sreda, 25. marec 2020

KO SE JE ZIMA PREVESILA V POMLADOd zadnjega zapisa je preteklo kar nekaj vode. In kar nekaj takšnih in drugačnih praznikov je minilo.
Prešernov dan 8. februar, slovenski kulturni praznik, obletnica smrti največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna.

Proslava ob obletnici pesnikove smrti je prvič postala vseslovenska po sklepu osvobodilnega gibanja leta 1941, med drugo svetovno vojno, vendar je bil tedaj to praznik vseslovanske enotnosti in so ga praznovali 7. februarja. 8. februar se kot praznik slovenske kulture praznuje od leta 1945 naprej. https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ernov_dan

Praznik, ki pravzaprav ni praznik, a se je pri  mlajših rodovih nekako »prijelo«. Valentinovo, praznik zaljubljencev, ko si zaljubljenci izkazujejo ljubezen s takšnimi ali drugačnimi obdarovanji.  Vse to se je intenzivneje prevesilo v pustni čas, ko se je zima prevesila v pomlad.

Petega marca oz. uradno prvega, smo ne glede na pretečo nevarnost korona virusa, s čemer se soočamo sedaj, v Kulturnem domu v Starem trgu, ob (na srečo) ne ravno polni dvorani,  imeli osrednjo regijsko prireditev postojnske uprave  za zaščito in reševanje. Podeljenih je bilo kar nekaj priznanj civilne zaščite, ki so jih nagrajeni  častno dobili za svoje konkretno delo na tem področju.
No ja, vsaj pri večini nagrajenih je bilo temu tako. Njihova priznanja imajo temelj na konkretnih rezultatih in zaslužijo si poklon vseh državljanov. 

Žal pa razočara podelitev Zlatega znaka v roke človeku, katerega trenutna osnovna županska profesionalna naloga in dolžnost je, da »
od sodelavcev in vodje štaba prevzema zadolžitve odgovorno in jih izvršuje hitro in več kot vzorno. Tudi v bolj mirnem času ne miruje in z idejami, kako v prihodnje preprečiti oziroma v čim večji meri onemogočiti, nastanek nepredvidenih situacij, išče rešitve ter jih udejanja.« 

Ob takšni utemeljitvi za podelitev najvišjega priznanja CZ se človek vpraša, »pa kaj za vraga je potem pa njegova županska naloga?« Verjetno se takšna vprašanja porajala tudi večini prisotnih v dvorani. No ja, vsaj glede na tihe komentarje in prikrite napol slišne  nasmehe, ki jih je bilo slišati za menoj. Pa ne, da se nagrajenemu ne privošči tega visokega priznanja, le upravičenost (glede na obrazložitev) poraja veliko vprašanj. No, pa nisem za to, da bi sodila. Naj vsak, glede na zapisano, presodi sam.

Zlati znak podeljujejo za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in utrjevanju organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Letos je šel v roke županu Loške doline Janezu Komidarju. »Ne glede na dejstvo, da to ni njegova poklicna naloga, je od sodelavcev in vodje štaba prevzemal zadolžitve odgovorno in jih izvrševal hitro in več kot vzorno. Tudi v bolj mirnem času ne miruje in z idejami, kako v prihodnje preprečiti oziroma v čim večji meri onemogočiti nastanek nepredvidenih situacij, išče rešitve ter jih udejanja.« Na njegovo pobudo so vgradili elektroagregata na dve hidropostaji vodovodnega omrežja. »Če lahko izločiš en nepredviden vpliv pred začetkom intervencije, se lahko med njo z večjo silo posvetiš odpravi drugega, mogoče še bolj pomembnega,« je vedno poudarjal. Zdaj si prizadeva za postavitev repetitorja za GSM-signal za območje Snežnika. https://notranjskoprimorske.si/2020/03/zlati-znak-civilne-zascite-janezu-komidarju-in-darku-skerjancu/

Vsekakor pa tega dogodka ne morem ohraniti v spominu, kot nekaj veselega in lepega, nekaj na kar bi bila kot občanka te občine ponosna. Pa tudi nekako ga ne morem izbrisati iz spomina (ali ga vsaj potisniti nekam v ozadje), saj mi občutki begajo nekje med sramom in žalostjo, kakšen glas gre o nas »v svet«.

Še najbolj pa me je presenetilo, da je bila regijska prireditev CZ  nekako že v času, ko se je že nakazovalo, kaj nas bo (ali mogoče nas je nezavedno takrat že)  doletelo z razširjanjem virusa iz sosednje države. In le 2 dni kasneje (7. 3. 2020) je minister za zdravje, zaradi povečevanja števila okuženih za koronavirusom in zaradi preprečevanja širjenja okužbe, podpisal prvi nujni omejitveni ukrep, Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih. Pa pustimo to. Minilo je in samo sreča je bila, da je bila dvorana ¾ prazna. »Trenutek slave« na domačem terenu je bil »doživet« (in vsekakor tudi trenutki sramu), namen pa vsekakor ni bil dosežen.

