nedelja, 19. maj 2019

IGRA PRESTOLOV V DOMAČEM FRAČJEM DOLUNekako se ni moč izogniti občutku, da se ne dogaja nič ali pa se mogoče dogaja marsikaj (le, da je v ozadju bolj živahno). In ko umaknemo rožnata očala … res ni vse skupaj čisto nič rožnato. Na srečo je vsaj narava ozelenela in vzcvetela. Vsaj na ta način dobimo nekaj pozitivnih vibracij v svoje življenje.
We will rock you Queen lyrics Subtitles UPL [HD] Britney Spears, Beyonce & Pink

Velikokrat premišljujem o našem »fračjem dolu«, če se izrazim v prispodobi, in nenehno je pred očmi vprašanje »kaj se je zgodilo, da je toliko nestrpnosti, nespoštovanja, zavisti, arogance in žaljivosti«.

»Poznate Fračji dol?  Navidez simpatična in poučna lutkovna serija, ki bazira na priljubljenih lutkah Jima Hensona (Mupped Show), je namenjena otroški publiki in mladostnikom. Obravnava večne teme kot so prijateljstvo, svoboda ali ljubezen do bližnjega. « https://regrat.si/200501fracji-dol/
»V okolju Fraggle Rock so štiri glavne inteligentne antropomorfne vrste: Fraggles, Doozers, Gorgs in Silly Creatures. Ena glavnih tem serije je, da čeprav so te tri vrste odvisne od druge zaradi preživetja, ponavadi ne komunicirajo zaradi velikih razlik v njihovi biologiji in kulturi.«  https://en.wikipedia.org/wiki/Fraggle_Rock

Vsega skupaj se je skoncentriralo že toliko, da je postalo že resno moteče za nemoteno bivanje in izražanje. In vse tole, žal, opažajo tudi že okoličani.
Smo mar izgubili »razvojni kompas« v našem okolju? Na tole vprašanje se skorajda lahko odgovori pritrdilno.
»Kómpas je naprava za določanje strani neba. Magnetna igla, ohišje, ki je uležana karseda brez trenja, se v odsotnosti drugih zunanjih vplivov poravnava v smeri zemeljskih magnetnih silnic, proti magnetnemu severu. Tako nam igla kaže referenčno smer, ki služi za navigacijo. Kompas so prvotno uporabljali v kitajski geomantiki.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Kompas

In kaj je v tem krogu razvoja zatajilo?

Vsekakor je del odgovora, poleg izgubljenega razvojnega kompasa,  tudi v krizi vodenja in posledično tudi v krizi lokalne identitete posameznikov kot skupine.

Naj izpostavim eno ali dve definiciji vodenja, v katerih bi bil lahko prepoznaven naš problem. Takole nekako gre:
»Vodenje je usmerjanje, vplivanje in motiviranje zaposlenih, da bi ustrezno opravili naloge, potrebne za doseganje organizacijskih ciljev. 
ali
Organizacijsko vodenje je sposobnost vplivanja, motiviranja in spodbujanja drugih, da prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije, ki ji pripadajo (House idr., 1998).« https://sl.wikipedia.org/wiki/Vodenje

Omeniti velja tudi vedenjske teorije vodenja in nekaj slogov vodenja, ki jih lahko opredelimo kot: avtokratsko, demokratično, liberalno, inovativno. 

S kakšnim lokalnim slogom smo soočeni, naj vsak oceni sam. In vsak sam naj presodi ali mu to ustreza ali ne. Ali je to za skupnost dobro ali ne? Ali to zagotavlja dolgoročni napredek in obstoj ali ne?

Pa, v prid berljivosti pisanja,  pustimo tole teorijo razmišljanju in lastnim zaključkom.

In pred očmi se (v prispodobi)  pojavi cankarjevski »hlapec Jernej in njegova pravica« in njegovo iskanje pravice do dedne lastnine nekoga drugega , izhajajoč iz svojega prepričanja in razumevanja lastnine na podlagi svojega vloženega dela. In za zaključek: nekakšna maščevalnost, rojena iz nemoči svojega nepotrjenega prepričanja, ki se izkaže v uničevalnem besu »rdečega petelina« in kazni za nerazumno dejanje.

