nedelja, 24. november 2019

V ČASU IN PROSTORU IZGUBLJENO KRALJESTVO
Ko se vsak dan peljem v službo in nazaj, imam čas za razmišljanje o marsičem. Ali o dnevnih dogodkih, ali o nečem kar tisti trenutek slišim na radiu, ali o čem drugem, kar se mi zastavlja v obliki vprašanj, neznank. Velikokrat me zapelje v razmišljanje tudi dogajanje na cesti, obnašanje vseh nas voznikov. 

Včasih mi oko, ob spremljanju dogajanja na cesti,  mimogrede zaide tudi v sosednji avtomobil … . Žal ugotavljam, da vedno redkeje vidim vesele obraze, ki se sproščeno pogovarjajo ali si popevajo trenutni radijski napev. Nekaj jih sicer opaziš, ko si manejo oči in si odstranjujejo »jutranje zaspance« in imajo »frizuro« še vedno zaležano v »stranski petelinji greben«.

Hajdi - Petelinček

A ostali … mrki obrazi, ki nerazumno hitro drvijo po levi in desni, svojo agresijo kažejo z izmeničnim prižiganjem dolgo-kratkih luči, poskušajo vse pred seboj (mimogrede, tudi drvi s hitrostjo 130 ali 140 km/uro) izriniti iz vozišča, izzivajo usodo z nerazumnimi prehitevanji po desni strani ali celo po odstavnem pasu. Da o varnostni razdalji (kaj je že to?) teh novodobnih »mrkoobraznih dam in gospodov«, niti ne izgubljam besed.

In to so vse tisti »spodbujevalci«, ki me velikokrat zapeljejo v premišljevanje, ko poskušam čim bolj mirno (kar mi, priznam, čisto vedno ne uspe) prenašati te »cestne kamikaze«, ki si domišljajo, da se sonce vrti samo okoli njihovih »usijanih« glav.

Najhuje od vsega skupaj pa je, da tekom let opažam, da se takšno obnašanje še stopnjuje. 

Vedno več je teh »samovšečnih centrov vesolja«, ki jih je to njihovo »stanje nizke samozavesti« potisnilo še na zadnjo bilko, ki se je oklepajo v razmišljanju »najprej jaz, potem dolgooo nič, potem moj pes, ljubica, otroci , žena …). Ja, po točno takšnem vrstnem redu. Niste narobe prebrali.

Vsekakor pa temu ni tako samo na cesti. Tudi drugod se pojavljajo takšni primerki, ki si domišljajo, da smo vsi lahko neznansko hvaležni, ker obstajajo in da moramo biti »počaščeni, ker se moramo vsi ostali ukvarjati z njihovimi nebulozami«, ki jih v svojem »svetniškem obstoju« zganjajo iz dneva v dan.

Tako je to, ko se zgodi razpad vrednostnega sistema v glavah ljudi, v posamezni skupnosti ali v celotni družbi. In temu smo priča sedaj. Res se to ni zgodilo kar nenadoma, dogajalo se je počasi, desetletje ali več, in vsi mi smo to lepo sprejeli kot »žaba v loncu, ki se kuha«. In sedaj imamo stanje, ko so nekatere »žabe opazile, da je kar naenkrat voda okoli njih postala krop in poskušajo uiti iz lonca predno se dokončno skuhajo« in seveda opozoriti tudi ostale »žabe kaj se dogaja, da bi se uspele tudi one rešiti pred dokončnim odhodom v večna lovišča, na drugi strani mavričnih poljan«.

Kaj naredi žaba, če jo vržemo v lonec z vrelo vodo? Logičen odgovor – žaba bo skočila iz lonca in se rešila.
Kaj pa če damo žabo v lonec z mrzlo vodo? Če damo žabo v lonec z mrzlo vodo in lonec počasi segrevamo, bo žabi to všeč in ne bo pravočasno zaznala spremembe in preteče nevarnosti, zato se bo počasi skuhala in seveda umrla.
Ali smo torej ljudje kot žabe v loncu? Seveda smo, vsaj večina. Zato se metafora žaba v loncu kar pogosto uporablja za ponazarjanje nesposobnosti ljudi, da bi reagirali na postopne spremembe, ki se kopičijo in na koncu pripeljejo do katastrofe.
Tako ljudje mirno in nekritično gledamo na kopičenje problemov, na katere bi sicer, če nam bi pretila neposredna nevarnost, hitro in temeljito odreagirali.( https://www.hobi-ustvarjanje.si/wp/blog/zgodba-o-zabah-v-loncu/)

Če vse skupaj malce »zafilozofiram«, bi šlo nekako takole.

