nedelja, 24. marec 2019

PRIŠLA JE (MIŠKA IZ MIŠNICE) POMLAD POD TO GORO ZELENO


PRIŠLA JE  (MIŠKA IZ MIŠNICE) POMLAD POD  TO GORO ZELENO

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, tako gre besedilo pesmi Franeta Miličinskega, katerega oče je napisal znamenite Butalce.

Človek na trenutke res ne more verjeti, da se dogaja kar se. In res se vprašaš ali je nemara pri vsem skupaj čas, »ko se ptički ženijo«, ali pa ima svoj vpliv obisk velikoglavih možakarjev, ki s svojim specifično-dičnim videzom preplavijo naše kraje v pustnem času.

In res se dogaja!

Dogaja se še naprej »še bl ´živo, še bl´ močno, še bl´noro, še bl´na poskok«.
(Bolestne scene - bedancu trga, https://www.youtube.com/watch?v=dgG5smOLPQA )

Pa nadaljujemo z žalostnim opisom dogajanja, ki  »cesarskemu dvoru« nikakor ne more biti v ponos in hvalo.
»Igralska akademija.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Na seji občinskega sveta, ki se je zgodila 7. 3. 2019, občinski svet izglasuje sklep, da »se najkasneje do 22. 3. 2019 predloži v prostovoljni podpis soglasje, v katerem podpisnik soglaša, da se posnetki sej občinskega sveta lahko objavijo na svetovnem spletu«. Župan pa oznani, da soglasja NE BO PODPISAL, ker se ne strinja, da so seje dostopne na svetovnem spletu. 

Na tej seji podam tudi naslednje vprašanje:

»Kje so na spletni strani občine objavljene informacije iz GDPR (Splošna uredba RU o varstvu podatkov) o varstvu osebnih podatkov tj. pooblaščena oseba, politika varstva osebnih podatkov, evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov, pravice posameznikov o upravljanju osebnih podatkov, varstvo osebnih podatkov na spletni strani, pobude/prijave/vprašanja na spletni strani občine, ki vsebujejo osebne podatke. Vse to pa mora vsebovati tudi pripadajoče evidence, vloge, obrazce itd.«

Odgovora, kot sem pričakovala, nisem dobila, saj bi mi lahko odgovorili le z besedo »NIKJER«.

In ker je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah iz pristojnosti občine, je sprejel sklep o »predložitvi soglasja  v prostovoljni podpis do 22. 3. 2019« se je čakanje na »neizpolnjen obrazec soglasja« začelo.

Ker je zakonska naloga župana, da skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, je bila njegova naloga poskrbeti tudi, da (ne glede na njegovo osebno mnenje in izjavo o nestrinjanju z objavo posnetkov sej občinskega sveta na svetovnem spletu), člani občinskega sveta izjave dobimo v sprejetem roku.
»Manj diskretnosti, več konkretnosti.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Pa se zaradi osvetlitve zadeve vrnimo še nekoliko v preteklost, velja opozoriti,  da je občinski svet že 3. 10. 2013 sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina, ki se glasijo:
» v  26. členu Poslovnika se črta peti odstavek. 3. člen Spremeni se 51. člen Poslovnika tako, da se glasi:
»Potek seje se snema zvočno in slikovno. Vizualno zvočni zapis seje se objavi na spletni strani občine in v javnih medijih. Vizualno zvočni zapis seje se hrani skupaj z zapisnikom in gradivom s seje še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana. Predstavnikom javnega obveščanja ali občanom se lahko dovoli vizualno zvočni zapis posameznih delov seje, če to omogočajo prostorski pogoji in snemanje ne moti potek seje. Občinski svet o tem odloči na podlagi predhodnega zaprosila po sprejemu dnevnega reda seje.«

Zanimivo, da je bilo to določeno že v letu 2013. In nekako nimam v spominu, da bi se takrat temu tako vehementno nasprotovalo .

Ja, časi se spreminjajo in »cesarjeva nova oblačila« tudi.
Čas, ko so »vsi so lagali, da ničesar ne vidijo« so minili.
Prišli so časi, ko je » iskren in naiven deček povedal, da je cesar gol«.
Cesar pa poskuša »nadaljevati hojo z ignoriranjem tega komentarja«.

Pa kaj hočemo, takle mamo!

