nedelja, 10. marec 2019

NE ČAKAJ POMLADI, NE ČAKAJ NA MAJ… ČE BI VAM BILO ZA … , BI VSE OPRAVILI NA ODPRTI SEJIJa, dragi moji, točno tako kot je povedal moj spoštovani pokojni sodelavec in prijatelj Josip Bajc. V 2,28 min v spodnjem posnetku  pove »če bi vam bilo za državo, bi vse opravili na odprti seji«.  Analogijo izjave lahko potegnemo tudi na lokalno raven. https://www.youtube.com/watch?v=yWTvWEk0C90

»Po analogiji, piše Aristotel, nastajajo najuspešnejše metafore. Tvorbo metafor je Aristotel razglasil za veliki dar, ki ga imajo pesniki, saj je zatrdil, da metafora ne zapisuje obstoječe podobnosti, marveč ustvarja enkratno videnje podobnosti med različnima predmetoma. Po Aristotelova določitev metafore temelji na besedni semantiki, na prepričanju, da ima vsaka stvar svoje ime, da sta beseda in pomen dve strani istega kovanca ali da je ime pripeto na pomen kot denimo nalepka na steklenico.« https://sl.wikipedia.org/wiki/Metafora

In pri nas se v četrtek,  7. 3. 2019, zgodi seja občinskega sveta.

Ko podam predlog, da se članom občinskega sveta Občine Loška dolina najkasneje do 22. 3. 2019 predloži v prostovoljni podpis soglasje, v katerem soglašajo, da se posnetki sej občinskega sveta lahko objavijo na svetovnem spletu,  člani občinskega sveta s 4 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA, sklep izglasujemo.

In kaj se zgodi?

Župan pove, da soglasja NE BO PODPISAL, ker se ne strinja, da so seje dostopne na svetovnem spletu.  Dobimo tudi razlago, z dobršno »dozo« ne ravno uspešno prikritega  posmeha s strani uslužbenke občinske uprave, o trajanju teh objav, spreminjanju zakona o varstvu osebnih podatkov, o nezakonitosti tovrstnih objav in še čem.

 Kljub mojem opozorilu, da so šla njihova pojasnila ob umiku predhodnih posnetkov iz spleta, v smeri »da so tudi v Cerknici to morali storiti« in da naj se tudi sedaj sklicujejo na Cerknico, »da so tudi v Cerknici podpisali soglasja in so seje ponovno objavljene na svetovnem spletu«,  sem bila deležna posmehljivega nasmeha in zavijajočih oči… in najlepše od vsega… občinska uslužbenka si je dovolila celo izjavo, da »je to tam (op.p. v Cerknici) nezakonito«.

Seveda, da sem takoj opozorila, da o zakonitosti delovanja  občinskega sveta v Cerknici ne bo presojala uslužbenka občinske uprave Občine Loška dolina, ampak bo presojalo sodišče, v primeru, če bodo sproženi tovrstni postopki. Vseeno pa človeka vedno znova  preseneti  tovrstno vedenje in nespoštljivost javnega uslužbenca do izvoljenega predstavnika (lokalnega) ljudstva.

Kakorkoli že, naj se končno javno spozna, kdo bo nasprotoval objavljanju sej občinskega sveta na svetovnem spletu. In naj ljudje sami presodijo, zakaj je pri posamezniku (na javni funkciji) nestrinjanje s tovrstnim načinom seznanjanja javnosti z delom občinskih organov.

Pomlad je letni čas v zmernih geografskih območjih. Koledarska pomlad traja od 21. marca (pomladansko enakonočje) do 21. junija (poletni solsticij – sončni obrat).  Meteorološka pomlad zavzema mesece marec, april in maj. https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad

Bo uspelo, da najkasneje do 22. marca 2019 dobimo  v prostovoljni podpis in ne/podpisana soglasja tudi vrnemo v občinski depo?

NE ČAKAJ POMLADI, NE ČAKAJ NA MAJ

Če zadevo pogledam iz nekoliko ciničnega vidika (o humorju v tem primeru, žal  ne morem govoriti), predvidevam, da bi bili nekateri najbolj »srečni«, če bi se izdelovali še bolj skrajšani povzetki dogajanja na sejah, ki bi se jih razobešalo po oglasnih deskah po vaseh… .

