ponedeljek, 10. januar 2022

ČUDEŽI SE DOGAJAJO - PRVA ELASTIČNA CESTA NA SVETU


Prazniki so mimo in misli se nam počasi iz evforičnega prazničnega vzdušja  stabilizirajo »na normalno raven« adrenalina.
Vseeno pa mi misli občasno še vedno uhajajo na prepraznično/praznične dni in od vseh »udeležencev« praznikov se mi je, najbolj v spomin vtisnil ravno jelenček Rudolf, saj veste, tisti jelenček z rdečim noskom.

»Mali jelenček Rudolf, nosek je imel svetleč, kakor žarnica žarel je, in glej no, bil je čisto rdeč«, se začne besedilo otroške božične pesmi Glasbene šole Objem.

Vsi vemo, da je tale »rdečenosi« jelenček zelo pomembna »žvalca«, saj je »taglavni šofer« Božičkovih sani, ki vozijo »takšna in drugačna« darila otrokom in poskrbijo tudi za odrasle z raznoraznimi »presenečenji«.


Za presenečenja pa poskrbi tudi Rudolf, zato se spodobi (po ravnokar preteklem božično—novoletnem času) tudi temu rdečenosemu jelenčku in njegovi vpregi, posvetiti nekoliko več pozornosti z razmišljanjem, kako »strokovno« vozi sani in kakšna presenečenja je pripravil ali pa jih še vedno pripravlja.

»Nekega lepega zimskega dne se je jelenček Rudolf odločil, da gre na potep v gozd. V gozdu je opazoval živali (tiste, ki pozimi ne spijo) ter skakal od veselja in lepote gozda. Bil je tako razigran, da je čisto pozabil na čas.« (https://www.otroci.org/za-predsolske/jelencek-rudolf-in-njegaova-prigoda)

 

Tole »pravljico« bi lahko nadaljevali na način, kako je bilo nekoč (v ne tako oddaljeni preteklosti) lepše, če ne celo, prelepo. 

Ja, lepi časi so bili takrat, ko se še ni »pozabljalo« na lepote gozda in se ni brutalno  z goloseki, posegalo v njegovo »telo«.

Lepi časi so bili, ko se ni zanemarjalo pridobivanja soglasij za poseganje v zasebna zemljišča.

Lepi časi so bili, ko se je lahko popolnoma  zaupalo, da bo vse pravilno in v skladu s predpisi in v katerih  se je  sklepalo pogodbe z zelo racionalno porabo javnih sredstev.

Pa še nekaj je pomembno.

Lepi časi se bodo vrnili, zaupanje se bo vrnilo in s tem tudi racionalna poraba javnih sredstev.

Trenutno so »časi«, ko celo primitivizem preseže sam primitivizem. In resnično se je potrebno zelo zamisliti.

Kot navaja SSKJ, se kot nekulturnega označuje nekoga, ki ima, kaže lastnosti,

ki so v nasprotju s splošno veljavnimi načeli, normami, pravili pri vedenju, ravnanju.

O manirah in pravilih obnašanja je bilo že pisano, a je bilo »pisanje« očitno precej neuspešno, čeprav so zapisi (dokazano) spremljani tudi s strani »lastnikov« teh nepriljudnih lastnosti.

Le v vednost… obstaja »mala čudežna knjiga«, v kateri so zapisane »manire« obnašanja. No ja, zame je zelo zanimiva.

Manire je večina ljudi ponotranjila. Nekateri pa, v veličini svojega ega, tega pač niso »zapopadli« in se obnašajo kot »podivjanci« z »dometom do električnega pastirja«.

Sicer pa, kaj lahko sploh pričakujemo, če se »jagnje« spremeni v »Minotavra z izbuljenimi očmi« in si domišlja, da sedi na »zlatem nebeškem tronu« in ima pravico s »svojo zlato palico« udrihati povsod.