Spremembe vrednot v naši skupnosti nakazujejo specifična dogajanja v družbi, ki jih je potrebno raziskati in preko skrbi za moralni čut družbe najti družbeno soglasje za ponovno sprejemanje določenih etičnih norm.  Posameznik v družbi si zaradi zagotavljanja svoje osebnostne svobode mora prizadevati za družbeno soglasje. Prav tako pa je potrebno zagotoviti konsenz glede vrednot na področjih poklicne etike, ekologije in na vseh področjih uživanja dobrin.

 Značilnost sodobne družbe je ustvarjanje navideznih vrednot, ki si jih posameznik ustvari preko medijskih propagandnih aktivnosti, ki posameznika privedejo v stanje, da izkrivijo njegovo osebno lestvico vrednot in mu vsili neke navidezne vrednote, ki  vplivajo na njegovo človeškost in ga izključujejo iz medsebojnih partnerskih odnosov in tako preprečujejo razvijanje solidarnosti neke družbe.

Takšno razmišljanje vpliva na posameznika, da svoje bivanje v neki skupnosti dojema površinsko in ne dojena (in posledično ne priznava) notranjega podoživljanja posameznika, ki bi ga lahko označili kot da ne priznava etičnih vrednot.  Ob tem se posameznik zaradi svojega izkrivljene prioritete vrednot sooči z razcepljenostjo svoje osebnosti, saj nenehno živi med nekimi ideali in realnim življenjem in se sooča z občutkom nemoči pri doseganju nekih vsiljenih idealov, ki niso primerljivi s stvarnostjo.

Notranji občutek neizpolnjenosti posameznika v današnji potrošniški družbi je posledica  »izgubljenih« etičnih vrednot, kar se odraža tudi  preko splošnega stanja v naši družbi, ki ga poskušajo posamezni členi naše civilne družbe »sanirati« preko ponovnega odkrivanja življenja, ki je povezano   z občutkom notranje izpolnjenosti.

V današnjih razmerah globalizacije razprave o etičnosti kažejo na nujnost upoštevanja človeškosti tj. podobo človeka, odprtega za medsebojno dopolnjevanje. Ob tem pa je seveda potrebno upoštevati razlike med ameriško in evropsko civilno družbo. Ameriška družba bolj upošteva krščansko izročilo o osebi in je zato v razmeram svetovne globalizacije tudi konkurenčno bolj prilagojena. Etične vrednote ameriške družbe so npr. spoštovanje dogovorov, pravnega reda in upoštevanje drugih vrednostnih podlag. (Juhant, Janez  (2003) Etika in človeškost, Filozofski temelji etike, Ljubljana: Teološka fakulteta.)

Da bi razvijali človeške vrednote, moramo v osnovi  razvijati občutek, da smo najprej ljudje in se znebiti  negativnih občutkov. Vrline lahko nato zaživijo samo ob predpogoju, da se negativnosti ne spodbuja in  neguje.
Čebelica Maja - Janko Ropret

Vrlina je moralno, značajsko pozitivna  lastnost posameznika. Med te lastnosti se uvrščajo    poštenost,  zanesljivost, zmernost, prijateljstvo, plemenitost, zvestoba, resnicoljubnost, varčnost, pridnost, odkritost, pravičnost  in druge vrline.

 Civilno družbo vzpostavljajo pogovori med svobodnimi osebami, ki se povezujejo na tisoč domiselnih načinov, da bi dosegli svoje družbene cilje, bodisi z državo bodisi v celoti neodvisno od nje. Civilna družba je medmrežje, splet, ki ga samoupravljajoči se državljani v določenem času ustvarijo zase, včasih tiho in nenamerno, včasih pa s popolnoma jasno izraženo namero in premišljeno prostovoljno izbiro.(Novak, Michael  (2006) O gojenju svobode : razmišljanja o moralni ekologiji, Ljubljana: Študentska založba).

Pa naj bo dovolj tega mojega razpredanja o vzrokih za nekakšen razpad vrednostnega sistema. Pomembno je, da se spodbudi razmišljanje predvsem o tem, pa naj si dovolim »sočno« prispodobo,  »ali želimo končati kot žaba izven lonca, ali kot kuhana žaba v loncu«. Odločitev o tem je izključno v domeni »posamezne žabe«.

Pa se vrnimo k mojemu vsakodnevnemu »popotovanju« po slovenskih cestah.
Nekaj dni nazaj, ko sem se precej utrujena v poznih popoldanskih (skoraj zgodnjih večernih) urah, peljala proti domu, se iz zvočnikov oglasi pesem… https://www.youtube.com/watch?v=syhjNy_WhVs

Na otoku skalnem,
tam se vse skrivnostno zdi,
srednjeveški duh vzbudi
ti pravljične podobe
tistih davnih dni,
ko so kamni grad bili.

