nedelja, 2. februar 2020

IMPERIJ (POSKUŠA) VRAČA(TI) UDARECVsak ZF navdušenec pozna serijo Vojna zvezd. In jaz sem zagotovo med njimi. Peta epizoda Vojne zvezd je Imperij vrača udarec, ki se pomenljivo (občasno lokalno primerljivo) odvija nekako takole:

»Po uničenju Zvezde smrti sile imperija neumorno zasledujejo upornike. …«

Cesarski dvor neumorno »zasleduje« tiste, ki ne prisegajo na njihovo »božje odposlanstvo« in  slepo ne verjamejo leporečenju in »velikim besedam« nepoučenih primerkov v »poslu, ki mu niso dorasli«.
Odvetniki se vrstijo, pooblastila odvetnikom za zastopanje dvora proti »lastnim podanikom in plačevalcem z medom namazanega debelega dvornega koščka kruha«, se s strani župana podpisujejo (beri: delijo), celo tako daleč se gre, da se najame odvetnika, ki bi »sankcioniral »neposlušne« štiri člane občinskega sveta«.
Kdo to plača?
Ja občinski proračun, kajneda?

Torej, mi sami plačujemo za žalostne poskuse ustrahovanja ljudi. Lep spomenik si postavlja tale »cesarski dvor«. Neponovljiv in nepozabljiv, vsekakor pa tudi nesprejemljiv.

Ko se ponovno vrnemo v Vojno zvezd (občasno lokalno primerljivo) …

»Anakin se sprva pokaže kot prijazen, nesebičen devetletnik (igra ga Jake Lloyd).

Anakin se nato obrne na temno stran in dobi novo ime: Darth Vader.«

In tako se zgodi, da občan, »ki preveč sprašuje ali po/dokaže« dobi grozilni »opomin pred kazensko prijavo, prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije in odškodninsko tožbo«, ki ga pošlje s strani župana (Občine Loška dolina) pooblaščeni odvetnik. In groženj v tem grozilnem dopisu ne manjka. In zanimivo je, da osebi, ki sploh ni bila občinski funkcionar grozi oz. navaja, da »je opravljal funkcijo«, piše o »varovanih podatkih«, govori o »poslovnih skrivnostih«, vpleta se v zasebnost občana, ki je grozilno pismo prejel… In še veliko takšnega »poljskega cvetja« se najde na tem travniku »trnja groženj in žaljivih obdolžitev« dotične osebe.

Pa to ni vse.

Ko nadzorni odbor preučuje, za kakšen namen se je določenemu odvetniku plačalo  414,80 EUR in še enkrat 428,96 EUR, dobi odgovor, da nadzor ni možen , ker:

»Pri pregledu ni bilo mogoče izvesti nadzora nad izvedbo storitve glede na pojasnilo strokovne sodelavke, da je predmet svetovanja v obliki elektronske pošte, predmetna storitve pa župan ne razkriva, ker zadeva še ni končana….« (Poročilo o opravljenem nadzoru naročil, izvedbe in plačil storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1.1.2017 do 30.3.2019 in osnutek končnega poročila o opravljenem nadzoru) https://www.loska-dolina.si/organi_in_uprava/nadzorni_odbor/

Vredno prebiranja tole poročilo, saj kaj takšnega ne doživiš nikjer drugje. Kljub 19. členu Poslovnika nadzornega odbora, v katerem je navedeno, da ima izvajalec »nadzora pravico zahtevati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo nadzora, nadzorovani pa jo je dolžan dati«, to za našega župana očitno ne velja.
Sploh pa je žalostno, da mora biti to sploh zapisano, saj bi moralo biti normalno in nedvoumno, da se predloži, kar se revidira in je za plačilo tega porabljen javni denar.

Razen, če ….