Ja, to se zgodi, če neupravičeni bes preide v … .

Hm, velja se, v prispodobah »lastninjenja« nečesa kar ni tvoje in nikoli ne bo tvoje, poglobiti v povest.

No, pa se nekoliko pomudimo pri besedici »napredek«.

»Čudežna« beseda, ki je v naši skupnosti precej tuja oz. povedano drugače… poznana vsem, zaželena povsod, a zelo oddaljena in hkrati v lokalni »oblastni« strukturi (žal) nerazumljena. In spet smo pri kompasu. Verjetno marsikdo ne ve, da obstajajo rastline, ki se jih označuje s ti. oznako »kompasne« rastline.

Kompasne rastline so rastline s sposobnostjo usmerjanja listnih ploskev v smer sever-jug, za doseganje optimalne osvetlitve. Površina listov je obrnjena k vzhodu in zahodu. Kadar je sonce v nadglavišču, padajo tako sončni žarki le na robove listov. S tem rastlina obvarujejo svoje liste pred prevelikim obsevanjem in segrevanjem, ko je sonce najmočnejše. Primera kompasnih rastlin sta kompasna solata in sončnica. https://sl.wikipedia.org/wiki/Kompasna_rastlina

Ja, one vedo kje je sever in kje jug, kje je vzhod in kje zahod. One vedo, kaj jim koristi in kaj ne. In ja, one vedo kako si urediti svoje bivanje.  Mogoče bi se včasih moral kdo zazreti tudi v naravo, razumeti in se iz nje učiti. Pa čeprav od »nasada solate«.

Nekako mi je nerazumljivo nekakšno/a samopoveličevanje, samopovzdigovanje, samočaščenje, samosvojost, samozadostnost, samozaviralnost.

In posledice?

Posledice so že vidne v zaostajanju v razvoju, nezmožnosti neprekinjenega zagotavljanja osnovnih življenjskih dobrin vsem občanom. V ospredje prihajajo »padalske« (za neobveščeno javnost »všečne«) akcije pošiljanja raznih pisanj po ministrstvih in seveda hitra objava vsakega takšnega pisanja na občinskih straneh, objavljanje »anonimk« na uradnih občinskih spletnih straneh, pozivanje zainteresiranih občanov (preko uradnih občinskih strani in lokalne TV v okviru zakupljenih strani, ki jih plačuje občina) s strani župana, da se udeležijo ustanovitve strelskega društva v občini (mimogrede: čeprav en strelski klub v občini deluje že kakih 25 ali 30 let) in celo kaj takšnega se doživi, da posamezni občan ali občanka doživi grob poseg v zasebnost z »očitkom« - »kako si dovoli pisati komentarje po FB omrežju«.

Pa namenimo nekaj pozornosti zgoraj navedenemu, kot navedeno zaznavam sama.

a.      Zaostajanje v razvoju… Iz občine, ki je bila ob začetku ustanovitve, zelo prepoznavna, prodorna tudi po deležu dodatno pridobljenih sredstev za razne investicije, smo postali neprepoznaven subjekt v širšem okolju.
Da o ugledu ne izgubljam besed. Vsekakor pa ni nikjer zaznati razvojnih dosežkov in še manj presežkov, ki bi se jih v tem trenutku (čeprav imam v zadeve nekoliko bolj poglobljen vpogled) sploh domislila. »Pohvalijo« se npr. s 7000 EUR, ki so jih lansko leto vložili v »ureditev« postajališča za avtodome za namen posaditve 3 cipres, 16 lip, enega betonskega smetnjaka, betonske mize in dveh betonskih klopi.
Krasno! Velik urbanistični presežek in dosežek ter neizmeren »pozitivni preskok« pri razvoju turizma.

Ostalo pa so ti. standardne naloge, ki jih je potrebno plačevati in pa investicije v kanalizacijski sistem, ki so v teku že nešteto let.