Takoj se mi zgodi preklop … misli mi preplavijo slike Loža, Loškega gradu … in ne morem se odločiti ali je občutek tega hitrega časovnega preklopa prijeten ali ne. Nenavaden pa je vsekakor. Ko se začne »viharjenje v možganih« se začne dogajati zgodba današnjih dni. Pesem pa se nadaljuje …

Kje zdaj spi kraljična?
Kje so žametne noči?
Njenih svetlih izb več ni,
pod krono temnih sten
njen kralj je brez moči.
Ampak ona trdno spi,
ampak ona trdno spi.

Zdaj le morje kot nekdaj šumi,
poje pesmi tistih davnih dni,
o kraljestvu, ki ga vzel je čas,
se sliši glas.

Takoj sledi preblisk … kot bi pesem govorila o Loški dolini … »o kraljestvu, ki ga vzel je čas, se sliši glas«. 

In na žalost, nič dober glas.

Zdaj pa le dobrohotno opozorilo. Začenja se ne tako filozofsko naravnan del, ki kaže zakaj se »o kraljestvu, ki ga vzel je čas,  sliši glas in širi nič kaj dober glas«.

Dne 22. 10. 2019, na 1. dopisni seji podam predlog spremembe sklepa za obravnavo na prvi naslednji seji občinskega sveta:

Spremeni se tč. 1  tega sklepa  (tabele in izračune za sejo občinskega sveta pripravi občinska uprava) tako, da se subvencija za gospodinjstva poveča toliko, da cena oskrbe pitne vode (cena izvajanja storitev in cena omrežnine) ostane na enaki višini kot je bila potrjena  cena v Elaboratu iz leta 2013.

Spremeni se tč. 3 tega sklepa tako, da se glasi:
» Občina Loška dolina bo subvencionirala ceno storitve obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Loška dolina le za gospodinjstva.«

Predlog obrazložim:
S spremembo vsebine 3. točke sklepa, bodo predvidoma sredstva proračuna  zadostovala za višjo subvencijo gospodinjstvom z namenom, da se cena za gospodinjstva ne spremeni in ostane na ravni iz leta 2013.

V primeru, da  župan oporeka spremembi sklepa (iz vidika trenutnih proračunskih sredstev) , se z njegove strani pričakuje strokovni elaborat,  ki bo nesporno izkazoval razdelitev po kategorijah gospodinjstva/drugi uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti (in jasno definicijo kdo so to!) :
1.      Osnova cene 2013
gospodinjstva/drugi uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti/ subvencija občine za ene in druge

2.      Osnova cene 2019
gospodinjstva/drugi uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti/ subvencija občine za ene in druge

3.      Osnova cene 2019
Koliko sredstev »ostane« na voljo v primeru predlagane spremembe tč.3 v sklepu?
Koliko sredstev bi bilo potrebno v proračunu  dodatno nameniti za subvencijo gospodinjstvom, da ostane cena za gospodinjstva na ravni 2013 (ob upoštevanju spremembe 3. tč. Sklepa)?

V primeru, da bi bilo potrebno sredstva povišati (glede na obstoječo višino sredstev v proračunu za 2019), predlagam, da župan nemudoma pripravi rebalans proračuna 2019 , v proračunu za leto 2020 pa predvidi ustrezno višino sredstev. V primeru , da ustrezen elaborat ne bo predložen občinskemu svet v presojo, se sklepa, da so planirana sredstva za subvencioniranje gospodinjstev (da jim cene ostanejo na ravni iz leta 2013) ustrezna. Poleg tega pričakujem, da bodo te pripombe (z obrazložitvijo) v zapisniku dopisne seje in tudi objavljene na spletu pod gradivo dopisne seje.

SKLEPAM, DA MOJ PREDLOG NI NEREALEN, GLEDE NA DEJSTVO, DA JE V ČASU VOLILNE KAMPANJE V LETU 2018, PREKO RADIJSKIH VALOV »RADIA 94« ŽUPANSKI KANDIDAT (SEDANJI ŽUPAN) JAVNO IZJAVIL CELO » DA RAZMIŠLJA CELO, DA BI BILA VODA ZASTONJ«.

TOREJ?
No, »živi i zdravi bili pa videli«.

V sredo, 23.10.2019 sem županu posredovala še  6 VPRAŠANJ, na katere ODGOVOROV NI IN NI.

