ ATLASA OKOLJA) PROSTORI BIVŠE NLB V STAREM TRGU!

 

Ko povežeš vse informacije ti postane jasno zakaj občina ni pripravila poslovnega načrta, zakaj občinski svet v tekstovnem delu proračuna s tem nakupom ni bil seznanjen in zakaj se je »nakup teh prostorov v znesku 80.000 EUR« pojavil v načrtu odkupov v fazi predloga proračuna, brez kakšnih dodatnih opozoril ali pojasnil.

 Ob tem samo upam, da izvršilna oblast naše lokalne skupnosti, ne bo slučajno objavila kakega razpisa za oddajo teh prostorov v najem (ali celo za najem za izvajanje bančne dejavnosti) in da nebi slučajno res v najem teh prostorov dobila kakšna » KOVAČBANKA« (pa karkoli že to pomeni), saj bo to (glede na to, da se o tem »razpravlja« že po trgovinah) zagotovo za seboj potegnilo poglobljeno kriminalistično preiskavo, kazenske ovadbe in tudi spodbudilo aktivnosti protikorupcijske komisije.

Samo povem kako stvari po predpisih »peljejo«, če se zadeva slučajno tako »odvije«, kot gredo neuradne koluraske govorice.

Ko poslušam tele govorice (govorice držijo ali ne, zato jih jemljem le kot podlago za bolj poglobljeno razmišljanje) pa se mi vseeno poraja vprašanje glede tele »KOVAČ BANKE«. 

Če resnično govorimo o banki, kako to da tale »banka«

ni sama kupila tega prostora in odprla svoje poslovalnice?

A je problem v finančnih sredstvih?

Kako pa bo potem poslovala, če še teh 80.000 EUR nima?

 Po drugi strani pa se sprašujem, zakaj župan ni »rešil poslovalnice NLB v Starem trgu« in ji pred zaprtjem predlagal, da občina odkupi njene poslovne prostore za 80.000 EUR in na ta račun potem banka v Starem trgu deluje naprej?

 Prepričana sem, da bi se najmanj 5 članov občinskega sveta s tem strinjalo in bi predlog podprli z obema rokama, samo da bi rešili obstoj NLB  v Starem trgu.

ČUDNO, A VPRAŠANJA SE MI PORAJAJO, A NE?

Če bolj razmišljam, več vprašanj se pojavlja.

 

Sem pa z gotovostjo prepričana, da so tozadevne aktivnosti vsaj nekoliko »povezane« z bližajočimi lokalnimi volitvami, saj se vse pelje »tempirano« tako, da bi se »pompozne zgodbe« začele intenzivneje odvijati v volilnem letu 2022, trenutno pa se vse izvaja kot bi bilo vse skupaj  » intimna ali zasebna zadeva«, saj se informacije podajajo zelo selektivno in nepovezano, pa čeprav gre za trošenje našega skupnega, proračunskega, denarja.

 Vsekakor bo imela kriminalistična policija veliko dela, če se moja predvidevanja (ki izhajajo le iz neuradnih koluarskih informacij, na katere slučajno naletim) dejansko začela uresničevati

 Izpostavila bom še tretjo »zgodbo«, zgodbo novega vodnega vira v Kozariščah pri Šrangi.

Ker že dolgo ni nobenih informacij o dogajanju v zvezi z novim vodnim virom v Kozariščah na kateri ima atribucijo in ingerenco predvsem podžupan (za kar nje bil s strani župana na seji občinskega sveta tudi že javno izpostavljen in pohvaljen in je bil tudi naveden kot kontakt za brezplačno distribucijo vode iz te vrtine) sem 21. 8. 2021 na sedež občine dostavila tudi Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

Naslovni organ sem zaprosila za dostop do naslednjih informacij:

1-Dovoljenje pristojnega organa za črpanje in distribucijo  vode v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov, 

2-Sklep s katerim se v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov, vodo razdeljuje brezplačno (glede na pozive o varčni porabi vode, prepovedi pranja avtomobilov in zalivanja vrtov na območju občine Loška dolina),

3-Vse do sedaj izvedene analize vode v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov. 