 In že smo bili pri 8. marcu, dnevu žena. Ja, pomemben mednarodni praznik s katerim obeležujemo ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk. Pa naj si posamezni človeški »jeleni« to priznajo ali ne. Na njihovo žalost morajo pač priznati najmanj enakopravnost. Kaj ne?

Osmega marca 1857 so ženske delavke zaposlene v tekstilnih tovarnah v New Yorku organizirale protest. Uprle so se nečloveškim delovnim pogojem in premajhnim plačam. Policija je protestnice napadla in pridržala. Dve leti kasneje, prav tako v marcu, so te ženske ustanovile prvi delavski sindikat, da bi se tako lahko vsaj poskusile zavarovati in si pridobiti nekaj osnovnih pravic na delovnem mestu. Osmega marca 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo 15 tisoč žensk in zahtevalo krajše delovne ure, boljšo plačo, volilne pravice. Njihov slogan se je glasil “Kruh in Vrtnice”. Kruh je simboliziral ekonomsko varnost, vrtnice pa boljšo kvaliteto življenja. V maju je Socialistična stranka Amerike razglasila zadnjo nedeljo v mesecu februarju za državni praznik žensk. https://zenska.hudo.com/aktualno/izakaj-je-8-marec-dan-zena/

Zdaj, ko je praznik emancipacije žensk nekako »urejen« (govorim o prazniku, saj bi o  dejanskem enakopravnem položaju žensk z moškimi na vseh področjih življenja in dela lahko še veliko razpravljali), lahko preidemo na Gregorjevo, »ko se ptički ženijo«.

Gregorjevo je praznik, ki se praznuje 12. marca, na god sv. Gregorja. Šega ima korenine v predkrščanski dobi, vendar se je pri ljudeh uveljavilo prepričanje, da predstavlja prihod pomladi, saj se je po starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del dneva postal daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan ‘ptički ženijo’, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci. https://sl.wikipedia.org/wiki/Gregorjevo

In z »oženjenimi ptički« smo žal dobili tudi prve evidentirane obolele s koronavirusno boleznijo.  Sicer pa, »ptički gor ali dol«, v okviru spoštovanja ukrepov in prizadevanj za zajezitev te nevarne bolezni, se klub vsemu  marsikaj dogaja. Od tega, da odgovore na vprašanja, ki sem jih posredovala županu v sredini januarja, še vedno čakam. Pa do tega, da sem v tem času dobila kar nekaj vprašanj, ki se nanašajo na različna področja življenja občanov. In do tega, da sem na različne naslove posredovala še nekaj vprašanj in tudi dobila odgovore.

V tem času prispe tudi  Obrh (1/2020, https://www.loska-dolina.si/za_obcane/glasilo_obrh/) in poskrbi za kar nekaj zabave med občani. Zabavno in predvsem »srdito poučno«. Spremljajoče »ljudske komentarje« pa bi bilo kar malce nespodobno napisati. Lahko pa to ponazorim nekako takole, da je bil »trenutek slave« na »domačem terenu« domnevno namišljeno »doživet«, namen pa vsekakor ni bil dosežen.

Techno kokoš vs babe

Je pa bila  v tem času s strani župana tudi  sklicana 2. dopisna seja občinskega sveta, katere sklic z gradivom, so v občinski upravi očitno »pozabili objaviti« na spletni strani občine. Najverjetneje bo objava sledila, objavi tega zapisa.
Takle mamo in nič drugače!

No, pa naj se vrnem k vprašanjem, ki sem jih že daljnega 12. januarja 2020 posredovala županu.

Na vprašanja, ki se nanašajo na  »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Ograde - EUP ST 02-del (območje, kjer naj bi se gradila stavba doma starejših občanov)«, NI ODGOVOROV.

Na vprašanja, ki se nanašajo na »gradnjo vodovodnega cevovoda na odseku Viševek – Vrhnika- Žaga«, NI ODGOVOROV.

Ker je tozadevnih vprašanj veliko (in jih zato ne bom ponavljala), jih lahko ponovno preberete v blog zapisu - IMPERIJ  (POSKUŠA)  VRAČA(TI)  UDAREC.

So bila pa 12. 1. 2020 županu posredovana še druga vprašanja.

11.   Eno od vprašanj se je nanašalo na objavo vabila občanom na slavnostno sejo občinskega sveta ti. proslavo ob občinskem prazniku 19. oktobru.
-zakaj je bilo vabilo na svečano sejo ob občinskem prazniku (ki je bila celo v organizaciji Občine Loška dolina) pa je bilo objavljeno šele 18. 10. 2019, izvedba proslave/svečane seje pa je bila naslednji dan,  19. 10. 2019.