V bistvu bi lahko »praznovali« že »MESEČNO OBLETNO« neodzivnosti iz »lokalnih dvornih soban«.

11.      VPRAŠANJE
-naprošam za dostavo dokumenta - gradbeno dovoljenje za izgradnjo večnamenske športne dvorane, z veljavnostjo od 16. 10. 2018 dalje. Poleg tega prosim za informacijo do kdaj to gradbeno dovoljenje velja.

22.   VPRAŠANJE
- naprošam za informacijo ali je bil (in kdaj je bil) pri UE Cerknica prijavljen začetek gradnje večnamenske športne dvorane in ali je bila izvedena uvedba v delo.

33. VPRAŠANJE
-naprošam za informacijo ali je bila z vaše strani, kot edine pristojne in odgovorne osebe za sprejem odločitve,  sprejeta izključno vaša odločitev glede izbire izvajalca za izvedbo gradnje večnamenske športne?

4. VPRAŠANJE

- naprošam za pojasnilo glede navedb različnih zneskov (kot je spraševal en od potencialnih ponudnikov, naročnik pa je navedbe potrdil) v povezavi z navedbo v Proračunu za leto 2018 , NRP Gradnja večnamenske športne dvorane:

1.      VPRAŠANJE PONUDNIKA iz 12. 11. 2018 : »Naročnik je v javno objavljenem dokumentu 430-4/2018-14, 10. 09. 2018 objavil "ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB" za javni razpis "GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE" v kateri med ostalim navaja:
***** začetek citata>
"Izračun ocenjene vrednosti št. 430-4/2018-1 z dne 06.06.2018 in sklepa o začetku postopka št. 430-4/2018-2 z dne 07.06.20188 ter obsega zagotovljenih sredstev , kot razvidno iz proračunske postavke naročnika št. 18013, NRP ob065-11-0040, ki znašajo 4.563.567,00 z DDV.
< konec citata*****
Torej lahko ugotovimo, da je znašal prvotno ocenjen znesek in znesek zagotovljenih sredstva pri naročniku - po odbitku davka na dodano vrednosti 3.740.629 BREZ DDV.
V objavi v ponovljenem postopku - naročnik v razpisni dokumentaciji , v poglavju 3. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA NAROČILA / Ocenjena vrednost javnega naročila / navaja:
***** začetek citata>
Ocenjeno vrednost znaša 4.552.000,00 brez DDV
< konec citata*****
Torej ugotavljamo, da po navedbi aktualne razpisne dokumentacije nova ocenjena vrednosti zagotovljenih sredstev -ob upoštevanju 22% DDV - znaša 5.516.840 z DDV. Sklepamo , da je naročnik v tem ponovljenem razpisu ponovno ocenil vrednost investicije in pridobil dodatna sredstva ter povečal znesek zagotovljenih sredstev najmanj za 811.371,30 .
Glede na to, da je zagotovljeno in urejeno financiranje eden od bistvenih pogojev za sodelovanje ponudnikov na javnem naročilu, prosimo, da naročnik nedvoumno potrdi ali ponudnik zgoraj navedena dejstva pravilo razume in je naročnik ocenjeno vrednost in zagotovljena sredstva dejansko povečal za 811.371,30 , tako da znaša ocenjena vrednost 4.552.000,00 brez DDV.
Za pojasnilo se zahvaljujemo.

O7:
2. ODGOVOR NAROČNIKA:
Spoštovani,
kot pojasnjeno v odgovoru št. 1 na vprašanje 1,
potrjujemo navedeno.
Lep pozdrav.«

3.      V Proračunu za 2018, NRP (sprejeto 14. junij 2018)  pa je navedeno:
»V začetku leta 2018 nameravamo izvesti razpis za izbor izvajalca ter podpisati pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Zagotovili bomo tudi nadzor nad gradnjo, za katero bomo na osnovi ustreznega razpisa izbrali odgovornega nadzornika. Z deli predvidevamo pričeti v mesecu juniju 2018. V tekočem letu nameravamo ta gradnjo porabiti 949.928 EUR, od tega 700.000 EUR dolgoročnega posojila ter 249.928 EUR lastnih sredstev. Konec leta 2019 se predvideva investicijo tudi zaključiti, pridobiti uporabno dovoljenje ter objekt predati upravljavcu OŠ Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
V letu 2013 je bila za Gradnjo večnamenske športne dvorane izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo oziroma podaljšano do oktobra 2018. V letu 2017 je izdelana  je tudi PZI investicijska dokumentacija ter novelacija investicijskega programa, na osnovi katerega je skupna vrednost investicije ocenjena na 4.693.342 EUR. Vrednost investicije se z rebalansom ne spreminja.«
Torej, če povzamem, prosim za obrazložitev vseh teh različnih zneskov in tudi za obrazložitev ali je šlo v NRP-ju, ki je bil v rebalansu proračuna za 2018 v sprejemanju na 21. seji občinskega sveta 14. 6. 2018, za zavajanje občinskega sveta in občanov v resnosti namere za dejanski začetek izgradnje športne dvorane?

