četrtek, 19. maj 2022

DEKADENCA RAZVOJA NAŠE LOKALNE SKUPNOSTI ALI ZLO SLADKIH BESED JE ŠE VEDNO ZLO


 Ne gre in ne gre mi iz glave vprašanje: »Pa kaj  (»za vraga«) se je zgodilo z nami, da je sobivanje postalo takšen izziv?«

Nenehno se nekaj »dogaja«.

Dogaja se toliko, da v obilici negativizma že prav težko opazimo kaj lepega, vzpodbudnega, pozitivnega. Če pa to že opazimo, je to spregledano kot najbolj nepomembna stvar v vesolju.

Kar zamislimo se kaj se pogovarjamo v krogu družine ali prijateljev?

Najprej se »obdela« probleme v službi, nato probleme v družini, nato kdo je kaj o komu slabega povedal, nato kdo je, po naših merilih, »baraba«. Potem pa se že počasi preide na »politiko«.

V nadaljevanju pa tako in tako nastane kaos in dopovedovanje en drugemu kdo je pokvarjen, kdo laže, kdo krade …. in tako naprej v nedogled.

In tako dan na dan, življenje pa »gre mimo« v stilu »Ode telečji pečenki«, katere poslušanje toplo priporočam.

Robert Petan: Telečja pečenka (živo Prva vrsta, cikel Dvakrat Josip)

https://www.youtube.com/watch?v=JI6KrHWhBz4

 

»Junak novele je Bitič, oficir v pokoju star okoli 50 let. Ni imel visoke pokojnine, a je kasneje nekaj podedoval, tako da je začel več jesti in piti. Jurčič tudi njegovo obnašanje prikazuje precej podrobno in objektivno, v ta opis pa vnaša svoje humorne in posmehljive komentarje. Glavna oseba ni nič neobičajnega, je povprečna in neustvarjalna, vse njeno početje je navada, kar je lastnost realističnih oseb. Bitič je bil tudi velik nemškutar, naiven, občutljiv zaradi lastnega egoizma.«

 

No pa smo pri »domačih lastnostih in tematikah«. Nenehno jadikovanje in prikazovanje drugih ljudi kot vzrok svojih problemov je pa že kar nekoliko pritlehno, skrajno zavajajoče in že prav priskutno.

Pa moj namen ni pojasnjevanje kaj drži in kaj ne, saj enostavno nima več smisla to nenehno pojasnjevanje. Kot bi se govorilo v »zid«, sočasno pa ta »zid« nenehno izkazuje svoje dolgoletno nezadovoljstvo z razvojnim nazadovanjem.

Če ti posameznik trdi, da je regionalna cesta 3. reda - Stari trg pri Ložu- Loški potok (z začetkom na regionalni cesti R1- 213 in koncem na R3-653, v skupni dolžini 11.920 m), za katero je Direkcija RS za infrastrukturo že v letu 2017 pripravila projekt PZI in  država cesto uredila z asfaltom oz. protiprašno zaščito od Starega trga pa do Loškega potoka, projekt Občine Loška dolina in tega župana, ker »da je navedena cesta občinska cesta« (ker, da jim je menda to povedal sam župan), je takšnim ljudem  pojasnjevanje in dokazovanje z dokumenti nesmiselno.

In potem od teh istih občanov izveš še, da »ni res, da je v zadnjem desetletju narejenega zelo malo ali nič« (kaj pa je – ustrezno- narejenega, sicer ne znajo povedati) in da so za nedelo župana »krivi tisti, ki mu nagajajo in da bo župan še enkrat kandidiral, ker ima večinsko podporo in bo zmagal«, potem te pa res skoraj mine volja do prebivanja v Loški dolini.

 Potem pa postane še vse »obče jamranje«, kako nimajo vode, kako se nič ne premika, kako je občina v 12 letih zelo nazadovalo, v primerjavi z okoliškimi občinami, kako se ne morejo priklopiti na kanalizacijo, brez pomena.

In, ko se »na FB najde še kak modrijan«, ki s svojim (zanj) sramotno  primitivnim izrazoslovjem pisari »kako smo za neuspešnost občine krivi oz. soodgovorni člani občinskega sveta«, ja, potem si pa človek res misli »pa mi je tega treba, se je za takšne sploh vredno izpostavljati in trošiti zanje svoje znanje, živce in prosti čas, ki bi ga lahko brez zadržkov potrošila izključno samo za lastno dobrobit?«.