In vest bi bila čista… javnost bi bilo obveščena. Zahtevi po obveščanju javnosti bi bilo zadoščeno. Tiste »dolge kolone občanov, ki jih  redno vidimo pred oglasnimi deskami« pa bodo tako le še daljše in ljudje bodo še bolje in bolj podrobno seznanjeni z delom župana, občinskega sveta, občinske uprave, nadzornega odbora.

Predlagati velja tudi, da občinska uprava z županom na čelu,  Pošti Slovenije poda tudi predlog za ukinitev poštnega urada v Starem trgu, in prenos pošte uredi kar s prenosom pošiljk  preko golobov.
Le zakaj bi se tule v Loški dolini prilagajali razvoju tehnologije in uporabljali sodobne komunikacijske poti?  

Mi smo vendarle center »sveta« (da ne uporabnim kakšne druge besede, ki se bi nanašala na pretekli  »visoki - debeloglavi« obisk  iz Cerknice, ki so ga bili na občini deležni v pustnem času), in »bomo mi določali, kako se bodo ljudje informirali in o čem bodo govorili«.

Ob tem pa še dobronamerno  opozorilo …. tudi dve mačkici, ki se gibljeta okoli »centralnega  svetovnega lokalnega dvora« bi veljalo imeti nekoliko »na očeh«.
Malih »sivih pameti« bi ob vsem tem znalo že pošteno primanjkovati in se lahko zgodi, da se bosta lotili  še »poštnih golobov«.

In tako bomo, ojoj, soočeni še s kaosom na področju obveščenosti lokalnega občestva.

Kakorkoli že, kot zapoje Butale bent  (https://www.youtube.com/watch?v=d0uu-KKzlDw)  »vsaka hiša ma svoj krampir« … ja, res je. Res  imamo tudi v tej hiši »krampir«, in sicer »krampir«,  da zadeva sploh še nekako funkcionira (le  javnost delovanja je potrebno »urediti«, pa bo vse »tako kot mora biti«).

Mogoče velja pojasnilo kaj pomeni metafora »imeti krompir«. »Kadar ima kdo srečo oz. kadar mu kaj uspe, ne da bi to zaslužil s svojim znanjem, sposobnostjo in prizadevanjem, pravimo, da "ima krompir".« http://razvezanijezik.org/?page=imeti+krompir

Pa pustimo »krompirjevanje po lokalno« in se vrnimo na zanimivosti vprašanj in odgovorov  iz seje 7. 3. 2019.

Bežno pa se velja dotakniti tudi datuma, ko je potekala ta seja.

Četrtek, 7. marec, predvečer dneva žena,  mednarodnega praznika žensk.

Dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje od leta 1917, saj so se na ta dan začeli protesti v Petrogradu (danes St. Petersburg), iz katerih je nastala  Oktobrska revolucija. Tudi v Sloveniji so potekali boji za enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časnik Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje. Pomembna je letnica 1906, ko je Marija Urbas kot prva Slovenka doktorirala, in sicer iz filozofije na graški univerzi. 

Ženske dokončno dobijo volilno pravico in s tem pričetek enakopravnosti leta 1945, ko je uzakonjena splošna volilna pravica. https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_%C5%BEena

Ja, in tega pomembnega datuma, 8. marca, se na predvečer praznika ni niti z besedo spomnil ne župan, ne noben od prisotnih moških na seji občinskega sveta.  Tudi to nekaj pove.  Ker smo tega navajene, smo za obeležitev tega, za ženske pomembnega datuma, poskrbele same, tako kot je posameznici ustrezalo.

Še najlepši poklon prazniku pa je bil, da smo sodelovale na seji občinskega sveta  enakovredno in enakopravno moškim kolegom, kar bi bilo do leta 1945 nemogoče udejanjiti.

Torej, 8. marec – dan žena, smo članice občinskega sveta počastile delovno in simbolično, v imenu vseh žensk sveta, ki imajo (ali celo te možnosti nimajo) možnost udejanjiti.

Na seji sem izpostavila tudi vprašanje, ki je za vse občane zelo pomembno, saj se glede na sedanje dogajanje, lahko mimogrede znajdemo v razlastitvenih postopkih.