No, zdaj smo pa pri » RAZEN ČE«-ju … in tu je bilo kmalu jasno zakaj se  nadzornikom tega (kar je občane – občinski proračun stalo 414,80 EUR + 428,96 EUR) ni želelo predložiti.
Dne 10. 12. 2019 sem županu poslala naslednje zaprosilo:

Spoštovani g. župan!

Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas kot članica občinskega sveta, izhajajoč iz Poročilo o opravljenem nadzoru naročil, izvedbe in plačil storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 3. 2019 in osnutek končnega poročila o opravljenem nadzoru, naprošam za odgovor za kakšno svetovanje konkretno  sta bila odvetniku plačana dva računa v znesku 844,75 EUR, glede na to, da je v poročilu navedeno, da je šlo za svetovanje v obliki elektronske pošte, »predmeta storitve pa župan ne razkriva, ker da zadeva še ni končana«.

Ker sta bila računa odvetniku že plačana iz proračunskih sredstev (in se ni čakalo domnevno končanje zadeve), predvidevam, da se »elektronsko svetovanje« nanaša na tematiko, ki je javna in kot članica občinskega sveta in kot občanka Občine Loška dolina prosim, da mi posredujete vsa odvetnikova elektronska svetovalna sporočila, ki smo jih davkoplačevalci plačali v višini 844,75 EUR.

Za odgovor se zahvaljujem.

In 19.12.2019 sta bila meni (in vsem članom občinskega sveta – tudi GDPR očitno v tej občini za »cesarski dvor« ne velja) posredovana dva dokumenta:

-       PRVI: Osnutek dopisa - izgradnja večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu, ki ga je za župana sestavil odvetnik, župan pa naj bi ga poslal društvom v občini. V tem dopisu je (poleg ostalih (za društva) nepomembnih podatkov) navedeno, da ga posreduje »z namenom ponovne preveritve in obenem potrditve naše namere – izgradnje dvorane« in da prejemnike dopisa naproša, da v roku 5 dni posredujejo »stališče do namere občine oz. nam napišete, kako se Vaše društvo vidi pri uporabi/koriščenju prostorov bodoče večnamenske dvorane«.

Medklic: Čemu le je bilo tole pisanje namen? Od leta 2011 dalje ni »občina« skoraj nikogar spraševala. Če pa je »občina« že vprašala, pa pripomb ni »upoštevala«. Zdaj pa kar naenkrat takšna pripravljenost za sodelovanje »občine«?

In moje standardno vprašanje: KDO PA JE »OBČINA«?

Ali je to župan
ali
je OBČINA temeljna lokalna skupnost, katere ustavno zasnovo pogojujejo: skupne potrebe in interesi prebivalcev enega ali več naselij, ki sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne ali krajevne narave, samostojno oz. samoupravno v razmerju do države? Občina je naravna življenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na območju enega ali več povezanih območji, kaj ne? https://sl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_samouprava

Iz osnutka dopisa je razmišljanje »prvega in daleč naokoli edinega«, žal, nesporno :
»L'etat, c'est moi«

-       DRUGI: Izgradnja večnamenske športne dvorane  Stari trg pri Ložu –pravno mnenje
Bistvo tega pravnega mnenja pa je v odgovoru županu, da »v vseh pripombah s strani občinskih svetnikov, ki sedaj nasprotujejo (oz. bolje rečeno zahtevajo dodatna pojasnila) ni zaznati očitkov v smeri nezakonitosti že sprejetih odločitev… In ta dopis je bil napisan 5. 3. 2019.

Medklic: A zato, ker se je poskušalo poiskati »nezakonitosti« pri zahtevi svetnikov, da se začasno zaustavi javno naročilo in se projekt še enkrat prevetri, popravi in racionalizira, je bilo to dopisovanje z odvetnikom »velika dvorna skrivnost«, ki se je ni želelo pokazati niti nadzornikom porabe proračunskih sredstev?