Res je, po 7 letih neusklajevanja »pozabljenega projekta« (in v tem času zatrjevanja, da »če ne bo pridobljenih 80% sofinancerskih sredstev«, investicije ne bo), je kar nenadoma luč sveta zagledal tudi ta predragi projekt izgradnje večnamenskega športnega objekta. In sedaj doživlja svoj naporni (pre)porod, zaradi nerazumnega vztrajanja »lokalnega dvora« na določenih izhodiščih, ki so predraga za izgradnjo in tudi za nadaljnjo uporabo v prihodnosti. Ali bo ta zadeva doživela svoje »rojstvo« v tem mandatu še ni zagotovila, saj je slišati koluarski glas, da »naj si kar mislijo, da bodo to športno dvorano dobili, saj se ne bo/do pustil/i  ustrahovati«.

Po teh neuradnih informacijah si resnično mislim, da nič zato, če se v tem mandatu ta projekt ne začne uresničevati, saj je tako kot je vse skupaj zastavljeno, neustrezno. Zato je trenutno  bolje nič, kot tole, kar si je dvor zamislil. V naslednjem mandatu bo zadeva urejena tako kot je prav. In tudi osnovnošolski otroci (ki se jih tako rado in nedopustno navaja v svojih dvornih v nebo vpijočih izvajanjih) bodo imeli več od tega. Vsekakor pa bodo tudi starši za popoldanske aktivnosti svojih otrok, plačevali veliko manj, kot bi plačevali za uporabo objekta, ki si ga je zamislil »lokalni dvor«. 

Zato, naj se nikar več ne poskuša na čustva občanov »trkati« s osnovnošolskimi otroki. Vse se ve!

b.      Dom starejših… o tem pa ne bom izgubljala besed, saj bo čas pokazal svoje. Še vedno pa sem mnenja, da je potrebno najbolj »delati« na pomoči na domu in na tem, da bi bila ta pomoč čim cenejša (ali zastonj), saj je vsakemu od nas, ali vsaj večini občanov, cilj, da do konca ostane oskrbovan doma, ne pa v neki tuji sobi, brez svojih dragih ljudi in živali.
Zame je le to varna in kakovostna starost!

Ko sem predlagala, da se na proračunsko postavko za plačilo pomoči na domu dodatno doda 10.000 EUR in sicer iz denarja, ki ga ima župan za plačilo odvetniških storitev, je bil predlog zavrnjen, z obrazložitvijo, da se tega denarja na postavki za oskrbo starejših na domu, ne potrebuje.

Pa čeprav sem predlagala, da se ali vključi dodatne oskrbovalke ali pa se občanom cena zniža.
Pa še to je mogoče zanimivo (samo za splošno obveščenost). V letu 2018 je občina za namen regresiranja v posebnih socialnih zavodih za 6 oseb plačala 48.936 EUR, za regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih za 5 oseb pa 35.638 EUR. Seveda tem plačilom ne nasprotujem. Z zapisom želim javnosti samo seznaniti s stroški oskrbe v zavodih in da je za posameznika in občino bolje poskrbeti za ljudi na njihovem domu, kot po zavodih.

c.       In kaj uvrščam pod » nezmožnost neprekinjenega zagotavljanja osnovnih življenjskih dobrin vsem občanom«?

Med drugim, tudi nemoteno oskrbo z vodo.

In rešitve?

Ko sem morala skoraj izsiliti, da občina organizira predavanje prof. Kržiča o »Hidroloških raziskavah za novi vodni vir Loška dolina – Cerknica«, smo končno dobili predstavljeno realno sliko o stanju vodnih virov v Loški dolini. Končno so bili tudi predstavniki »lokalnega dvora« na nek način primorani spremljati predavanje in poslušati, kaj se pravzaprav dogaja, za kar do takrat niso kazali pretirane vneme. Oziroma so jo kazali, a kolikor je minimalno možno, da »jim nebi bilo moč karkoli očitati«.

No, zdaj so morali poslušati in nihče ne bo mogel govoriti, da česa ni vedel.

Je pa potrebno priznati, da je ta »naša voda« res problem. Po zanimivem predavanju in vseh informacijah, ki so nam bile podane … ja še precej dela nas čaka.

Vendar pa je s sodelovanjem in korektnim odnosom tudi s sosednjimi občinami, možno zagotoviti dovolj vode tudi za občane v naši občini.

