nedelja, 10. februar 2019

SPLETKE NA OLIMPU ALI LOKALNI OLIMP PO DOMAČEVsaka sredina premore svoj Olimp, kraj bivališča dvanajstih bogov, ki uravnavajo človeška življenja.

V nekaterih sredinah je bogov nekaj manj, v nekaterih nekaj več in tudi višina te gore ni povsod enaka.

Po grški mitologiji bogovi  Zevs, Pozejdon, Hades, Hera, Erida, Ares, Atena, Apolon, Afrodita, Hermes, Artemida, Hefajst, krojijo vsakdan smrtnikov in vsak je »pristojen« za nekaj. So vsemogočni in nadnaravni, istočasno pa imajo človeške lastnosti. So ljubosumni, pošteni, zavistni, dobri ali hudobni, zli, lepi in grdi. (https://www.youtube.com/watch?v=c2L-OlFQvV8)

Zmeda na zemlji, med smrtniki, je njihovo delo.

Hermes je zadolžen za komunikacijo in obveščanje (glasnik bogov), ki svoje aktualne novice razširja po dvornih sobanah Olimpa.

Zadnje čase so njegova poročila precej dolgočasna in nujno potrebuje nekaj akcije, da se aktualnost dnevnih novic poveča. Vsi bogovi Olimpa so precej zdolgočaseni, saj jim življenje teče mirno, brez pomanjkanja, z neomejenimi količinami nektarja in ambrozije.  V svoji zdolgočasenosti iščejo zabavo, saj je nezadovoljstvo vedno večje.

Zeus, glavni bog Olimpa, ki s svojo jezo na zemlji vsake toliko časa povzroči hude nevihte, za popestritev življenja predlaga ples v maskah. A predlog ne požanje prav velikega navdušenja. Bolj godrnjanje in nezadovoljstvo nad spremembami, ki jih prinese napor maskiranja in preoblačenja. 

Zdolgočaseno godrnjanje se nadaljuje po dvornih sobanah.

Nekoč dobijo preblisk, da bi bilo strašno zabavno, če bi nekaj časa živeli kot ljudje. Ljudje imajo namreč vedno dovolj problemov v borbi za preživetje in jim nikoli ni dolgčas.

Trpijo, umirajo, se prepirajo… skratka pestro in živahno je življenje smrtnikov.

Zeus dobi zanimivo zamisel, da bi bila čudovita popestritev njihovega dolgočasnega življenja, organizacija poroke med prikupno morsko nimfo Tetido in Pelejem. To pa zelo razveseli Hermesa, ki si dogovori celo za neposredno reportažo s prizorišča poroke.

Priprave so se začele. Prelepe boginje so svoje božanske glave zaposlile z mislimi, kaj obleči za ta veličastni dogodek in po dvornih sobanah je završalo od navdušenja.

Seveda pa vse priprave in navdušenje nad njimi, nikakor niso mogle miniti brez težav.

V boginji Eridi, boginji prepira, se je oglasila vsa njena prepirljivost. Začela je spletkariti in razmišljati, kaj storiti, da zaneti prepir. V žaru razmišljanja, kako čim bolj spreti vse naokoli, se je odpravila na Zemljo. Na tržnici je ukradla dve jabolki in nato z užitkom poslušala spor, ki ga je med prodajalcem in stranko zanetilo njeno dejanje. V svoji navdušenosti, ob videnem, je eno jabolko snedla, z drugim pa se je vrnila v svoje sobane na Olimpu.

Prepirljivka je s svojo spletko nadaljevala.

Z zlat iglo je v jabolko napisala »NAJLEPŠI!« in jabolko spremenila v težko, zlato jabolko, saj imajo bogovi pač zmožnost, da sebe in stvari poljubno spreminjajo.

Poroka se je začela.

Vse boginje, bogovi, polbogovi, nimfe in še kdo, so bili zbrani v plesni dvorani. Ravno je potekala živahna zabava s smehom in plesom, ko se jim je pridružila tudi boginja prepira. Spletkarka je poznala šibke točke vseh boginj in bogov, zato se približa trojici lepih boginj:  Heri, Afroditi in Ateni, ter jim ponudila zlato jabolko z napisom »NALJEPŠI!«.