Pa še enega vprašanja se še vedno ne morem znebiti, zakaj je izgradnja za 5 mio+1 ali več MIO EUR sprejemljiva, izgradnja za 5 mio – 1 ali več - MIO EUR pa je nesprejemljiva? Hmm …


Vojna zvezd (občasno lokalno primerljivo) se nadaljuje z enim od filmskih dialogov:

»Sila se prebuja. Si del odpora? Nekateri so taki, spet drugi pa drugačni.
Han Solo, po tebi je!  Ban Tik, kaj je narobe?«

Ko premišljam o tem »svetu«, o dogajanju o katerem berem ali slišim, se res resno zamislim.
Včasih si vzamem čas za kavo in samo sedim nekje, v največji gneči, ter opazujem ljudi.
Res vidiš zanimivosti, ki se jih v tem hitrem času niti ne zavedaš. Prav uživam, ko potem prijateljem pripovedujem, kaj sem zaznala in vsi se neskončno zabavamo, ali pa se globoko zamislimo, glede na povedano.
Kjerkoli se velja poskusiti in se prepustiti trenutku opazovanja.

Marsikaj zanimivega vidiš in spoznaš?

Poleg zanimivih vzorcev obnašanja in lastnosti oseb, spoznaš tudi, da denar ni »nadomestilo za vse« oz. z denarjem ni moč vsega (in vseh) kupiti.

Zato besedna zveza »kaj si pa ti v življenju ustvaril« (ob tem, da se v vsej plehkosti razmišljanja, kot merilo vzame le denar), o posamezniku povedo popolnoma vse. Še posebej pa kažejo na nezavedanje, kako žalostna življenjska kreatura je človek, ki živi samo za denar, zaradi denarja in z denarjem. Navadno se to v vsej svoji bolečini pokaže v obdobju, ko posameznik v svoji nemoči sam potrebuje pomoč.

Takrat pride osamljenost in obrestovano plačilo. Takrat se spozna vrednost »človeka in njegovega denarja«.
A plačilo pride. In ko se spozna, kako malo je možno kupiti z denarjem … .

Ni možno kupiti zdravja. Lahko plačaš najboljše namestitve, najboljše zdravnike, najboljše, do zdaj znane terapije, a si ne moreš pomagati.

Ni možno kupiti mladosti in večnega življenja. Lahko še toliko plačuješ (ali pa moliš k svojim bogovom), a rezultat in konec bo enak.

Ni možno kupiti spoštovanja. Lahko razkazuješ svoj denar, svoje bogastvo, a dobiš le prilizovanje. Spoštovanja prilizovalcev, nikoli.

Ni možno kupiti prijateljstva. Iskreno prijateljstvo je čustvo, ki ga denar ne zmore kupiti.

Ni možno kupiti manir in olike. Manir in olike se lahko priučiš (če jih nimaš že »v genih« osnovne družine), ne moreš pa jih kupiti z denarjem. Človek z denarjem, ki nima osnovnih manir in ne premore osnov olike, se še prej pokaže v vsej svoji oholosti, kot človek, ki se z materialnim bogastvom ne more (ali noče) razkazovati.

Ne more se kupiti znanja. Lahko plačaš najboljše učitelje, ki ti prenašajo znanje. A, če »podstrešje«  ne konzumira prenesenih znanj, tega z denarjem ni moč strpati v »ta brezzračni prostor«.
In seveda, ni mogoče kupiti omikanosti.

Ampak to je že zgodba za katerega od bodočih zapisov.

Ponovno preblisk iz Vojne zvezd (občasno lokalno primerljivo) z enim od filmskih dialogov:

»Resetirala bom varovalke. Odprla bom vrata. Krij naju! Gremo v nadprostor.
Če se Skywalker vrne, se bodo pojavili novi Jediji.«

Očitno so moja vprašanja, ki sem jih na »lokalni dvor« posredovala v sredini januarja 2020, zelo zapletena. No ja, ali pa vsaj precej neugodna oz. nadležna.