Na tej predstavitvi so bile predstavljene tudi nekatere od možnih rešitev kako to problematiko rešiti kratkoročno in tudi dolgoročneje.
Kot sem prišla do zaključka, je najhitrejša rešitev (dokler sami ne uredimo dolgoročne rešitve), da se z vodovodno cevjo povežemo do Bloške police na »bloško vodo«. Iz Blok naj bi bil namreč speljan vodovod tudi do Bloške police. Kot je bilo predstavljeno na predavanju, cela bloška planota namreč leži na velikem bazenu, polnem kakovostne vode, katere količina je neomejena in zadostuje za oskrbo ogromnega števila gospodinjstev. Kot je koluarska informacija, naj bi nam bila povezava iz Bloške police v Loško dolino že predlagana (seveda bi morali cevi potegniti sami), a naj bi  bila ta pobuda očitno z »naše« strani, preslišanaObčani pa smo zato ostali »suhih pip«.

Pa pustimo to. Povem lahko le, da sem začela verjeti, da je »koluarska informacija točna«, saj sem na predavanju dala predlog, da z namenom hitre rešitve oskrbe naših občanov z vodo, začnemo s polaganjem cevi do Bloške police in se priklopimo na bloški vodovod. Sočasno pa naj vlagamo tudi v raziskave, da dolgoročno iščemo svoj vir vode.

In kakšen je bil odgovor župana oz. direktorja občinske uprave? Da je to nesprejemljivo, ker bo bloški župan, če bo pomanjkanje vode, za nas zaprl »pipo« z namenom, da zagotovi dovolj vode za svoje občane.

Haloooo? Priznam, da mi je tole dvignilo pritisk kot v ekonom loncu in so se prižgali vsi alarmi v glavi. Sedeli so na predavanju. Slišali so, da so na cele Bloke na ogromnem vodnem bazenu, v ozadju sem imela koluarsko informacijo, da so nam že bile dane ponudbe v smeri o priključitvi na ta vodovod (ob tem poudarjam, da imamo tem samo nepreverjeno informacijo, ki morebiti tudi ne drži)… on pa razlaga, kako bomo imeli v primeru pomanjkanja vode »zaprte pipe«.

A so naše pipe lahko še bolj suhe kot so sedaj?

O odnosu do sosednjega spoštovanega župana, ki ga s to izjavo kaže naš »lokalni dvor«, pa ne bom razpravljala. Samo pripominjam, ni čudno, da je tako kot je!

Skratka, hitra rešitev je (a v tem mandatu je očitno ne bo moč realizirati), ampak pogovor na »lokalnem dvoru« o tem ne gre v tej smeri.  Žal! Toliko o pripravljenosti povezovanja naše »lokalne oblasti« s sosednjimi občinami.

d.      In kaj je bilo mišljeno z izjavo: »všečne« akcije pošiljanja raznih pisanj po ministrstvih in seveda hitra objava vsakega takšnega pisanja na občinskih straneh?

Saj ne oporekam, da je proaktivnost zaželena. A sam dopis, vsebina in oblika... oprostite... No, naj vsak presodi sam https://www.loska-dolina.si/novice/sporocila_za_javnost/2019050911063212/

Da deluje delovna skupina na nivoju ministrstva, ki se ukvarja ravno s to temo in v njej sodelujejo strokovnjaki, predstavniki lovske zveze in še kdo (tudi iz naših krajev... npr. g. Jurkovič) župan očitno ne ve, niti še ni opazil. 

Da je ravno ta skupina že pripravila  predloge rešitev, ki se sedaj obravnavajo (sprejemajo in zavračajo) po raznih organih, v »lokalnem dvoru« očitno tudi ne vedo. Znajo pa sarkastično (nivoju župana vsekakor neprimerno) ministrici napisati ti. »pobudo«, da naj ministrica »odgovornost in finančna bremena naloži nasprotnikom izvajanja načrtovanega izvajanja odstrela zveri.«

Poleg zgroženosti nad nivojem dopisa (v bistvu me je kar sram), me je strah kako posamezniki razumejo demokracijo. To marsikaj pojasni!

Se pa strinjam, da je potrebno neke rešitve glede teh neželenih »srečanj« in škode, ki jo povzročajo zveri, potrebno poiskati.

In to zelo hitro.

Vendar s populizmi ne bo šlo. In takšni populizmi ne pomagajo nikomur. Le kakšna vrata se zaradi njih mogoče še bolj trdno zaprejo. To je pa tudi vse, kar se na takšen način doseže.

