nedelja, 8. september 2019

ŽALOSTNA SLIKA NAMIŠLJENE PODOBE ALI UPANJE NA BOLJŠI JUTRI
Ko o svojem delu nimaš napisati kaj, pač napišeš  kar si in kakor dojemaš svet okoli sebe v smislu izreka Ludvika XIV. Francoskega  »L'etat, c'est moi« - »Država, to sem jaz«  in »božanskega poslanstva sončnega kralja«.

Zgodi se, da se  z nespretnim pisanjem poseže v razprave o »načelnosti« in se spusti celo pod nivo sprejemljive korektne komunikacije z nekakšnim populističnim navajanjem nepojasnjenih  »egoističnih vzgibov«, ki naj bi vodili posameznike pri izvajanju njihove naloge članov občinskega sveta.  

Ja, tako je, če se svet okoli sebe nekritično gleda le skozi »ena in edina zveličavna« (beri:  svoja) »zamegljena očala nepravilne dioptrije« in nekritično presoja skozi osebni zrušen (spremenjen) žalostno nihajoči sistem »vrednot«. 

Ne nazadnje pa je zanimivo, kako ostane posameznik sam (zapuščen) s svojimi strahovi in »božanskostjo« in s osebnim  prepričanjem, da je s celim svetom »nekaj narobe«, le on je »vreden član tega občestva«. Zato je še kako pomembno, da ostane poleg vsaj še kak »oproda« (ki ga je v prid ohranjanja njegove  lojalnosti  res potrebno »negovati in čislati«),  že zavržen s strani ostalih »gospodarjev«.
“…In zato nikoli ne vprašajo komu zvoni; Tebi zvoni”.
(John Donne , angleški pesnik in duhovnik, * 1572, London, Anglija, † 31. marec 1631)


Pa se vrnimo na »lokalne zgodbe«, ki so res »Lokalne« (z veliko začetnico), saj na obraze okoličanov vedno znova privabljajo smeh. Hkrati pa s strani okoličanov tudi ni čutiti kakšnega »velikega navdušenja in spoštljivega prijateljevanja« ali »želje po sodelovanju«  z »njegovo lokalno eminenco« (razen kolikor po bontonu izhaja iz funkcije). Pa čeprav nam  že skoraj v vsakem gospodinjstvu vsakokrat »skoči  iz našega domačega hladilnika« in nam tako vzbudi »bojazen«, da se,  bognedaj, prikaže še ob odpiranju paštete ali konzerve sardel.

Nič ne pomagajo nasmehi, puhlice, stok in jok in ponavljanje mantre »Jaz nisem nič kriv«, če …..

Moj ata socialistični kulak - Jaz nisn nič kriv

Res pa je še vedno nekaj občanov, ki vidijo le »stokajoči obraz ubogega eminentnega mučenega« siromaka, ki »se tako trudi, pa mu vsi nagajajo«.

MEDKLIC: A ni čudno zakaj ni podpore večine?
Se kdo vpraša kaj je narobe …  posameznik ali vsi ostali v tej skupnosti?

In še vedno jih je nekaj, ki verjamejo, da ca 3700 prebivalcev »potrebuje« športno dvorano v velikosti 3000 m2. 

Še vedno jih je nekaj, ki verjamejo, da je 5 mio EUR manj kot 4 mio EUR.

Še vedno jih je nekaj, ki verjamejo, da je MNENJE o nečem isto kot SOGLASJE k nečemu.

In še vedno jih je nekaj, ki verjamejo leporečenju, da so poročila nadzornega odbora nekaj, ki ima namen komu »nagajati«, ne pa da so v njih zapisana dokazano  ugotovljena »nesprejemljiva odstopanja in nepravilnosti  pri porabi javnih sredstev«.

Pa kar naj bo tako.