Takrat se začne se »milozvočno« jadikovanje in ponovno udrihanje po »packih«. A tokrat je (že v predvolilnem duhu) napisano nekoliko manj verbalno brutalno, kar je lahko znak, da je« jadikovalcu« pod roke vseeno prišla »tista mala čudežna knjiga« ali pa je avtor nekdo (drug) z nekoliko več posluha za pisano besedo.

Na tak način se sedaj poskuša (če preidemo na zgodbico) čustveno od(pri)kupiti. A večina ve in ni več tako naivna.

 

Pa se vrnimo na praznično/popraznične dni. Šestega v mesecu  se pojavijo trije »modri možje«, ki s svojim prihodom nekako končajo intenzivne »božične običaje«, z jelenčkom Rudolfom vred.

»Trije modreci z/modrujejo« razne zapise in razne »globoke« misli v stilu »Božanske komedije« in visokoleteče, ljudem všečne, sicer pa neracionalne, ideje širijo po »občestvu«.

Jasnih odgovorov pa še vedno ni.

Investicija Lož-Podlož, za primer,  pa še vedno nima vseh odgovorov.

A katerih, sprašujete?

Takole je to. 

V PRORAČUNU 2021 je bilo s strani občinskega sveta za namen, na predlog župana, potrjeno  1.126.000 €.

Pisna obrazložitev, ki jo je ob potrjevanju proračuna podal župan:

»Z obnovljenim vodovodnim odsekom med naseljema Lož in Podlož bomo zaključili vse najbolj kritične in dotrajane vodovodne odseke v Občini Loška dolina. Sočasno z obnovo vodovoda bomo izvedli tudi rekonstrukcijo ceste. V letu 2020 smo izvedli geodetske meritve ter projektno dokumentacijo. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo javnega naročila. Celoten odsek, dolg 2400 m, nameravamo obnoviti v letu 2021. Skupna ocenjena vrednost investicije znaša 1.126.000 EUR z DDV. Cesta bo širša in bo imela drugačen vzdolžni in prečni profil z ustreznim odvodnjavanjem.«

ODLOK O PRORAČUNU 2021 županu v 7. členu dovoljuje »spreminjanje vrednost projektov v načrtu razvojnih programov do 50%. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi občinski svet

Povišanje, z DDV, bi bilo s strani župana lahko največ do 1.689,000 EUR.

ZA POVZETEK, KAJ JE SPORNEGA:

Ponudbi sta bili sicer dve, ena za ca 950.000 eur z ddv in druga za 1.8 mio z ddv.

Denarja v proračunu pa je bilo 1,1 mio.

Ker je bila cenejša ponudba izločena, dražja pa je bistveno presegala zagotovljena proračunska sredstva, bi bilo smiselno, da bi se javno naročilo zaključilo brez izbire in sicer  po eni od štirih možnosti, ki jih zapoveduje zakonodaja.

Za primerjavo - v letu 2018 je bilo pri razpisu za izgradnjo športne dvorane nekaj podobnega in javno naročilo je bilo razveljavljeno iz razloga »ker je naročnik ugotovil, da vse prejete ponudbe presegajo naročnikovo ocenjeno vrednost kot tudi zagotovljena sredstva«.

Zato je tole dogajanje  pri investiciji Lož Podlož precej nenavadna praksa.

Še posebej pa je nenavadno, da se je lastnike zemljišč po katerih naj bi šla tudi delno  spremenjena trasa investicije,  k soglasjem začelo pozivati šele 3 tedne po podpisu pogodbe z izvajalcem in njegovi uvedbi v delo.

 

Postane  pa zanimivo, zakaj v gradivu (14. 12. 2021), ki ga je za obravnavo zahteval Občinski svet PZI 325/20, niso bile posredovane tudi skice in slike tega projekta. A so sploh skice še enake kot so bile ob oddaji JN tj. 5. oktobra 2021?

