petek, 27. december 2019

»BOGOVI SO PADLI NA GLAVO« ALI NA BOŽIČNI DAN »SAM DOMA"Verjetno ga ni med nami, ki nebi (med enim, drugim ali tretjim praznikom) na televiziji že videl komedije »Bogovi so padli na glavo«, režiserja in scenarista Jamesa Uysa. Simpatična in prijetna komedija, ki na nevsiljiv način pove tudi marsikatero življenjsko resnico, ki se je v tem sodobnem svetu, niti ne zavedamo.

Komedija se odvija v puščavi Kalahari, kjer živi pleme Bušmanov in glavni protagonist je Xi, ki je v resničnem življenju nosil ime N!xau (če sem poštena, ne vem točno, kako tole ime prebrati, brez da bi med »N« in »x« še tlesknila z jezikom) in je umrl v letu 2003.

»Globoko v puščavi Kalahari skupaj s svojo široko družino živi dobronamerni Bušman Xi, ki o svetu ve ravno toliko, kot potrebuje, da preživi in nahrani svoje najbližje. Ne pozna namreč civilizacije izven svoje plemenske skupnosti in je verjetno nikoli ne bi odkril, če nekega dne poleg njega ne bi padla steklenica Coca-Cole. Ta božji dar, kakor Xi tolmači steklenico, se za njegovo pleme sprva izkaže kot izrazito koristen, vendar hitro postane predmet prepirov in fizičnih sporov. Xi se tedaj odloči, da se bo znebil te zlobne stvari in to na način, da najde konec sveta in vrže steklenico v praznino...« (https://mojtvportal.si/film/2255/bogovi-so-padli-na-glavo.aspx)

Vendar v resničnosti življenje v Kalahariju ni tako idilično in je tudi zelo drugačno, kot je bilo v času snemanja filma.
In ravno tako je vse drugače tudi tukaj, pri nas.
Vse se spreminja. Potrebno je vedno več znanja, spremembe so vedno hitrejše, dogodki nas prehitevajo »po levi in po desni«.
Zdi se, da še čas teče hitreje kot nekoč.
Hm, ČAS … včasih se tolažimo, dajmo času čas. Včasih se prepričujemo, da pride vse ob svojem času. Drugič pa si zagotavljamo, da čez čas vse prav pride.
In kaj je res?
To bo pokazal ČAS.
Žal, pa včasih v prispodobi pravimo tudi, da »je nekoga povozil čas«.

In kaj to pomeni?
Če ni ustreznega znanja,
delo se opravlja na zastarel način in se ne sledi novostim,
ne zna se uporabljati ustreznih orodij,
ni znanja, kako nekaj bolje in hitreje narediti ter se ne sledi spremembam,
ne dosega se takih rezultatov kot jih dosegajo ustrezno izobraženi in usposobljeni …

… ja, to pomeni, da je nekdo ostal v času in prostoru nekje daleč zadaj oz. da ga je povozil čas.

Tako se je, vezano na »stanje na lokalnem Olimpu«, zgodilo, da je tudi razvoj Loške doline ostal »v nekem času in prostoru« oz. se je vse skupaj skoraj ustavilo. Kot bi stopili v časovni stroj in namesto naprej, potovali v času nazaj.

Časovni stroj, ki nas lahko pelje v prihodnost in preteklost, trenutno deluje v smeri preteklosti. Število prebivalcev v občini se drastično zmanjšuje in v slovenskem merilu »nosimo srebrno medaljo« med občinami, ki se jim je število prebivalcev najbolj (in najhitreje) zmanjšalo.

Verjetno je tudi »Srebrni certifikat ISSO za uspešni razvojni položaj občine 2019« s katerim se poskuša »promovirati« župan »s svojim dvorom«, kaj povezan s temle, saj nikakor ni jasno za kaj drugega bi ga tale naša občina trenutno sploh lahko dobila.