Nekateri pač nočejo popiti nalitega čistega vina, saj v vsaki stvari vidijo nekakšne »konstrukte«, ki jih lahko razumejo  le tisti , ki sami tako delujejo. Drugim so pač takšne zadeve tuje in nas vedno znova presenetijo, ko jih kdo vehementno izpostavlja.

Očitno tudi ti. »čisto vino« (beri  »končno mnenje« zapriseženega sodnega izvedenca in cenilca g. Rus Milana, univ dipl. inž gradb., ki je kot priloga »Končnega poročila o opravljenem nadzoru Pregled izvedbe investicije Vodooskrba v Babnem polju« iz dne 8.11.2018, 900-5/2015-99)  »prepričanim« ne sproža vsaj malo razmisleka in dvoma, čeprav je izvedenec ob zaključku svojega zanimivega poročila napisal naslednje:

»S polno mero strokovne odgovornosti izjavljam, da je končna obračunska situacija za opravljena dela previsoka in da so imeli člani nadzornega odbora prav, ko so predlagali kontrolo.«
Zanimivo branje. Vsekakor priporočam branje, da se končno prenehamo slepiti.

Vedno bolj pa  postaja  nelogično,  zakaj takšen »cesarski upor« proti izvedbi cenejših in racionalnejših projektov? Zakaj takšno »cesarsko« vztrajanje na nekem precenjenem  projektu, ki ima v osnovni (predragi in predimenzionirani)  verziji  zelo nizko podporo uporabnikov?

MEDKLIC: In potem poslušamo javkanje kako ni podpore, kako so vsi proti…. .
 Ja, za vprašati se je,  kaj se dogaja in zakaj.

 In zakaj takšno trmasto vztrajanje na nekem predimenzioniranem in precenjenem projektu za katerega sami uporabniki izpostavljajo, da je predimenzioniran in ga v takšnih gabaritih in stroškovnih okvirih,  ne potrebujejo in nočejo?

Pa kdo, za vraga, se bo odločil namesto njih kaj potrebujejo?

A se bodo odločali uporabniki ali bo to odločil kar sam župan, ki sočasno zatrjuje (tudi pisno v glasilu Obrh), da zanj osebno nova dvorana ni potrebna, ker ni športnik?

Kot kaže se je župan odločil kar sam, saj javno navaja, da je

»rešitev ali izgradnja v tem trenutku vedno bolj oddaljena, lahko rečem, pahnjena vsaj za deset let v prihodnost, tako, da bo še nekaj generacij naših osnovnošolcev  moralo biti zadovoljnih s staro telovadnico v osnovni šoli.«

UPORABNIKI, NJIHOVO MNENJE, POPRAVKI PROJEKTA GLEDE NA  NJIHOVE POTREBE, SKLEPI OBČINSKEGA SVETA TER POSLEDIČNO OBČUTNO ZNIŽANJE VREDNOSTI (še vedno predimenzionirane)  INVESTICIJE , OČITNO NISO POMEMBNI.

Pomemben je  »župan in njegova odločitev«, da bo tako kot on hoče in razume. In, da »uporabniki potrebujejo tisto kar bo on odločil«, saj da bi bil »zelo ponosen, če bi šel v novo večnamensko dvorano na kakšno prireditev, tako kot je (kot je navedel v glasilu Obrh) običaj v sosednjih občinah«.

Neverjetno in za bralca zavajajoče, v tem zapisu pa je, da se ne pripozna, da  tudi

»športna dvorana, kot so jo predlagali športniki (tudi ob sodelovanju nekaterih posameznikov iz kulture) in člani občinskega sveta«,

vsebuje vse potrebne elemente (zavese, osvetlitev, ozvočenje itd), ki so potrebni za izvedbo kulturnih (in drugih)  prireditev. Le veliko racionalneje je vse skupaj in tudi veliko CENEJE za izgradnjo, kar pa, kot kaže, za nekatere ni sprejemljivo.
Zato kar brez skrbi.