5.      VPRAŠANJE
- naprošam za informacijo zakaj je bila z vaše strani dne 10. 9. 2018, št.  430-4/2018-14 (javno naročilo za gradnjo večnamenske športne dvorane) izključno in samo z vaše strani sprejeta odločitev o zavrnitvi vseh ponudb z  obrazložitvijo, da vse ponudbe presegajo naročnikovo ocenjeno vrednost (4.693.342 EUR)? 
Pri javnem naročilu, ki je bilo objavljeno 9. 11. 2018, ko so vse ponudbe ravno tako presegale znesek 4.693.342 EUR (iz Proračuna 2018), pa ste se v sklepu o zavrnitvi vseh ponudb sklicevali na razlog za zavrnitev vseh ponudb,  da  občinski svet Občine Loška dolina , dne 14.2.2019 na svoji 3. redni seji ni potrdil predlaganega sklepa št 18.

6. VPRAŠANJE

- naprošam za informacijo v zvezi z vašo izjavo, ki ste jo podali na 3. redni seji občinskega sveta, ki je bila 14. 2. 2019,  v povezavi s sklepom, ki ste ga predlagali občinskemu svetu v sprejem.
Predlagali ste sklep:
»Občinski svet občine Loška dolina sprejme sklep, da se nadaljuje s postopkom izbire izvajalca in izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu.«
Sama sem o tem predlogu povedala naslednje: »… je želela pred glasovanjem podati obrazložitev glasu. Povedala je, da Občinski svet ni pristojen, da bi o tem odločal. Povedala je, da ima h gradivu pripravljene dodatne sklepe, ki naj se jih doda in o njih glasuje.«
Vi ste povedali, »da je bila na 2. redni seji razprava zaprta. Povedal je, da ne ve zakaj je ta sklep problematičen. Povedal je tudi, da se je pozanimal na Ministrstvu za lokalno samoupravo kdo je odgovoren in kdo je pristojen.«

Izhajajoč iz vaše navedbe, sprašujem naslednje:
1.      Kje je Ministrstvo za lokalno samoupravo in kdo ga vodi?
2.      S  katero institucijo ste pravzaprav komunicirali?
3.      Kdaj (datum in okvirna ura) in s katero osebo je komunikacija potekala?
4.      Kako se je točno glasilo vprašanje, ki je bilo zastavljeno z vaše strani?
5.      Kakšen je bil odgovor na vprašanje, ki ste ga zastavili?

Dne 6.11. 2019 sem županu posredovala še nekaj vprašanj. In tudi tule ODGOVOROV NI. Očitno me zanimajo precej zapletena vprašanja in ni možno hitrega odgovora. No ja, ali pa NI KAJ ODGOVORITI. 

Kaj se ve?

Vprašanja so naslednja:

1- naprošam za dostavo dokumenta (ali scan dokumenta)  – gradbeno dovoljenje za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek- Vrhnika-Žaga. Novi cevovod, ki sicer nadomešča obstoječi cevovod PVC DN 315, poteka po drugih parcelah, kjer so drugi lastniki, zato sprememba trase ne more pomeniti vzdrževalnih del v skladu z Gradbenim zakonom.
2- naprošam za e- naslov (ali scan dokumentov), kjer je dostopna razpisna dokumentacija za izbor izvajalca za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek- Vrhnika-Žaga, vključno s projektno dokumentacijo, zapisnikom o odpiranju ponudb iz katerega so razvidne ponudbe izvajalcev in sklep o izboru izvajalca.
3- naprošam za dostavo dokumentov (ali scan dokumentov)  – prijava gradnje in prijava gradbišča za gradnjo primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek- Vrhnika-Žaga.
4- naprošam za dostavo dokumenta (ali scan dokumenta) – Pogodba za gradnjo (dopuščam možnost, da je »gradnja« preimenovana v »obnovo«) primarnega cevovoda DN 300 na odseku  Viševek- Vrhnika-Žaga.
5- naprošam za dostavo dokumenta (soglasja ali podobno)  na podlagi katerega je bi izveden »priklop v Viševku na obstoječo vodovodno cev  DN 3000«  in »kdo je dejansko  izvedel ta priklop«. Dokumenta sta lahko tudi skenirana. Pri tem dejstvo, da vodovod v Viševku še nima uporabnega dovoljenja, nima vloge. Navedeno izhaja iz predpostavke, da bo po zaključku investicije tudi ta del infrastrukture predan v upravljanje Komunali Cerknica na katero bo (tako se sklepa) posledično prenesena tudi odgovornost za zagotavljanje neoporečnosti vode (javno zdravje).
6- naprošam za dostavo e- naslova (ali scan-a dokumentacije), kjer je dostopna razpisna dokumentacija (in zapisnik o ponudbah ter izboru) za izbor izvajalca  v vrtanje vrtine za mikrolokacijo v Kozariščah, nad izvirom malega Obrha.
7- naprošam za dostavo dokumenta (lahko tudi scan) – Hidrogeološka in geološka analiza za mikrolokacijo vrtina v Kozariščah, nad izvirom malega Obrha, na podlagi katerih je bila sprejeta odločitev o mikrolokaciji vrtine.