Pa naj pojasnim kako »stvari s številom prebivalcev v občini« stojijo.
Iz popisov prebivalcev, ki so se izvajali na 10 let, je bilo naslednje število prebivalcev:
V letu 1961 – 3592 prebivalcev; v letu 1971 – 3581 prebivalcev; v letu 1981 – 3676 prebivalcev; v letu 1991 – 3604 prebivalcev; v letu 2002 – 3635 prebivalcev.
Zdaj pa nadaljujem datum 1.1. v posameznem letu.
Na 1. 1. 2010 – 3770 prebivalcev (konec leta so bile lokalne volitve in izvoljen (takrat) nov župan); 1. 1. 2011 – 3775 prebivalcev; 1. 1. 2012 – 3808 prebivalcev; 1. 1. 2013 - 3830 prebivalcev; 1. 1. 2014 – 3850 prebivalcev (konec leta lokalne volitve in izvoljen isti župan)
IN POTEM SE ZAČNE VRAČANJE V PRETEKLOST
1. 1. 2015 – 3829 prebivalcev; 1. 1. 2016 – 3815 prebivalcev; 1. 1. 2017 – 3746 prebivalcev; 1. 1. 2018 – 3782 prebivalcev (konec leta lokalne volitve in izvoljen isti župan) in 1. 1. 2019 – 3719 prebivalcev.

Omeniti velja tudi podatek, da je (po do sedaj znanih podatkih) v letu 2019 v občini rojenih le 24 otrok.

Lahko je zmanjšanje rodnosti posledica zmanjšane želje mladine, da bi si ustvarila družine. Če si družine vseeno ustvarjajo, vendar ne ostajajo v naši občini, se pa  postavlja vprašanje ZAKAJ?

Da ne bo pomote, res ne moremo in ne smemo zahtevati županovega osebnega angažmaja pri tovrstnih zadevah. Lahko pa se upravičeno sprašujemo o njegovih kompetenčnih okvirih in vplivu pomanjkanja razvojne vizije glede  na dejstvo, da se mlade družine raje odločajo ustvarjati družine v drugih občinah, ki jim ponujajo več ustreznih pogojev za življenje.

Odhod mladih družin zaradi tega vzroka, je županova odgovornost, saj njegove neustrezne razvojne odločitve, vodijo v neustvarjanje pozitivne klime za mladino, ki trenutno ne prepozna naše občine za ugodno destinacijo ustvarjanja svojih družin.

Posledično bo po prenehanju tozadevene »ere lokalne vladavine« potreben najmanj en mandat, da se trend upadanja rojstev (oziroma izseljevanja) zaustavi in se ga počasi obrne v pozitivno smer.

Torej trenutno pa….

A SE KDO ZAVEDA KAJ 24 ROJSTEV LETNO POMENI ZA ODDELKE VRTCA?

A SE KDO ZAVEDA, DA TO ČEZ 6 LET, POMENI SAMO EN ODDELEK V GENERACIJI OSNOVNE ŠOLE?

A SE KDO ZAVEDA, KAJ POMENI TO ZA ŠTEVILO ZAPOSLENIH V ŠOLI IN VRTCU?

A SE KDO ZAVEDA, KAJ TO DOLGOROČNO POMENI ZA OBČINO?

Res ni jasno na kakšnih podatkih temelji priznanje »Srebrni certifikat ISSO za uspešni razvojni položaj občine 2019«, saj je »razvojni položaj občine resnično nezavidljiv«.

…IN ZELO »SREBRN«,

GLEDE NA ZGORAJ NAVEDENO NESLAVNO »UVRSTITEV« MED VSEMI OBČINAMI.

Skrb za starejše (saj nam mladih v občini očitno »zmanjkuje«) je tudi nekaj, kar je v tej občini »fokusirano predvsem na izgradnjo 56 posteljnega koncesioniranega objekta doma za starejše«, ki ga bodo (bomo) naši starejši občani uporabljali, a najverjetneje ga niti ne bodo/mo, saj bo (če sploh bo) cenovno v precej višjih gabaritih, kot si jih lahko privoščijo/mo.