Naj ob tem omenim, da je bilo 6. 5. 2019 ob 19. uri v organizaciji Zavoda Snežnik, zelo zanimivo predavanje znanstvenika in raziskovalca iz Aljaske z naslovom Skozi oči medveda. Zelo poučno, temelječe na izkušnjah, raziskavah in ker je bilo snemano, upam da bo predvajano tudi na lokalni TV (če ni že bilo). Kar se mene tiče, sem bila navdušena nad predstavitvijo.

e.      Objavljanje »anonimk« na uradnih občinskih spletnih straneh mi je sicer nejasno (namerno ne uporabim drugega izraza)  in neprimerno.
No, naj pojasnim za kaj gre. Na svoji spletni strani je Občina Loška dolina  objavila nekakšno anonimno pisanje na temo izgradnje doma starejših občanov na Ogradah. Objava je bila 29. 3. 2019 na spletni povezavi: https://www.loska-dolina.si/novice/sporocila_za_javnost/2019042611591593/
A povezave nikar ne iščite, saj je objava izbrisana. Ob koncu tega zapisa pa prilagam scan predmetne anonimke, saj so na »lokalnem dvoru« pozabili, da je možno (dokler je objava aktivna) določene zadeve tudi kopirati.

f.        Doživeli smo tudi pozivanje župana (preko uradnih občinskih strani in lokalne TV v okviru zakupljenih strani, ki jih plačuje občina) zainteresiranih občanov, da se udeležijo ustanovitve strelskega društva v občini (mimogrede: čeprav en strelski klub v občini deluje že kakih 25 ali 30 let).

(Župan občine Loška dolina vabi vse zainteresirane strelke in strelce na ustanovitveno srečanje, ki bo 10.05.2019 ob 18. uri v prostorih Medgeneracijskega centra Gaber.)

Ali »občina« ustanavlja svoje strelsko društvo? Kaj ima župan pravzaprav s tem? Ali je ustanavljanje društev občinska pristojnost, naloga? Občinski Statut v 9. točki 12. člena govori o pristojnosti občine v primeru društvenih dejavnosti. In uradno pozivanje župana na uradnih občinskih straneh, na ustanovitev društva vsekakor ne sodi v ta okvir. Tule pa misel res vodi na morebitno prekoračitev pristojnosti ali (zaradi brezplačne uporabe občinskih strani) celo na neenakopravno obravnavo društvene dejavnosti. Ampak, kot rečeno, misel napeljuje na to, v podrobnosti pa se ne bom spuščala in naj vsak presodi sam zase.

….in ja, celo kaj takšnega se doživi, da posamezni občan ali občanka doživi grob poseg v zasebnost z »očitkom« »kako si dovoli pisati komentarje po FB omrežju«. O tem pa zaradi varstva zasebnosti ne morem pisati z imeni. Navajam izključno zato, da ne boste presenečeni, če boste kdaj »prijazno opozorjeni« tudi vi. Vendar brez strahu. Če bo prehudo, priporočam uradne poti.

Skratka, kompas je izgubljen. Ali še bolje, kompasu se je očitno približal magnet in igla se je odklonila iz smeri sever-jug.
Avtopilot  je izklopljen!
Kompasne solate in sončnic pa »se ne razume«.
A igra prestolov….poteka ….

Nad zemljo, kjer leta lahko trajajo desetletja in zime na vekomaj, so se zgrnili črni oblaki. Severno od kraljestva so zapihali ledeni vetrovi in snežni viharji. Izza obzidja se zbirajo mračne in nadnaravne sile. V središču spopada je družina Stark, katere člani so nepopustljivi in neusmiljeni kot pokrajina, ki ji vladajo. (Prvi del https://www.mladinska.com/martin/1__knjiga__igra_prestolov)

In 16. maja 2019 se zgodi sklic 5. redne seje občinskega sveta.

Na 4. redni seji občinski svet izglasuje sklep »Župan je dolžan na vsako sejo Občinskega sveta uvrstiti točki Poročilo o poteku aktivnosti izgradnje športne dvorane in Poročilo o poteku aktivnosti glede vseh večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina.«

Na dnevnem redu 5. seje  sta bili zato tudi točki Poročilo o poteku aktivnosti izgradnje športne dvorane in Poročilo o poteku aktivnosti glede vseh večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina. 
In edino poročilo oz. obrazložitev v gradivu s strani župana je bilo: »V skladu s sprejetim sklepom, bo župan na seji podal poročilo.«

No, pa smo spet tam… kot smo bili do sedaj… in rezultat je žal enak kot do sedaj.