Glasijo pa se takole:

1. »Ali je Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ograde - EUP ST 02-del, glede na nedefiniranost njegovega 45. člena,  že začel veljati?«

2. »Če je vaše stališče, da Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ograde - EUP ST 02-del, velja, vas prosim za natančen odgovor od kdaj velja in kje je to navedeno?«

3. Naprošam za scan  »pogodbe na podlagi katere je ustanovljena stavbna pravica  za namen gradnje  doma upokojencev na podlagi objave namere za ustanovitve stavbne pravice , št. 12280-1/2007-5. datum 22. 9. 2017«.

4. Naprošam za »sklep občinskega sveta, na podlagi katerega  se župana pooblašča  za podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na parcelnih številkah 808/282 in 808/346 , obe ko. 1637 Stari trg pri Ložu.«

5. Naprošam za informacijo kje in kdaj je bila objavljena »namera za ustanovitve stavbne pravice na parcelnih številkah 808/282 in 808/346 , obe ko. 1637 Stari trg pri Ložu.«

6. Naprošam za scan morebitne pogodbe (če obstaja)»na podlagi katere je ustanovljena stavbna pravica in ustanovljena služnost  na parcelnih številkah 808/282 in 808/346 , obe ko. 1637 Stari trg pri Ložu.«.

Mogoče so vprašanja  res prišla iz »nadprostora«, ker so očitno zelo težko odgovorljiva.

Dne 28. 1. 2020 sem iz »lokalnega dvora« namreč dobila priporočeno pismo s podpisom same »cesarske visokosti«, v katerem me »podučuje«, da Uredba o upravnem poslovanju za občinski svet ne velja, ker ima občinski svet Poslovnik občinskega sveta. In »prijazno« me obvešča, da bodo moja vprašanja »preučili in ustrezno obravnavali«.

Medklic: Me prav zanima koliko se bo iz proračuna  spet plačalo kakšnemu od odvetnikov za pripravo odgovorov na moja zelooo zapletena vprašanja.
No, res pa je, da niso bila samo zgoraj navedena, ampak jih je bilo skupno 36, še iz drugih področij.

Moj odgovor, na ta »vzgojno-poučni« dopis, pa je bil naslednji.

Zahvaljujem se za poučen dopis, ki sem ga s priporočeno pošto prejela natančno 15-ti dan po vam posredovanih vprašanjih v mojih e-dokumentih. Razumem, da si poskušate s tovrstnim manevrom pridobiti čas (mogoče celo z upanjem, da se bo na moja »zelo zapletena« vprašanja pozabilo), a vas moram žal seznaniti, da vaša domiselna rešitev tozadevne »nadloge«, nekako ne drži »vode v situ pravnih rešitev«.

Zanimivo pa je, da ste upoštevali 15 dnevni rok za posredovanje odgovora, ki ga definira 2. odstavek 17. člena Uredbe o upravne poslovanju.

Predvidevam, da iz previdnosti, saj  nikoli ne veste, kaj pa če se motite, kajne? 

V tem trenutku pa vas moram žal opozoriti na vašo »nerodno« navedbo v vašem ti. »obvestilu«, da sem »na zastavljena vprašanja zaprosila odgovore in sicer v skladu z 2. odstavkom 17. člena uredbe o upravnem poslovanju«.

Spoštovani g. župan,

očitno smo se narobe razumeli (ali ste razumeli). V dopisih sem vas osebno (in ne občino kot organ) zaprosila, da naj se mi »odgovor posreduje v skladu s 2. odst. 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju«, kar dejansko pomeni, da vas zaprošam  za odgovor »najpozneje v 15 dneh po prejemu dokumenta s vprašanjem in da se mi odgovor pošlje na naslov, ki izhaja iz mojega dopisa (torej v elektronski obliki na moj e-naslov).«

Recimo, da je to »moj doprinos k racionalnosti poslovanja občinske uprave in ohranjanju obstoječe višine materialnih stroškov«, v izogib pripravljanju 102 stransko-vezanega »gradiva«, ki ste ga razdeljevali članom občinskega sveta (brez, da bi zakrili mojo identiteto), čeprav je šlo za moja osebna vprašanja, na katere bi bil odgovor lahko posredovan le meni.

