nedelja, 24. marec 2019

PRIŠLA JE (MIŠKA IZ MIŠNICE) POMLAD POD TO GORO ZELENO


PRIŠLA JE  (MIŠKA IZ MIŠNICE) POMLAD POD  TO GORO ZELENO

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, tako gre besedilo pesmi Franeta Miličinskega, katerega oče je napisal znamenite Butalce.

Človek na trenutke res ne more verjeti, da se dogaja kar se. In res se vprašaš ali je nemara pri vsem skupaj čas, »ko se ptički ženijo«, ali pa ima svoj vpliv obisk velikoglavih možakarjev, ki s svojim specifično-dičnim videzom preplavijo naše kraje v pustnem času.

In res se dogaja!

Dogaja se še naprej »še bl ´živo, še bl´ močno, še bl´noro, še bl´na poskok«.
(Bolestne scene - bedancu trga, https://www.youtube.com/watch?v=dgG5smOLPQA )

Pa nadaljujemo z žalostnim opisom dogajanja, ki  »cesarskemu dvoru« nikakor ne more biti v ponos in hvalo.
»Igralska akademija.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Na seji občinskega sveta, ki se je zgodila 7. 3. 2019, občinski svet izglasuje sklep, da »se najkasneje do 22. 3. 2019 predloži v prostovoljni podpis soglasje, v katerem podpisnik soglaša, da se posnetki sej občinskega sveta lahko objavijo na svetovnem spletu«. Župan pa oznani, da soglasja NE BO PODPISAL, ker se ne strinja, da so seje dostopne na svetovnem spletu. 

Na tej seji podam tudi naslednje vprašanje:

»Kje so na spletni strani občine objavljene informacije iz GDPR (Splošna uredba RU o varstvu podatkov) o varstvu osebnih podatkov tj. pooblaščena oseba, politika varstva osebnih podatkov, evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov, pravice posameznikov o upravljanju osebnih podatkov, varstvo osebnih podatkov na spletni strani, pobude/prijave/vprašanja na spletni strani občine, ki vsebujejo osebne podatke. Vse to pa mora vsebovati tudi pripadajoče evidence, vloge, obrazce itd.«

Odgovora, kot sem pričakovala, nisem dobila, saj bi mi lahko odgovorili le z besedo »NIKJER«.

In ker je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah iz pristojnosti občine, je sprejel sklep o »predložitvi soglasja  v prostovoljni podpis do 22. 3. 2019« se je čakanje na »neizpolnjen obrazec soglasja« začelo.

Ker je zakonska naloga župana, da skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, je bila njegova naloga poskrbeti tudi, da (ne glede na njegovo osebno mnenje in izjavo o nestrinjanju z objavo posnetkov sej občinskega sveta na svetovnem spletu), člani občinskega sveta izjave dobimo v sprejetem roku.
»Manj diskretnosti, več konkretnosti.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Pa se zaradi osvetlitve zadeve vrnimo še nekoliko v preteklost, velja opozoriti,  da je občinski svet že 3. 10. 2013 sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina, ki se glasijo:
» v  26. členu Poslovnika se črta peti odstavek. 3. člen Spremeni se 51. člen Poslovnika tako, da se glasi:
»Potek seje se snema zvočno in slikovno. Vizualno zvočni zapis seje se objavi na spletni strani občine in v javnih medijih. Vizualno zvočni zapis seje se hrani skupaj z zapisnikom in gradivom s seje še eno leto po koncu mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana. Predstavnikom javnega obveščanja ali občanom se lahko dovoli vizualno zvočni zapis posameznih delov seje, če to omogočajo prostorski pogoji in snemanje ne moti potek seje. Občinski svet o tem odloči na podlagi predhodnega zaprosila po sprejemu dnevnega reda seje.«

Zanimivo, da je bilo to določeno že v letu 2013. In nekako nimam v spominu, da bi se takrat temu tako vehementno nasprotovalo .

Ja, časi se spreminjajo in »cesarjeva nova oblačila« tudi.
Čas, ko so »vsi so lagali, da ničesar ne vidijo« so minili.
Prišli so časi, ko je » iskren in naiven deček povedal, da je cesar gol«.
Cesar pa poskuša »nadaljevati hojo z ignoriranjem tega komentarja«.

Pa kaj hočemo, takle mamo!

Kakorkoli že, dočakali smo prvi pomladni dan!

In glej ga zlomka, takoj naslednji dan člane občinskega sveta v nabiralnikih pričaka »prijazno« pismo iz »lokalnega dvora«, ki poleg »opominjujočega pisanja« vsebuje tudi  prazen obrazec soglasja, ki naj bi ga prostovoljno podpisali in tako občanom omogočili, da seje občinskega sveta spremljajo tudi na svetovnem spletu.