Kakorkoli že, dočakali smo prvi pomladni dan!

In glej ga zlomka, takoj naslednji dan člane občinskega sveta v nabiralnikih pričaka »prijazno« pismo iz »lokalnega dvora«, ki poleg »opominjujočega pisanja« vsebuje tudi  prazen obrazec soglasja, ki naj bi ga prostovoljno podpisali in tako občanom omogočili, da seje občinskega sveta spremljajo tudi na svetovnem spletu.

Vsekakor pa je vredno predstaviti tudi »prijazen« spremni dopis, ki smo ga ob obrazcu prejeli:


Ja, prav ste prebrali.

Napisano je:
 »Hkrati vas opozarjamo, da slikovno in zvočno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Takšen poseg ni dopusten brez ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. V zvezi s snemanjem sej s strani občine je informacijski pooblaščenec  pripravil več mnenj. V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo bo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oz za kakšne namene se bodo le ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali«.

Priznam, da sem morala tole prebrati večkrat, saj nisem verjela, da je možno takšno norčevanje iz članov občinskega sveta. V bistvu še sedaj ne verjamem, da smo res prejeli takšno pisanje.

In ja, mnenja informacijskega pooblaščenca poznam in »en mal´« poznam tudi področne predpise. In verjetno je ta »en mal´« poznavanja, precej več kot te predpise poznajo v občinski upravi…. vsaj tako gre sklepati iz tega razsvetljenskega dopisa.

Veste, tale zadeva velja že od 25. 5. 2018! Razsvetljenje v naši občini pa je prišlo 21. 3.  2019? No ja, raje govorimo o »obrisih razvetljenja«.

In ravno iz tega »en mal´« poznavanja teh predpisov, sem na tej isti seji, kot je bil sprejet sklep o prostovoljni podaji soglasja« tudi podala zgoraj navedeno vprašanje  »Kje na spletni strani občine so objavljene informacije iz GDPR (Splošna uredba EU o varstvu podatkov) o varstvu osebnih podatkov tj. pooblaščena oseba…«.

Očitno vprašanja niso razumeli (ali niso hoteli razumeti), zato so nas podučili, »kako se tem stvarem streže«.

Na dejstvo, da je takšne (zakonske) zahteve dolžna urediti občinska uprava, pa v občinski upravi očitno niso pomislili, a ne? Bo moral občinski svet tudi na to temo sprejeti sklep?

»Lahko to naredite malo hitreje?!«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Res se sprašujem, kaj se v tej hiši dogaja in kdo skrbi za zakonitost dela občinske uprave ter kdo to delo nadzoruje? Zakonodaja to sicer določa, a mogoče je v tej občini kaj drugače (po svoje), kaj se ve.

Na to temo sem na zadnji seji podala še en predlog, ki očitno tudi ni spodbudil razmišljanja v smeri, da so v občinski upravi ljudje zaposleni zato, da strokovno opravijo naloge zaradi katerih jih plačujemo, ampak je bilo priročnejše članom občinskega sveta poslati »opozorilo«, kaj vse ni izpolnjeno za javno objavo posnetkov sej na svetovnem spletu.

Predlog je bil naslednji:

»Predlagam, da strokovna služba občine Loška dolina, oblikuje besedilo, ki se ga vnese  v spremembe Poslovnika občinskega sveta in bo usklajeno s Splošno uredbo RU o varstvu podatkov glede objave posnetkov sej na svetovnem spletu.«

Pa še termina »mnenje« se moramo dotakniti. Mnenje je NEZAVEZUJOČA izjava institucij, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih pravnih obveznosti. Da je potrebno tole navajati mi je, priznam, kar malce nerodno.  In iskreno upam, da smo tule (s pripravljavci »prijaznega opomina«) enotni in ni potrebno poudarjati, da tudi tole »en mal´« pa vendarle poznam.

A kaj hočemo, če je treba napisat, je pač treba…. da se »ne pozabi« ali »ne zmede« bralca. Kaj več pa o tem nebi razglabljala, čeprav sočasno takšna mnenja odobravam in so dobrodošla usmeritev za urejanje področja.

Predno se preneham ukvarjati s to »GDPR znanstveno fantastiko« naj samo še izrazim upanje, da bo to področje končno ustrezno urejeno in bo ljudem, volivcem, davkoplačevalcem omogočeno javno spremljanje dela neposredno voljenih organov občine.