In tako si bo »trenutna občinska nomenklatura oprala vest«, pod »krinko dobrohotne skrbi za starejšo populacijo«.

Večina naših starejših občanov pa bo še na prej živela svoja osamljena življenja, na robu preživetvenih zmogljivosti. Skromno, včasih bolj praznega kot polnega želodca in ob samotolažbi »glavno, da mi zdravje še nekoliko služi in si lahko vsaj krompir in solato pridelam«.

Zavedati se je potrebno, da je večina (sedaj upokojenih) celo delovno dobo oddelala v naših lokalnih podjetjih, kjer so bile plače sicer redne, a so bile precej blizu minimalni plači.

Posledično so zdaj njihove pokojnine zelo nizke in komaj dosegajo prag preživetja. Pa tudi tega dejstva se v teh »lokalnih usijanih glavah« očitno nihče ne zaveda. Ne zavedajo pa se tudi tega, kaj je na tem področju naloga občine.

To je žalostna realnost, ki jo je »z vedno polnim želodcem in s prirojenim pomanjkanjem empatije in sočutja« težko zaznati, kaj šele razumeti.

Ko ob preučevanju proračuna  za 2020 na komisiji za družbene dejavnosti dne 18. 12. 2019 (sej komisij se ne predvaja po TV) predlagam, da se cena za uro pomoči na domu, iz 5 EUR za uporabnika zniža na 1 EUR (razliko pa naj pokrije občina), doživim skorajda »mrzlično pojasnjevanje« s strani ene od članic občinskega sveta, »da 5 EUR za uro pomoči« ni tako veliko in da če ljudje (svojci pomoči potrebnega) »hodijo v službo, naj plačajo, ker lahko plačajo«.

Ko ta »srčna kolegica svetnica« dobi moje »priporočilo«, naj svoje tovrstno izvajanje pogumno ponovi pred kamerami, na seji občinskega sveta in naj gre takoj naslednji dan v trgovino ... se zadeve umirijo in dosežemo kompromis, da predlagamo znižanje cene na 3,75 EUR za uro, na višino cene kot je bila cena storitve pred zadnjo podražitvijo.

Sočasno pa smo deležni tudi pojasnjevanja s strani občinske uprave, da »center za socialno delo ne poroča, da bi se ljudje odrekali pomoči, zaradi previsoke višine cene storitve«.

Ko pojasnim tudi dejstvo »DA JE OBČINA TUKAJ ZATO, DA OBČANOM POMAGA, NE PA DA JIH »STISKA ZA VRAT« in da ne dvomim, da center za socialno delo tega podatka nima, saj ljudje ne pojasnjujejo zakaj storitve ne koristijo«, vseeno prevlada večinsko mnenje, da se povpraša tudi na CSD ali kdo storitev odkloni tudi zaradi višine cene.

Skratka, ob obravnavi proračuna za 2020 na seji občinskega sveta,  je bilo  s strani komisije predlagano, da se v proračunu za 2020 planira večji prispevek občine in nižjo ceno za občane (3,75 EUR/ura). Kaj pa bo s strani župana predloženo v končno potrditev, trenutno ostaja skrivnost, ki bo najverjetneje razkrita na prvi naslednji seji občinskega sveta.

Če se »dotaknem« še pripravljenega PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2020, lahko podam svojo oceno, da proračun ne izkazuje nikakršne razvojne naravnanosti, ki bi se kazala v večjih skupnih razvojnih  projektih s sosednjimi občinami. Prihodki proračuna pa skoraj v celoti temeljijo na prihodkih iz plačanih davkov občanov, dohodnini, prispevkih, globah itd.
Proračun v globalu NE kaže vizije, ki bi nakazovala na prizadevanje za izboljševanje pogojev bivanja občanov v občini in sredstva v večini namenja predvsem za financiranje obveznih nalog. Ostalo pa so manjše aktivnosti, ki se v občini kot celoti sploh ne prepoznajo, ali je njihova prepoznavnost neznatna.

