torek, 4. avgust 2020

POLETJE, ČAS ZA … TRIO ADIO

Pa smo se znašli v drugi polovici tega »koronskega« poletja. Bolj ali manj prilagojeni  novodobnim razmeram, se vsak po svoje soočamo z nevidnim sovražnikom, ki ogroža naša življenja. 

No ja, pa si le  priznajmo, da smo zaenkrat (tudi po dolgoletnem prizadevanju »lokalnega cesarskega dvora«, ki zavzeto dela na tem, da se nenehno išče rešitve, kako delati da se čim manj dela oz. da se vedno in za vse »najde« krivca drugje, le na »dvoru« ne) tako »bogu iza nogu«, da nas še »korona« komaj najde. Pa naj bo tole razumljeno kot šala, čeprav je v njej veliko resnice.

Upajmo, da bo ta epidemiološka grozeča nevarnost čim prej izzvenela in da se bodo iznašla ustrezna cepiva, ki nas bodo vse zaščitila. 

Vsekakor pa to upanje uplahne, ko pomislimo, da bi bilo mogoče prav, če bi se tudi »prizadevanja lokalnega ces(t)arskega dvora« obrnila v drugo smer (mogoče se pa vendarle najde cepivo tudi za to?!). 

Eeee, to pa ne bo šlo tako enostavno. 

Lažje je  premagati »koronico« kot, da tale »cvetober lokalne pameti in modrosti« malce »razmigamo« in mu  nekako dopovemo, da smo »občina ljudje, ki živimo na določenem območju«. In, da je posameznik izvoljen (ali zaposlen v »službi naroda v lokalnih dvornih sobanah«), zato ker mu je  zaupana dolžnost, da bo korektno  opravljal naloge v našem skupnem interesu ter izvrševal sklepe »lokalnega parlamenta« (beri: občinskega sveta). 

Tu ni (ne bi smelo biti) prostora za samovoljo in uveljavljanje svojega ega, razpredanje »kdo koga zavira« ali »kdo komu nagaja«. Kdor »takšne modrosti trosi naokoli«, ni dorasel svoji nalogi, ni sposoben komunikacije, ni sposoben konsenza, ni sposoben korektne razprave … skratka, njegova »nogica« je obuta v bistveno prevelike (Guliverjeve) čevlje in se zato nenehno spotika sam ob sebe, saj koraka naprej (v teh prevelikih in pretežkih čevljih) enostavno ni sposoben narediti. Če pa se zgodi, da v te velike čevlje svoje »nogice« tlačita še »en ali dva prebivalca dežele Liliput« (in so čevlji še vedno preveliki za vse skupaj), potem pa se tako in tako tole »razvojno kolensko  plazenje« popolnoma ustavi.

In imamo kar imamo! 

Hm,  »jagodni izbor« skrbno odbranih, povsem zrelih jagod ali celo že prezrelih s plemenito plesnijo oz. gnilobo.

 

Jagodni izbor je pri vinarstvu izraz za vrhunsko vino, pridobljeno iz skrbno odbranih, povsem zrelih jagod ali že prezrelih jagod s plemenito plesnijo oz. gnilobo, ki jih ločeno predelajo v mošt in nato v vino. https://sl.wikipedia.org/wiki/Jagodni_izbor

Ja, zanimivi so tile »rokoborski prijemi lokalnega ces(t)arskega dvora«. Res, da ima rokoborba (v različnih oblikah)  svojo 4000 letno zgodovino, a tole nekako ne sodi ne med športno, ne med borilno in ne med gledališko - športno rokoborbo.

Spominja bolj na »mahanje v prazno« z namenom, da se »premeša zrak«, saj ima še »mahanje (frfotanje) s perutmi« več smisla kot predhodno navedeno nesmiselno »ventiliranje«, s katerim se poskuša prikazovati nenehno zasedenost z delom (efekta pa žal ni). Je pa vseeno potrebno priznati, da je tudi »ventilator« od »dela, ki ga opravlja« utrujen in seveda nedvoumno prepričan, da je »delo, ki ga je opravil najpomembnejše«, čeprav bi bilo največkrat primerneje svojo energijo usmeriti v »razvojno korakanje naprej, v korak s sosednjimi območji«. No ja, pa tisti »ki stojijo blizu ventilatorja« imajo tudi »nekoliko več svežega zraka«, ki se ga mogoče  lahko »začuti« (razbere) iz javne aplikacije ERAR«.» …Pričujoča spletna storitev splošni javnosti, medijem, stroki in državnim organom omogoča vpogled v transakcije javnih institucij in družb v lasti države ter občin, ki se nanašajo na blago in storitve, plače, socialne prejemke, pokojnine, subvencije, štipendije itd…. Gre za podatke o izplačilih. ….« https://erar.si/doc/