- zaprosilo za informacijo katerim županom sosednjih občin je bilo posredovano vabilo na slavnostno sejo/proslavo ob občinskem prazniku 2019 in kdaj so bila vabila odposlana. Verjamem, da je ta podatek nesporno ugotovljiv, saj naj bi bila odprema pošte evidentirana v ti. »poštni  knjigi«

Dne 19. 12. 2019 sem s strani ga. Poje dobila naslednji odgovor: » … Vabilo na svečano sejo občinskega sveta, ki je bila 19. oktobra 2019, je bilo objavljeno na spletni strani občine in na TV Oron od 11.10 do 19. 10. 2019. Zaradi drugih objav vabilo ni bilo več vidno na vstopni spletni strani, zato je bilo dne 18. 10. 2019 ponovno objavljeno. Na svečano sejo občinskega sveta Občine Loška dolina so bili povabljeni vsi župani sosednjih občin, župani pobratenih občin in vsi župani iz širše okolice, tako kot je to običajno vsako leto. Vsi so bili povabljeni pravočasno.«

Ker se odgovor ni nanašal neposredno na moja vprašanja, sem ponovno posredovala zaprosilo za odgovore.
»Moje vprašanje se ni nanašalo na objavo na TV Oron, ampak je natančno navedeno, da se nanaša na spletno stran občine. Navajanje, da je bila tudi na spletni strani občine objava že 11. 10. 2019  je nespoštljivo, saj je zgodovina objav evidentna in vsekakor bi se morala objava (tudi v arhivu zgodovine objav) izkazati v obeh datumih. Objave 11. 10. 2019 v arhivu ni, torej je ni bilo. Izhajajoč iz tega lahko ugotovim le, da je šlo 18.10. za prvo in ne ponovljeno objavo.

Zato vas na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  kot članica občinskega sveta,  ponovno naprošam za naslednje pojasnilo:
»Zakaj se vabila na razne prireditve (ki največkrat niti niso v neposredni povezavi z občino), na spletni strani občine lahko objavlja več dni pred posameznim dogodkom, vabilo na svečano sejo ob občinskem prazniku (ki je bila celo v organizaciji Občine Loška dolina) pa je bilo objavljeno šele 18. 10. 2019, izvedba proslave/svečane seje pa je bila naslednji dan,  19. 10. 2019?«

Sočasno vas naprošam za:
»Seznam katerim županom sosednjih občin je bilo posredovano vabilo na slavnostno sejo/proslavo ob občinskem prazniku 2019« in »kdaj (datum iz poštne knjige) so bila vabila tem županom  odposlana?«

REZULTAT: ODGOVORA NI. Zakaj, si iz navedenega vsak lahko odgovori sam.

22.  Drugo vprašanje se nanaša na postopke za dodelitev sredstev za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina za leto 2019

Naprošam za posredovanje naslednjih dokumentov, ki jih je pripravila »tričlanska strokovna komisija« za postopke za dodelitev sredstev za pospeševanje podjetništva v Občini Loška dolina za leto 2019:
1.      Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije
2.      Zapisnik o pregledu in obravnavi prispelih vlog
3.      Predlog komisije za razdelitev sredstev
4.      Predlog komisije za prerazporeditev sredstev med posameznimi ukrepi znotraj razpisane višine sredstev.
Sočasno pa sem podala tudi pobudo, da se v Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Loška dolina, še pred razpisom za dodelitev sredstev v letu 2020:
doda se nov 4a. člen, ki se glasi:

»Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni:
-          funkcionarji v občini Loška dolina
-          sorodniki funkcionarja I. dednega reda.«
in
»v 32. člen doda drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Član strokovne komisije mora izpolnjevati pogoj najmanj VI. stopnje izobrazbe, pravne, upravne ali ekonomske smeri.

Dosedanji drugi odstavek , postane tretji odstavek.«


REZULTAT: ODGOVORA NI in SPREMEMBA ODLOKA NI BILA PRIPRAVLJENA.

33. Tretji sklop vprašanj se nanaša na odvetniške storitve

-          Spoštovani  g. župan! Dne 8. 12. 2019 sem vam posredovala naslednje vprašanje:
»..,  vas kot članica občinskega sveta naprošam za odgovor ali je kateri od odvetnikov, ki imajo (ali so imeli)  v letu 2019  z vaše (županove) strani podpisano POOBLASTILO, da za Občino Loška dolina kakorkoli izvajajo pravna dejanja, pooblaščen z vaše strani tudi osebno, da vas osebno zastopa v vaših zasebnih zadevah.«

S strani ga. Radovanovič Jenc, sem 19. 12. 2019 prejela naslednji dogovor:
»Občina Loška dolina nima podatka o odvetnikih, ki zastopajo župana v njegovih zasebnih zadevah.«

Ker očitno moje vprašanje ni bilo razumljeno, da sprašujem ŽUPANA OSEBNO, vprašanje podajam ponovno in ob tem izpostavljam, da župan ni Občina Loška dolina, ampak je njen zakoniti zastopnik. Vprašanje pa naslavljam osebno kot na funkcionarja, ki je tudi zakoniti zastopnik Občine Loška dolina.