»Občinski proračun je enoletni načrt porabe sredstev lokalne skupnosti. V idealnem primeru predstavlja en korak lokalne skupnosti v izvajanju dolgoročnejše strategije razvoja, ki vodi v smeri želene podobe prihodnosti – vizije razvoja lokalne skupnosti. Če takšni zaporedni koraki kažejo v točno določeno smer, bo cilj – trajna blaginja lokalne skupnosti – dosežen na racionalnejši in hitrejši način, kot če koraki iz leta v leta opletajo v svojih usmeritvah. Občinski proračun je za lokalno skupnost del kratkoročnega akcijskega načrta, ki podaja odgovore na vprašanja: s katerimi javnimi sredstvi bo kdo v občini naredil kaj za doseganje vizije razvoja lokalne skupnosti. Strategija razvoja lokalne skupnosti tudi prispeva k usklajenosti pripravljavcev občinskega proračuna in proračunskih porabnikov. Če so občinska sredstva razpršena, porabljena za projekte z nasprotujočimi si učinki ali namenjena potešitvi parcialnih interesov ozkih skupin, lokalna skupnost od njih nima koristi. Lokalne skupnosti ne morejo podpreti vseh državnih in naddržavnih strateških ciljev. Racionalno je, da v svoje strateške dokumente umestijo tiste, ki v kombinaciji z življenjskimi viri v njihovem okolju najbolje prispevajo oziroma varujejo trajno blaginjo ljudi. V idealnem primeru je strategija razvoja lokalne skupnosti osredotočena na nekaj izbranih sinergijskih razvojnih priložnosti, kar je tudi pogoj za učinkovito porabo občinskih sredstev.« (iz: http://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2016/09/Prora%C4%8Dun-lokalne-skupnosti.pdf)

Naj bo zaenkrat o proračunu dovolj besed. Že do sedaj napisano, je podalo odgovor, zakaj je tako kot je.

Tudi tako poveličevana izgradnja VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE, ni razvojna rešitev, ki bi potegnila razvojni »voz po hribu navzgor«.

Zanimivo pa je, da je ravno tale dvorana, v predvolilnem letu 2018 postala nekakšen »projekt v smislu reševanja vojaka Rayana«, z namenom, da se pridobi dovolj glasov za ponovno izvolitev. In kar nekaj občanov, je temu »projektu« nasedlo.


Lokalni »Titanik« pa pospešeno nadaljuje svojo pot proti dnu oceana.

V decembrskem predbožičnem času človek res dobi še nekakšno upanje na »božični čudež«, a kaj ko že pred Božičem, konkretno, 19. 12. 2019, ko je bila seja občinskega sveta, ugotoviš, da čudeža ne bo.

Predprazničnega vzdušja si »nekako ne znamo več predstavljati brez vseh mogočih izvedb filma Sam doma«, ko mladi junak inovativno »razrešuje« težavne življenjske situacije. In spet nas prevzame upanje, da so vse težave rešljive. In potem ... bum … se pojavijo Gremlini … in upanje na »čudež« se razblini.

In kdaj se upanje na »čudež« v lokalni realnosti razblini?

Odgovor: Že dva dni pred sejo občinskega sveta, ki je bila 19. 12. 2019. Župan namreč članom občinskega sveta pošlje povabilo na srečanje pred sejo občinskega sveta, v torek 17.12. 2019.

Namen mi je sicer nepoznan (predvidevam lahko le, da se ponovno poskušalo sklepati dogovore daleč od oči javnosti), saj je bilo 6 (od skupno 7) svetnikov povabljenih, JAZ POVABILA NISEM PREJELA, niti nisem bila seznanjena, da se je to srečanje sploh odvijalo.