Saj ne gre za to, da bi se komu oporekalo plačilo, ki ga je dobil za svoje opravljeno delo. Vsekakor je prav, da se storitve plača. A gre za .. . No ja, pa naj si vsak sam ogleda finančne tokove za posamezna podjetja (ali s.p-je) in si vsak sam ustvari mnenje, saj tu nočem nikomur sugerirati kakršnihkoli »ugotovitev«, ki jih razberem iz aplikacije ERAR.

A kaj hočemo?

Prioritete so različne, razvojne vizije (če sploh so) tudi in rezultati »ventilacije« tudi.

Kar hoteli (ali pa tudi, če ne hoteli), to (žal) imeli in posledice trpeli.

Ob vsem tem pa je zanimivo tudi, da »nas je očitno, poleg vsega ostalega, doletelo tudi« svojstveno razumevanje pristojnosti s strani »njegovega cesarskega veličastva«, saj si je očitno uzurpiral celo »pravico«, da  določenih sklepov občinskega sveta (ki so, mimogrede, za župana že po zakonodaji zavezujoči) ne spoštuje in ne izvršuje. Izvajajo pa se nekakšne »samoiniciativne aktivnosti/dejavnosti«, ki so z zakonitimi sklepi občinskega sveta tudi v nasprotju.

 

Pa naj jih izpostavim le nekaj:

 

1.     na temo gradnje večnamenskega športnega objekta je bilo … bolje, da ne napišem in tako ohranim kulturno raven kritične misli

Zanimivo je prebiranje poročila nadzornega odbora, ki je opravil nadzor nad "Izvedbo projektne, investicijske in razpisne dokumentacije za gradnjo novega objekta - Večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu«.  Med drugim je v tekstu poročila navedena tudi ugotovitev, da je bilo v določenem konkretnem primeru (op.p. navedeno v poročilu)  ravnanje uslužbencev občinske uprave »netransparentno in predstavlja korupcijsko tveganje«


»Končno poročilo o opravljenem nadzoru "Izvedbe projektne, investicijske in razpisne dokumentacije za gradnjo novega objekta - Večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu" »

https://www.loska-dolina.si/organi_in_uprava/nadzorni_odbor/

 

Da o sklepu občinskega sveta št.19., ki županu naložil,  da »mora občina Loška dolina  nemudoma oz. najkasneje do 28. 2. 2019 začeti s pripravo natečajne naloge s prilogami za izgradnjo večnamenske športne dvorane«, niti ne izgubljam besed.

Župan je sklep občinskega sveta enostavno ignoriral (seveda je v tem času najel tudi odvetnika, da bi mu pripravil mnenje, da je tudi ta sklep nezakonit, a odvetnik nezakonitosti ni našel) in hkrati samovoljno naročil nekakšno »preprojektiranje obstoječega projekta«, ki ga je sam podpiral (in ga opisal z besedami, da je ta »dvorana-mercedes med dvoranami«) in celo sklical predstavitev tega »preprojektiranega (»mecedes«) projekta« (In si tudi na to predstavitev pripeljal odvetnika – za zaščito projekta, je povedal. Pred kom (in zakaj) je projekt »odvetniško ščitil«, pa ni uspel definirati.). Seveda je tudi na to »njegovo preprojektirano mercedes - vizijo projekta« dobil s strani udeležencev razprave ogromno pripomb, ki seveda niso bile upoštevane. Podpore k tej preprojektirani »mercedes-varianti« pa udeleženci razprave tudi niso podali. Samoiniciativno je župan nato sklical še eno predstavitev »njegovega preprojektiranega megalomanskega mercedes-projekta«, na katerega so bile še vedno pripombe, kar je jasno, saj že predhodne pripombe niso bile spoštovane in upoštevane.

Skratka, če bi bil spoštovan sklep občinskega sveta št. 19 in bi se šlo nemudoma v to kar je sklenil občinski svet v začetku februarja, potem bi preko arhitekturne zbornice sedaj  imeli izbran projekt že do septembra 2019, gradbeno dovoljenje bi bilo v roku 60 dni (kot so roki upravnega postopka), nato bi objavili razpis za izbor izvajalca del, sedaj (v avgustu 2020) pa bi že delali na gradnji. In mimogrede, tudi sredstva eko sklada bi lahko še vedno koristili.