Po neuradnih  informacijah naj bi se od takrat do sedaj, zgodilo že »nekakšno pre-projektiranje« projekta.
TOREJ, ALI JE PRAVILNO, ČE SE JE RAZPISALO IN VREDNOTILO EN PROJEKT IN POGODBO PODPISALO ZA TA PRVI PROJEKT, SEDAJ PA SE DELA NEKAJ DRUGEGA OZ. DRUGJE IN TO PO ISTI POGODBI?

Zanimivo v obrazložitvi je tudi tole.

Predvideva se 58.060 EUR EUR za zavarovanje gradbišča (!!??), zapora ceste. Ja kaj, za vraga, pa vključuje tole zavarovanje?

Morebiti tudi novoletno okrasitev, da je »jelenček Rudolf« za božič našel tudi Podlož?

Bodimo no realni in povejmo, da je (po oceni)  realni znesek takšnega zavarovanja okoli  10.000 EUR.

Vprašanje je tudi zakaj je kar naenkrat cena »vodovodnega materiala in montažnih del« , v podpisani pogodbi ovrednoteno s 196.000 EUR?

Res so bile od 2014 podražitve in cene so zrasle, a da bi bil dvig, v primerjavi z letom 2014  kar  za 116.500 EUR?  Verjetno je realen dvig nekje okoli  20.000 EUR  (vključno s termo jaški in fazonskimi priključki). Vse to  (predvidevam) se lahko brez težav preveri v ponudbi druge, izločene ponudbe.

Predvidena razširitev  asfaltne ceste je bila na 6 m, sedaj obstoječa je  3 m.
Ampak kaj pomeni tole, ker se enkrat vmes pojavi še nova širina ceste 4,5 m?  

Po  podpisani pogodbi za izvedbo investicije, pa je šele sedaj začelo »OPOZARJATI« LASTNIKE ZEMLJIŠČ O RAZLASTITVAH (in jim pošiljati v podpis »ti. pogodbe o odkupu namesto razlastitve«), ČE/DA  »PROSTOVOLJNO« (NE) PODPIŠEJO, DA SE »NEKAJ« LAHKO POČNE PO NJIHOVIH ZEMLJIŠČIH?

In še ena, kot kaže, »nepomembna« podrobnost.

Kako pa dokumentacija, je (bila)popolna?

Je bil izdelan IP pred začetkom priprave razpisne dokumentacije? Pa ne mislim tistega iz leta 2014, saj je očitno sedaj »marsikaj drugače« v (cenovni??) primerjavi z 2014? Ne, ni ga bilo, ampak je bil pridobljen šele so mesec dni  po podpisu pogodbe in po pričetku del.

Zanimivo, a ne, kako »se imamo fajn«?

In še »malenkost« pri cenah –

- zakaj se cene v DIIP-u , ki je bil pokazan in je bil narejen MARCA 2021 (ocena investicije 2.100.000,00€)  in v IP-ju, KI JE BIL NAREJEN (8 MESECEV KASNEJE) NOVEMBRA 2021 (ocena investicije 1.865.000,00€),  razlikujejo, če jih je delal isti izvajalec?

Višje cene se nenehno utemeljuje v  podražitvah tule pa kar naenkrat  (»čez noč«) občutno znižanje cen (za cca. 250 tisoč€)? Hm??

(na eni od sej Občinskega sveta pa smo celo poslušali, podžupanov ,

 njemu lastni, »ekspoze« o tem kako poskušamo rušiti investicijo,

ker smo povpraševali po tako »dragi« pogodbi, ki nima kritja v proračunu?)

 

Zanimive so te »kalkulacije« in kalkulacije.

O ZAKONITOSTI/PRAVILNOSTI  izdelave tako pomembne dokumentacije šele  po podpisu pogodbe z izvajalcem, pa se ne bom ubadala.
Mogoče se bo ubadal kdo drug, glede na javno znane informacije, da se s to zadevo ukvarja pristojni organ.