Res je, da gre za neformalno obliko srečevanja, na katero pa brez prisotnosti kamer nikakor ne pristajam (iz razlogov, ki so kar preveč očitni … glede na to da se lahko izrečene besede po želji spreminja in preoblikuje tako kot potem določenemu posamezniku v določenem trenutku ustreza).

In res je, da sklicatelj povabi, kogar sam želi in ni tu nikakršne obveznosti.
In res je da tole jemljem le kot del »pritlehne lokalne politike, ki mi nikakor ne uspe dvigniti pritiska v žilah«, a kljub vsem takšna »nepomembna« zadeva o določenem posamezniku pove marsikaj ali celo vse.

Nič ne pomaga »solzavo zagotavljanje pred javnostjo, kako si kdo želi s vsemi sodelovati«, če je javno leporečenje eno, dejanja (seveda brez kamer in javnosti) pa so drugo.

Sicer pa, tale pregovor pove vse in si ga velja priklicati v spomin vsakokrat, ko bo spet na »sporedu tresoče jokajoči stok in jok, kako so drugi krivi, za tisto kar si ne priznam, da sem si kriv sam«:

"Dejanja govore glasneje kot besede." [Flandrski pregovor]

In ja, še o marsikaterem dejanju bi lahko pisala (in verjetno tudi bom), a zaenkrat naj se omejim le na nekaj le-teh.

Na seji občinskega sveta, ki je bila 19. 12. 2019, je vsakega člana občinskega sveta na mizi čakala »102 stranska »Harry Potterjevska« občinska bukva«, v kateri je bilo mojih 33 pobud in vprašanj, ki sem jih podala županu od 23. 10. 2019 do 16. 12. 2019. 
No ja, dolgo sem čakala, vendar sem jih dobila … odgovore ali kakorkoli bi že to pisanje lahko poimenovala. Torej oglejmo si še malo to »bukvo«, ki je bila očitno sestavljena le z namenom »da boš že enkrat nehala in nam  dala mir«.

Priznam, da sem dobila ca 2 ali 3 korektne odgovore, ostalo pa je odgovorjeno v »kajtebriga« smislu. No, tudi za »kajtebriga« odgovore sem hvaležna, saj mi marsikaj potrdijo. Vsekakor pa so takšni odgovori neizčrpen vir novih vprašanj, ki jih »kajtebriga« odgovori sprožijo.

Odgovore bom vsekakor postopoma objavljala, saj sem prepričana, da so zanimivi tudi za širšo javnost.

Naj za začetek objavim le nekaj mojih »Harry Potterjevskih« vprašanj in čudežnih odgovorov, ki so bili do nedavnega velika neznanka.

ENO IZMED VPRAŠANJ POSLANIH ŽUPANU:

»Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas kot članica občinskega sveta, izhajajoč iz Poročila o opravljenem nadzoru naročil, izvedbe in plačil storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 3. 2019 in osnutek končnega poročila o opravljenem nadzoru, naprošam za odgovor za kakšno svetovanje konkretno  sta bila odvetniku plačana dva računa v znesku 844,75 EUR, glede na to, da je v poročilu navedeno, da je šlo za svetovanje v obliki elektronske pošte, »predmeta storitve pa župan ne razkriva, ker da zadeva še ni končana«.
Ker sta bila računa odvetniku že plačana iz proračunskih sredstev (in se ni čakalo domnevno končanje zadeve), predvidevam, da se »elektronsko svetovanje« nanaša na tematiko, ki je javna in kot članica občinskega sveta in kot občanka Občine Loška dolina prosim, da mi posredujete vsa odvetnikova elektronska svetovalna sporočila, ki smo jih davkoplačevalci plačali v višini 844,75 EUR.«

In zakaj sem podala tole vprašanje?