 Zanimivo je to vaše lokalno razumevanje predpisov in poslovanja, ni kaj.

In ja, elektronsko poslovanje pač obstaja in je celo predpisano. In upam, da so tovrstne zadeve prispele tudi do Občine Loška dolina, kot je »običaj v sosednjih občinah« (in po celi RS). Pa čeprav je ena od zanimivosti tega lokalnega okolja tudi ti. »optika na kolcu«, ki se jo je nazadnje prakticiralo na Ogradah. Kajne?

Nikakor pa se ne morem načuditi in se nagledati vašega poučnega »dopisnega eksopzeja«, ko mi pojasnjujete  o »delu občinskega sveta, ki nima povezave z upravnim poslovanjem«.
Tale vaš odstavek moram, z namenom, da ga tudi vi še enkrat preberete, napisati kar v celoti:

»Glede na vaše zaprosilo je potrebno pojasniti, da se vaša vprašanja nanašajo na delo občinskega sveta katerega ureja Poslovnik občinskega sveta Občine Loška dolina in ne gre za upravno poslovanje. Uredba o upravnem poslovanju namreč ureja upravno poslovanje organov državne uprave, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih pravnih in fizičnih oseb, če je na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne  naloge, kar pa delo občinskega sveta ni«.

Poučno  in vsekakor zelo pomenljivo in slikovito, ki veliko pove o problemih in težavah, s katerimi se srečujemo občani pri poslovanju s tole občinsko upravo pod vašim vodstvom. Ja, povedano je vse in še veliko več kot bi pričakovali.

Naj si v tem trenutku še jaz dovolim nekaj »poduka«, da se razblinijo dvomi ali uredba o upravnem poslovanju za občino (kot organ) velja ali ne.  Dovolite, da podam mnenje, da »v javni upravi in tudi v širšem javnem sektorju komuniciranje opredeljujemo kot upravno poslovanje. Pri teh komunikacijah nastajajo produkti, ki jih lahko opredelimo kot dokumente, zapise, sporočila.« https://e-ravnatelj.si/vsebine/administracija/upravno-pisarnisko-poslovanje/upravno-poslovanje-in-ravnanje-z-dokumenti-iz-upravnega-poslovanja/

Pa pustimo to. Boste že ugotovili. Če prej ne, ko vam to pojasnijo iz pristojnih služb.
Nekako pa se ne morem izogniti vaše omembe  Poslovnika občinskega sveta Občine Loška dolina.

Moja vprašanja se NE NANAŠAJO NA DELO OBČINSKEGA SVETA, ampak se nanašajo na odgovore in pojasnila, ki jih želim pridobiti od župana in jih, kot članica občinskega sveta,  potrebujem v zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih. In ja, zahtevam jih v pisni obliki (v skladu z uredbo, ki v tej občini očitno občasno ne velja). In ta vprašanja imam, kot članica občinskega sveta (in ne samo kot občanka te občine), pravico postaviti direktorju občinske uprave in županu.

In sedaj preidem k bistvu.

Župan pa je na tak dokument in  tako zastavljena  vprašanja dolžen odgovoriti v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju, najkasneje v 15-ih dneh.

In odgovor, ki sem ga s priporočeno pošto (torej niste v celoti upoštevali 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju, da mi odgovorite na e- naslov) dobila domov se glasi tudi: »Vaša vprašanja in pobude  bomo preučili in ustrezno obravnavali.«

Res se mi je naprej utrnila misel, da še sreča, da mi ni bil posredovan odgovor »na krajevno običajen način« preko »optike na obcestnem kolcu«. Po drugi strani pa je zanimivo, da »noben strošek v tej občini ni previsok«, če le ne gre za namene, ki jih predlaga kdo drug. Kaj pa pomeni navedba »ustrezne obravnave«, pa si ne znam razložiti.
Zato vas naprošam za pojasnilo oz. odgovor na mojo dilemo.