Tudi s vprašanjem, kako je župan sploh lahko podpisal pogodbo za 1.806.000,00€ z DDV (tudi, če bi na koncu projekt stal manj), saj v proračunu za ta projekt ni imel dovolj sredstev (1.126.000,00€ z DDV in možnost povečanja za 50% ) ne gre več razpravljati .

Pogodba je bila podpisana BREZ KRITJA in to je dejstvo. In glede na drugo, izločeno ponudbo, tudi daje slutiti, da je pogodbeni znesek previsok.

Seveda pa je vprašanj, ki se ob vsem tem porajajo, še veliko:

-          glede na uradno obrazložitev o zavrnitvi ponudbe CPK-ja, se je postavil dvom v ustreznost cevi (kar naročniku-občini, omogoča zakonodaja, da dvom preveri in tu ni nič spornega) in postavljeno je bilo pisno vprašanje na katerega CPK ni odgovoril.

Ampak ….. te cevi, po oceni, predstavljajo samo ca 10% vrednosti celotnega naročila. 

Razmišljam… tudi, če bi bil »dvom« naročnika upravičen in je  CPK dejansko v ponudbi ponujal »napačne« cevi, bi bila CPK-jeva prvotna ponudba le okoli  80.000 € »višja« kot je bila sprva (torej ne 950.000 EUR ampak 1.030.000 EUR, torej še v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu).

(Pa se je vseeno podpisalo  pogodbo za 1.800.000 EUR?)

- Zakaj so v dokumentaciji, ki smo jo dobili člani OS dobili, manjkale priloge v Tehničnem poročilu PZI – obnova vodovoda? (2.1.4. POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUN, 2.1.5. RISBE, 2.1.6. DETAJLI)? 

- Kako se lahko avtor Tehnične dokumentacije za vodovod, ki je bila izdelana septembra 2020 (številka načrta: 325/20) v dokumentu sklicuje  na Tehnično dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste,  ki je bila izdelana šele 2 meseca kasneje novembra 2020 (Načrt št.: AP042-20)?

- Zakaj se je šlo v pridobivanje soglasij od lastnikov zemljišč na predvideni trasi šele po podpisu pogodbe (26/27. oktobra  2021), čeprav je  občina iz zahteve Zavoda za kulturno dediščino že od marca 2021 vedela, da potrebuje soglasja lastnikov parcel? 

- Zakaj se je ponujalo lastnikom različne cene odkupa za m2 na isti trasi? 

- Zakaj se je spremenilo traso vodovoda in to šele  po podpisani pogodbi?  Torej podpisano je eno, delano je drugo, plačano pa bo... hm?

- Ali so spreminjali tudi projekt za rekonstrukcijo ceste glede na razpisno dokumentacijo in sklenjeno pogodbo – ŠIRINA CESTE?


-          Kako pa kaj te »velike izgube vode in zmrzovanje vode v vodovodu« na trasi Lož Podlož? Ena občinskih »kronskih obrazložitev«, zakaj je investicija potrebna.

A, žal, po verodostojnih  informacijah iz Komunale, te izgube  ne obstajajo. Vodovod pa je enkrat zmrznil le na enem krajšem odseku, domnevno« zaradi premajhne globine vkopanosti cevi v tem delu. 

-          In še eno pomembno vprašanj:

Ali je dejansko res, da je ZGS podal prijavo na pristojno inšpekcijo, ker je bila samovoljno izvedeno krčenje gozdne površine za namene ureditve deponije izvajalcu?

 

Zdaj pa PA  ŠE »butalska« zanimivost (vse iz uradnih dokumentov) –

PRVA »ELASTIČNA« CESTA NA SVETU:

-          V letu 2013/14 je bila predmetna cesta dolga 2300 m, širina 3 m - po prenovi širina 5 m

-          V letu 2021 (proračun in razpis) cesta dolga 2400 m, širina 3 m - po prenovi širina 6 m

-          Trenutno, po IP-ju november 2021, cesta dolga 2200 m, širina 3 m - po prenovi širina 4,5 m

 

PA RAZUMI,  KDOR Z/MORE!