Ker mi je popolnoma jasno zakaj je župan najel tega odvetnika (mogoče se nekateri od vas spomnite, da sem že na seji občinskega sveta javno povedala, da imajo najetega odvetnika »za boj proti Armidi«).

Očitno je bila korespondenca (ki je mimogrede, tudi sedaj očitno nisem dobila na vpogled v celoti) toliko »delikatna«, da je župan (pod pretvezo »predmeta storitve pa župan ne razkriva, ker da zadeva še ni končana«) ni hotel pokazati niti nadzornemu odboru, ki je na to temo izvajal nadzor porabe občinskih sredstev.

SKRATKA, ODGOVORI SO NASLEDNJI:

1-    Odvetniku Matevžu Globevniku je bil dne 12. 4. 2019 plačan znesek 414, 80 EUR, po računu št. 77/2019-mt za sestanek s stranko, pregled dokumentacije, ustno pravno svetovanje in sestavo dopisa.

2-    Dne 29. 4. 2019  je bil odvetniku Matevžu Globevniku  plačan znesek 428,96 EUR  po računu št. 98/2019-mt za sestanek z županom, direktorjem občinske uprave, projektanti in pripravljavcem javnega razpisa, sodelovanje na predstavitvi idejne zasnove predloga za preprojektiranje in dopis stranki  5. 3. 2019.

V prilogi tega odgovora sta tudi dopisa:

a. Osnutek dopisa, ki ga je odvetnik pripravil za občino, da bi ga le-ta (očitno) posredovala društvom v občini, čeprav namen dopisa ni jasen.

V tretjem odstavku je namreč navedeno:

 »V sam projekt izgradnje večnamenske dvorane je Občina Loška dolina sicer pristopila na pobudo s strani društev v naši občini, ki delujejo na področju športa, kulture, izobraževanja in družbenih dejavnosti, saj se dobro zavedamo, da bi vsem društvom  nova večnamenska dvorana bila v veliko pomoč pri njihovem delovanju.«

In v zadnjem odstavku (PAZI!) je navedeno celo priporočilo, kako naj občina kontaktira z različnimi društvi:

»Z namenom ponovne preveritve in obenem potrditve naše namere – izgradnje večnamenske dvorane Vas vljudno naprošamo, da na v roku 5 dni od dneva prejema tega dopisa pisno sporočite (po pošti ali na naslov: obcina@loskadolina.si) Vaše stališče do namere občine oziroma nam napišete kako se Vaše društvo vidi pri uporabi/koriščenju prostorov bodoče večnamenske dvorane.«

TEMU DOPISU NI KAJ PRIPOMNITI.

OČITNO SE JE S TEM DOPISOM POSKUSILO »ZAOBITI« OBČINSKI SVET, SAJ SI KAJ DRUGEGA IZ TEGA NI MOČ RAZLOŽITI.

Ali je bil ta dopis posredovan društvom ali ne, mi ni poznano. Dopis je župan odvetniku  vsekakor  PLAČAL.

SE MI JE PA ZARADI PREJETEGA ODGOVORA PORODILO NASLEDNJE VPRAŠANJE ZA ŽUPANA:

KDO PA JE OBČINA, KER DOPIS GOVORI O »NAMERI OBČINE«????
Medklic: L'etat, c'est moi?
Pa še nekaj bi pripomnila.