Dne 10.11.2019 sem županu posredovala POBUDO ZA NAMESTITEV POLKOROŽNIH MODRIH ODSEVNIKOV z namenom odvračanja divjadi pri prečkanju cestišča.

"Dvorna" reakcija na pobudo? NE VEM, KER ODGOVORA NI.

Dajem pobudo, da Občina Loška dolina v letu 2020 (in ustrezen strošek pravočasno planira tudi v Proračunu občine za leto 2020) na obcestne količke ob cestah, v sodelovanju z Lovskimi družinami v občini,  po celi občini  namesti polkrožne modre odsevnike z namenom odvračanja divjadi pri prečkanju cestišča. Menim, da je življenje neprecenljivo in vsak strošek proračuna je upravičen, če se na ta račun reši tudi samo eno življenje (in prepreči škoda na premoženju občanov).

 Modri odsevniki so nameščeni na nevidno stran cestnih smernikov, in naj nebi imeli nobenih negativnih vplivov na okolje in voznike. Odsevniki so zasnovani tako, da v trenutku, ko jih obsvetijo žarometi motornega vozila, odbijajo svetlobo pravokotno na smer vožnje in s tem ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki zmoti in prepreči parkljasti divjadi prečkanje vozišča, takoj, ko je odsevnik izven dosega žarometov postane neaktiven, kar divjadi omogoča varen prehod ceste. Modro barvo divjad dojema kot opozorilno barvo in se je izogiba, saj se v naravi skoraj ne pojavlja in običajno predstavlja tujek v okolici, zato jo sprejema kot potencialno nevarnost. Polkrožna zasnova odsevnika pa v kombinaciji premikajočega žarometa motornega vozila ustvari navidezno gibanje in s tem spodbudi naraven čut po previdnosti, zaradi česar divjad običajno ne skoči pred avtomobil.


Hkrati pa sem dne 10.11.2019 županu posredovala tudi POBUDO ZA ODPRAVO NEZAKONITOSTI IN NAPAKE.

In tudi na tole … ODGOVORA  NI.   
Občani pa plačujejo na podlagi predpisa, ki »GA V BISTVU NI«.

Občinski svet je na svoji redni 6. redni seji, ki je bila 20. 6. 2019 obravnaval tudi  gradivo »Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina«.

Občinski svet je zgoraj navedeni elaborat potrdil,  vendar z očitno napako, ker  je občinski svet sprejel sklep:

»Potrdi se Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina«.

V gradivu, ki ga je občinskemu svetu kot predlagatelj, predložil v sprejem župan, pa se sklep v naslovu glasi:

»SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolina.«

Izhajajoč iz navedenega » Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina«, ki naj bi ga Občinski svet sprejel, sploh ne obstaja in je Občinski svet, na predlog župana kot predlagatelja gradiva, sprejel neobstoječ  sklep.

V Uradnem glasilu Obrh  4. 10. 2019 št. 139 pa je objavljen sklep katerega naslov se glasi drugače kot je bil v sprejem predložen občinskemu svetu, in sicer je naslov 
»SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolina«

popravljen v

»SKLEP o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina«.

Dokument, ki ga je dejansko/domnevno  sprejel občinski svet tako v naslovu ni identičen dokumentu, ki je objavljen v uradnem glasilu.

Dokument, ki je bil obravnavan in sprejet s strani občinskega sveta se nahaja v gradivu št. 900-2/2018, datum 24. 9. 2019, 7. Seja občinskega sveta občine Loška dolina, 3. 10. 2019, točka dnevnega reda št. 5 (https://www.loska-dolina.si/novice/seje_obcinskega_sveta/2019092611005387/)

Dokument, ki je objavljen v Uradnem glasilu Obrh 4. 10. 2019 št. 139, pa se nahaja na naslovu https://www.loska-dolina.si/za_obcane/glasilo_obrh/ .