Ko si nekdo »privošči« to pametovanje o »krivdi, sokrivdi in še čem«, pa je pričakovati, da si  vseeno prej prebere (in prebrano tudi razume) tudi kak predpis. Potrebno je razumeti pristojnosti enega in drugega organa v občini in tudi kaj je sploh mogoče storiti, da se župana »prisili« v spoštovanje odločitev občinskega sveta.

In kaj lahko storimo? Vam povem kaj?

Nič!

O tem »NIČ-u« govori 37.a. člen Zakona o lokalni samoupravi.

Županu  preneha mandat le: če izgubi volilno pravico, postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva župana, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana , če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena tega zakona  ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana ali če odstopi. In še, če je imenovan: na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina, na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

 

To je to in »basta«. Zakon je zakon!

 

No, in sedaj »modrovalci« na plano. Kako naj se  (po vaše, v skladu z zakonom) torej  uredi, da župan končno začne izvajati ZAKONITE  odločitve občinskega sveta?

 

Pa še se vedno se žal najde kdo, ki izjavi »naredite kaj, smo vas izvolili, da vi naredite kaj«.

 

Problem vseh nas je v tem, da pričakujemo, da bo vedno »nekdo drugi nekaj naredil zame, jaz pa se bom lepo potuhnil in čakal kaj se bo razvilo in iz zavetja zelo »strupeno« udrihal po enem ali po drugem«.

E, tako pa to ne gre in ne more iti več naprej. Rezultat, kam nas je to pripeljalo, je viden vsepovsod – na lokalni, državni in svetovni ravni.

Ljudi, ki bi  (brez pričakovalne pravice do lastne koristi) še vedno nastavljali hrbet za druge tudi v tej občini skoraj ni več.  

In ne manjka prav veliko, da nas bo takšnih, ki to še počnemo, ker  nam ni vseeno in zadeve poznamo, » tudi dokončno zmanjkalo«.

Saj človek ne pričakuje »zbiranja protestnikov pred občino«, a udeležba na volitvah pa je vseeno tisti pričakovani »upor ljudi« proti nečem s čemer se ne strinjajo.

Se motim?

1.       Lokalne volitve so torej pred vrati.

Tretjo nedeljo v novembru 2022 bo »dan D«.

 

Dragi moji,

zdaj je trenutek, ko se tudi to občino še lahko reši.

Če ne bodo izvoljeni ljudje, ki bodo zadeve sposobni urediti,  POPRAVNEGA IZPITA NE BO VEČ.

 

V prvem mandatu novega župan/a/je ne bo kaj dosti pokazati (in tega se je potrebno zelo zavedati), saj bo potrebno popravljati vse »zafurane« zadeve, urediti vse »občinske tožbe proti občanom« in najti skupni jezik z vedno bolj sprtimi občani ter pripravljati projekte in pridobiti (državni in evropski) denar za izvedbo projektov.

Šele drugi mandat bo mandat sprememb, večjega števila investicij in spremembe se bodo začele bolj poznati in bodo vidne šele v drugem mandatu.

Tako pač je.

»Mračnjaštvo« je trajalo predolgo, da bi se lahko vse skupaj na hitro popravilo in bi se razvojni trend lahko hitro obrnil v pozitivno smer.

Zagotovo se bo zgodil razvojni preboj, seveda, če si občani izberejo ustrezno spremembo. Če temu ne bo tako, bo »preboj« pač  obratno-sorazmeren razvoju tj. po poti, po kateri strmo drvimo sedaj.

 

Neuradno se že slišijo imena, bolj in manj primernih

kandidatov za naslednjega župan/a/jo.

 

In glej ga zlomka, tudi ime trenutnega župana (menda naj bi informacija prišla celo iz »njegovih logov«) se ponovno pojavlja v tem »spisku«, čeprav je še ne dolgo nazaj za nek časopis (brezplačnik, ki smo ga v predvolilnem času vsi prejeli v nabiralnike), zatrjeval, da »oktobra izpolni pogoje za upokojitev in da se bo za kandidaturo za  župana še odločal, za člana občinskega svet pa, da bo zagotovo kandidiral«.