Tudi v »investicijsko cenejši« športni dvorani bodo lahko tudi kulturne prireditve, ki se jih bo »cesarski dvor« lahko »ponosno« udeleževal.

La kak sofinancerski EUR-o več  bo moral »dvor«primakniti, več kot ga je dal do sedaj (tako kot to dajejo v sosednjih občinah) , da se bodo prireditve lahko sploh organizirale in izpeljale.

Potem pa bo res ENAKO KOT V SOSEDNJIH OBČINAH.

Zaskrbljujoča je tudi pisna izjava, da »je izgradnja pahnjena vsaj za deset let v prihodnost.«

ASOCIACIJA: PA ZAVRAGA, MENDA JA NE RAZMIŠLJA O ŠE ENEM ALI DVEH MANDATIH?

ČAS BI BIL, DA SE TAKŠNE IDEJE OPUSTI IN PUSTI RAZVOJU PROSTO POT  (v korist naših osnovnošolcev, ki se jih tako rado navaja).

In prepričana sem, da  bo tudi dvorana zgrajena prej kot čez 10 ali več let. Verjemite. In glej ga zlomka, zanimivo, pa še takšna bo, kot jo uporabniki (šola, športniki in kulturniki)  potrebujejo in želijo glede na njihove predloge in potrebe.

 Je pa res kar župan tudi sam  ugotavljata … »občina je v razvoju zelo nazadovala«.

»Neskromno« pripominjam: »Pa ne v zadnjem polletju«, ampak nazaduje že kar nekaj let.

In še večje dolgoletno nazadovanje bi bilo, tudi za občane najbolj klenega značaja, pa  vseeno res nekoliko prehudo. 
Toliko še lahko zdržimo, kaj več pa …. hmm…

Pa »zgodba« o sprejemanju OPPN Ograde za izgradnjo  doma starejših na Ogradah. Navedene zgodbe pa res nima smisla več  ponavljati, saj je zapis dostopen v ostalih blogih. A pomembna vprašanja pa vseeno velja še enkrat napisati.

To so:
1-Na parceli 1/3 je upoštevana »hidropostaja (črpališče), stanje 40 hiš in načrtovanjih 40 stanovanjskih hiš po 4 prebivalce in hidravlični izračun za 320 prebivalcev. Vprašanje: Koliko prebivalcev je že zdaj tam (na Ogradah), če upoštevamo, da je na Ogradah že  178 polnoletnih občanov in poleg njih še otroci? Kdo lahko ob tem zagotovi, da bo nemotena oskrba z vodo po naselitvi oskrbovancev v dom, če je že sedaj maksimalno obremenjeno?

2- Postavljeno je bilo tudi vprašanje kaj pomeni za prebivalce Ograd stavek: »Odvajanje meteorne vode v območju OPPN Ograde se načrtuje preko odvajanja v ponikalnice, ki se uredijo preko posamične gradbene parcele.«

3-Naslednje vprašanje se je nanašalo konkretno na odlok:

V 7. čl. Odloka je navedeno: »…realizacija (tj. izgradnja doma) …. bo izboljšala prostorske pogoje za nastanitev starostnikov in invalidnih oseb v občini in regiji« Vprašanje: Ali se v javnosti te investicije ne predstavlja kot da bo to dom za NAŠE OBČANE? Zakaj je torej navedena tudi regija? Koliko naših občanov je trenutno po domovih za starejše? To bi morala biti prva informacija s katero bi morala razpolagati občina, ki resno pristopa k temu projektu. Koliko občanov iz naše občine je že sedaj na čakalnih listah za sprejem v dom?

4- V 8. členu je navedena fazna gradnja. V 1. fazi dom, v 2. fazi pa gradnja eno ali dvostanovanjskih hiš (lahko za potrebe varovanih stanovanj). Vprašanje: Kdo naj bi gradil te varovane hiše in zakaj je to 2. faza? Podala sem tudi predlog, da se mora besedico »LAHKO« izbrisati, saj mora biti obvezno, da morajo biti poleg doma varovane hiše in nič drugega. Gradnja pa mora potekati sočasno z gradnjo doma in mora biti vse ena faza in sočasno zaključeno.