Naslednja »pomladna cvetka«, ki smo je bili deležni, pa je vabilo na predstavitev idejne zasnove za preprojektiranje Večnamenske dvorane Stari trg.

»Problem številnih delavnic so slabi polizdelki.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)
Že na seji 7. 3. 2019 je, na vprašanje članice občinskega sveta, kaj se dogaja z realizacijo sklepa št. 19, ki se glasi:

»Občina Loška dolina nemudoma oz. najkasneje do 28.2.2019 začne s pripravo natečajne naloge s prilogami za izgradnjo večnamenske športne dvorane«,

je župan odgovoril z besedami, da bo »v roku ca 10 ali 14 dni predstavitev na katero bodo povabljeni svetniki, športniki, kulturniki in osnovna šola.«

Ker ni bilo nikomur (no, vsaj meni ne) jasno, kaj bodo predstavljali, smo odgovor sprejeli in počakali na nadaljevanje.

In nadaljevanje je prišlo!
»Vodenje s tehniko »caterpillar.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Očitno je tudi v tem primeru prišlo do samovolje in nespoštovanja sklepa občinskega sveta št. 20, ki se glasi:
»Občina Loška dolina je dolžna natečajno nalogo s prilogo pred pričetkom postopka za izbor projekta uskladiti s Športno zvezo Loška dolina, predstavniki kulturnih društev in OŠ Stari trg in usklajeno natečajno nalogo s prilogami v obravnavo in potrditev predložiti še na Občinski svet.«

Torej, nikjer v sklepih občinskega sveta ni govora o preprojektiranju in nikjer ni govora o ohranjanju že »pridobljenih dovoljenj«.

Ob tem pripominjam, da sem na seji 14. 2. 2019 podala tudi predlog sklepa:

»Občina Loška dolina je dolžna nemudoma oz. najkasneje do 28. 2. 2019 objaviti sklep o začetku postopka za spremembo OPPN, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta 6. 10. 2016 in sočasno tudi za spremembo OPN , kjer je planirana postavitev večnamenske športne dvorane.

Po pojasnilu občinske uslužbenke, da športna dvorana ni umeščena v OPN in da sklepa ni potrebno spreminjati, ter da so spremembe predlaganega OPPN že v teku, sem ta sklep (priznam, moja naivnost) umaknila.

Očitno temu ni tako, saj izhajajoč iz zgornjega vabila, župan še vedno namerava umestiti večnamenski športni objekt tam, kjer si je njegovo umestitev zamislil prvotno.

Naj navedem, da gre tudi v tem primeru za popolno nespoštovanje sklepov občinskega sveta, saj je bilo očitno samovoljno nekomu naročeno, da opravi nekakšno preprojektiranje objekta, brez da bi se predhodno opravilo srečanja s predstavniki, ki so navedeni v sklepu občinskega sveta št. 20, da bi oblikovali izhodišča za pripravo natečajne naloge in se dogovorili tudi za najustreznejšo lokacijo za postavitev objekta.
»Sam ne vem nič, skupaj vemo vse.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Vprašanje, ki se ob tem postavlja je, kdo bo samovoljno naročeno nesmiselno »preprojektiranje« plačal, saj denar pod nobenim pogojem ne sme iti iz občinskega proračuna!

Vsekakor je to naloga za NADZORNI OBDOR občine, saj je le-ta najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

In naslednja »iz venčka pomladnih lokalnih cvetlic«, ki smo jo člani občinskega sveta dobili v svoje nabiralnike, je vabilo na predavanje »Hidrološke raziskave vodnih virov na območju občine Loška dolina« v izvedbi predavateljev g. Mateja Kržiča in g. Jožeta Janeža.Moja pobuda na seji občinskega sveta je bila, da se prof. Kržiča povabi na sejo občinskega sveta, da poda svoje ugotovitve in predloge kako rešiti problematiko oskrbe z vodo.

Na to sejo naj bi se povabilo tudi predstavnike komunale. Seja bi bila snemana z namenom, da bi se z ugotovitvami seznanili tudi občani, ki bi gledali sejo občinskega sveta. Občinski svet pa bi sprejel tudi določene sklepe.