Vprašanja, ki sem vam jih posredovala že 12. 1. 2020 pa le čim prej »preučite« in mi odgovore  posredujte, saj je nekako tako mišljeno  (»kot je običaj v sosednjih občinah«) sodelovanje.

Ki pa ga, roko na srce, v naši lokalni hiši oblasti ni čutiti, niti opaziti že dobro desetletje.

Ponovno prosim, da se odgovore na vprašanja posredovana 12. 1. 2020,  posreduje v skladu s 2. odst. 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju.


Tale  Vojna zvezd (občasno lokalno primerljivo) mi res ne da miru. Nadaljujem z enim od filmskih dialogov:
»Nekaj se je prebudilo.
Si začutil? Celo ti, mojster vitezov Rena, si na preizkušnji.«

In vprašanja se porajajo tudi na drugih področjih. Področje Komunale in njenih storitev je eno takšnih. In alarmantna je bila novica, ki smo jo v decembru 2019  izvedeli iz medijev.

Kot navaja Komunala Cerknica d.o.o.  je gradnja vodovodnega cevovoda na odseku Viševek – Vrhnika- Žaga v občini Loška dolina, nelegalna  in lahko ogrozi zdravstveno neoporečnost pitne vode.

 Povedano je bilo, da JP Komunala Cerknica zaman opozarja gradbeno in sanitarno inšpekcijo na kršitve gradbene zakonodaje. Občina Loška dolina, da  še vedno gradi vodovodni cevovod brez projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Navajajo, da je Občina Loška dolina  JP Komunalo Cerknica sicer povabila k sodelovanju za kvalitativni nadzor, ki pa ga je JP Komunala Cerknica zaradi nelegalne gradnje zavrnila. Po ogledu gradbišča pa,da je JP Komunala Cerknica celo ugotovila, da se vodovodni cevovod ne gradi po pravilih stroke in da se celo gradi napačno. Cevovod ima namreč premajhen padec, kar pomeni, da JP Komunala Cerknica ne bo mogla cevovoda ustrezno spirati, v cevovodu se bodo nabirale usedline, kar bo povečalo možnost bakterijskih okužb vode. Komunala je opozorila, da  gre za vprašanje javnega zdravja. Komunala navaja, da je cevovod nelegalna gradnja in predstavlja tveganje za zagotavljanje neoporečne pitne vode, zaradi česar ga JP Komunala Cerknica ne namerava prevzeti v upravljanje.

Takšno opozorilo mora vsakemu občanu »prižgati rdeče luči«.

·         Nemudoma se začnejo vprašanja, kaj se vendarle dogaja?
·         Če na tem nebi bilo vsaj nekaj resnice, se verjetno Komunala nebi odločila za tako restriktiven ukrep?
·         Zakaj se občina Loška dolina v izjavi za medije sklicuje na zakon o javnem naročanju, gradbenega zakona pa niti ne omeni?
·         Če je temu res tako in bo voda oporečna, kdo bo prevzel odgovornost za obolevanje občanov?
·         Komunala je opozorila in poskušala ukrepati.

Torej, kaj se pravzaprav dogaja?

In ravno zato, ker nimam/o nedvoumnih informacij, da je z investicijo vse tako kot je treba (čeprav, roko na srce, še nikoli nisem slišala, da bi za obnovo nekega objekta veljala tudi gradnja na drugi lokaciji, a se lahko pustim presenetiti), sem tudi na to temo županu poslala kar nekaj vprašanj (nekaj že v letu 2019, ko sem prvič slišala, da se nekaj dogaja in nekaj v letu 2020).

Vprašanja so naslednja:

11.      Naprošam za dostavo dokumenta (ali scan dokumenta) – gradbeno dovoljenje za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek – Vrhnika - Žaga. Novi cevovod, ki sicer nadomešča obstoječi cevovod PVC DN 315, poteka po drugih parcelah, kjer so drugi lastniki, zato sprememba trase ne more pomeniti vzdrževalnih del v skladu z Gradbenim zakonom.