Sprašujem vas naslednje:
»Ali je kateri od odvetnikov, ki imajo (ali so imeli)  v letu 2019  z vaše (županove) strani podpisano POOBLASTILO, da za Občino Loška dolina kakorkoli izvajajo pravna dejanja, pooblaščen z vaše strani tudi osebno, da vas osebno zastopa v vaših zasebnih zadevah?«

-  -   Dne 8. 12. 2019 sem vam posredovala zaprosilo za seznam odvetnikov ki imajo (ali so imeli)  v letu 2019  z vaše strani podpisano POOBLASTILO , da  Občini Loška dolina dajejo pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, splošnih pogojih poslovanja odvetnika, da občino zastopajo v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, da občino zastopajo v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v imenu občine sklepajo poravnave in pogodbe itd.«

Prosila sem vas tudi  za scan teh pooblastil.

S strani ga. Radovanovič Jenc, sem 19. 12. 2019 prejela naslednji dogovor:
»Pooblastilo za zastopanje Občine Loška dolina v sodnem postopku, v postopku upravnega spora in v upravnem postopku ima odvetnik Danilo Grilj.
Pooblastilo za svetovanje in zastopanje v zvezi  z Večnamensko športno dvorano Stari trg ima odvetnik Matevž Globevnik«.

Ker je odgovor pomanjkljiv vas, na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas kot članica občinskega sveta, naprošam za dopolnitev odgovora, in sicer:

»Ponovno vas prosim  za scan teh pooblastil, ki jih imata oba odvetnika«.

-       -   »V katerih sodnih postopkih, v katerih postopkih upravnega spora in v katerih upravnih  postopkih je v letu 2019 in 2020 Občino Loška dolina zastopal (ali še vedno zastopa)  odvetnik Danilo Grilj.«

-      -    »Konkretno v katerih postopkih v zvezi  z Večnamensko športno dvorano Stari, naj bi Občino Loška dolina zastopal (ali še vedno zastopa)  odvetnik Matevž Globevnik.«

REZULTAT: ODGOVOROV NI.


-          Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  sem  vas 15. 12. 2019, kot članica občinskega sveta prosila za odgovor, ki se nanaša na  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina št. 4.

Vprašanje je bilo: 
 »Ali je bilo ravnanje predlagatelja v smislu vztrajanja glede nujnosti sprejema tega odloka in  tudi sam sprejem tega odloka, izključno v interesu lastnikov predmetnih zemljišč, ne v javnem interesu in je  lahko podlaga za uvedbo postopkov Komisije za preprečevanje korupcije?

ODGOVOR DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE , 16. 12. 2019:
»Občinski svet v vprašanjih omenjenega odloka ni prejel v gradivu, tega ni obravnaval in tudi ne sprejemal.«

Zato vas sprašujem:
» Kaj je pod točko 3. Na svoji redni seji, ki je bila 3. 10. 2019, obravnaval in  sprejemal Občinski svet občine Loška dolina?«

Prosim za konkreten in ekspliciten odgovor.

-      -     sem  pa 15. 12. 2019, kot članica občinskega sveta prosila za odgovor, ki se nanaša na  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina št. 4.
-           
Vprašanje je bilo: 
» Ali bi predložitev tega odloka v sprejem in vztrajanje predlagatelja na sprejemu tega odloka, lahko pomenil korupcijsko tveganje, glede na dejstvo, da je bilo sprejemu tega odloka (na določenem območju) odkrito izraženo tudi nasprotovanje bližnjega soseda?«

ODGOVOR DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE , 16. 12. 2019:
»Občinski svet v vprašanjih omenjenega odloka ni prejel v gradivu, tega ni obravnaval in tudi ne sprejemal.«

Glede na zgoraj naveden odgovor direktorja občinske uprave, ki sem ga prejela 19. 12. 2019, ugotavljam, da ni seznanjen niti z gradivom, ki ste ga vi , kot predlagatelj predložili občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

Zato podajam predlog, da poglobljeno preučite kompetentnost navedenega direktorja občinske uprave za opravljanje nalog direktorja in  nemudoma sprejmete sklep o njegovi razrešitvi.


Prosim za odgovor na vprašanje:
» Koliko je občino stala priprava  in sprejem tega odloka?«

Na vprašanje , ki sem ga zastavila že 15. 12. 2019, odgovora nisem dobila, zato ga zastavljam ponovno.

REZULTAT: ODGOVOROV NI.

55. Peti sklop predstavlja vprašanje in poziv glede razrešitve g. Zevnika iz Upravnega odbora LAS Notranjska v obdobju 2019 - 2023.

-          Že dne 12. 11. 2019, sem vam posredovala spodaj navedeno zaprosilo s pozivom.

»Na podlagi 15. člena Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina,  vas naprošam za dostavo sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina, s katerim je g. Bogdan Zevnik, kot predstavnik Občine Loška dolina, imenovan v Upravni odbor LAS Notranjska v obdobju 2019 - 2023.

V primeru, da takšnega sklepa ni, prosim za konkretno pravno podlago, na podlagi katere  g. Zevnik predstavlja občino v LAS Notranjska in  kot predstavnik Občine Loška dolina sodeluje v njihovem Upravnem odboru.

Če konkretna pravna podlaga (ali sklep občinskega sveta) v predmetni zadevi ne obstaja, vas pozivam, da obvestite Skupščino LAS Notranjska, da g. Zevnik ne more biti izvoljen v UO kot predstavnik Občine Loška dolina in da naj ga nemudoma razrešijo, saj ga občina ni ustrezno imenovala, da jo predstavlja v LAS Notranjska.