Pa nadaljujmo.

No, sedaj pa »gre glas, da je »Sančo Pansa« (očitno zaradi svojega »ugleda«) že »zagotovil« glasove gasilcev in da so »glasovi  volivcev  z začasnim bivanjem v občini, ki  opravljanja dela v lokalnih podjetjih«, tudi že zagotovljeni.  In ponovna izvolitev je trenutnemu županu (tako gre ta interpretacija te volilne matematike) zagotovljena.

Zakaj pišem govorice?

 

Da ne bo nihče »presenečen«, če bi se pred volitvami odločil, da se volitev ne bo udeležil in ne bi želel  podati svojega prispevka za spremembo.

 

Tudi na lokalni ravni (seveda, če hočemo razvoj) je letos potrebna zgodovinska volilna udeležba.

 

Glede gasilcev pa sem prepričana, da bodo že sami presodili koga voliti. Še posebej se bodo za to »pobrigali« vsi tisti, ki so po nekaj mesecev na leto brez vode v pipah ali pa že nekaj let ne morejo svojega WC-ja odplakniti v že dolgo zgrajeno kanalizacijo.

 

In ja, a se ne opazi kako je nekaj »posameznikov« gasilsko organizacijo

v našem kraju »potegnilo« v  eno opcijo strankarske scene?

 

Pa, za vraga, kaj v teh vrstah res ni nikogar drugega za funkcije v tej zvezi? Kot zunanja opazovalka dogajanja, priporočam realen premislek. Ne zaradi mene, ampak zaradi »glasu, ki gre o naših lokalnih gasilcih v svet«.

Pa še to.

Se je opazilo, da na prireditvi ob obletnici 20. letnice ustanovitve Gasilske zveze Loška dolina ni bilo nikogar iz preostalih organov občine (ne članov občinskega sveta in ne nadzornega odbora), razen župana? Se vprašate zakaj?

ODGOVOR: Ja, ker nismo bili niti obveščeni in ne povabljeni.  Je pa res, da se organizator sam odloči koga vabi na svoje prireditve in je to pač njegova diskrecijska pravica in to je potrebno spoštovati.

 

Župan in župnik (kar je nekoliko nenavadno, pa proti udeležbi župnika nimam nič, čeprav je očitno, da je , sedaj pred volitvami – prej ga ni bilo zaznati- poleg župana sedel z namenom) pa sta bila očitno povabljena.

(Kako gre že tisto o »opciji strankarske scene« in 7. členom Ustave RS?)

 

Hm, ja, volitve.

Župan ima (kot gre koluarska govorica, urejeno) podporo gasilcev na volitvah. In če ga večkrat »vidijo na njihovih prireditvah,  bolj ga bodo volili«, a ne?

 

2.       To, kako je župan poskušal v letu 2022, namesto gasilskega intervencijskega vozila za PGD Babno polje, »kupiti« terensko vozilo, ki je  opremljeno in tipizirano po standardih GZS kot GVZ-1- vozilo namenjeno za vodenje intervencij in prevažanje na sestanke in usposabljanja (torej, da bi se z njim v LJ prevažali »veljaki«, ki »urejajo« glasove), pa se bo očitno interni resorni javnosti kar »zataušalo«.

 

Kaj naj ob tem pristavim kot to – bog-nam-pomagaj, če se bo tole »mučenje« občine in občinskega proračuna nadaljevalo še naslednji mandat.

Na tokratnih volitvah  bomo resnično odločali o »razvoju ali zatonu« občine.

In odločitev  je izključno  »v rokah« volivcev.

 

Tistih (nas) pet (5) »zloglasnih« članov občinskega sveta, ki smo nenehno »obtoženi« kako »rušimo občinski razvoj in da zaradi nas župan ne more nič narediti« je torej PREPREČILO (!) to županovo namero, ki se mu je »zapisala« v osnutku proračuna za leto 2022, po želji »nekaterih, ki delajo za korist VSEH gasilcev« (no, uradno je bilo slišati, da je takšen sprejet plan, torej prevažanje v Lj z »poveljniškim vozilom« se je interno (?) postavilo pred varnost gasilcev, ki sodelujejo pri intervencijah???).