Vsekakor pa je vredno predstaviti tudi »prijazen« spremni dopis, ki smo ga ob obrazcu prejeli:


Ja, prav ste prebrali.

Napisano je:
 »Hkrati vas opozarjamo, da slikovno in zvočno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Takšen poseg ni dopusten brez ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. V zvezi s snemanjem sej s strani občine je informacijski pooblaščenec  pripravil več mnenj. V primeru snemanja sej občinskega sveta morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni, kdo bo upravljavec in kdo bo uporabnik teh posnetkov, na kakšen način oz za kakšne namene se bodo le ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali«.

Priznam, da sem morala tole prebrati večkrat, saj nisem verjela, da je možno takšno norčevanje iz članov občinskega sveta. V bistvu še sedaj ne verjamem, da smo res prejeli takšno pisanje.

In ja, mnenja informacijskega pooblaščenca poznam in »en mal´« poznam tudi področne predpise. In verjetno je ta »en mal´« poznavanja, precej več kot te predpise poznajo v občinski upravi…. vsaj tako gre sklepati iz tega razsvetljenskega dopisa.

Veste, tale zadeva velja že od 25. 5. 2018! Razsvetljenje v naši občini pa je prišlo 21. 3.  2019? No ja, raje govorimo o »obrisih razvetljenja«.

In ravno iz tega »en mal´« poznavanja teh predpisov, sem na tej isti seji, kot je bil sprejet sklep o prostovoljni podaji soglasja« tudi podala zgoraj navedeno vprašanje  »Kje na spletni strani občine so objavljene informacije iz GDPR (Splošna uredba EU o varstvu podatkov) o varstvu osebnih podatkov tj. pooblaščena oseba…«.

Očitno vprašanja niso razumeli (ali niso hoteli razumeti), zato so nas podučili, »kako se tem stvarem streže«.

Na dejstvo, da je takšne (zakonske) zahteve dolžna urediti občinska uprava, pa v občinski upravi očitno niso pomislili, a ne? Bo moral občinski svet tudi na to temo sprejeti sklep?

»Lahko to naredite malo hitreje?!«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Res se sprašujem, kaj se v tej hiši dogaja in kdo skrbi za zakonitost dela občinske uprave ter kdo to delo nadzoruje? Zakonodaja to sicer določa, a mogoče je v tej občini kaj drugače (po svoje), kaj se ve.

Na to temo sem na zadnji seji podala še en predlog, ki očitno tudi ni spodbudil razmišljanja v smeri, da so v občinski upravi ljudje zaposleni zato, da strokovno opravijo naloge zaradi katerih jih plačujemo, ampak je bilo priročnejše članom občinskega sveta poslati »opozorilo«, kaj vse ni izpolnjeno za javno objavo posnetkov sej na svetovnem spletu.

Predlog je bil naslednji:

»Predlagam, da strokovna služba občine Loška dolina, oblikuje besedilo, ki se ga vnese  v spremembe Poslovnika občinskega sveta in bo usklajeno s Splošno uredbo RU o varstvu podatkov glede objave posnetkov sej na svetovnem spletu.«

Pa še termina »mnenje« se moramo dotakniti. Mnenje je NEZAVEZUJOČA izjava institucij, ki naslovnikom ne nalaga nikakršnih pravnih obveznosti. Da je potrebno tole navajati mi je, priznam, kar malce nerodno.  In iskreno upam, da smo tule (s pripravljavci »prijaznega opomina«) enotni in ni potrebno poudarjati, da tudi tole »en mal´« pa vendarle poznam.

A kaj hočemo, če je treba napisat, je pač treba…. da se »ne pozabi« ali »ne zmede« bralca. Kaj več pa o tem nebi razglabljala, čeprav sočasno takšna mnenja odobravam in so dobrodošla usmeritev za urejanje področja.

Predno se preneham ukvarjati s to »GDPR znanstveno fantastiko« naj samo še izrazim upanje, da bo to področje končno ustrezno urejeno in bo ljudem, volivcem, davkoplačevalcem omogočeno javno spremljanje dela neposredno voljenih organov občine.

Naslednja »pomladna cvetka«, ki smo je bili deležni, pa je vabilo na predstavitev idejne zasnove za preprojektiranje Večnamenske dvorane Stari trg.

»Problem številnih delavnic so slabi polizdelki.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)
Že na seji 7. 3. 2019 je, na vprašanje članice občinskega sveta, kaj se dogaja z realizacijo sklepa št. 19, ki se glasi:

»Občina Loška dolina nemudoma oz. najkasneje do 28.2.2019 začne s pripravo natečajne naloge s prilogami za izgradnjo večnamenske športne dvorane«,

je župan odgovoril z besedami, da bo »v roku ca 10 ali 14 dni predstavitev na katero bodo povabljeni svetniki, športniki, kulturniki in osnovna šola.«

Ker ni bilo nikomur (no, vsaj meni ne) jasno, kaj bodo predstavljali, smo odgovor sprejeli in počakali na nadaljevanje.