Sočasno pa vam predlagam, da preko KVMI začnete z ustreznimi postopki, ki bi pripeljali do imenovanja predstavnika  s strani  občinskega sveta.
Razen seveda v primeru, če boste kot župan, občino Loška dolina v LAS Notranjska predstavljali in  zastopali vi, za kar obstaja  tudi ustrezna zakonska podlaga.«

Dne 19. 12. 2019 sem prejela odgovor ga. Radovanovič Jenc, ki se glasi:
» V skladu s 8. členom Partnerske pogodbe o ustanovitvi  LAS Notranjska iz dne 23.9.2015, predstavlja člana, ki je pravna oseba, na sejah organov Las njegov zakoniti zastopnik ali druga od njega pooblaščena oseba… .«
V nadaljevanju navedena spletna stran kjer je dostopna partnerska pogodba.

Nesporno je, da so kot predstavniki javnega sektorja kot  člani Upravnega odbora lahko imenovani le zakoniti zastopniki pravnih oseb. V 8. členu Partnerske pogodbe pa je določilo, da v  primeru , če se seje Upravnega odbora ne bi mogli udeležiti, pa se bo tovrstne seje udeležila »druga od njih pooblaščena oseba«.

Torej, sprašujem:
»Kje je konkretna zakonska podlago, da je  g. Bogdan Zevnik  v Upravni odbor LAS imenovan kot zakoniti zastopnik Občine Loška dolina, če zakoniti zastopnik Občine Loška dolina lahko poda drugi osebi le pooblastilo za sodelovanje na sejah organov LAS-a?«

Če konkretna pravna podlaga v predmetni zadevi ne obstaja, vas pozivam, da nemudoma obvestite Skupščino LAS Notranjska, da g. Zevnik ne more biti izvoljen v UO kot predstavnik Občine Loška dolina in da naj ga nemudoma razrešijo in v UO imenujejo zakonitega zastopnika Občine Loška dolina. Prosim, za seznanitev s tem obvestilom.

 G. Zevnik (ali druga oseba), pa se bo sej organov LAS-a lahko udeleževal le, če bo za to dobil pooblastilo zakonitega zastopnika občine.

REZULTAT: ODGOVOROV NI.

66.  Šesti sklop vprašanje se nanaša gradivo« Začasno zadržanje izvajanja odloka o občinskem podrobnem načrtu za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev – Dane  št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas, v delu, ki se nanaša na območje odloka iz 2. točke (območje odseka 2 Nadlesk) 3. člena tega odloka«,ki sem ga posredovala kot predlog za obravnavo na občinskem svetu

-PONOVNO pozivam, da nedvoumno pisno pojasnite kaj KONKRETNO pomeni vaša navedba v gradivu za 8. sejo občinskega sveta:

»Tako ravnanje predlagateljice sklepa in morebitna odločitev o ustavitvi »pravnih in upravnih postopkov« je v interesu lastnika predmetnega zemljišča, ne v javnem interesu in je lahko podlaga za uvedbo postopkov Komisije za preprečevanje korupcije«.

Sprašujem:
Zakaj se je v vaši navedbi namerno spregledana navedba v predlogu sklepa o »ZAČASNI« ustavitvi postopkov?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanj , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
V kakšnem interesu lastnika zemljišča naj bi bila ta začasna zaustavitev postopkov?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Kako bo z začasno zaustavitvijo oškodovan javni interes in o kakšnem javnem interesu je govora ?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Za sprožitev (konkretno) kakšnih postopkov zoper članico občinskega sveta  pri  Komisiji  za preprečevanje korupcije, je »lahko« podlaga sprejem tega sklepa (št.3)?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Kakšno je natančno pojasnilo, kakšne zaseben interese ima članica občinskega sveta v konkretni zadevi iz katerih bi se lahko sklepalo na sum koruptivnega dejanja (in za katera koruptivna dejanja naj bi šlo)?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Zakaj konkretno (prosim konkretne zakonske podlage s členi in tudi opis postopkov) bi uvrstitev predlagane točke dnevnega reda in sprejem predlaganih sklepov pomenilo nezakonito ravnanje?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Kakšno kaznivo dejanje bi to bilo ( pričakujem natančno navedbo KD , s konkretno zakonsko podlago)?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

-          PONOVNO sprašujem:
Kakšna korupcijska tveganja (ker se omenja to kot podlago za korupcijska tveganja) bi zaradi uvrstitve predlagane točke dnevnega reda in sprejem predlaganih sklepov, iz tega nastala?

Tokrat prosim za konkretne odgovore ( s vsemi konkretnimi zakonskimi podlagami) na zastavljena vprašanja , saj predhodno na zastavljeno vprašane konkretnih odgovorov nisem dobila.