In tako nas je  (tj.  tistih »velikih« 5 »obtožencev«) uspelo doseči, da se je v proračunu, namesto vozila za prevažanje na sestanke v Ljubljano,  zagotovil denar za intervencijsko vozilo PGD Babno polje.

Je to narobe?

Nekomu zagotovo.

Aja, saj res, to »je nagajanje županu, da ne more nič narediti«, kaj ne?

 

Naj se ve kako bi se gasilci v Babnem polju   »obrisali pod nosom«, če namere »župana in interesentov po prevažanju v LJ«,  ne bi preprečili.

Zakaj to pišem?

Zato, da tudi omenjeni vidite komu »salutirate in ploskate« na prireditvah, pred nosom pa se vam dogaja tole. 

Kako se bo odločil na volitvah pa prepuščam v presojo vsakemu posebej.

Samo v info širši javnosti pa še tole. Tako smo zapisali županu:

NRP- ob065-08-004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

Besedilo v drugem odstavku obrazložitve, ki se glasi »…se v letu 2022 iz proračuna namenijo sredstva za nakup terenskega vozila, ki bo opremljeno in tipizirano po standardih GZS kot GVZ-1 v višini 25.400 EUR« se nadomesti z besedilom

Besedilo v drugem odstavku obrazložitve, ki se glasi »…se v letu 2022 iz proračuna namenijo sredstva za nakup gasilskega intervencijskega vozila PGD Babno polje, ki bo opremljeno in tipizirano po standardih GZS v višini 140.000 EUR«

Pojasnilo:

Vozilo GZS 1 je osebno vozilo, ki naj bi bilo namenjeno za vodenje intervencij in prevažanje na izobraževanja in usposabljanja, za kar gasilci lahko uporabljajo že obstoječa vozila. Zato je nakup takšnega vozila, ob dejstvu, da je potrebno zamenjati dotrajana intervencijska vozila in dotrajano opremo, ki jo uporabljajo gasilci on intervencijah, nedopustno razsipavanje proračunskih sredstev na račun varnosti gasilcev in tudi vseh občanov.

Kupiti vozilo GZS 1,  dokler ne bodo vsa društva ustrezno opremljena in vsi gasilci imeli ustrezno zaščitno opremo, je najmanj nemoralno in zavržno, če se uporabi zelo blago izrazoslovje.

 

Ob tem naj ponovno pristavim – »potem pa  bog-nam-pomagaj«, če se bo tole »mučenje« občine in občinskega proračuna, nadaljevalo še naslednji mandat.

 

3.       Naj nadaljujem z naslednjo »traparijo«, ki jo je slišati po koluarjih (in seveda pričevalci tudi povedo kdo takšne laži razširja).

Sliši se govorice ,

»da je vrtino v Kozariščah, financiral podžupan, tistih »zloglasnih« pet (5) pa preprečuje, da bi vodo iz te vrtine začeli koristiti«.

 

Se opravičujem, ampak večje »neumnosti« pa že dolgo ni bilo slišati.

Nikakor ni moč razumeti, da takšnim nebulozam sploh še kdo nasede. Da ne govorim o pokvarjenosti tistega, ki tole (ob zavedanju, da laže)  »razlaga nepodučenim ljudem«.

Pa – ponovno – razčistimo s tole  »tole kozarsko vrtino«.

V poročilu o »Polletni realizaciji proračuna občine Loška dolina za leto 2020«, 30. 7. 2020, je navedeno naslednje:

»ob065-19-0091 Dodatni vodni vir

V vrtino je nameščena črpalka. Izvedeni so črpalni poizkusi ter opravljene analize vode. Nabavljen ter postavljen je montažni objekt na črpališču. Izdelana je PZI projektna dokumentacija za povezovalni vod. Naročili bomo še DGD projekt ter pridobili ustrezna dovoljenja. V letošnjem letu nameravamo izvesti še določena dela v višini neporabljenih sredstev. ……………………………………..  16.770,61 EUR«

Dne 11. 11. 2019 (leto pred tem) pa je bilo temu istemu podjetju plačano 38.952,00 EUR ( VRTINA d.o.o. ) v ta znesek pa ni bila zajeta tudi namestitev črpalke, črpalni preizkusi ter opravljanje analize vode.