Očitno je tudi tule prišlo do nekakšnega sprenevedanja v stilu »kako narediti, da se nekaj naredi, samo da ni tako, kot je bilo predlagano«. Ravno zato, to koristno predavanje ne bo doseglo namena.

Seznanjeni  bodo pač tisti, ki bodo na predavanju prisotni, rezultat v smislu upoštevanja ugotovitev  v občinski upravi pa bo ničen, saj to ni seja občinskega sveta na kateri bi svetniki sprejemali za župana zavezujoče sklepe.

Torej , ponovno ena od že znanih »igric«, ki smo jih deležni člani občinskega sveta in vsi občani.

Zato predlagam, da se tega predavanja občani udeležite v čim večjem številu. Se seznanite z ugotovitvami in spremljate seje občinskega svet, kaj se bo (če se sploh bo kaj) dogajalo na to temo.

»Urejen kaos, ali kaotična urejenost?«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Res žalostno, da je pomlad prinesla takšen »venček lokalnih cvetk«.

Tisto o »miški iz mišnice“…… ja,  slovenska narodna se nadaljuje

»Prišla je mačka iz mačnice.
vzela je miško iz mišnice:
mačka miško,
miš pšeničko -
pod goro,
pod to goro zeleno.«

Prifarski muzikanti - Mačka miša


Mala siva pamet, žal mi je zate.


nedelja, 17. marec 2019

STARA DUŠA


STARA DUŠA
(  Mi2 - Stara duša (official)

Ja, čuden je ta človeški svet,
posameznik se hoče z vsemi  spret.
Ne razume, kaj je tisto,
kar razdora je dejansko bistvo.

Pametuje o medvedji  spregi
in razpreda  o nekakšni zmedi,
kdo je plačal, kdo kaj dal,
kdo odšel bo in kdo ostal.

Ja,  posameznik si je zamislil,
da medvedjo pesmico bo spesnil.
Spravil na medvedji se je rod,
saj misli, da pristojen je vse povsod.

Dejansko pa bilo bi prav,
da končno razjasni se medvedji stav.

Naj pravici da se prosto pot
in naj popelje nas iz pravnih zmot,
ugotovi naj čigav brlog
je bil in bo še  ves prihodnji  rod.

Ko stvar bo pravno urejena,
tudi dolina bo usklajena,
da potrebno je za zrelejši  rod,
urediti varstveni preporod.

Prišlo do spora je povsod,
ker dvor cesarski  se lotil  je kar tako malo naokrog,
brez razmisleka in obvestila,
odločil je, kako jasa se bo uredila.

Vaščani pa povlekli so zavoro
projektu izrekli ne-podporo,
pa ne, da »medvedov starih« bi se branili,
le svojo zemljo naj bi ohranili.

Ob tem na probleme z vodo so opozorili,
a dvora cesarskega še vedno  niso prebudili.
Lokacijo so oni  tam že določili
in ljudem glasu niso dovolili.

Kaj zdaj se bo zgodilo,
bogvedi  kaj sodišče bo odločilo.
Investitor bo verjetno svoje rekel,
zato bo na dvoru krvavi pot še v potokih tekel.

Zato  potrebno je razumeti,
da nekdo poskušal je občane spreti,
saj vsi želimo stara leta
preživeti  varno in v družbo vpeto.

Smo mnogo let že govorili,
kako dom za starejše bomo dobili.
Na nekaj pa na dvoru so pozabili,
da potrebno je ljudem pravi čas oznaniti,
kje nameravajo to storiti.

To zgodi se vedno, ko se kdo prevzame
in moto mu odzvanja, da misli zame.
Ljudje so morali sami ugotoviti,
da misli je potrebno tudi deliti.

In, če do delitve misli bi pravi čas prišlo,
bi se sedaj tudi z domom starejših lepo izšlo.

Bi dom lep sedaj že gradili,
ob letu osorej bi ga slovesno otvorili.
Sedaj pa je stanje še negotovo
ali stal bo, ali je vse gotovo.

Vsekakor pa razprava bo potrebna,
kaj sploh želimo za svoja stara leta.
Ali zadnja leta v domu preživeti
ali na svojem domačem domu oskrbljeno umreti.

Če se mene vpraša, mi je ljubši moj dom
 in želim, da cenovno dostopno pomoč  dobila bom.
Da bi živela v meni znanem okolju,
v krogu družine in ob meni ljubem polju.