Vse tri so se v en glas začudile: »Zame?« Jabolko pa se je zakotalilo po tleh in se ustavilo natančno na sredini med vsemi tremi  boginjami. 

Verjetno je sedaj vsem jasno, kaj se je zgodilo. Razvnel se je buren prepir med boginjami, katera med njimi si zaradi svoje lepote zasluži to jabolko ….. ja, tako smo »na veke vekov« dobili »JABOLKO SPORA«, ki zaneti marsikateri spor tudi na Zemlji.

Pa sestopimo iz  »tapravega« Olimpa in preidimo med smrtnike občine Loške doline.

V naših krajih je bila dobra letina tako okusnih jabolk vseh vrst, kot tudi bolj črvivih »jabolk spora«, ki iz lokalnega Olimpa, že kar daljše obdobje, nenehno padajo na Zemljo.  

Pa konkretizirajmo ta najnovejša črviva »jabolka spora«.

PRVIČ:
Športna dvorana.
Pred leti (2013) so si predstavniki občinskega sveta ogledali projekt (tudi finančno oceno) športne dvorane. Na željo lokalnega Olimpa, je ogled potekal za zaprtimi vrati, brez kamer in javne razprave (torej »na štiri oči«… no ja, bilo je malenkost več parov oči oz. glav z imeni in priimki).

Na tem ogledu je bilo s strani predstavnika lokalnega Olimpa rečeno: »Saj nisem zmešan, da bi gradili tako drago in neracionalno dvorano. Pod nobenim pogojem ne in takšne dvorane tukaj ne potrebujemo.«
A bi se moralo tukaj napisati, kdo je podal takšno izjavo in kateri nekdanji člani sveta so jo slišali?
In zato, dragi moji, od leta 2013, pa do volilnega leta 2018 o športni dvorani ni bilo govora.

Ko pa je očitno zmanjkalo »volilne municije«, se je to zadevo pompozno privleklo na plano, da se je pridobilo glasove mlajše volilne generacije, ki sodi v športne kroge in se trenutno še ne ubada s finančnimi zadevami, v smislu primerne cene in predvidenega stroška najemnine na uro (ki jo bodo morali seveda plačevati iz svojega žepa).

Tako se je taktično pri tej populaciji poželo odobravanje, pri drugi generaciji pa grozo ob misli, da gre za takšno predimenzioniranje (v gabaritih in financah), ki ga nismo sposobni obvladati, ob zavedanju nujnosti investiranja v nemoteno oskrbo z vodo in še kaj življenjsko pomembnih dobrin.

Potem pa se najdejo še »slepo zaverovani v pravilnost in božanskost dejanj na lokalnem Olimpu«, ki z visokimi toni (in ne preveč izbornimi besedami) poskušajo izsiliti pozitivno mnenje o nerazumnih odločitvah Olimpa... in tako postaja začinjeno »jabolko spora« vse večje in tudi vse bolj gnilo.

Za nameček se sedaj, v letu 2019, dobi v obravnavo (za sejo občinskega sveta 14. 2. 2019) proračun, v katerem finančnih sredstev za izgradnjo športne dvorane sploh NI PLANIRANIH.

V eni od točk dnevnega reda, pa je predložen tudi predlog sklepa, ki naj bi ga sprejel občinski svet: »Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep, da se nadaljuje s postopkom izbire izvajalca izgradnje večnamenske športne dvorane Stari trg pri Ložu
Ob tem je navedeno v  obrazložitvi, da so svetniki 4. 1. 2019 posredovali poziv, da župan nemudoma začasno zaustavi vse aktivnosti v zadevi izgradnje športne dvorane in da mora sedaj občina v ustreznem roku sprejeti odločitev o izbiri oziroma zavrnitvi vseh ponudb.
Predhodne odstavke je vredno še enkrat prebrati, saj človek ne more verjeti, kako se (in zakaj??) poskuša odgovornost prelagati na nepristojne. Ob tem pa se še vedno poskuša v javnosti prikazovati, kako je župan z občinsko upravo vnet zagovornik izgradnje športne dvorane, sočasno pa sam ne planira niti EUR-a v proračunu, da bi to vnemo tudi potrdil z dejanji.