5-V 2. točki 10. člena odloka je navedeno, da bo na območju, kjer bo stal dom dovoljena tudi dejavnost: »trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnost, poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti; druge raznovrstne poslovne dejavnosti; izobraževanje; druge dejavnost; dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo«Vprašanje: Zakaj naj bi bile vse te dejavnosti na tem območju sploh dovoljene oz. s čim se bo potem ta dom sploh ukvarjal? Kaj konkretno pomeni » dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo?

6- v 16. členu odloka v 4. alinei je navedeno, da je dopustna kombinacija dvokapnih streh z ravnimi strehami ali enokapnicami.Vprašanje: Ali je planirani objekt doma v skladu s tem?

7- V 18. členu je naveden »mirujoči promet v minimalnem obsegu 24 parkirnih mest za potrebe zaposlenih in obiskovalcev.« Vprašanje: Glede na to da je po OPN Loška dolina navedeno, da mora biti na vsakih 5 postelj po 1 parkirno mesto +50% za obiskovalce, koliko bo potem zaposlenih? A govorimo potem o številu 6 zaposlenih za cel dom?

8-V 20. členu odloka so navedene tudi atrijske hiše.Vprašanje: Ali so po OPN Loška dolina kjerkoli v Loški dolini sploh dovoljene atrijske hiše?

9- V 26. členu odloka je navedeno, da so priloge odloka:

-usmeritve s področja komunalnih odplak voda, podane s smernicami s strani JP Komunala Cerknica d.o.o. – smernice št. 71L/18S z dne 15.11.2018 in smernice MOP,DRSV št. 25020-206/2018-2 z dne 29.11.2018. Vprašanje: Kje so te priloge, saj jih občinski svet v prilogi odloka ni dobil v gradivu?

10- V 32. členu je ponovno navedena etapnost gradnje. Vprašanje: Zakaj  se dovoljuje etapnost gradnje? S tem se bo gradnja zavlekla, sočasno bodo okoliški prebivalci dolga leta obremenjeni s težkimi delovnimi stroji, zato etapnost ne sme biti dovoljena.

Zdaj pa še vprašanja za bolj poglobljen za razmislek, glede na dejstvo,da je bil OPPN junija 2019 sprejet:

1)Kdo pa naj bi gradil varovana stanovanja/varovane hiše na Ogradah? Investitor te zaveze namreč  nima v koncesijskem aktu.

2)A si je zato občina pustila besedico »lahko«, da se bo tam lahko gradilo karkoli in ne varovanih stanovanj?

3)In kar že se bo gradilo (v 2 fazah) , a bodo potem imeli na Ogradah naslednji 10 let odprto delovišče/gradbišče?

Odgovore bo vsekakor prinesla prihodnost. Težave in probleme pa tudi.


Kljub temu pa vseeno »preseneti, ko si še po vseh teh informacijah »nekdo samozavestno dovoli« napisati naslednje:

»Upam, da se še vedno vsi spominjamo teže sklepov prejšnje sestave občinskega sveta in obljub pred volitvami sedanjih svetnic in svetnikov.«
…..IN ODGOVOR:
Ja, MI se spominjamo svojih in županovih obljub pred volitvami.

Spominjamo se tudi gradiv, ki jih je na temo doma za obravnavo na seji občinskega sveta v prejšnjem mandatu pripravil ta isti župan.

Ja, spominjamo se, da smo o gradivih in »domu samem« poskušali na seji razpravljati, a smo bili s strani župana zaustavljeni, da o tem ne teče razprava. Kljub vsemu pa je uspelo opozoriti, da je planiranih 30 postelj premalo in, da ta dom ne bo »samo za domače občane«, kot je navedeno, saj gre za koncesijsko razmerje.