Na to temo je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj. Odgovori pa ….. aja , saj res, so bili odgovori -  »pridite na občino in se pozanimajte«.

 

Mogoče le nekaj najzanimivejših vprašanj, da bo takoj jasno zakaj (poleg tega, da je v vrtini premalo vode in je voda (izhajajoč iz edine nam poznane analize) oporečna) še zdaj niso »uspeli« te vrtine priključiti v vodovodno omrežje.

 

 »…….. ali se ob naročilu izdelave vrtine   »ni vedelo«, da bo potrebna tudi  namestitev črpalke, izvesti črpalni preizkus ter opraviti analizo vode ?

 

Ali je morebiti neplaniranje »namestitve črpalke, izvedbe črpalnega preizkusa ter  analize vode«  ne pomeni drobljenja javnega naročila za navedeni namen (v izogib javne objave in iskanja najugodnejšega izvajalca na trgu), saj je podjetje VRTINA, d.o.o. tudi 6. 5. 2020 s strani Občine Loška dolina dobilo nakazilo še v znesku 11.215,40 EUR ( skupno 50.167,40 EUR) ?« Ob tem se  poraja vprašanje glede netransparentne in nekonkurenčne oddaje javnega naročila.

 

Ker v poročilu navajate (op. župan), da je bil »Izdelana je PZI projektna dokumentacija za povezovalni vod- »ali so za namen izgradnje »povezovalnega voda po PZI« urejene vse lastniške zemljiško knjižne zadeve ?

 

Ker v poročilu navajate (op. župan), da boste »Naročili boste naročili Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD  projekt) ter pridobili ustrezna dovoljenja - kakšno dokumentacijo še potrebujete, da bo DGD projekt popoln in primeren za vložitev vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja?«

 

TOLIKO O TEM  VSEM, KI »LAŽNJIVEMU KLJUKCU« VERJAMEJO O TEM, KDO JE PLAČAL VSO TO DRAGO  »TELOVADBO« OKOLI VRTINE KOZARIŠČE.

 

Vse to (in še kaj?)  je plačal OBČINSKI PRORAČUN, torej VSI MI. Kdor ne verjame, naj pregleda gradiva, ki jih je občinskemu svetu v obravnavo predložil župan.

 

Mladen Delić: Ljudi moji, je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?'

https://www.youtube.com/watch?v=2ZmH1N3CTvk

 

                            Za »intermeco« še malce o »gradnji vodovod in cesta Lož-Podlož«.

 

Ali je potrebno gradbeno dovoljenje za te investicije oz.  »obnove« bodo očitno presojali drugi organi.

Ali je obnova, če se spreminja trasa vodovoda, širina ceste, se iz 80 poveča fi cevi na 100 , je tudi presoja v domeni drugih organov. 

Tokrat objavljam samo zapis občana, ki me ne »čakal« v moji FB pošti. Presojo o pravilnosti izvajanja investicije, pa zaenkrat prepuščam zasebni presoji vsakega posebej.

 

»Nedelja, 15. 5. 2022 ob 11.00

 

Šli mimo gradbišča ceste in vodovoda Lož - Podlož.

Definitivno se gradi novi vodovod po novi trasi ob levem delu nove 6m široke ceste. Cevi starega vodovoda gredo na tem delu na desno stran ceste in naprej diagonalno na vzhodni del Podloža po njivah (lahko preverite v PISO). Zemljišče stare ceste je na enih delih široko le cca. 3,5m do max. 5m. Tudi zakoličeno je naprej proti Podložu ob levi strani stare ceste, s tem tudi širijo obstoječo  m široko cesto na 6m širine. Širina nove ceste je torej 6m.

Ali so vsi lastniki parcel na levi strani ceste sploh obveščeni, da se na njihovem zemljišču dela cesta, njihovo zemljo pa odvaža na deponijo na križišče?

Odmere geometra ni bilo narejene (ali pač?). To pomeni, da bi bilo za gradnjo morali  imeti gradbeno dovoljenje.«

 

Resnično se bojim, da se bo tule  ponovila zgodba »vodovoda Viševek – Žaga«, kjer je inšpektor izdal odločbo, da gre za nelegalno gradnjo.