Moje vprašanje je bilo: Koliko postopkov razlastitev je proti občanom sprožila Občina Loška dolina in v kakšni fazi so postopki?

Odgovor je bil (vsaj zame) zaskrbljujoč. Sproženi so trije (3) postopki razlastitev v katerih je udeleženih več oseb. Že od prejšnjega mandata v postopkih ni sprememb. V kakšni fazi so pa predstavnik občine ni želel povedati, ker naj bi tovrstno pojasnilo »škodovalo poteku postopka«.
Ob takšnem odgovoru se mi resnično poraja vprašanje, če so dotični občani sploh seznanjeni, da se z njihovo lastnino »nekaj dogaja«. Velja preveriti, če posameznik sluti  na tovrstno aktivnost občine.
Opozorila sem tudi, da odgovorov na moja vprašanja iz pretekle seje občinskega sveta nisem dobila in pozvala, da se mi odgovore posreduje.

Vprašanje je bilo:  Katere odvetniške družbe so občino zastopale v postopkih od leta 2010 do danes?

Odgovor je bil nato podan ustno, ob komentarju, da odgovora niso podali pisno, ker nočejo delati »reklame« tem odvetniškim družbam. Na kaj naj bi se reklama nanašala sicer ni bilo pojasnjeno,  so bile odvetniške družbe pa javno prebrane : Prevolšek, Levstek, Cek, Mele, Gril, Potočnik in Prebil. (če sem katerega od priimkov razumela narobe, se opravičujem, saj je bilo tole precej hitro »zrefereirano«).

Zahtevala sem tudi odgovor na vprašanje iz prejšnje seje, koliko postopkov javnih naročil je bilo v prejšnjem mandatu (od 2014) pa do danes ,  v izvedbo oddanih zunanjim izvajalcem , kako so bili ti izvajalci izbrani, kakšna je bila vrednost posamezne pogodbe?

Odgovor je bil ponovno podan samo ustno (pa še tega nebi bilo, če ga nebi ponovno zahtevala) in sicer, da je bilo 22 postopkov javnih naročil, ki so jih izpeljali zunanji izvajalci. Koliko je bila vrednost posamezne pogodbe pa, »da naj si pogledam kar v aplikaciji ERAR«.
Takšen odgovor uslužbenca občinske uprave pa dokončno pokaže zaničujoč in posmehljiv odnos, ki ga ima do izvoljenih predstavnikov oblasti. Kakšen je odnos do občanov – strank, si ob tem ne upam niti pomisliti.

Skratka na mojo 3-kratno ponovitev vprašanja (celo  poenostavila sem vprašanje, da če nimajo sedaj pri sebi seznama z zneski, prosim samo za skupni znesek) in na 3-kratni odgovor predstavnika občinske uprave, naj si kar sama pogledam podatke v aplikaciji ERAR in naj si kar sama seštevam, sem bila primorana »stvar postaviti na svoje mesto« in gospodu javnemu uslužbencu povedati, da sem v funkciji članice občinskega sveta in da zahtevam informacijo, ki so mi jo dolžni dati. Da bo informacija posredovana je potem zagotovil župan.  Odgovorov na ostala vprašanja na to temo, ki sem jih zahtevala, pa nisem dobila in so bila spregledana, kot da jih ni bilo.

Mimogrede, za predstavo koliko takšen postopek, ki ga izvaja zunanji izvajalec stane, naj navedem pojasnilo iz obrazložitve v proračunu za leto 2019: » V letu 2019 sredstva v višini 5.216 EUR namenjamo poplačilu stroškov zunanjega svetovanja izvedenega javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo večnamenske športne dvorane.« Sedaj naj si pa vsak sam izračuna koliko je vse skupaj stalo za 22 javnih naročil, ki so jih v 5 letih za občino Loška dolina izvedli zunanji izvajalci . Ali pa naj si sam brska in sešteva  po aplikaciji ERAR, saj tega podatka v občinski upravi očitno nimajo (vsaj seštetega ne).
Mogoče se ob tem lahko poraja vprašanje glede občinske uprave … pa ne bom nadaljevala. Le predvidevam lahko, da bi se s tem denarjem mogoče pokrila tudi celoletna plača vsaj enega od zaposlenih.