In kakšno je bilo pojasnilo župana: »… da v trenutni fazi občinski svet odloča, ali pristopimo k projektu ali ne. Predlagal je, da sodelujemo  do faze, ko bo izdelan finančni načrt. Jasno je, da občina sama koncesije ne bo dobila. Izkazalo se je, da je tudi v domovih sosednjih občin cena oskrbnega dne visoka. Župani stremijo k temu, da bi v domovih za ostarele imeli prostor domači ljudje. Sedaj so starostniki po domovih po vsej Sloveniji in na Hrvaškem.  Pri realizaciji projekta bo oblikovana pogajalska skupina.«

Spominjamo se, da je  na podlagi tega občinski svet dne, 20. 4. 2017, brez glasu proti, sprejel sklep, da soglaša s vstopom Občine Loška dolina v projekt oblikovanja »grozda domov za starejše«.

Spominjamo se, da je bil enako  na eni od naslednjih sej , 21. 9. 2017, sprejet tudi »sklep o podelitvi stavbne pravice na zemljišču v lasti občine« za katerega bo imetnik plačeval tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.
Ok, do tukaj vse lepo in prav.

Od tukaj dalje pa so se začela vprašanja in pomisleki, s katerimi ob sprejemanju teh sklepov, člani občinskega sveta nismo bili seznanjeni.

Spominjamo se, da so bila z moje strani, na seji 21. 12. 2017, podana tudi razmišljanja na to temo. In sicer »izražen je bil dvom v javno zasebno partnerstvo pri doma starejših občanov ter vprašljivost lokacije gradnje doma.« Poleg tega je bil podan predlog, da »se projekt in lokacijo gradnje doma za starejše predstavi prebivalcem Ograd.« Dodatno pa je bil podan predlog »da se čim prej skliče Vaški odbor Ograde in se vaščanom razloži dejstva glede doma.« Takratni občinski svetnik in vaščan Ograd pa je pripomnil, da so bili »načrti nerazumljivo prikazani«.

Spominjamo se, da je župan na navedene pripombe povedal »glede lokacije za dom- investitor si je lokacijo ogledal. Projekt naj bi bil narejen tako, da se vključi v okolje s čim manj posegi. Deluje maksimalno naklonjeno krajanom. Se je strinjal, da se bo projektna dokumentacija predstavila vaščanom, ko bo narejena. Sama idejna zasnova pa je že bila predstavljena.«

In spominjamo se  … od tu naprej se je začelo dogajati tudi med vaščani na območju Ograd … z zbiranjem podpisov, posredovanjem dopisov in zahtev županu …. . Občani očitno niso bili primerno seznanjeni z načrti občine in ravno toliko, glede na »informacijski mrk« oz. »nepretočnost informacij« od župana do občinskega sveta, smo bili ne-seznanjeni tudi člani občinskega sveta (vsaj nekateri).

S pomočjo lastne iznajdljivosti smo posamezni člani občinskega sveta samoiniciativno opravili pogovor s predstavnikom investitorja. Predstavili smo mu pomisleke občanov Ograd, ki so nam bili posredovani. Začuda smo ugotovili tudi, da teh informacij investitor s strani občine ni nikoli dobil. Dogovorili smo se, da se tudi predstavnik investitorja maksimalno angažira pri neposrednem sodelovanju z občani Ograd , pri razreševanju njihovih dilem. Hkrati pa smo z njegove strani tudi izvedeli, da naj bi z »občino« tudi že nekakšen pogovor o odkupu tega zemljišča (kar na občinskem svetu ni bilo nikoli omenjeno) in, da je bila tudi že  pripravljena tudi cenitev za m2.

Kljub vsemu temu , je bil v sprejem na občinski svet , v juniju 2019 predložen OPPN Ograde             (lokacija doma starejših). Izpostavljenih je bilo nemalo vprašanj in nejasnosti, ki so navedene v tem (OPPN) odloku.