22.      Naprošam za e-naslov (ali scan dokumentov), kjer je dostopna razpisna dokumentacija za izbor izvajalca za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek - Vrhnika - Žaga, vključno s projektno dokumentacijo, zapisnikom o odpiranju ponudb iz katerega so razvidne ponudbe izvajalcev in sklep o izboru izvajalca.

33.      Naprošam za dostavo dokumentov (ali scan dokumentov)  – prijava gradnje in prijava gradbišča za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek – Vrhnika -Žaga.

44.      Naprošam za dostavo dokumenta (ali scan dokumenta) – Pogodba za gradnjo (dopuščam možnost, da je »gradnja« preimenovana v »obnovo«) primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek – Vrhnika - Žaga.

55.      Naprošam za dostavo dokumenta (soglasja ali podobno)  na podlagi katerega je bi izveden »priklop v Viševku na obstoječo vodovodno cev  DN 3000«  in »kdo je dejansko  izvedel ta priklop«. Dokumenta sta lahko tudi skenirana.
Pri tem dejstvo, da vodovod v Viševku še nima uporabnega dovoljenja, nima vloge. Navedeno izhaja iz predpostavke, da bo po zaključku investicije tudi ta del infrastrukture predan v upravljanje Komunali Cerknica na katero bo (tako se sklepa) posledično prenesena tudi odgovornost za zagotavljanje neoporečnosti vode (javno zdravje).

66.      Naprošam za pisno pojasnilo, kje konkretno so v 5 vprašanjih iz dne 6. 11. 2019 (evidentirano s strani Občine Loška dolina 7. 11. 2019, odgovor direktorja občinske uprave dne 2. 12. 2019), razvidni oz. navedeni »očitki svetnice Občinskega sveta Občine Loška dolina glede nelegalne gradnje vodovodnega cevovoda na odseku Viševek – Vrhnika - Žaga«?

77.      Naprošam za posredovanje vseh skeniranih  zapisnikov dosedanjih
»Operativnih sestankov udeležencev projekta Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek - Vrhnika - Žaga, ki so bili do tega trenutka izvedeni  na lokaciji gradbišča in /ali v prostorih Občine Loška dolina«.

88.      »Na katerem konkretnem predpisu za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist, temelji investicija Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek – Vrhnika - Žaga«?

99.      »Kje v Gradbenem zakonu je konkretna (člen) podlaga, da sprememba trase objekta  »Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek - Vrhnika - Žaga« lahko pomeni vzdrževalna dela«?

110.  »Ali se gradnja cevovoda, čeprav na bližnji lokaciji, v skladu s 1. odst. 4. čl. Gradbenega zakona, lahko začne (in izvaja) brez gradbenega dovoljena«?

111.  Naprošam za  posredovanje skeniranega »Zapisnika uvedbe v delo  investicije »Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek-Vrhnika-Žaga«, v katerem je določena trasa cevovoda«.

112.  »V kakšni konkretni vlogi pri investiciji »Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek - Vrhnika - Žaga« sodeluje JP Komunala Cerknica d.o.o. (v odgovoru 2. 12. 2019 je navedeno, da je strokovna služba), če se njenih strokovnih mnenj (kot je razvidno iz javno predstavljene problematike) s strani investitorja ne upošteva«.

113.  Naprošam za  posredovanje skeniranih dokumentov, ki  jih navajate v odgovoru 2. 12. 2019, in sicer »obeh poročil Zavoda za gradbeništvo št. 950/19-480-1 in št. 950/19-440-1«.