In, med drugim , je to tudi razlog, da Komunala tega »nelegalno zgrajenega vodovoda Viševek - Žaga« ne more prevzeti v upravljanje.

Torej ni kriva Komunala, ampak tisti, ki je realiziral nelegalno gradnjo  tj. Občina Loška dolina z odgovorno osebo (županom) na čelu.


In zelo možno je, da se bo ta zgodba ponovila tudi pri investiciji Lož-Podlož.

 

                In spet bomo poslušali grožnje in brali kako se nagaja ter da se zato ne more tega dokončati.

»Jadikovalo in stokalo« se bo v javnosti, »prodajalo svoje resnice« in na vsak način se bo trudilo  odgovornost prevaliti na vse druge.

 

Kdor bo nasedel, pa naj nasede.

Pripominjam samo, da jadikovanje in grožnje niso dokaz, da je vse v redu.

 

Tale zadeva (tako kot investicija Viševek –Žaga) še zdaleč ni zaključena in se bo zagotovo »razreševala« še nekaj let. Pa pustimo času čas in počakajmo kako se bo razrešilo vse skupaj in  kdo bo odgovoren za plačilo vzpostavitve ustreznega stanja.

 

4.       Zdaj pa še ena, zelo zanimiva, zadeva, ki jo je v Zdravstvenem domu dr. Božidarja Lavriča v Cerknici (v nadaljevanju ZD Cerknica), odkril Nadzorni odbor Občine Loška dolina, ko je v decembru 2021 izvajal nadzor v tej javni ustanovi.

In kakšna je ta kršitev?

 

»Direktorica je pojasnila vzrok za navedeno neskladje (to očitno imenuje neskladje (???)). Obakrat je šlo za primer, ko je bila po razporedu dežurna, vendar zaradi bolezni ni mogla opraviti dežurstva. Zaradi pomanjkanja zdravnikov, ki bi lahko dežurali in časovne stiske je dežurstvo na njeno prošnjo opravila druga zdravnica, kar v dokumentaciji ni bilo izkazano. Obračun plačila dežurstva je bil v skladu z odreditvijo izvršen, plačilo pa posredno izplačano osebi, ki je dežurstvo opravila. …«

 

Nadzorni odbor pove, da je

»…. namesto po razporedu in odreditvi določena opravila druga zdravnica brez ustrezne pravne podlage, kar ni v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o računovodstvu. …«

 

Naj ob tem dodam, da se tej ugotovitvi ob rob postavlja tudi vprašanje izpolnjevanja  41. c člena Zakona o zdravniški službi , saj mora »zdravnik, ki v okviru mreže javne zdravstvene službe dela polni delovni čas pri enem ali več delodajalcih, sme izjemoma za opravljanje dopolnilnega dela skleniti pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem v okviru mreže javne zdravstvene službe, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom.

Tu se lahko samo vprašamo ali je bil s strani »te druge zdravnice« ob tem presežen ta 8 urni dovoljeni tedenski limit in ali ima tale zdravnica sploh sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZD Cerknica, ter če ima za delo v ZD Cerknica sploh soglasje svojega delodajalca.

In zakaj ta vprašanja?

 

Ker ji denarja za delo niso nakazali na njen tekoči račun (saj je delo opravila samo ona),  ampak je bil »neki določen znesek očitno nakazan direktorici, ki dežurstva ni opravila, ta pa je potem nek znesek dala (posredno izplačala) zdravnici, ki je dežurstvo opravila«. 

                               Kolikšni zneski so to bili v prvem in drugem primeru, ne vemo.

Koliko in kako  je bilo »izvedeno to posredno plačilo« drugi osebi, ki je dejansko delala, pa iz poročila tudi ni videti.

Hkrati pa se postavlja vprašanje, zakaj ni bilo plačilo izvedeno neposredno na račun zdravnice, ki je delala?

Ali je mogoče delala brez pogodbe ali soglasja svojega delodajalca?

Ali je delala več ur kot ji dovoljuje zakon?

O soglasju njenega delodajalca pa se, ob vseh teh neodgovorjenih vprašanjih,  sploh ne bom več spraševala.