Hmmm… boginja Erida je bila očitno spet na delu.

Nima smisla še enkrat pojasnjevati, da je imel župan čas (brez kakršnihkoli posledic),  zaustaviti javno naročilo med 4. 1. in 10. 1. 2019, pa tega ni storil. Sedaj pa se išče rešilno bilko (v smislu »NIČ KRIV«), ki je zakon o javnem naročanju ne podaja in se odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prelaga v sprejem na občinski svet, ki te pristojnosti sploh nima. 

V 90. členu ZJN-3 so namreč določeni možni načini zaključka postopka:

Ustavitev postopka je možna do roka za oddajo ponudb. To opcijo je imel župan do 10. 1. 2019, ko je 4. 1. 2019 dobil poziv svetnikov. Očitno pa je ni izkoristil. Je za to vzrok v nepoznavanju področne zakonodaje ali... ?

Sedaj pa mu ostaja le opcija  zavrnitev vseh ponudb (ali pa izbor izvajalca, če se bo tako odločil), ki jo občina lahko izvede na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb. Če bo naročnik/občina-župan zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek, obvestiti ponudnike ali kandidate

In kdo sprejme odločitev o ustavitvi postopka ali o zavrnitvi vseh ponudb?

Tisti, ki sprejme tudi sklep o začetku postopka in o izboru tj. župan, ki se odloča na podlagi ugotovitev komisije, katera predhodno preuči vse ponudbe. Nikakor pa te odločitve ne sprejema občinski svet, ki v postopku niti ne sodeluje, niti nima vpogleda in ne preučuje ponudb.

Torej, kaj se poskuša s takšnimi mahinacijami dokazati?

Neznanje,  poskus razbremenitve odgovornosti ali mogoče norčevanje iz članov občinskega sveta? Naj se vsak sam odloči, katero obrazložitev (ali pa mogoče kar vse tri) bo izbral.

Tako pač govori zakonodaja, ki se jo je potrebno držati tudi v Občini Loška dolina. Zato naj se sedaj odgovorna oseba na občini (BREZ  BREZPREDMETNEGA SKLEPA OBČINSKEGA SVETA) odloči kot hoče in išče ustrezne razloge za zavrnitev vseh ponudb, kjer in kakor hoče, saj je tovrstni način poslovanja na tem lokalnem Olimpu že kar precej domač in poznan.

Občinski svet svoje predloge poda ob prvi obravnavi proračuna (katerega priprava je v pristojnosti župana) , kar se (oz. naj bi se, kar se uresniči v zelo malo primerih) upošteva v popravkih do končnega predloga proračuna. Nato je odločitev na občinskem svetu ali proračun sprejme ali zavrne.

Pa pojdimo kar k naslednjem »jabolku spora«.

DRUGIČ:
Dom starejših občanov na Ogradah. Že veliko povedanega, veliko napisanega, veliko neodgovorjenega. Počakajmo na odgovore in videli bomo, kako se bo zgodba zapletala, razpletala in zaključila.

TRETJIČ:
Razpis za zaposlitev v občinski upravi za nedoločen čas, še enega »strokovnega sodelavca« v sobanah lokalnega Olimpa. Mar se res (glede na videno, znano in občuteno) potrebuje še enega zaposlenega in z notranjimi prerazporeditvami in racionalizacijo (seveda ob ustreznem vodenju in znanju) ni možno pokriti vseh nalog?

Verjetno so v tem trenutku rešitve mogoče, le domisliti se jih je potrebno. Je pa res, da je tudi v tem primeru potrebno poznati notranje procese, obremenitve zaposlenih in organizacijo dela, kar pa na dvoru ni zaznano kot največja odlika.

ČETRTIČ:
Veste kakšen postopek vas s strani lokalnega Olimpa lahko še doleti?