REZULTAT: GROZITI SE OČITNO ZNA, ODGOVORITI PA NI TAKO ENOSTAVNO, KAJ NE?
ODGOVOROV NI.
Ko se dobijo »TaPravi«

In, ker imamo očitno zelo »pestro in bogato« enostransko korespondenco, sem s vprašanji nadaljevala.

Dne 4. 3. 2020, županu posredujem naslednji dopis z vprašanji glede domnevne odklonitve JP Komunala Cerknica d.o.o, prevzema »nove kanalizacije za Iga vas in Kozarišče« v upravljanje.

Spoštovani g. župan!

Na vas se obračam kot članica Občinskega sveta občine Loška dolina, in sicer z namenom, da vas prosim za pojasnila glede domnevne odklonitve JP Komunala Cerknica d.o.o, prevzema »nove kanalizacije za Iga vas in Kozarišče« v upravljanje. Informacijo je bilo s strani predstavnika Občine Loška dolina zaznati preko javnih medijev.
Sočasno pa je bilo zaznati pojasnila s strani predstavnikov JP Komunala Cerknica d.o.o., ki pa so diametralno nasprotna trditvam občine.
Iz vsega navedenega, in zaradi takšnih informacij, imam veliko pomislekov oz. nikakor ne morem razbrati kaj se pravzaprav dogaja, čigave trditve so verodostojne in kje je pravi razlog težav oz. nesporazuma.
Zato sem se odločila, da vas prosim za celovitejše informacije o tem dogajanju.
Za razumevanje problematike bi mi bilo zelo v pomoč, če bi mi informacije lahko posredovali v obliki kronološkega  zapisa. Ob tem vas naprošam tudi za morebitne scan prilog  javnih dokumentov, ki bi potrjevale vaše navedbe. Sočasno pa bi se na ta način izognilo morebitnemu drugačnemu razumevanju problematike.
Naprošam vas tudi za morebitno vaše stališče glede možnosti razreševanja problema (če seveda ne gre samo za ti. »komunikacijski šum«).
Dogajanje, kot sem ga zaznala iz navedenih virov, me kot odgovorno članico občinskega sveta zelo skrbi, zato gre moje prizadevanje v smeri, da se težave konsenzualno razreši, od česar pa bi imeli še največjo korist občani, uporabniki tovrstnih storitev.
Vljudno vas naprošam za čim hitrejši odgovor, saj bi si rada čim prej pridobila vse verodostojne informacije, ki jih potrebujem pri svojem konstruktivnem pri delu v občinskem svetu, ki se ga trudim opravljati nepristransko in v korist vseh občanov.

In glej ga zlomka, v odgovor 11. 3. 32020 nekaj »prileti« na moj elektronski naslov. Odgovor župana  se glasi:

»Projekt »Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob«, ki se izvaja že od leta 2017, je v letu 2020, tudi uradno zaključen s pridobitvijo uporabnega dovoljenja še za zadnji, III. del investicije (Viševek in Šmarata)Za ostala naselja so bila uporabna dovoljenja pridobljena že v letu 2018.
Prevzem novozgrajene komunalne infrastrukture za vsa tangirana naj bi bil s strani Občine Loška dolina in JP Komunala Cerknica izveden. Izvajalčeve odprave pomanjkljivosti se s predstavniki JP Komunala Cerknica in Občino Loška dolina odpravljajo, in bodo predvidoma v celoti odpravljene do 13. 3. 2020.
Izvajanje investicije je na svoji zadnji seji, dne 2. 3. 2020 obravnavala tudi Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja, ki je za to področje pristojno delovno telo občinskega sveta. Komisija je bila seznanjena s celotnim postopkom in je na podlagi tega sprejela tudi določene sklepe.«

Evo, takole se dobi odgovor,  ko vprašaš o podrobnostih. Vprašaš eno, v odgovor dobiš drugo. Prosiš za dokumente in stališče , v odgovor dobiš, da je to obravnavala komisija.

Skratka, odgovor v smislu KAJTEBRIGA.

Kaj te briga, KOMEDIJA

In, ker je za razumevanje »problematike« imeti informacije obeh strani, tudi na JP Komunala Cerknica dne 4. 3. 2020 zaprosim za informacije.

»Na vas se obračam kot članica Občinskega sveta občine Loška dolina, in sicer z namenom, da vas prosim za pojasnila glede vaše domnevne odklonitve prevzema »nove kanalizacije za Iga vas in Kozarišče« v upravljanje. Informacijo je bilo s strani predstavnika Občine Loška dolina zaznati preko javnih medijev.

Sočasno pa je bilo zaznati pojasnila s strani predstavnikov JP Komunala Cerknica d.o.o., ki pa so diametralno nasprotna trditvam predstavnika občine.
Iz vsega navedenega, in zaradi takšnih informacij, imam veliko pomislekov oz. nikakor ne morem razbrati kaj se pravzaprav dogaja, čigave trditve so verodostojne in kje je pravi razlog težav oz. nesporazuma.

Zato sem se odločila, da vas prosim za celovitejše informacije o tem dogajanju.