Zato, sovaščani dragi,
prenehajmo nasedati populistični nakladi.
Naj se resnica čim prej izkaže
in naj pokaže se, kdo na koga neupravičeno kaže.

Do takrat pa dragi človeški in živalski rod
počakajmo na epilog tudi glede pravnih zmot.

Karkoli že se bo iz tega rodilo,
se složnost vseeno bo med nas vrnila,
ko si nekdo ne bo več domišljal, da misli zame
ampak bo prevladala komunikacija
in iskanje skupnih rešitev za vse občane.

Naj sreča spremlja nas do takrat,
ko spet postali bomo bratu brat.
Naj vrela kri se pomiri
in mirno do takrat naj zaživi.

Srečno v boljše čase!Mi2 - Čista jeba

nedelja, 10. marec 2019

NE ČAKAJ POMLADI, NE ČAKAJ NA MAJ… ČE BI VAM BILO ZA … , BI VSE OPRAVILI NA ODPRTI SEJIJa, dragi moji, točno tako kot je povedal moj spoštovani pokojni sodelavec in prijatelj Josip Bajc. V 2,28 min v spodnjem posnetku  pove »če bi vam bilo za državo, bi vse opravili na odprti seji«.  Analogijo izjave lahko potegnemo tudi na lokalno raven. https://www.youtube.com/watch?v=yWTvWEk0C90

»Po analogiji, piše Aristotel, nastajajo najuspešnejše metafore. Tvorbo metafor je Aristotel razglasil za veliki dar, ki ga imajo pesniki, saj je zatrdil, da metafora ne zapisuje obstoječe podobnosti, marveč ustvarja enkratno videnje podobnosti med različnima predmetoma. Po Aristotelova določitev metafore temelji na besedni semantiki, na prepričanju, da ima vsaka stvar svoje ime, da sta beseda in pomen dve strani istega kovanca ali da je ime pripeto na pomen kot denimo nalepka na steklenico.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Metafora

In pri nas se v četrtek,  7. 3. 2019, zgodi seja občinskega sveta.

Ko podam predlog, da se članom občinskega sveta Občine Loška dolina najkasneje do 22. 3. 2019 predloži v prostovoljni podpis soglasje, v katerem soglašajo, da se posnetki sej občinskega sveta lahko objavijo na svetovnem spletu,  člani občinskega sveta s 4 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA, sklep izglasujemo.

In kaj se zgodi?

Župan pove, da soglasja NE BO PODPISAL, ker se ne strinja, da so seje dostopne na svetovnem spletu.  Dobimo tudi razlago, z dobršno »dozo« ne ravno uspešno prikritega  posmeha s strani uslužbenke občinske uprave, o trajanju teh objav, spreminjanju zakona o varstvu osebnih podatkov, o nezakonitosti tovrstnih objav in še čem.

 Kljub mojem opozorilu, da so šla njihova pojasnila ob umiku predhodnih posnetkov iz spleta, v smeri »da so tudi v Cerknici to morali storiti« in da naj se tudi sedaj sklicujejo na Cerknico, »da so tudi v Cerknici podpisali soglasja in so seje ponovno objavljene na svetovnem spletu«,  sem bila deležna posmehljivega nasmeha in zavijajočih oči… in najlepše od vsega… občinska uslužbenka si je dovolila celo izjavo, da »je to tam (op.p. v Cerknici) nezakonito«.

Seveda, da sem takoj opozorila, da o zakonitosti delovanja  občinskega sveta v Cerknici ne bo presojala uslužbenka občinske uprave Občine Loška dolina, ampak bo presojalo sodišče, v primeru, če bodo sproženi tovrstni postopki. Vseeno pa človeka vedno znova  preseneti  tovrstno vedenje in nespoštljivost javnega uslužbenca do izvoljenega predstavnika (lokalnega) ljudstva.

Kakorkoli že, naj se končno javno spozna, kdo bo nasprotoval objavljanju sej občinskega sveta na svetovnem spletu. In naj ljudje sami presodijo, zakaj je pri posamezniku (na javni funkciji) nestrinjanje s tovrstnim načinom seznanjanja javnosti z delom občinskih organov.