Res je, da bi morali za to nameniti še ca 150.000 EUR, a zagotovo bi bil ta strošek dolgoročno ekonomsko upravičen. In vsekakor bi dobili dvorano kot jo hočemo in potrebujemo, stroškovno obvladljivo in ekonomsko upravičeno.

Pa zaenkrat pustimo to. Naj ostane tako kot je, saj je bolje, da trenutno ni nič, kot, da bi »stopili v živi pesek« ali »jamo brez dna« s megalomanskim mercedes-projektom, s katerim so nas »posiljevali«.

Kar hoteli (ali pa tudi, če ne hoteli), to (žal) imeli in posledice trpeli.

Za naprej pa pozivam k razmisleku, saj bo od naše skupne odločitve odvisna prihodnost in ali bomo dobili kar potrebujemo,

 

 Ali pa si župan lahko »privošči« ignoriranje sklepa občinskega sveta« (brez, da bi predhodno dokazal in izdal ustrezen sklep s tehtno obrazložitvijo, da/če je sklep občinskega sveta nezakonit), pa bi bilo prav, da tudi kdo odloči. V zakonodaji žal neposredne sankcije zoper župana ni. Je samo zaveza, da mora župan izvrševati sklepe občinskega sveta. 

Sankcijo pa župan dobi le s strani volivcev,  NA VOLITVAH!

In upam, da bo temu tako, saj je te trmoglave »klovnijade« pa res že preveč!

Čas je, da  volivci takšno samovoljo sankcioniramo.

In čas bi bil za odločitev  »trio adio«, saj ni tole pa res ničemer več podobno. 

Trio Adio - Ko sonce vzhaja

https://www.youtube.com/watch?v=k7QsLOeVQQM 

Te »športno-dvoranske zgodbe« imamo v tem celem izgubljenem desetletju pa  res že vsi čisto »poln kufer«.  Celo desetletje izmikanja. Zato počakajmo, da »volitve prinesejo svoje«.

In, če bo prav, bo tudi z »dvorano vse prav«.

Sicer pa bo kar bo. Izbira je v naših rokah!

Preteklosti ni mogoče spreminjati, prihodnost občine pa volivci sami »pišemo«.

 

2.     »novejša zgodba« o nespoštovanju sklepov občinskega sveta s strani župana je tudi

zavračanje plačil Notranjsko- primorskim novicam v letnem znesku 2500 EUR, čeprav je občinski svet s svojim sklepom odločil, da se proračunska postavka vnese v proračun za leto 2020. 

Župan pa je  javno povedal, da nasprotuje temu, da se Notranjsko- primorskim novicam za leto 2020 nameni 2500 EUR. Občinski svet pa je s sklepom potrdil, da je potrebno določena sredstva nameniti za predhodno navedeni namen, kar omogoča tudi društvom iz naše občine brezplačne ali cenejše objave. S tem pa  se vsaj nekoliko pokrije tudi strošek tiskanja in raznosa vsakomesečnega brezplačnega časopisa na 1200 gospodinjstev.

In rezultat?

Župan »se (kar sam) odloči« (in to celo javno pove), da teh 2500 EUR Notranjsko-primorskim novicam ne bo plačal. Ugotovitvenega sklepa, da bi občinski svet s sprejemom tega sklepa kakorkoli kršil zakonodajo pa župan do sedaj ne izda. Iz »polletne poročila o realizaciji proračuna 2020«, pa je razvidno, da do 30.6.2020 za namen, ki ga je s sklepom v proračunu 2020 določil občinski svet, župan ni nakazal še niti EUR-a.  V tem času pa smo vsa gospodinjstva v občini že 6x dobila mesečni časopis in tudi dogodki iz Loške doline so bili navedeni v teh časopisih.

Očitno si »njegova cesarska modrost« zamišlja, da mora za gospodinjstva v naši občini brezplačni časopis plačevati sosednja občina. Njegovo izjavo, da je »prepričan, da jih v Ilirski Bistrici ne zanima kaj se dogaja v Loški dolini«, zato ni potrebe, da bi v tem časopisu objavljali, pa smo na eni od sej občinskega sveta pred časom že slišali »v sklopu tradicionalnih cesarskih modrih misli«, v »pomoč«  razvoju turističnih produktov naše občine.