Na način »kaj vas briga« oz. »kdo pa ste vi«, da si dovolite sprejemati sklepe z zahtevami »najvišjemu na Olimpu«.

No, pa naj se »lokalni cesarski dvor« še tako trudi zaobiti občinski svet (za katerega »dvor« očitno meni, da ni v sklopu občine. Vsaj tako je razumeti navedbo župana na javni razpravi o športni dvorani, da»je potrebno najti kompromis med občino, občinskim svetom in uporabniki«). Občinski svet po zakonodaji in Statutu, »nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta«.

Ja, tudi podžupana!

In kljub očitno drugačnem  mnenju posameznikov, je še vedno potrebno sklicati sejo občinskega sveta po pravilih, ki so določena v 20. členu Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina, pa tudi, če je točko dnevnega reda (poročanje župana!) s sklepom zahteval občinski svet.

»…. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Vabilu mora biti priloženo poročilo o izvajanju sklepov prejšnje seje sveta in poročilo o delu občinskih organov in direktorja občinske uprave v primeru, ko to zahteva svet. Posamezno gradivo se lahko pošlje tudi kasneje, če je vsebino gradiva nujno potrebno dopolniti. ….«

Ob začetku 5. redne seje občinskega sveta je bil župan opozorjen, da seja ni bila sklicana v skladu s 20. členom Poslovnika občinskega sveta, saj je potrebno skupaj z vabilom poslati tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red. Zato sta bila občinskemu svetu v sprejem predlagana dva sklepa:

SKLEP
Občinski svet ugotavlja, da seja občinskega sveta ni sklicana v skladu s  20. členom Poslovnika občinskega sveta, saj gradivo k 14. In 15 točki dnevnega reda ni bilo predloženo. Zato občinski svet zahteva, da se k vsem točkam dnevnega reda, ki je v obravnavi na seji občinskega sveta, obvezno prilaga pisno gradivo.
in
SKLEP
Občinski svet zahteva, da župan najkasneje do petka, 17. maja 2019,  vsem članom občinskega sveta, na elektronski naslov posameznega člana občinskega sveta, pošlje pisno gradivo, ki bi moralo biti, ob sklicu 5. redne seje,  priloženo točkama dnevnega reda 14. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane in 15. Poročilo o poteku aktivnosti večjih investicij, ki jih izvaja občina Loška dolina. To gradivo je dolžan objaviti tudi na spletni občine, poleg ostalih gradiv 5. redne seje.

To pa je župana očitno tako »razburilo« (vsaj glede na videno in doživeto), da je po 22. minutah, prekinil sejo in ni dopustil, da bi (o zanj zavezujočih sklepih) občinski svet sploh glasoval.

Pomembno pa je, da se je ob prekinitvi seje skliceval na 34. člen poslovnika, ki o prekinitvi obravnave pravi naslednje:

» Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev in stališča se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se bo seja nadaljevala.
Predsedujoči prekine sejo sveta, če ugotovi , da seja ni več sklepčna. Če sklepčnosti tudi v nadaljevanju seje ni mogoče zagotoviti, predsedujoči sejo konča.«

Zdaj pa vprašanja:
-       Ali razprava k potrditvi dnevnega reda še ni bila zaključena?
Odgovor: Razprava je bila zaključena in dnevni red je bil izglasovan. Točka dnevnega reda je bila zaključena.
Torej sklicevanje za prekinitev seje, na 1. odstavek 34. člena, ni mogoče.

-          Ali je bila seja prekinjena zaradi odmora? NE.
-          Ali je bila seja prekinjena zaradi priprave predlogov po zaključeni razpravi? NE, ker je bila točka dnevnega reda že izglasovana in zaključena.
-          Ali je bila seja zaključena zaradi potrebe po posvetovanjih? NE.
-          Ali je bila seja prekinjena zaradi pridobitve dodatnih strokovnih mnenj? NE.
Torej tudi sklicevanje za prekinitev na 2. odstavek 34. člena ni mogoče.