Pomlad je letni čas v zmernih geografskih območjih. Koledarska pomlad traja od 21. marca (pomladansko enakonočje) do 21. junija (poletni solsticij – sončni obrat).  Meteorološka pomlad zavzema mesece marec, april in maj. https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad

Bo uspelo, da najkasneje do 22. marca 2019 dobimo  v prostovoljni podpis in ne/podpisana soglasja tudi vrnemo v občinski depo?

NE ČAKAJ POMLADI, NE ČAKAJ NA MAJ

Če zadevo pogledam iz nekoliko ciničnega vidika (o humorju v tem primeru, žal  ne morem govoriti), predvidevam, da bi bili nekateri najbolj »srečni«, če bi se izdelovali še bolj skrajšani povzetki dogajanja na sejah, ki bi se jih razobešalo po oglasnih deskah po vaseh… .

In vest bi bila čista… javnost bi bilo obveščena. Zahtevi po obveščanju javnosti bi bilo zadoščeno. Tiste »dolge kolone občanov, ki jih  redno vidimo pred oglasnimi deskami« pa bodo tako le še daljše in ljudje bodo še bolje in bolj podrobno seznanjeni z delom župana, občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora.

Predlagati velja tudi, da občinska uprava z županom na čelu,  Pošti Slovenije poda tudi predlog za ukinitev poštnega urada v Starem trgu, in prenos pošte uredi kar s prenosom pošiljk  preko golobov.
Le zakaj bi se tule v Loški dolini prilagajali razvoju tehnologije in uporabljali sodobne komunikacijske poti?  

Mi smo vendarle center »sveta« (da ne uporabnim kakšne druge besede, ki se bi nanašala na pretekli  »visoki - debeloglavi« obisk  iz Cerknice, ki so ga bili na občini deležni v pustnem času), in »bomo mi določali, kako se bodo ljudje informirali in o čem bodo govorili«.

Ob tem pa še dobronamerno  opozorilo …. tudi dve mačkici, ki se gibljeta okoli »centralnega  svetovnega lokalnega dvora« bi veljalo imeti nekoliko »na očeh«.
Malih »sivih pameti« bi ob vsem tem znalo že pošteno primanjkovati in se lahko zgodi, da se bosta lotili  še »poštnih golobov«.

In tako bomo, ojoj, soočeni še s kaosom na področju obveščenosti lokalnega občestva.

Kakorkoli že, kot zapoje Butale bent  (https://www.youtube.com/watch?v=d0uu-KKzlDw)  »vsaka hiša ma svoj krampir« … ja, res je. Res  imamo tudi v tej hiši »krampir«, in sicer »krampir«,  da zadeva sploh še nekako funkcionira (le  javnost delovanja je potrebno »urediti«, pa bo vse »tako kot mora biti«).

Mogoče velja pojasnilo kaj pomeni metafora »imeti krompir«. »Kadar ima kdo srečo oz. kadar mu kaj uspe, ne da bi to zaslužil s svojim znanjem, sposobnostjo in prizadevanjem, pravimo, da "ima krompir".« http://razvezanijezik.org/?page=imeti+krompir

Pa pustimo »krompirjevanje po lokalno« in se vrnimo na zanimivosti vprašanj in odgovorov  iz seje 7. 3. 2019.

Bežno pa se velja dotakniti tudi datuma, ko je potekala ta seja.

Četrtek, 7. marec, predvečer dneva žena,  mednarodnega praznika žensk.

Dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917, saj so se na ta dan začeli protesti v Petrogradu (danes St. Petersburg), iz katerih je nastala  Oktobrska revolucija. Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer iz filozofije na graški univerzi. 

Ženske dokončno dobijo volilno pravico in s tem pričetek enakopravnosti leta 1945, ko je uzakonjena splošna volilna pravica. https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_%C5%BEena

Ja, in tega pomembnega datuma, 8. marca, se na predvečer praznika ni niti z besedo spomnil ne župan, ne noben od prisotnih moških na seji občinskega sveta.  Tudi to nekaj pove.  Ker smo tega navajene, smo za obeležitev tega, za ženske pomembnega datuma, poskrbele same, tako kot je posameznici ustrezalo.

Še najlepši poklon prazniku pa je bil, da smo sodelovale na seji občinskega sveta  enakovredno in enakopravno moškim kolegom, kar bi bilo do leta 1945 nemogoče udejanjiti.