In, da ne bo »prilagojene interpretacije«, da sem to zahtevala, ker »da nasprotujem, da bi ljudje imeli vodo«, vnaprej POJASNJUJEM naslednje:

-        Pravica do vode je ustavno zagotovljena pravica za VSE državljane/občane/prebivalce

-        V primeru, da pride do pomanjkanja vode, je občina dolžna iskati zakonite možnosti za oskrbo VSEH občanov z vodo

-        V konkretnem primeru bi se morala občina preko komunalnega podjetja povezati s sosednjimi občinami, ki imajo vodne vire, kjer oskrba zaradi pomanjkanja vode ni ogrožena, in organizirati prevoz v Loško dolino do gospodinjstev, ki so vodo potrebovala

-        Glede plačila vode pa – če bi bil predlog, da je dostavljena voda BREZPLAČNA in jo plača proračun, bi moral o tem odločati občinski svet, v nasprotnem primeru pa bi komunala posameznemu občanu izstavila le tolikšen račun kot bi ga plačal, če bi vodo nemoteno porabljal preko svoje števca, transport pa bi plačal proračun občine.

Torej, moja vprašanja niso bila postavljena zaradi »zajebavanja« (kot posamezniki, ki ga sekljajo po svoje, in jih takšna vprašanja zelo razburijo in »spravijo na specifičen komunikacijski nivo«), ampak zaradi enake obravnave vseh občanov, ob zavedanju, da na našem kraškem terenu vsak poseg v vodne vire, ki ni načrtovan, dovoljen in ustrezno spremljan, lahko povzroči neslutene posledice pri nemoteni oskrbi gospodinjstev z vodo.

Ampak tega se je pač potrebno zavedati.

Če je tozadevno zavedanje osebnostno selektivno, potem je jasno, da tega, na lep način,

pač ni moč dopovedati.

Skratka, odgovori, ki sem jih prejela, so zelooo zanimivi.

 Dostop do

»Dovoljenja pristojnega organa za črpanje in distribucijo  vode v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov in do Sklepa s katerim se v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov, vodo razdeljuje brezplačno (glede na pozive o varčni porabi vode, prepovedi pranja avtomobilov in zalivanja vrtov na območju občine Loška dolina)«

je bil ZAVRNJEN, ker

ORGAN Z NAVEDENIMI DOKUMENTI NE RAZPOLAGA.

A vam ta odgovor kaj pove?

 Vse do sedaj izvedene analize vode v Kozariščah (nova vrtina - pri Šrangi), za oskrbo živali ali zalivanja vrtov, pa SO BILE DOSTAVLJENE.

 A glejte zdaj tole.

Za vrtino v Kozariščah pri Šrangi (v analizi piše pri Gradu Snežnik) do sedaj obstajate le 1 analiza in sicer 1. 6. 2020 in 8. 6. 2020, ki jo ca 10 mesecev nazaj dobili na vpogled na seji občinskega sveta (glej gradivo in zapisnike) in je iz nje  razvidno, da vzorec ni ustrezen glede motnosti (dovoljeno 4, rezultat 5,9), glede vsebnosti aluminija (dovoljeno 200, rezultat pa 760) in glede vsebnosti železa (dovoljeno 200, rezultat 210).

Drugih analiz, nanašajoč se na to vrtino, občina očitno ni naročila, čeprav bi sedaj (od takratne seje občinskega sveta) morala biti naročena že tretja letošnja analiza. Potem bi naročili samo še analizo v zimskem času in, če bi bila v vseh štirih analizah voda ustrezna (ne tako kot zgoraj navedeni rezultati iz junija 2020), potem bi bilo vse pripravljeno, da bi nov vodni vir priklopili na vodovodno omrežje.

Vse pa ob predpostavki, da bi v tem času občina imela izdelano projektno dokumentacijo za priklop in uradno pridobljena soglasja vseh lastnikov zemljišč, preko katerih naj bi potekala cev.

Na pravočasno uradno pridobitev soglasij sem tudi že opozarjala na takratni seji občinskega sveta, približno leto nazaj, ko se je župan »pohvalil«, da imajo »pridobljena načelna soglasja«, ki jih ni znal definirati.