In nadaljevanje je prišlo!
»Vodenje s tehniko »caterpillar.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Očitno je tudi v tem primeru prišlo do samovolje in nespoštovanja sklepa občinskega sveta št. 20, ki se glasi:
»Občina Loška dolina je dolžna natečajno nalogo s prilogo pred pričetkom postopka za izbor projekta uskladiti s Športno zvezo Loška dolina, predstavniki kulturnih društev in OŠ Stari trg in usklajeno natečajno nalogo s prilogami v obravnavo in potrditev predložiti še na Občinski svet.«

Torej, nikjer v sklepih občinskega sveta ni govora o preprojektiranju in nikjer ni govora o ohranjanju že »pridobljenih dovoljenj«.

Ob tem pripominjam, da sem na seji 14. 2. 2019 podala tudi predlog sklepa:

»Občina Loška dolina je dolžna nemudoma oz. najkasneje do 28. 2. 2019 objaviti sklep o začetku postopka za spremembo OPPN, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta 6. 10. 2016 in sočasno tudi za spremembo OPN , kjer je planirana postavitev večnamenske športne dvorane.

Po pojasnilu občinske uslužbenke, da športna dvorana ni umeščena v OPN in da sklepa ni potrebno spreminjati, ter da so spremembe predlaganega OPPN že v teku, sem ta sklep (priznam, moja naivnost) umaknila.

Očitno temu ni tako, saj izhajajoč iz zgornjega vabila, župan še vedno namerava umestiti večnamenski športni objekt tam, kjer si je njegovo umestitev zamislil prvotno.

Naj navedem, da gre tudi v tem primeru za popolno nespoštovanje sklepov občinskega sveta, saj je bilo očitno samovoljno nekomu naročeno, da opravi nekakšno preprojektiranje objekta, brez da bi se predhodno opravilo srečanja s predstavniki, ki so navedeni v sklepu občinskega sveta št. 20, da bi oblikovali izhodišča za pripravo natečajne naloge in se dogovorili tudi za najustreznejšo lokacijo za postavitev objekta.
»Sam ne vem nič, skupaj vemo vse.«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Vprašanje, ki se ob tem postavlja je, kdo bo samovoljno naročeno nesmiselno »preprojektiranje« plačal, saj denar pod nobenim pogojem ne sme iti iz občinskega proračuna!

Vsekakor je to naloga za NADZORNI OBDOR občine, saj je le-ta najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

In naslednja »iz venčka pomladnih lokalnih cvetlic«, ki smo jo člani občinskega sveta dobili v svoje nabiralnike, je vabilo na predavanje »Hidrološke raziskave vodnih virov na območju občine Loška dolina« v izvedbi predavateljev g. Mateja Kržiča in g. Jožeta Janeža.Moja pobuda na seji občinskega sveta je bila, da se prof. Kržiča povabi na sejo občinskega sveta, da poda svoje ugotovitve in predloge kako rešiti problematiko oskrbe z vodo.

Na to sejo naj bi se povabilo tudi predstavnike komunale. Seja bi bila snemana z namenom, da bi se z ugotovitvami seznanili tudi občani, ki bi gledali sejo občinskega sveta. Občinski svet pa bi sprejel tudi določene sklepe.

Očitno je tudi tule prišlo do nekakšnega sprenevedanja v stilu »kako narediti, da se nekaj naredi, samo da ni tako, kot je bilo predlagano«. Ravno zato, to koristno predavanje ne bo doseglo namena.

Seznanjeni  bodo pač tisti, ki bodo na predavanju prisotni, rezultat v smislu upoštevanja ugotovitev  v občinski upravi pa bo ničen, saj to ni seja občinskega sveta na kateri bi svetniki sprejemali za župana zavezujoče sklepe.

Torej , ponovno ena od že znanih »igric«, ki smo jih deležni člani občinskega sveta in vsi občani.

Zato predlagam, da se tega predavanja občani udeležite v čim večjem številu. Se seznanite z ugotovitvami in spremljate seje občinskega svet, kaj se bo (če se sploh bo kaj) dogajalo na to temo.

»Urejen kaos, ali kaotična urejenost?«
(Marjan Grošelj, Izreki brez filtra)

Res žalostno, da je pomlad prinesla takšen »venček lokalnih cvetk«.

Tisto o »miški iz mišnice“…… ja,  slovenska narodna se nadaljuje

»Prišla je mačka iz mačnice.
vzela je miško iz mišnice:
mačka miško,
miš pšeničko -
pod goro,
pod to goro zeleno.«

Prifarski muzikanti - Mačka miša


Mala siva pamet, žal mi je zate.


Ni komentarjev:

Objavite komentar