Torej, 8. marec – dan žena, smo članice občinskega sveta počastile delovno in simbolično, v imenu vseh žensk sveta, ki imajo (ali celo te možnosti nimajo) možnost udejanjiti.

Na seji sem izpostavila tudi vprašanje, ki je za vse občane zelo pomembno, saj se glede na sedanje dogajanje, lahko mimogrede znajdemo v razlastitvenih postopkih.

Moje vprašanje je bilo: Koliko postopkov razlastitev je proti občanom sprožila Občina Loška dolina in v kakšni fazi so postopki?

Odgovor je bil (vsaj zame) zaskrbljujoč. Sproženi so trije (3) postopki razlastitev v katerih je udeleženih več oseb. Že od prejšnjega mandata v postopkih ni sprememb. V kakšni fazi so pa predstavnik občine ni želel povedati, ker naj bi tovrstno pojasnilo »škodovalo poteku postopka«.
Ob takšnem odgovoru se mi resnično poraja vprašanje, če so dotični občani sploh seznanjeni, da se z njihovo lastnino »nekaj dogaja«. Velja preveriti, če posameznik sluti  na tovrstno aktivnost občine.
Opozorila sem tudi, da odgovorov na moja vprašanja iz pretekle seje občinskega sveta nisem dobila in pozvala, da se mi odgovore posreduje.

Vprašanje je bilo:  Katere odvetniške družbe so občino zastopale v postopkih od leta 2010 do danes?

Odgovor je bil nato podan ustno, ob komentarju, da odgovora niso podali pisno, ker nočejo delati »reklame« tem odvetniškim družbam. Na kaj naj bi se reklama nanašala sicer ni bilo pojasnjeno,  so bile odvetniške družbe pa javno prebrane : Prevolšek, Levstek, Cek, Mele, Gril, Potočnik in Prebil. (če sem katerega od priimkov razumela narobe, se opravičujem, saj je bilo tole precej hitro »zrefereirano«).

Zahtevala sem tudi odgovor na vprašanje iz prejšnje seje, koliko postopkov javnih naročil je bilo v prejšnjem mandatu (od 2014) pa do danes ,  v izvedbo oddanih zunanjim izvajalcem , kako so bili ti izvajalci izbrani, kakšna je bila vrednost posamezne pogodbe?

Odgovor je bil ponovno podan samo ustno (pa še tega nebi bilo, če ga nebi ponovno zahtevala) in sicer, da je bilo 22 postopkov javnih naročil, ki so jih izpeljali zunanji izvajalci. Koliko je bila vrednost posamezne pogodbe pa, »da naj si pogledam kar v aplikaciji ERAR«.
Takšen odgovor uslužbenca občinske uprave pa dokončno pokaže zaničujoč in posmehljiv odnos, ki ga ima do izvoljenih predstavnikov oblasti. Kakšen je odnos do občanov – strank, si ob tem ne upam niti pomisliti.

Skratka na mojo 3-kratno ponovitev vprašanja (celo  poenostavila sem vprašanje, da če nimajo sedaj pri sebi seznama z zneski, prosim samo za skupni znesek) in na 3-kratni odgovor predstavnika občinske uprave, naj si kar sama pogledam podatke v aplikaciji ERAR in naj si kar sama seštevam, sem bila primorana »stvar postaviti na svoje mesto« in gospodu javnemu uslužbencu povedati, da sem v funkciji članice občinskega sveta in da zahtevam informacijo, ki so mi jo dolžni dati. Da bo informacija posredovana je potem zagotovil župan.  Odgovorov na ostala vprašanja na to temo, ki sem jih zahtevala, pa nisem dobila in so bila spregledana, kot da jih ni bilo.

Mimogrede, za predstavo koliko takšen postopek, ki ga izvaja zunanji izvajalec stane, naj navedem pojasnilo iz obrazložitve v proračunu za leto 2019: » V letu 2019 sredstva v višini 5.216 EUR namenjamo poplačilu stroškov zunanjega svetovanja izvedenega javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo večnamenske športne dvorane.« Sedaj naj si pa vsak sam izračuna koliko je vse skupaj stalo za 22 javnih naročil, ki so jih v 5 letih za občino Loška dolina izvedli zunanji izvajalci . Ali pa naj si sam brska in sešteva  po aplikaciji ERAR, saj tega podatka v občinski upravi očitno nimajo (vsaj seštetega ne).
Mogoče se ob tem lahko poraja vprašanje glede občinske uprave … pa ne bom nadaljevala. Le predvidevam lahko, da bi se s tem denarjem mogoče pokrila tudi celoletna plača vsaj enega od zaposlenih.