Izpostavljena pa je bila tudi bojazen, glede na pismo, ki smo ga prejeli člani občinskega sveta s strani občana Ograd, da bodo v primeru sprejema OPPN s strani občana/ov sproženi določeni postopki, ki bi lahko zaustavili ali preprečili izgradnjo te ustanove. Zato je bilo predlagano, da se pripombe v času poletnih počitnic ponovno preuči, z občani ponovno pogovori o odprtih vprašanjih in se ta odlok potem sprejema v septembru 2019.
 
Na županovo precej » verbalno specifično« udejstvovanje, je bilo to »preslišano«. Župan je dal odlok na glasovanje in odlok je bil izglasovan. 

Aja, pa še to se je zgodilo.

Končno je bilo ob obravnavi odloka občanom »nalito čisto vino« kdo in kako bo uporabljal namestitvene kapacitete tega doma.

Arhitektka je jasno in javno povedala, da gre za koncesijo, kar pomeni, da se bo v dom nameščalo ljudi iz cele države, tako kot so na čakalnih seznamih.


To smo tisti, ki nam je jasno kako potekajo zadeve po predpisih, sicer že vedeli in namerno vprašali. A vedno je bil predhodni županov odgovor, da »si bodo prizadevali, da bodo v domu naši , domači občani« itd.

Pa saj ni nič narobe s tem kdo biva v domu. Vsak, ki je tam, potrebuje pomoč, pa naj bo doma kjerkoli že. Toliko pa je človečnosti v nas, da pomoči nikomur ne odrekamo. Le pošteno je bilo  potrebno občanom že od vsega začetka povedati, da so namestitve namenjene vsem državljanom in ne le občanom Občine Loška dolina.

Zato je, glede na vse povedano, o »populizmu, egoizmu in  načelnosti kot eni o vrlin«, zelo tvegano kjerkoli pisati ali razpravljati. A ne?

Še posebej, če se spomnimo predvolilne obljube »nekega« predvolilnega kandidata v volilnem obdobju 2018 o »participativnem« proračunu. In, če se spomnimo izjav »nekega« predvolilnega kandidata v volilnem obdobju 2014, da se športne dvorane ne bo gradilo, če se ne pridobi vsaj 80% denarja iz drugega vira (op. p. ne iz občinskega proračuna)…

Ja, načelnost je lepa vrlina ...

Pa nebi »nikogar izpostavljala«.

Strinjam se in prav je, da se javnosti »poroča« tudi o izvajanju investicij. Takšno poročanje se pričakuje tudi na sejah občinskega sveta.

In, ker drugače ni bilo možno dobivati informacij, je pač občinski svet o tem moral  sprejeti celo sklep, da je takšno pisno poročanje na sejah občinskega sveta, s strani župana obvezno. In poročanje se sedaj »izvaja«, in sicer  na način, da »pripravljavec gradiva investicije našteje po alinejah« s spremljajočim ustnim »poročilom, da bo odgovorjeno ustno, če koga kaj zanima«.

Toliko o odnosu do članov občinskega sveta, ki je tudi organ občine, ki ima celo  določene »nadzorstvene pravice« nad županom (pa če župan to hoče priznati ali ne!).

MEDKLIC:  In potem poslušamo javkanje kako ni podpore, kako so vsi proti…. .
 Ja, za vprašati se je….

Skratka, še dobro, da obstaja vsaj »občinsko glasilo«, ki omogoča »samohvalo glede izvedenih investicij«.

Ja, tam pa lahko bolj obširno preberemo kako »trenutno potekajo investicije, ali potekajo kot je načrtovano, kje gredo dela h koncu, kje jih muči struktura terena, kaj jim povzroča težave, komu se je potrebno posebej zahvaliti za »njegov zavzeti aganžma« …«

Še celo kakšne »pogodbe so podpisale sosednje občine«, dobimo informacijo. Res celovito informiranje. Ni kaj.