Skratka, vprašanj, neznank in pomislekov je ogromno. In še jih bom (in bomo) postavljala in izpostavljala.
In zakaj?

Za najvišje dobro!

Ja, človek se kar zamisli, ko se loti prebiranja Aristotelovega dela Nikomahova etika. 

Naj si ob tem dovolim podati samo nekaj splošnih podatkov kdo je bil Aristotel oz. nekaj o njegovem življenju, da  bralcu nekoliko približam njegov um in razmišljanje.

Aristotel je živel med letoma 384 in 324 pr. n št. Rodil se je na otoku Evboja. Izhajal je iz bogate meščanske družine. Njegov oče Nikomah je bil namreč za tiste čase zdravnik. Pri 17. Letih se je Aristotel odpravil v Atene, kjer se je vpisal v Akademijo. Izučil se je za dobrega znanstvenika, filozofa. https://sl.wikipedia.org/wiki/Aristotel

"Leta 347 je umrl Aristotelov učitelj Platon. Za naslednika v vodstvu Akademije je bil izvoljen Platonov nečak Spevzip, ki je bil kot mislec precej povprečnega formata, saj ga je ne samo Aristoteles, ampak tudi še kateri drugi izmed Platonovih učencev daleč prekašal. Domnevamo lahko, da je izbira za Aristotela pomenila globoko razočaranje. Zapustil je Atene in se, pod pokroviteljstvom atarnejskega vladarja Hermija,  naselil  v maloazijskem mestu Asos, kjer se je tudi poročil s Pitiado, Hermijevo adoptivno hčerko.

Leta 343 ga. je kralj Filip Makedonski povabil na svoj dvor v Pelo s prošnjo, da bi mu vzgajal sina Aleksandra (Op.p. Velikega). Aristoteles je Filipovo vabilo z veseljem sprejel, saj je v njem videl tudi možnost, da neposredno vpliva na razvoj zgodovinskih dogodkov in da tako s svoje strani prispeva k uresničevanju Platonovega ideala, po katerem naj bi se v dobrem vladarju  družila državniška oblast s filozofsko miselnostjo. 

Aristoteles se je  l . 340 vrnil v Atene in l. 335 ustanovil samostojno šolo Peripatos, kar pomeni "Sprehajališče", bodisi ker je imela prostore v bližini nekega priljubljenega sprehajališča (ta kraj se je imenoval tudi Likej, od tod tudi oznaka "Licej" za Aristotelovo šolo), bodisi ker so učenci v šoli razpravljali , tako, da so se sprehajali in so se zato imenovali peripatetiki.
Po ženini smrti je Aristoteles živel s Herpilido, ki mu je rodila sina Nikomaha." (iz Aristoteles, Nikomahova etika)

Smoter etike po Aristotelu pomeni opredeliti in uveljaviti najvišje dobro, h kateremu teži tako vsak človek kot posameznik kakor tudi družba kot skupnost teh posameznikov; to najvišje dobro pa je srečnost. Srečnost ne obstoji v uživaškem življenju, kot sodi velika večina, marveč v življenju, ki je usklajeno z vrlino ali krepostjo.https://www.bukla.si/knjigarna/filozofija/anticna-filozofija/nikomahova-etika-mehka-vezava.html

Naj bo o Aristeotelu  zaenkrat dovolj. Mogoče še pride trenutek, ko se dotaknemo njegovega nauka. Vsekakor pa bo v prihodnje potrebna beseda ali dve tudi o vrlinah, etiki in še čem.

Za začetek… vrlina je moralna kakovost osebnosti . Mišljena je sposobnost umnega delovanja v skladu z etičnimi normami. https://sl.wikipedia.org/wiki/Vrlina

"Najbolj mrzim vlogo opazovalca, ki neprizadeto gleda ali ravna.

 Nikoli ne bi smeli samo gledati.

Biti moramo priče: sodelovati moramo in nositi odgovornost."
Antoine de Saint-Exupery
Kot zanimivost:
Filozofija : Aristotel

Ni komentarjev:

Objavite komentar