Izhajajoč iz navedenega je potrebno preveriti ali je prišlo do kaznivega dejanja ponarejanja listine.

 Dodatno gre to sklepati  izhajajoč iz sodbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 53921/2013, ki pravi:
»Kaznivo dejanje ponarejanja listin je lahko podano tudi v primeru, če je vsebina spremenjene izjave na predrugačeni  listini resnična.«

In zato lahko sklepam le, da trenutno ni podlage za spremembo cen, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina.

Ker je JP Komunala Cerknica d.o.o. občanom že izstavila račune po novih vrednostih, ki  jih je župan predlagal v sklepu, ki ne obstaja,

zato PREDLAGAM,

DA JP KOMUNALA CERKNICA  d.o.o , NA ODREDITEV ŽUPANA Občine Loška dolina, VSEM OBČANOM, KI SO JIM BILI IZSTAVLJENI RAČUNI, PRI PRVI NASLEDNJI POLOŽNICI NAREDI USTREZEN PORAČUN NA STANJE IZ LETA 2013.
MANJKAJOČO  RAZLIKO PA OBČINA LOŠKA DOLINA  PODJETJU JP KOMUNALA CERKNICA d.o.o. ,  REFUNDIRA IZ PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA.

Na PRVI naslednji seji Občinskega sveta občine Loška dolina pa se pričakuje, da bo v potrditev predložen pravilno oblikovan » Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina«, s tem, da se predhodno, v novo predloženi  SKLEP,  doda 2.a. člen, ki naj se glasi:

»Občina Loška dolina bo za gospodinjstva , ki koristijo storitve povezane z greznicami in MKČN , subvencionirala ceno storitve obvezne gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode Občini Loška dolina v višini do razlike cen, ki jih plačujejo gospodinjstva, ki so priklopljena na kanalizacijo.«


 Dne 13.11. 2019 sem županu posredovala še vprašanje s pobudo glede imenovanje predstavnika Občine Loška dolina v LAS Notranjska v obdobju 2019-2023.

Eno lepših iz našega »lokalnega dvora« pa smo izvedeli šele ob prebiranju občinskega oglasila Obrh.  

Takoj zaprosim za odgovore in kaj dobim? NIČ. ODGOVORA NI, SAJ SO MOJA VPRAŠANJA OČITNO "PREKOMPLEKSNA" .

- naprošam za dostavo sklepa Občinskega sveta občine Loška dolina, s katerim je g. Bogdan Zevnik, kot predstavnik Občine Loška dolina, imenovan v Upravni odbor LAS Notranjska v obdobju 2019-2023.
V primeru, da takšnega sklepa ni, prosim za konkretno pravno podlago, na podlagi katere  g. Zevnik predstavlja občino v LAS Notranjska in  kot predstavnik Občine Loška dolina sodeluje v njihovem Upravnem odboru.
Če konkretna pravna podlaga (ali sklep občinskega sveta) v predmetni zadevi ne obstaja, vas pozivam, da obvestite Skupščino LAS Notranjska, da g. Zevnik ne more biti izvoljen v UO kot predstavnik Občine Loška dolina in da naj ga nemudoma razrešijo, saj ga občina ni ustrezno imenovala, da jo predstavlja v LAS Notranjska.
Sočasno pa vam predlagam, da preko KVMI začnete z ustreznimi postopki, ki bi pripeljali do imenovanja predstavnika  s strani  občinskega sveta.

Tudi na pobudo v nadaljevanju ni NOBENE REAKCIJE.

Dne 18.11. 2019 pa sem županu posredovala tudi POBUDO , da Občina Loška dolina nemudoma  pristopi k zamenjavi klasične ulične razsvetljave s  SOLARNO LED ULIČNO RAZSVETLJAVO. Navedena svetila imajo bistveno daljšo življenjsko dobo (pri 10 urnem delovanju na dan je življenjska doma ca 13 let, kar je 5 do 10x dlje kot je življenjska doba živosrebrnih in natrijevih svetilk), stroški porabe elektrike se zmanjšajo za 100% in svetilke so skoraj brez stroškov vzdrževanja. To pa je glede na začetni finančni vložek, vsekakor ekološko in finančno  upravičena investicija, ki dolgoročno pomeni proračunski prihranek.

Ob tem ne gre zanemariti, da se solarna ulična razsvetljava namesti enostavno, brez izkopov za nameščanje kablov. Sočasno pa ne gre zanemariti tudi vidika varovanja okolja.