Razlastitev zemljišča.

 Ja, prav ste prebrali.

»Ureditev hodnika za pešce Pudob-Marof«….

Obrazložitev v osnutku proračuna 2019: »V letu 2017 oziroma 2018 smo nameravali izpeljati postopek razlastitve zemljišča, vendar je postopek bolj dolgotrajen kot smo predvidevali, zato nameravamo to izpeljati v letu 2019. …Za eno ne odkupljeno parcelo izvajamo postopek razlastitve.«

Ja, zato imamo občino, da se nad nekatere spravlja z razlastitvami, z drugimi pa se poskuša dogovarjati in se z njimi sklepa pogodbe o plačilu nadomestila.

»Glede na dejstvo, da še nismo dosegli dogovora z Agrarno skupnostjo Kozarišče o odkupu zemljišč, na katerih so vrtine in črpališče v Kozariščah, zato ima občina sklenjeno pogodbo za plačilo nadomestila za uporabo navedenih zemljišč. Letni strošek je 2000 EUR.«

Pa, da ne bo navedeno narobe razumljeno. Poudarek je namenjen neenaki obravnavi subjektov (in ne zato, ker občina plačuje najemnino). Težava je v tem, da se za nekatere (iz razloga izgradnje obcestnega pločnika) vodi postopek razlastitve, v primeru črpališča vode (ki je javno dobro), pa se plačuje najemnino.

 Ali gre za enakopravno obravnavo vseh občanov, naj presodi vsak sam.

PETIČ: 
Tegale »jabolka spora« pa bodo »zelo veseli« prebivalci vasi Pudob.

V letu 2019 namerava občina »sredstva v višini 15.000 EUR nameniti izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za obnovo vodovodnega odseka skozi vas Pudob. Pričetek gradnje pa je predviden v jesenskih mesecih.«

Zelo dobro planiranje, ni kaj. Kanalizacija in kabli so ravno urejeni, vse je asfaltirano. Jeseni pa se bo »ponovilo vajo« še z vodovodom in ponovno porušilo mir ter nemoten dostop do dvorišč (za nekaj mesecev).

Saj ne, da prebivalci Pudoba ne potrebujejo prenovljenega vodovodnega omrežja, a za to se je vedelo že ob planiranju kanalizacije, pa so nekomu misli očitno ušle drugam. Mogoče k razlastitvam in podobnim zgodbam in zato za pravočasno razmišljanje o planiranju sočasne prenove vodovoda in kanalizacije ni bilo »več prostora v glavi«.

Žalostno, kako se troši naš skupni javni denar in preizkuša živce občanov.

V osnutku proračuna je še veliko takšnih »cvetk«, ki se jim mogoče posvetimo kdaj drugič, saj je sedaj informacij in posledično razburjenja, že preveč.

Pa se vrnimo na Olimp.

»Hermes je odlično izpolnil svojo nalogo.

Bogovi tam zgoraj so si že meli roke. Vse skupaj so seveda vzeli za zabavo in kar tekmovali med sabo, kdo bo bolj vplival na dogajanje na Zemlji.

Smrtniki. Točno tako. To je bila prava beseda … In še kako bodo plačali zaradi tega!

Na Olimpu so se bogovi  valjali po tleh od smeha, tako všeč jim je bila ta zabava. V naslednjih desetih letih je stvar postajala vse manj smešna, ampak v tistem trenutku razen Kasandre in Helenosa tega nihče ni vedel.

Zdaj pa jih pustimo pri miru in naj si sami pomagajo. Saj ne moremo nič spremeniti, kar se je zgodilo pred več tisoč leti.

Danes smo ljudje bolj razumni, zato se nam ni treba bati, da bi se kaj takšnega ponovilo.« (str. 101, 102, 103)
(povzeto po: Bottet, Beatrice; Spletke na Olimpu)

MAR JE TEMU RES TAKO?
Za vse, ki vas grška mitologija zanima, si lahko več informacij pridobite na spodnjih naslovih:
            

Ni komentarjev:

Objavite komentar