Izgradnja večnamenske športne dvorane v našem okolju ni neka noviteta in najnovejša želja in pobuda društev. V letu 1998 je bil na to temo tudi že referendum za uvedbo samoprispevka, ki pa žal ni uspel in gradnja se je, zaradi drugih nujnih potreb, vedno bolj odmikala. Pa še nekaj se je za vprašati. V letu 2011 je bil v Kulturnem domu predstavljen projekt tega objekta, ki je bil cenovno in velikostno sprejemljiv. In zakaj se objekt ni zgradil? Lahko bi imeli večnamensko športno dvorano že do leta 2014. A zaradi izjave nekoga, da te »drvarnice pa ne bomo gradili«? A zato se je potem prešlo na »predimenzionirano (velikostno in cenovno) stekleno palačo«?

b. Drugi dokument pa je odgovor odvetnika županu  iz dne 5. 3. 2019, ki je očitno naročil PRAVNO MNENJE (na račun občinskih sredstev) ZOPER ŠTIRI ČLANE OBČINSKEGA SVETA, glede »Poziva županu za začasno ustavitev vseh aktivnosti v zadevi izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu«, ki smo ga 4. 1. 2019 štirje člani občinskega sveta posredovali županu.

Ja, tole pravno mnenje pa je očitno za župana »veliko razočaranje«, saj odvetnik tudi sam »ugotavlja« to kar je iz poziva nesporno jasno, »da v osnovi ne nasprotujejo izvedbi same investicije (tj. izgradnja večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu), motijo jih zgolj nekatere podrobnosti v zvezi s samim objektom in določene spremembe v projektu, do katerih je prišlo naknadno. … Nadaljnji razlogi nekaterih občinskih svetnikov, ki so v smeri dvoma o tem ali so športna društva za izgradnjo take dvorane, kot je predvidena in vprašanja v zvezi z vzdrževanjem  in upravljanjem same dvorane ter s tem povezanimi stroški, pa so okoliščine, ki se jih da, na način kot smo ga že predlagali (pisni odgovori društev na podlagi dopisa in razširjena seja občinskega sveta, razjasniti in tudi razrešiti. …

IN ŠE KAR NEKAJ TEGA JE ZAPISANEGA, VENDAR NE TAKŠNEGA KAR BI »BLAGODEJNO VPLIVALO NA POD/ŽUPANOVA UŠESA« … IN ZA ZAKLJUČEK ŠE ZAPIS …

V vseh pripombah s strani občinskih svetnikov, ki sedaj nasprotujejo (oz. bolje rečeno zahtevajo dodatna pojasnila) ni zaznati očitkov v smeri nezakonitosti že sprejetih odločitev, kar pomeni, da ni dolžnost Župana, da bi že sprejete odločitve razveljavil in zahteval, da se o njih ponovno odloča.  … Lahko pa se od občinskih svetnikov , ki sedaj terjajo dodatna pojasnila, zahteva pisna pravna argumentacija nezakonitosti, v kolikor smatrajo, da le-ta obstaja v zvezi z že predhodno sprejetimi odločitvami in njihovo obrazložitev, zakaj zahtevajo, da bi se o tem ponovno odločalo, kljub temu da take zahteve (zaradi razloga nezakonitosti) z njihove strani do sedaj ni zaznati.
-----------------------------------------

Kaj vse se je potem po 5. 3. 2019 dogajalo, pa je bilo že neštetokrat povedano in zapisano.

Če drugega ne, smo sedaj tudi javno nesporno »ugotovili«, da se sredstev za dosego cilja (pod krinko »velike privrženosti sodelovanju«) očitno ne izbira.

In ponovno
"Dejanja govore glasneje kot besede." [Flandrski pregovor]


ZA ZAKLJUČEK NAJ NAVEDEM ŠE DVE VPRAŠANJI, ki sem ju posredovala županu izključno iz razloga, ker prejemniki javnih sredstev, ki so jih prejeli po razpisu, niso bili javno objavljeni, ampak so bile na spletni strani občine navedene samo šifre zadev. Omenjena pa je bila tudi STROKOVNA KOMISIJA, ki je te vloge ovrednotila.

a.    Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina, vas naprošam za informacijo kdo so prejemniki javnih sredstev (le javno dostopni podatki, po vzorcu, kot so navedeni v aplikaciji Supervizor) na podlagi Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2019.