-          Ali je bila seja prekinjena zaradi nesklepčnosti občinskega sveta? NE, saj smo bili prisotni vsi.
Torej tudi sklicevanje za prekinitev na 3. odstavek 34. člena ni mogoče.

In sklepna ugotovitev: Seja občinskega sveta je bila prekinjena mimo vseh predpisov. Seja bi se morala odvijati kot je bilo izglasovano. Po opravljeni razpravi k 14. In 15. točki dnevnega reda pa bi imel župan možnost na »podlagi razprave ugotoviti, da je treba pripraviti predloge za odločitev in stališča in bi lahko razpravo o taki točki dnevnega reda prekinil in nadaljeval po predložitvi teh predlogov.«

Takole je to. Samovolja, nepoznavanje predpisov in še kaj bi se našlo.

Seveda pa je evidentno, da je bil edini cilj te (brezpravne) prekinitve seje le poskus preprečitve glasovanja o sklepu, da mora »župan najkasneje do petka, 17. maja 2019, vsem članom občinskega sveta, na elektronski naslov posameznega člana občinskega sveta, poslati pisno gradivo, ki bi moralo biti, ob sklicu 5. redne seje, priloženo točkama dnevnega reda 14. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane in 15. Poročilo o poteku aktivnosti večjih investicij, ki jih izvaja občina Loška dolina. To gradivo je dolžan objaviti tudi na spletni občine, poleg ostalih gradiv 5. redne seje«.

In veste kaj je najlepše od vsega.

Ko so kamere ugasnile, sem od »svojega desno sedečega »soseda«« doživela hud verbalni  napad »naj že neham s tem zajebavanjem itd, itd«. Seveda je dobil kar mu je takrat pripadalo in je dobesedno pograbil torbo s papirji ter odbrzel ven.

Vseeno pa je prav, da s takšnimi verbalnimi napadi (ki kot po pravilu, vsakokrat preidejo meje dobrega okusa in normalne komunikacije), ki sem jih deležna s strani posameznika vsepovsod, kjer se pojavim, seznanim javnost.

Naj se ve, kako nekateri predstavniki občanov razumejo medčloveške odnose in demokracijo!

Ker že omenjam te verbalne napade in svojstveno razumevanje demokracije, velja omeniti 14. člen Poslovnika občinskega sveta, ki pravi:

»Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje funkcije.
Član sveta nima imunitete za svoja dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta.«

Zanimivo , a ne? Očitno tudi tega člena posamezniki niso prebrali.

Pa nič zato. Za vsako zimo pride pomlad.

Kot v Igri prestolov vodi fraza »Zima prihaja«, s čimer se namiguje na prihod hudih časov, lahko pri nas uporabimo frazo »Pomad prihaja«, s čemer se napoveduje prihod boljših časov za vse nas.

Igra prestolov (v izvirniku angleško Game of Thrones) je ameriška fantazijska TV-serija. Serija spremlja  dogajanje v sedmerih kraljestvih izmišljene celine Westeros in prikazuje krvav spopad za oblast med plemiškimi rodbinami. Dodatni pripovedni niti sta dogajanje na ledenem Severu in vroči vzhodni celini Essos. Zgodba vsebuje množico elementov iz srednjeveške evropske zgodovine, predvsem dogajanje med vojno med belo in rdečo rožo v Angliji.  https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra_prestolov_(TV-serija)

Ja, pomlad bo zagotovo prišla. Vse bo vzbrstelo, zaživelo in se otreslo strahu.

In tudi tista »solata« bo razumljena in upoštevana. Kompas pa bo ponovno pokazal pravo smer, v dobro vseh nas in tudi okoličanov.

Za razmislek, še ljudski pregovor:

V jezi lahko tudi v vodnjak skočiš,
a ti tudi sedemkrat hujša jeza ne pomaga zlesti iz njega.


Poslednja igra leptira - Dečko ajde oladiPRILOGA- scan anonimke29. april

Stališča za območje Ograde EUP ST 02-del
Občina Loška dolina > Novice > Sporočila za javnost
Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka št. 2 OPPN za območje Ograde EUP ST 02- del (OPPN Ograde).