Na srečo tudi občani »spremljajo/mo in vidijo/mo« kakovost opravljenih investicijskih del.
Vidijo kolikokrat se na trasah lokacijah investicij »pojavi« nadzornik, kolikokrat se tam pojavi kak občinski uslužbenec, kako in kje »se deponirajo odpadki«. Vidijo tudi kje je kaj neustrezno narejeno in praviloma to tudi pravočasno opozorijo…. In tudi povedo, da so njihova opozorila zelo malokrat upoštevana. ŽAL!

Posledice neupoštevanja pravočasnih opozoril s strani občanov, pa si  (navajam kot en zadnjih primerov) lahko ob vsakem dežju, v živo,  ogledamo (in tudi občutimo) npr. na cesti od Iga vasi do Viševka.

Zelo »kooperativno« v prid »dobrim sosedskim odnosom« se je tudi pohvaliti, da »smo skupaj s sosednjimi občinami in Ministrstvom za infrastrukturo podpisali dogovor za izgradnjo kolesarski poti od Cerknice do Ribnice ter bi na ta način še dodatno razširili možnosti za dodatno turistično ponudbo v vseh občinah, ki so podpisnice dogovora.«

Lepo, saj vsi podpiramo korektno sodelovanje.

Ampak, govori se  o KOLESARSKIH POTEH OD CERKNICE DO RIBNICE.
Kdaj pa bomo dobili kolesarske poti tudi iz Bloške police do Starega trga?

In kar naenkrat »se nekomu v glasilu Obrh zapiše« tudi ideja, da se »bodo še dodatno razširile možnosti za turistično ponudbo, v vseh občinah podpisnicah«.

In glej ga zlomka, pooblaščenec župana Občine loška dolina, na Svetu notranjsko –primorske regije (13.8.2019)  na zapisnik izjavi:

»… da obnova in razširitev odseka regionalne ceste R 212 Grahovo Bločice – Bloška polica ni prioriteta Občine Loška dolina…«

Krasno! »Figa v žepu« ob podpisu dogovora  je res ena super in krasna referenca Občine Loška dolina.

Da še malo obudim spomin.

Ko je bilo govora, da občina (tako kot je »OBIČAJ V OSTALIH OBČINAH«) dodeli nekaj sredstev za objavljanje novic iz Občine Loška dolina v mesečniku NOTRANJSKO PRIMORSKE NOVICE  (zato, da se tudi na ta način pripomore tudi k razvoju turizma v občini in zato, da vsa gospodinjstva v občini ta časopis mesečno dobijo lahko brezplačno!! na svoj hišni naslov), pa župan ni vedel pojasniti zakaj SAMO OBČINA LOŠKA DOLINA ne (noče) prispeva(ti)  potrebnih  sredstev.

Edina obrazložitev, ki smo jo člani občinskega sveta na seji s strani župana dobili je bila, »da si ne predstavlja, da bi jih v Ilirski Bistrici zanimalo, kaj se dogaja v Loški dolini«.

Zanimivo, a ne?

In potem imajo nekateri »polna usta turizma« in  izjav, da se »bodo še dodatno razširile možnosti za turistično ponudbo«.

Kako pa se razvija turizem in turistični produkti od katerih je možno tudi živeti?

No, v ostalih občinah te regije odgovore na ta vprašanja poznajo in  premorejo toliko modrosti, da časopisu (ki mesečno izhaja v ca 25.ooo izvodih)  dodelijo letno »subvencijo« (predvsem zaradi »turizma« in tudi zato, da občani dobijo ta časopis brezplačno). In celo toliko so modri, da tudi vsem našim občanom (tako kot je »običaj v ostalih občinah«)  omogočajo, da dobivamo časopis brezplačno ter z zanimanjem prebiramo kaj se dogaja v Ilirski Bistrici in ostalih občinah. In se tudi z veseljem udeležujemo raznih prireditev v teh sosednjih  občinah ter tako tudi mi prispevamo k razvoju NJIHOVIH turističnih produktov.