Na 20. seji Občinskega sveta Občine Loška dolina  so bila direktorici ZD Cerknica, poleg ostalih, postavljena tudi naslednja vprašanja:

»Sprašujem, kaj naj bi pomenilo, da je bilo »plačilo opravljeno posredno osebi, ki je dežurstvo opravila«?

Razumeti, je, da je bilo dežurstvo plačano direktorici, ta  pa je potem posredno plačala zdravnici, ki je dejansko dežurala. Pa upam, da se motim v razumevanju.

 Sprašujem – koliko je bilo nakazano neposredno in koliko potem posredno?«

 

Na navedena vprašanja odgovorov  direktorice ZD Cerknica nismo dobili.

Zadeva je (ne glede na vse mogoče izgovore in upravičevanje teh dejanj)  zaskrbljujoča, saj je ZD Cerknica javna institucija, razpolaga z javnim denarjem, v vsem skupaj pa je očitno udeležena (kot odredbodajalka, podpisnica in neupravičena prejemnica sredstev) odgovorna oseba (direktorica) javnega zavoda.

 

Če nekdo,  zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori ali opusti, se kaznuje z …...

                    Nikogar ne moremo vnaprej obsojati, da ne bo pomote, a tako piše v Kazenskem zakoniku.

No, pa naj si kar vsak sam pogleda 211. čl. KZ.

 

Skratka, zadeva je zrela, da jo preiščejo pristojne službe in ugotovijo kar bodo pač podrobneje pregledali in bodo odkrile v predmetni zadevi.

 

Druga zanimiva ugotovitev Nadzornega odbora pa se nanaša na v letu 2017 kupljeni avtomobil Opel Mokka, ki ga je naša občina kupila za potrebe urgentnega zdravnika Zdravstvene postaje Stari trg.

Za začetek zmoti že navedba, da je avtomobil kupljen za potrebe »urgentnega zdravnika Zdravstvene postaje Stari trg«. 

                                  Takoj se pojavi vprašanje – kje pa je v Starem trgu urgentni zdravnik?

Služba nujne medicinske pomoči je organizirana samo na sedežu zavoda v Cerknici, v ostalih enotah pa delujejo samo redne ambulante, ki v primeru urgence pokličejo urgentno ekipo in urgentnega zdravnika (po razporedu), ki je lociran izključno na sedežu ZD Cerknica.   

Torej?

 Iz zapisa o ugotovitvi nadzornega odbora pa tudi ugotovimo, da je to vozilo od leta 2017 pa do decembra 2021, prevozilo le 3857 km (?!) oz. ca 1000 km na leto.


Ugotovimo lahko le, da je bila upravičenost nakupa tega vozila iz vidika racionalnosti nakupa, zelo vprašljiva in bi bila uporaba tega vozila mogoče bolj smiselna za druge namene (če je že »pri hiši«).

 

Je pa res, slika ob predaji ključev vozila iz rok župana  v roke direktorici ZD Cerknica je bila pa všečna in lepa.

Če zanemarimo odgovornost, tistega, ki je nakup tega vozila predlagal in drugega, ki je to na podlagi tega predloga kupil,  za neracionalni nakup.

 

In »zgodba« se nadaljuje ……. Iskreno upam, da smo še do letošnjih lokalnih volitev.

TOKRAT POPRAVNEGA IZPITA NE BO VEČ!

In tega se moramo vsi zelo zavedati.

 

Concordia civium murus urbium.

(Sloga meščanov je zid mest.)

 

 

Moj narobe svet · Frane Milčinski - Ježek

Moj narobe svet

Je v mojem svetu vse lepo narobe
in ker narobe je, zato je prav.
V pisarni spim, doma nabiram gobe
in če bolan sem, sem še najbolj zdrav.

Kasneje bo, kar je prej,
in nazaj greš naprej,
ko molčiš, na ves glas govoriš.
Ko boš se staral, takrat
boš fant najbolj mlad -
to je to,
ker je v mojem svetu vse narobe.

Ta moj narobe svet je več kot prima,
konča se spredaj in začne se vzad.
Pomlad je, ko drugod je pusta zima.
In kdor sovraži me, ima ga rad,
in skupaj z njim grem pesmico zapet.
Zato je pravšnji moj narobe – svet.

https://www.youtube.com/watch?v=IpDsJgp73R8