Torej:

Kdo je po zakonodaji dolžan izvajati sklepe občinskega sveta?

Kdo torej krši zakonodajo?

Kdo je torej »ubogi ničkriv«?

Preteklosti ni mogoče spreminjati, prihodnost pa si volivci sami »pišemo«.

 

3.     primeroma naj ponovno izpostavim še »vodovodno« zgodbo na temo (gradnje) obnove vodovodnega primarnega cevovoda DN 300 na odseku Viševek – Vrhnika – Žaga v dolžini na 1700m. 

Sprašujem:

Kaj ni bilo občinskemu svetu s strani župana v gradivih 2019 predloženo, da gre za obnovo?

 

Ali ni koncem leta 2019 Komunala Cerknica opozorila, da v tem primeru ne gre za vzdrževalna dela in gre za novogradnjo, cevovod pa se gradi brez projektne dokumentacije, brez prijave gradnje in brez prijavljenega gradbišča?

 

Ali nisem, kot članica občinskega sveta, že takrat in ponovno še 2x letos, županu posredovala pisna vprašanja za podajo informacij v tej zadevi?

 

Ali ni res, da je Občina Loška dolina šele pred kratkim (v letu 2020, po zaključku te gradnje/obnove)  pri »določenem« podjetju , ki ga ne bom navedla, naročila IZP- projekt vodovoda (in naročila projektne pogoje) ter pri Upravni enoti Cerknica sprožila postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za to investicijo?

 

Ali ni res, da so predstavniki občine še konec leta 2019 javno pojasnjevali, da to investicijo vse v skladu s predpisi?

 

Ali potem lahko tudi vsi ostali občani v občini gradijo razne objekte na svoji (ali drugi) zemlji brez potrebnih dovoljenj, investicijo zaključijo in šele nato začnejo s pridobivanjem »papirjev«?

Na odgovore »cesarskega dvora« niti ne računam. Sem pa v obrazložitvi polletne realizacije proračuna za 2020,  dobila neposredno potrditev, da v tej »zgodbi o obnovi /gradnji vodovodnega primarnega cevovoda DN 300 na odseku Viševek – Vrhnika – Žaga«, res nekaj »ne štima«.

 

Navedeno je naslednje:

»Ob065-19-0092 Obnova vodovodnega omrežja Viševek-Vrhnika –Žaga ….98.410,76 EUR

V januarju so bila dela zaključena in plačana. Del še neizkoriščenih sredstev bo namenjen za urejanje dokumentacije.«

ČE ME SPOMIN NE VARA,  JE  KOMUNALA CERKNICA D.O.O. ŽE V OKTOBRU OZ. NOVEMBRU 2019  JAVNO OPOZORILA, DA GRE ZA NELEGALNO GRADNJO.

Kakšni pa so bili javno odzivi »prvega nad vsemi« v »lokalnem cesarskem dvoru«, pa smo si tudi vsi zapomnili, kaj ne?

In tudi to sem si zapomnila, da odgovorov na 17 vprašanj, ki sem jih poslala županu 6. 11.2019, 10.1.2020 in 5. 7.2020,  na temo »(gradnje) obnove vodovodnega primarnega cevovoda DN 300 na odseku Viševek – Vrhnika – Žaga«, še vedno nisem dobila.

Iz obrazložitve »polletne realizacije proračuna za 2020« je popolnoma jasno zakaj odgovorov ni.

No, pa da vidimo kaj bo,

ko se bo prvi občan svojo investicijo lotil izvajati na takšen način- najprej zgradi, potem pridobivaj dovoljenja.

 

4.     še en sam primer in zaenkrat preneham naštevati, čeprav ni in ni konca  takšnih »cvetk na

lokalnih cesarskih cvetličnih poljanah« . Ponovno velja izpostaviti vodne vrtine, ki imajo (ali pa nimajo) pridobljenega vodnega dovoljenja.

In, da ne naredim komu krivice.

Tri ali 4 zasebne vrtine v industrijski coni Markovec trenutno obstajajo, ki imajo izdano dovoljenje in  ni nikakršnega dvoma. Kaj pa ostale vrtine, ki se ponekod po vrtovih »pojavljajo«?