Za razumevanje problematike bi mi bilo zelo v pomoč, če bi mi informacije lahko posredovali v obliki kronološkega  zapisa. Ob tem vas naprošam tudi za morebitne scan prilog  javnih dokumentov, ki bi potrjevale vaše navedbe. Sočasno pa bi se na ta način izognilo morebitnemu drugačnemu razumevanju problematike.

Naprošam vas tudi za morebitno vaše stališče glede možnosti razreševanja problema (če seveda ne gre samo za ti. »komunikacijski šum«).

Dogajanje, kot sem ga zaznala iz navedenih virov, me kot odgovorno članico občinskega sveta zelo skrbi, zato gre moje prizadevanje v smeri, da se težave konsenzualno razreši, od česar pa bi imeli še največjo korist občani, uporabniki tovrstnih storitev.

Vljudno vas naprošam za čim hitrejši odgovor, saj bi si rada čim prej pridobila vse verodostojne informacije, ki jih potrebujem pri svojem konstruktivnem pri delu v občinskem svetu, ki se ga trudim opravljati nepristransko in v korist vseh občanov.«

In dne 10. 3. 2020 na svoj elektronski naslov dobim zelo korekten in podroben odgovor, s priloženimi dokumenti, ki dokazujejo navedene navedbe. Še celo več. Pojasnijo mi tudi  glede poračunov za okoljsko takso, ki so jih dobili občani, ki ne uporabljajo vode iz vodovoda.

»Pojasnilo k Sklepu 1:

Obračunavanje okoljske dajatve opredeljuje Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 80/12 in 98/15) , ki določa osnovo za obračun okoljske dajatve, prejemnike okoljske dajatve, zavezance za plačilo okoljske dajatve in plačnike okoljske dajatve, enote obremenitve in način izračuna enot obremenitve okoljske dajatve ter način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode.

Prejemnik okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je občina, v kateri pri zavezancu nastaja odpadna voda. 

Okoljsko dajatev pobira Finančna uprava Republike Slovenije. Za plačevanje, obračunavanje obresti, doplačilo, postopek prisilne izterjave, pravna sredstva ali druga vprašanja postopka v zvezi s pobiranjem okoljske dajatve ter vprašanja stvarne ali krajevne pristojnosti se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, in predpisi, ki urejajo finančno upravo. Glede na navedeno je zastaralni rok za poračun premalo obračunane okoljske dajatve skladno z Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/1294/12101/13 – ZDavNepr, 111/1322/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZINB, 90/1491/1563/1669/1713/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) pet let.

V davčnem postopku je bilo ugotovljeno, da nekateri zavezanci na območju občine Loška dolina niso plačevali okoljske dajatve pravilno, predvsem iz naslova neuporabe pitne vode iz vodovoda. Zaradi razjasnitve dejanskega stanja je bilo lansko leto kritičnim uporabnikom poslan vprašalnik, kjer so se lahko opredelili do dejanskega stanja pri porabi pitne vode. Okoljska dajatev se namreč plačuje na osnovi porabljene vode, v primeru, da gre za dvojno oskrbo, pa glede na število oseb, prijavljenih na naslovu.

Glede na prejete odgovore, je bil izveden poračun okoljske dajatve, sredstva pa nakazana Občini Loška dolina. Ob tem smo na Občino Loška dolina posredovali vprašanje, ali se poračun izvede do občanov, ali jih bo pokrila Občina Loška dolina. Odgovor Občine je bil, da se izvede poračun do občanov, kar se je tudi izvršilo.

Pojasnilo k Sklepu 2:

JP Komunala Cerknica d.o.o.  s strani občine Loška dolina ni bila uradno pozvana k prevzemu kanalizacijskega omrežja Iga vas in Kozarišče. Kljub temu smo kot bodoči upravljavci na našo pobudo pristopili k terenskemu pregledu izvedenih del s predstavniki izvajalca in občine, ki je bil izveden dne 20.11.19. Ugotovljene so bile napake in zapisniško so bile podane zahteve za njihovo odpravo. Terenski pregled se je z namenom ugotavljanja odprave pomanjkljivosti izvedel ponovno dne 5.12.19, vendar le - te še niso bile v celoti odpravljene. Ob tej priložnosti je bil zaposlenima JP Komunala Cerknica d.o.o. izročen del dokumentacije. Terenski pregled se je ponovno izvedel v petek, 6.3.20, vendar del pomanjkljivosti še vedno ni bil odpravljen.

Za prevzem novozgrajenih objektov in naprav kanalizacije in vodovoda v upravljanje mora investitor Občina Loška dolina pozvati upravljavca k prevzemu in predati naslednjo dokumentacijo:  

-          kopija gradbenega dovoljenja,
-          projekt izvedenih del (PID – tudi v elektronski obliki), kar je osnova za vris v kataster,
-          uporabno dovoljenje,
-          dokazilo o zanesljivosti objekta - DZO (A-teste vgrajenega materiala, zapisnik o opravljenem tlačnem preizkusu, zapisnik o izvedbi klor šoka z izvidom o ustreznosti pitne vode, elektro meritve,  potrdilo o vodotesnosti kanalizacije, zapisnik o pregledu s kamero in posnetek),
-          končna situacija,
-          Navodilo za uporabo in vzdrževanje.

ter seveda ponovni terenski ogled, ki bo potrdil, da so vse pomanjkljivost odpravljene.