Predlagam, da tovrstne podatke (v obsegu, kot je to navedeno v aplikaciji Supervizor), objavite tudi na spletni strani občine.

V primeru, da menite, da noben podatek o prejemnikih javnih sredstev na podlagi navedenega razpisa ni javen, vas naprošam za obrazložitev vašega stališča, s konkretnimi zakonskimi podlagami.

Odgovor je bil naslednji:

Občina Loška dolina je dne 19. 11. 2019 na spletni strani objavila seznam prejemnikov sredstev na podlagi Javnega razpisa za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2019. Seznam je vseboval št. vloge, znesek in ukrep. Na razpis so se prijavili s.p.-ji, ki po veljavni zakonodaji sodijo med fizične osebe, zato sem smatrala, da se nazivi ne objavijo. Po odgovoru informacijskega pooblaščenca je potrebno objaviti tudi nazive prejemnikov sredstev.

V nadaljevanju so dodani nazivi prejemnikov sredstev (dodan je bil cel seznam)

Seznam si lahko ogledate na naslovu

-----------------------------------------------

IN ŠE VPRAŠANJE:

b.    Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina, vas naprošam za informacijo kdo je sestavljal strokovno komisijo, ki jo je župan imenoval s sklepom za namen obravnave vlog, ki so prispele na Javni razpis za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina v letu 2019.

Naprošam tudi za scan sklepa o imenovanju te strokovne komisije.

Sočasno pa vas  naprošam za informacijo kakšne  izobrazbene pogoje in strokovne reference je moral izpolnjevati imenovani v to strokovno komisijo, glede na dejstvo, da se navaja komisijo kot strokovno delovno telo.

Odgovor je bil naslednji:

Župan Občine Loška dolina je dne 8. 4. 2019 na podlagi 32. Člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva  v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 8. 3. 2019) izdal sklep o imenovanju komisije, ki vam ga prilagamo v prilogi.

Pravilnik ne določa izobrazbenih pogojev in strokovnih referenc, ki bi jih moral izpolnjevati imenovani v strokovno komisijo.

Nato je priložen sklep o imenovanju komisije (št, 302-1/2019-2, z dne 8. 4. 2019), ki jo sestavljajo:

1.    Škulj Lojze (predsednik komisije za gospodarske dejavnosti, podžupan)
2.    in 2 zaposleni v občinski upravi, kot članici (zaposlenih ne navajam, ker nista občinski funkcionarki)

Naloge strokovne komisije so:
- priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
- pregled in obravnava prispelih vlog,
- priprava predloga razdelitve sredstev,
- priprava predloga prerazporeditve sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
---------------------------------------------

Takole je to.

Torej člani STROKOVNE komisije ne potrebujejo posebnih izobrazbenih pogojev in strokovnih referenc. Po čem pa je potem to strokovna komisija? No ja, samo vprašam.

Mogoče je za koga suhoparno, za marsikoga pa verjamem, da je zanimivo.

Branje je »ena zanimiva stvar«, ki nam omogoča, da se marsičesa naučimo.


Še posebej se velja posluževati branja in razmisleka o prebranem, ko je mir in si »sam doma« ali pa nas televizija prepričuje, kako zabavno je biti »Sam doma«. 

Vsekakor pa je komedija »Bogovi so padli na glavo« najzabavnejša … hm… ali pa najbolj tragična.

Kdo bi vedel?

Berimo, učimo se, razmišljajmo … čim prej iz tega »razvojnega« stanja,

»ko se še »Garmin« 200m pred tablo Loška dolina zablokira in noče naprej ter ti pove, da naprej nadaljuj pot kar sam«.


"Meje?
Nikoli jih nisem videl od blizu.
Slišal pa sem, da obstajajo - v glavah nekaterih ljudi ...«
[Thor Heyerdhal]


ZELENA DEŽELA - Official video

https://www.youtube.com/watch?v=Q9MlmQTBMUg