»Zavzetost in prizadevnost« in »skakljanje« naokoli ter »nadziranje« in »vsakodnevno »delanje črtic«, ni odpustek za »to inovativno samovoljo iste usmeritvene linije«, ki ima lahko posledice na oskrbo z vodo vseh občanov, kaj ne?

In tudi onesnaževanje potoka/ov nekako ni ravno v dobrobit ekologiji in ekološko - turističnim prizadevanjem.

No ja, če si priznamo, da je »dvorno« razumevanje tozadevne tematike bolj »tako-tako« oz. bolj na svojstveno usmeritveno prilagojeni način » ako, ako naopako, u životu tebi krene, ti računaj na mene«

Nina Donelli - Ako ako

https://www.youtube.com/watch?v=fUDy9eJgd5s

in se poskrbi, da se ne razve, kar nekako gre.

Kaj ne?

In seveda, se poskrbi tudi, da se lahko še naprej »zadeva vzorno razvija in širi«. Še celo OPPN-je se skoraj »na silo« spreminja (kljub nasprotovanju najbližjih, najbolj »prizadetih« in potencialno ogroženih) … in to ob neobelodanjanju  dogajanja  iz 19. marca 2015.

(In tudi, če se »skrivoma gleda  izza vogala«, da se vidi kaj se dogaja, potem pa se odide,  je bilo to »špeganje« s strani dotične osebe, s  strani občanov opaženo. Brez skrbi. Videli so vas!)

Saj res, » ako, ako naopako, u životu tebi krene, ti računaj na mene«. 

In kako se, med drugim, glasijo ugotovitve pristojnih?

Je mogoče navedeno tudi tole? (naslovi in konkretne lokacije so namerno izpuščene)

 

»Gnojnica in fekalije z greznic se ne smejo iztekati v vodotoke kot je praksa pri hiši … .

Omejitev gnojenja kmetijskih površin. Prevelik vnos gnojil, odpadne vode iz greznic in mineralnih gnojil na kmetijske površine na področju Loške doline konča v ponikalnicah, presihajočih jezerih in potokih.

Zato je potrebna v …..  sanacija jezera za jezom, takojšnja izgradnja kanalizacijskega omrežja na področju …….. in zmanjševanje gnojenja kmetijskih površin na tem področju.« 

A, da je to navedeno?

Zanimivo, kaj ne? 

Kaj vse človek izve …. in kako se marsikaj ponavlja še v letu 2020, ko pri poletni vročini 35 stopinj ali več,  iz cevi meteorne vode v potok teče pralni prašek, gnojnica ... .  

Saj res, » ako, ako naopako, u životu tebi krene, ti računaj na mene«.

Lokalna »dežela Liliput« pa životari dalje in »cesarski dvor« mirno živi svoje »ubogo pestro« življenje.

»Na dvoru Liliput se pogosto odvijajo številne so pomembne igre; skakanja, hoje in prevrnitev na vrv, ter igra lezenja pod preprogo. Tisti, ki je najboljši v teh igrah, dobi najboljše in najvišje položaje v državi. Vzrok prepirov je bil zaradi nesoglasij ali je treba jajce najprej razbiti na zgornji ali spodnji strani. Spodnji del se je imenoval tušek in zgornji vršek. O tej temi je napisanih veliko knjig in zakonov. Trenutno so bile tuškove knjige prepovedane in vsem, ki so kršili, so jim bile odvzete pravice in so bili izgnani iz državne službe.« 

Kakorkoli že, ampak letos imamo pa res »eno samo veliko srečo«, da nam je vreme »naklonjeno« in temperature ne dosegajo veliko čez 30 stopinj. Recimo, da je to »naravni doprinos k preprečevanju vidnega onesnaževanja vode«.

Ampak,  »hudič je v malih stvareh«. In še tistega sončnega 18. 6. 2020 , ko nas je »vreme počastilo« z nekoliko višjo temperaturo … evo ga zlomka … penjenje, gnojnica 

Zaključujem z mislijo za razmislek

''Narava je bila vedno neomejeno prijazna z nami,

človeštvu je pomagala,

da se je pojavilo,

se dvignilo in okrepilo.

Velikodušno nam je dala vse,

kar je nakopičila v milijardah let neživega razvoja.

Postali smo močni in mogočni,

toda kako smo se odzvali na to dobroto?''

JURIJ GLAZKOV

 

Siddharta - Narava [OFFICAL VIDEO HD]

https://www.youtube.com/watch?v=wLXdNHOmjj8