Od potrebne dokumentacije je bilo na terenskem pregledu dne 5.12.19 predano:
-          Uporabno dovoljenje za Iga vas in Kozarišče
-          Dokazilo o zanesljivosti objekta - DZO
-          PID kanalizacije
-          PID elektroinstalacij (brez elektronske oblike)
-          Geodetski načrt.

Manjka torej še:

-          PID vodovoda
-          PID elektro instalacij v elektronski obliki
-          kopija gradbenega dovoljenja,
-          končna situacija,
-          Navodilo za uporabo in vzdrževanje.

Ob eventualnem prevzemu se izpolni Prevzemni zapisnik o prevzemu osnovnega sredstva v upravljanje, ki ga podpišeta župan in direktor.

PRILOGE:
-          Vprašanje Občini Loška dolina v zvezi s poračunom okoljske dajatve
-          Odgovor Občine Loška dolina v zvezi s poračunom okoljske dajatve
-          Zapisnik 1. terenskega pregleda
-          Zapisnik 2. terenskega pregleda
-          Zapisnik 3. terenskega pregleda
-          Osnutek prevzemnega zapisnika o prevzemu osnovnega sredstva v upravljanje

Bolj korektnega odgovora (in še enkrat poudarjam, da so priložili tudi vse navedene priloge, ki dokazujejo njihove navedbe) že skoraj ne moremo pričakovati. In tako smo razjasnili tudi to »skrivnost«, ki smo jo poslušali, da »Komunala NOČE prevzeti omrežja v upravljanje«.

In glej ga zlomka, mi  je pa v pojasnilu s strani Komunale, ki se nanaša plačilo okoljske takse  »za nazaj«, v oči padla navedba:

» Glede na prejete odgovore, je bil izveden poračun okoljske dajatve, sredstva pa nakazana Občini Loška dolina. Ob tem smo na Občino Loška dolina posredovali vprašanje, ali se poračun izvede do občanov, ali jih bo pokrila Občina Loška dolina. Odgovor Občine je bil, da se izvede poračun do občanov, kar se je tudi izvršilo

Ker so na Komunali očitno predvideli, da tega pa vseeno ne bom verjela kar na besedo, da je »občina odgovorila, da naj poračun izvedejo od občanov«, so mi v prilogi posredovali tudi DOKAZ k tej navedbi.

In dokaz je v obliki elektronskega sporočila, ki je bilo s strani Občine Loška dolina na JP Komunala Cerknica posredovano 24. 1. 2020 ob 1:18 PM v katerem je med drugim dejansko navedeno tudi:

» …Ker je v uredbi definirano tudi kdo so zavezanci za plačilo in kdo je plačnik okoljske dajatve, morate po našem mnenju to urediti z izstavitvijo računov uporabnikom. …«

Takole, pa se je mimogrede razrešila tudi tale »uganka« o visokih položnicah in  poračunih okoljske takse »za nazaj«.

Iz vsega navedenega, si bralec mnenje lahko ustvari sam. Jaz sem si ga. K temu pa so vsekakor pripomogli korektni odgovori, podkrepljeni s kopijami dokumentov.

In nekako smo se, čez celoten zapis, »pretolkli« do MATERINSKEGA DNE, ki je posvečen vsem materam.
Materinski dan je neformalen praznik posvečen materam. Praznovanje materinskega dne izvira iz ZDA, kjer ga praznujejo od leta 1910, v Evropo je navada prišla po prvi svetovni vojni. Materinski dan so v Evropi začeli praznovati po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih. Sprva je bil določen 15. maj, potem pa prestavljen na 25. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni materinski dan zaradi praznovanja dneva žena, 8. marca, praviloma ni praznoval, danes pa je spet v veljavi in se praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marec. https://sl.wikipedia.org/wiki/Materinski_dan


Čas v katerem se nahajamo je krut. Prekrut! A nekako se bomo izvili iz primeža gorja bolezni in smrti.
Moramo se!

Zato moramo spoštovati navodila in se obnašati tako kot nam je zapovedano.

Hočemo ali nočemo, MORAMO!

Vsa tale »praznovanja« bodo že še prišla na vrsto, ko se bodo razmere umirile in bo ta huda bolezen obvladana.

Do takrat pa je potrebno ohraniti »mirno kri« in kolikor toliko, v okviru predpisanih omejitev, peljati zadeve naprej, da se po koncu tega tragičnega obdobja življenje čim prej normalizira.

Moja iskrena želja je, da skupaj premagamo to zlo, ki nas je doletelo. Želim si, da bi mogoče tudi tile moji zapisi komu  vsaj nekoliko olajšali bivanje v  izoliranosti.

Naj zmaga pogled v lepšo prihodnost.

"Če ne gledaš naprej, si ne pridobiš zmage."
Sergej Borodin


BQL & NIKA ZORJAN - NI PREDAJE, NI UMIKA