Kot vedno, tudi tokrat, moja opozorila niso bila upoštevana in rezultat ……

-        Analiz (4 analize, ki se izvedejo zaporedno po ena v posameznem letnem času), ki bi dokončno pokazale ali je voda ustrezna za priklop na vodovodno omrežje,  nimajo

-        Njihova »načelna soglasja« so očitno »premalo načelna«, saj nimajo niti vseh soglasij lastnikov zemljišč

-        Po koluarjih je slušati, da se bodo sprožali nekakšni razlastitveni postopki (zakaj me ne preseneča??? opozarjati, da so razlastitveni postopki zelo težki in dolgotrajni, pa nima smisla, saj se me »noče slišati«)

-        Kolikšna je zmožnost črpanja vodnega vira pa tudi še nismo »razčistili«, saj je iz poročila, ki ga imajo iz junija 2020 razvidno, da je v optimalnih razmerah kapaciteta črpanja 4,5 l/s (tudi moje opozorilo, da je v optimalnih razmerah vode povsod dovolj, nas pa zanima koliko vode je možno iz vrtine pridobiti v obdobju suše, niso naletela na »plodna tla«).

  Bi bila zelo vesela, če bi se pri mojih (neslišanih) opozorilih vsaj enkrat motila. Ampak, do sedaj se, žal, še nisem.

Skratka, vedno bolj zanimivo postaja dogajanje okoli »te vrtine pri Šrangi«.

Očitno pa je ta moja Zahteva za dostop do informacij glede vrtine na Šrangi, v občinskih sobanah povzročila takšno razburjenje, da smo mi poleg navedenih dokumentov posredovali tudi analizo odvzema vode »Jamski sistem Obrh - Čolniči; naravna voda-Snežniška voda SV 2/18«.

Odvzem vzorca je bil 15.10.2018, analiza izvedena 19.10.2018, 25.10.2018, pa je dokumentu nekakšna parafa, ki bi lahko izkazovala dospelost poročila na občino.

In veste kaj so za tele »Čolniče« (očitno) od 25. 10. 2018 na občini že vedeli?

Da voda ni ustrezna, saj so v njej Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium perfringens, skupno število mikroorganizmov pri 37 stopinj 110 (dovoljeno največ 100), pri 22 stopinj pa več kot 300.

In zakaj to navajam?

 Ker so bile LOKALNE VOLITVE 2018 - volitve županov (prvi krog) in občinskih svetov 18. novembra 2018, v volilni kampanji pa so nekateri še vedno izpostavljali »Čolniče« kot rešitev vseh naših »vodnih težav«, čeprav so že od sredine oktobra očitno vedeli, da voda iz tega vira ni pitna, ni ustrezna za uživane in da s »Čolniči« ne bo nič.

Pa pustimo to.

To je stvar vsakega posameznika in njegovih odločitev. Pove pa veliko o tem kaj je vse posameznik pripravljen storiti, da se ohrani na izvršilni oblasti.

 

SAMO V INFORMACIJO IN PODUK …. ZA NAPREJ.

 

Osebno se zavedam, da iskanje ustreznega vodnega vira na našem kraškem območju, ni enostavno.

Vem, da je potrebnih ogromno poskusov, da se najde ustrezen vodni vir.

Vse je zelo drago in vsaka vrtina je tveganje.

A,  za »bogamilega«, pravočasno in pošteno naj se pove …. Ni bilo uspešno, vode je v vrtini premalo, voda ni ustrezna ….. in gremo naprej, iščemo naprej. Saj ne more nihče vnaprej z gotovostjo trditi, da bo vse v redu. Pričakuje se le, da bo vse , prej in potem, narejeno »po reglcih« in da bomo vsi o vsem pravočasno obveščeni.

Če pa se informacije posreduje selektivno, potem pa se dogaja kar se dogaja.

 Saj nihče ne pričakuje ustvarjanja babilonskih »Visečih vrtov z gradnjo vodovodnega namakalnega sistema« sredi Loške doline, pričakuje se le upoštevanje predpisov in vztrajno iskanje ustreznih rešitev, ki nam bodo vsem izboljšale bivanje.

Smo pripravljeni?

Jaz sem!

Nenavadna pustolovščina se zdaj začne …

In kako se konča?

 

Ob pomoči ogledala se Harry Potter dokoplje do Kamna Modrosti in se na koncu spopade s samim Mrlakensteinom.

 

Nemogoče pomeni samo to, da vam bo vzelo malo več časa,

kot boste načrtovali.

Anonimen

 

 

Pat & Mat - Voda

https://www.youtube.com/watch?v=1r-RySu59co