»Sodobno oblikovane solarne ulične svetilke so zasnovane na energetsko varčnih LED svetilih ter zmogljivejših solarnih modulih. Tako zasnovana solarna ulična svetilka zagotavlja, da bo solarna LED luč delovala tudi, če bo nekaj dni slabo vreme. Solarne ulične svetilke klasičnega tipa imajo akumulator in regulator shranjena v kovinskem zaboju, ki je navadno zaradi vandalizma v zemlji. Solarna cestna svetilka LED pridobiva elektriko iz sončnih celic. Solarna cestna svetilka 30W je okolju prijazna, saj pridobiva električno energijo iz sončnih celic. Po začetni investiciji za nabavo solarne cestne LED svetilke ni računov za elektriko, ki se bo v bodoče le še dražila.”( http://solarneluci.com/)

Predlagam, da se nemudoma pristopi k zamenjavi vseh že nameščenih uličnih svetilk, pri novem nameščanju ulične razsvetljave,  pa naj se namešča izključno SOLARNO LED ULIČNO RAZSVETLJAVO.

 Pa še VPRAŠANJE na temo javne razsvetljave je bilo 18.11.2019 poslano, in sicer:

-naprošam za dostavo veljavnega dokumenta (lahko tudi scan) – Pogodba o vzdrževanju sistemov javne razsvetljave v Občini Loška dolina.
Naprošam vas tudi za dokumentacijo (lahko samo link) objavljenega javnega naročila, na podlagi katerega je bila predmetna pogodba sklenjena.In moje razmišljanje ob pesmi z naslovom »Pesem o kraljestvu, ki ga vzel je čas« v izvedbi Čukov se nadaljuje ….

Trdna grajska vrata,
hraber vitez, oster meč,
strah dvorjanov je odveč.
Le kdo utišal bi
kraljestva glas sloveč,
ampak grajskih vrat ni več.

Ja, veliko količino odgovorov sem do sedaj prejela. A ne?

Na otoku skalnem,
tam se vse skrivnostno zdi,
v skalah časa so sledi,
nekdaj grajski blišč
zdaj kup je razvalin,
in nekaj pravljic v spomin,
nekaj pravljic v spomin.

… tam se vse skrivnostno zdi … nekaj pravljic v spomin.
Ps.

Da komu slučajno ne naredim krivice, bom pa res še malce pogledala po bližnjih rdeče-rumenih zimskih obcestnih kolcih. Mogoče so pa odgovori »razobešeni« na katerem od njih.
Saj je takšen način obveščanja občanov v tej občini menda sedaj praksa (kot sem je pred kratkim  zgodilo na Ogradah).

Se pa sprašujem kako to, da se niso poslužili še poštnih golobov. 

Pa menda ja jih ni pojedla sosedova mačkica, ki je na »cesarskem dvoru« očitno že uspešno »poskrbela za malo sivo kosmato pamet«.

Pa tako veliko samohvale je bilo v julijskem (2019) glasilu, ko se je županu »ponosno« zapisalo naslednje:

»Posebej pa bi tokrat rad izpostavil gradnjo oziroma širitev optičnega omrežja v občini Loška dolina, ki sem ga pozabil omeniti že v prejšnjih izdajah Obrha. Prav je, da pohvalim družbo Telekom Slovenije, ki je razumela potrebe naših občanov ter pristopila k izgradnji, malo tudi z mojo pomočjo in z veliko zavzetostjo Franja Bukovca, ter vsem dvomljivcem dokazala, da so še podjetja in posamezniki, ki dano obljubo držijo. Najbolj pomembno pa je dejstvo, da se šele sedaj lahko pogovarjamo o odpiranju občine v svet, kajti dobre komunikacije so za to osnovni predpogoj.«

A tale komunikacija še ni vzpostavljena? In oglasnih desk tudi ni v vseh naseljih?
Ojoj, spet sprašujem. Spet »naporna« in kompleksna vprašanja.

Ali pa je mogoče mišljeno kot »optika na kolcu«, zelo  inovativno zgodovinska  »telekomunkacijska« rešitev izpred velikoooo let nazaj.

Če je že vse v tej skupnosti nazadovalo, je pa vendarle dovoljeno, da se pa še s »kolčno optiko« lahko vrnemo vsaj nekaj desetletij nazaj .  A, ne?

Napredka ne moremo ustaviti. Lahko pa ga naženemo, da gre mimo nas.
Neznan avtor

IN TO, V NAŠI OBČINI, POČNEMO ZELO USPEŠNO (ja, res je kar za podelitev priznanja).


Kam so šle vse rožice, Tomaž Domicelj