Skratka, vprašanj, neznank in pomislekov je ogromno. In še jih bom (in bomo) postavljala in izpostavljala.
In zakaj?

Za najvišje dobro!

Ja, človek se kar zamisli, ko se loti prebiranja Aristotelovega dela Nikomahova etika. 

Naj si ob tem dovolim podati samo nekaj splošnih podatkov kdo je bil Aristotel oz. nekaj o njegovem življenju, da  bralcu nekoliko približam njegov um in razmišljanje.

Aristotel je živel med letoma 384 in 324 pr. n št. Rodil se je na otoku Evboja. Izhajal je iz bogate meščanske družine. Njegov oče Nikomah je bil namreč za tiste čase zdravnik. Pri 17. Letih se je Aristotel odpravil v Atene, kjer se je vpisal v Akademijo. Izučil se je za dobrega znanstvenika, filozofa. https://sl.wikipedia.org/wiki/Aristotel

"Leta 347 je umrl Aristotelov učitelj Platon. Za naslednika v vodstvu Akademije je bil izvoljen Platonov nečak Spevzip, ki je bil kot mislec precej povprečnega formata, saj ga je ne samo Aristoteles, ampak tudi še kateri drugi izmed Platonovih učencev daleč prekašal. Domnevamo lahko, da je izbira za Aristotela pomenila globoko razočaranje. Zapustil je Atene in se, pod pokroviteljstvom atarnejskega vladarja Hermija,  naselil  v maloazijskem mestu Asos, kjer se je tudi poročil s Pitiado, Hermijevo adoptivno hčerko.

Leta 343 ga. je kralj Filip Makedonski povabil na svoj dvor v Pelo s prošnjo, da bi mu vzgajal sina Aleksandra (Op.p. Velikega). Aristoteles je Filipovo vabilo z veseljem sprejel, saj je v njem videl tudi možnost, da neposredno vpliva na razvoj zgodovinskih dogodkov in da tako s svoje strani prispeva k uresničevanju Platonovega ideala, po katerem naj bi se v dobrem vladarju  družila državniška oblast s filozofsko miselnostjo. 

Aristoteles se je  l . 340 vrnil v Atene in l. 335 ustanovil samostojno šolo Peripatos, kar pomeni "Sprehajališče", bodisi ker je imela prostore v bližini nekega priljubljenega sprehajališča (ta kraj se je imenoval tudi Likej, od tod tudi oznaka "Licej" za Aristotelovo šolo), bodisi ker so učenci v šoli razpravljali , tako, da so se sprehajali in so se zato imenovali peripatetiki.
Po ženini smrti je Aristoteles živel s Herpilido, ki mu je rodila sina Nikomaha." (iz Aristoteles, Nikomahova etika)

Smoter etike po Aristotelu pomeni opredeliti in uveljaviti najvišje dobro, h kateremu teži tako vsak človek kot posameznik kakor tudi družba kot skupnost teh posameznikov; to najvišje dobro pa je srečnost. Srečnost ne obstoji v uživaškem življenju, kot sodi velika večina, marveč v življenju, ki je usklajeno z vrlino ali krepostjo.https://www.bukla.si/knjigarna/filozofija/anticna-filozofija/nikomahova-etika-mehka-vezava.html

Naj bo o Aristeotelu  zaenkrat dovolj. Mogoče še pride trenutek, ko se dotaknemo njegovega nauka. Vsekakor pa bo v prihodnje potrebna beseda ali dve tudi o vrlinah, etiki in še čem.

Za začetek… vrlina je moralna kakovost osebnosti . Mišljena je sposobnost umnega delovanja v skladu z etičnimi normami. https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrlina

"Najbolj mrzim vlogo opazovalca, ki neprizadeto gleda ali ravna.

 Nikoli ne bi smeli samo gledati.

Biti moramo priče: sodelovati moramo in nositi odgovornost."
Antoine de Saint-Exupery
Kot zanimivost:
Filozofija : Aristotel