114.  Naprošam za »z vaše strani osebno podpisano izjavo (kot zastopnika investitorja), da se dela investicije »Obnova vodovodnega cevovoda na odseku Viševek – Vrhnika - Žaga« v celoti  izvajajo v skladu z Gradbenim zakonom
in
da za resničnost vaše izjave prevzemate kazensko in materialno odgovornost«.
Večkrat smo slišali, in prebrali tudi v odgovoru z dne 2. 12. 2019, da se vsa dela izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih, nikoli pa ni bil omenjen Gradbeni zakon.
Opozoriti velja tudi, da  zakon o javnih naročilih (ki ga investitor navaja in izpostavlja) ne obstaja, obstaja pa Zakon o javnem naročanju –ZJN-3.

Vojna zvezd (občasno lokalno primerljivo) nekje v možganih nadaljuje s filmskimi  dialogi:
»Preobremenitev. Rezervno napajanje. Če raznese nadpogon, bodo naši koščki v medprostoru. Poslušaj »velika reč«. Drugo težavo imaš.
Ženske vedno odkrijejo resnico, vedno. Razmišljaj o tem.«

Včasih si res želim, da bi bila kje drugje. V drugem času in prostoru. Mogoče tudi izven »tretjega kamna od sonca«.

Kaj pa če je vse res. Tudi kar predvajajo znanstveno-fantastični filmi.

Včasih bi najraje, po dialogih iz Vojne zvezd, izrekla ukaz:
»Chewi pripravi Sokola.«

In kot pravijo v Vojni zvezd (občasno lokalno primerljivo) :
»Luke je uril nov red Jedijev. So Jediji obstajali?
Najbolj noro pri vsem tem je, da vse drži…Sila, Jediji.«

In, ko premišljam zakaj se trudim za boljši jutri, za vse nas za zanamce, si odgovorim, da:

-       -hočem iz zatona,
-       -za naše zanamce hočem razvoj,
-     -  hočem kakovost bivanja,
-      - hočem, da se vrne radost v to dolino,
-     -  hočem, da preženemo depresivne misli,
-     - hočem, da se pogovarjamo, družimo na veselicah in prireditvah,
-     - hočem, da zaslužimo za spodobno preživetje,
-      -hočem, da spodobno poskrbimo za najmlajše in najstarejše,
-      - hočem spoštljiv odnos tudi do živali …. hočem da se vrne radost bivanja!

ZATO SE TRUDIM!
ZA VSE NAS  SE TRUDIM!

Vojna zvezd (občasno lokalno primerljivo) s svojimi dialogi spet in spet odzvanja v glavi:

»Oprosti, spet se mi dogaja. Vleče me k Luči.

Ne. Že predolgo bežiš pred tem bojem.

O katerem boju govorite? O edinem boju. O boju proti temni strani.

Gledam oči človeka, ki bi rad zbežal.

Kdo je ta punca?
Nisem odpornik. Nisem heroj.«

"Življenje najbolje uporabimo, če ga porabimo za nekaj,
kar traja dlje kot življenje samo."

William JamesŠe nekaj besed (in zakaj moje navdušenje nad to serijo)  o VOJNI ZVEZD: EPIZODA V – IMPERIJ VRAČA UDAREC (1980) https://filmstart.si/kritike/ogledano-vojna-zvezd-epizoda-v-imperij-vraca-udarec-1980/

 

Mnogo hollywoodskih filmov ima težave z nadaljevanji uspešnih filmov. Jurski park, Žrelo, Matrica, Rocky, Transformerji in še mnogo več franšiz so izdali nadaljevanja, ki niso dosegli uspeha predhodnikov. Včasih (vedno redkeje) pa vendarle dobimo nadaljevanja, ki ne samo dosežejo predhodnika po kvaliteti, ampak celo prekosijo. Eden izmed teh filmov je Vojna zvezd: Epizoda V – Imperij vrača udarec.
In še misel, ki »da misliti« (tudi, če se ne veruje v Boga):

»Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.«

Hinavščina je strašno zlo, ki je razburilo Kristusa. Se čutim pred njim hinavca? Jezus ne zavrže grešnika, ne trpi pa hinavca.