Dragi moji, informacije (poudarjam: informacije!!!)  lahko vsaj malo pripevajo k razvoju turističnih produktov v Loški dolini.

Očitno je »dvorna dolinska« geografija in »razvojna busola«  tule nekoliko zatajila.  Da o znanju razvoja turizma in trženju,  ne izgubljam besed. ŽAL!

Ob vsem tem,  lahko ugotovimo le, da je potrebno res veliko »samozavesti« (drugo izrazoslovje se iz vljudnosti noče zapisati) , da se sploh zapiše besedne zveze v smislu »v letošnji prvi polovici leta, ugotovim, da je občina v tem času žal nazadovala v pogledu dolgoročnega razvoja.«

»Svaka čast« za »pogum«!

Za popravilo ceste Markovec - Loški potok v zapisu v lokalnem glasilu preseneti tudi izjava, da bo »večino sredstev za izvedbo investicije zagotovila Direkcija za ceste,«. In »po informacijah, ki so jih na občini iz Direkcije  prejeli »načrtujejo  v jesenskem času pričeti z deli«.

Krasno!

Pa kaj,  ko se  na Svetu notranjsko –primorske regije (13.8.2019) spet  na zapisnik oglasi pooblaščene župana Občine Loška dolina, in:

» …. Izpostavi možnost za uvrstitev projekta Sanacija in posodobitev ceste R3, odsek 2407 Stari trg –Loški potok …«

Kaj potem to pomeni, ali bo jeseni Direkcija na tej cesti začela z deli, tako to kot piše župan? Ali se bo šele prizadevalo/Izpostavilo možnost za uvrstitev projekta Sanacija in posodobitev ceste R3, odsek 2407 Stari trg –Loški potok, kot to najava direktor občinske  uprave Občine Loška dolina?

Ob tem se poraja kar nekaj vprašanj.

Kaj je res in kaj ni?

Kdo vodi in določa v »lokalnem dvoru«?

Kaj se v teh »hiši« pravzaprav dogaja, če prihajajo iz nje različne informacije?

In  še marsikaj  se sprašujemo.

Glede dotične ceste pa, ali ni to regionalna cesta Stari trg pri Ložu- Loški potok? In kdo je potem pri tej državni cesti drugi plačnik investicije, če »bo Direkcija (glede na zapisano) zagotovila samo večino sredstev«?

Mogoče bomo vsaj na katero od vprašanj kdaj dobili odgovor … ali pa tudi ne. Kot se bodo v »lokalnem dvoru« pač odločili … seveda, če se bodo pri odgovoru uspeli »uskladiti«.

Vsekakor pa obstaja tudi tretji organ občine tj. NADZORNI ODBOR. In če nihče drug, bo pa ta organ lahko opravil svojo nalogo, saj je  najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzira razpolaganje s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Čas poletnih počitnic ti.  kislih kumaric leta 2019 je mimo. Vendar lahko ugotovimo, da navedba v glasilu , da so bile poletne počitnice  » …za zaposlene na občini pa z nekaj prilagoditvami delovnika še vedno delovne«, žal,  kar drži in ji ni oporekati.  

Zakaj ŽAL, se sprašuje marsikdo.

O  tem  pa kdaj drugič, saj že tale zapis precej izčrpa (tistega, ki bere in mene, ki sem tole uspela zapisati in obelodaniti).

Najhuje pa je, da tale zapis tudi razžalosti. Tistega bralca, ki mu ni vseeno za to dolino in ljudi v njej, zagotovo.

Zato pa pogumno naprej z zavedanjem, da »za vsakim dežjem pride sonce«.


Pogum je najpomembnejša človeška lastnost,
saj je podlaga za vse druge vrline.
(Winston Churchil)

Majda Sepe - Med iskrenimi ljudmi