 

Meni ob vsem tem logika in ZKM (zdrava kmečka pamet), odpovesta na celi črti. 

Razumem samo, daje ta investicija sicer NUJNO potrebna, a jo bomo očitno plačali odločno preveč in v bistvu niti ne vemo točno za kaj bomo plačali. 

TO PA JE TUDI BISTVO CELOTNE »ZGODBE«.

Razumem samo, da se vodovod uradno »obnavlja« po pogodbi po obstoječi cesti, dejansko pa menda po ti. »stari cesti«. 

Razumem samo, da je tudi tole še ena »obnova po loškodolinsko«, ko se z deli začne, soglasja lastnikov zemljišč, pa se »prijazno« pridobiva, ko dela že potekajo, s pojasnilom-podpiši ali pa te razlastninimo.

Razumem samo, da če se bo kdo »uprl« in ne bo podpisal, ali pa bo celo najel odvetniško pomoč, bo »oblaten in ožigosan« po bližnji in daljni okolici »kako je proti napredku, kako nagaja, kako točno zaradi njega ljudje nimajo tega ali onega«, pod črto pa bi se morali občani najprej vprašati, »kako je sploh mogoče, da uradni oblastni organ počne kar počne oz. počne kar hoče«.

Na žalost večina ljudi to samo od daleč spremlja in »bemti« čez samovoljo lokalne oblasti in razpreda, »kako so itak  vsi enaki« in pričakuje, »kako naj nekdo vsa samovoljna dejanja uredi namesto njih«.

Ali pa se (»naščuvani« s strani trosilcev »modrosti«) spravijo nad »nepodložne«  lastnike zemljišč, ki kar tako »na vrat na nos«, s vso pravico, ne dajo soglasij.

PA JE TO PRAV, SPRAŠUJEM?

No, naj razmisli in si odgovori vsak sam kaj bi naredil na njihovem mestu.

 

Razumem pa tudi to, da bomo, ko bo  Komunala od občine uradno prevzela novo »cevovodno draguljarno«, zaradi »visoke vrednosti vodovoda« (kaj hočemo, v tejle »hiši« pač raje podpišemo pogodbo za 1,8 mio, kot razveljavimo razpis in ponovno dobimo ponudbo za okoli 1 mio EUR) posledice kar »fletno« občutili pri precej višjih položnicah.

Pa ne zaradi porabe vode, ampak zaradi visokega zneska omrežnine, ki se izračuna  vezano na vrednost vodovoda, ki ga gradi občina. (pa  Komunale, čeprav je v tej občini tole že kar malce tradicionalno, niti »okriviti« ne bomo mogli za to) 

Kako je že Fran Milčinski pisal »Kako so si Butalci omislili pamet«?

(https://sl.wikisource.org/wiki/Butalci#Kako_so_si_Butalci_omislili_pamet)

 

»…..To je bilo jako všeč vsem Butalcem in so bili ponosni, da imajo pamet tako pametno.

Pa so imeli pri tej kupčiji še posebno srečo; kajti ni trajalo dolgo, pa je imela pamet mlade in je pameti kmalu bilo dovolj po vseh Butalah.«

P.S

Če le ne bi bilo prijazne »Jezercove« mačkice, v bližini.

  

To je pa tudi vse kar razumem, saj nikakor ne morem »razumeti in doumeti«, da je kaj takšnega v tej naši ljubi domovini sploh mogoče.

To investicijo je POTREBNO NAREDITI, ljudje to potrebujejo, a jo je potrebno NAREDITI PRAV, po predpisanih postopkih in RACIONALNO, v skladu z razpoložljivimi sredstvi in zmožnostmi.

No, pa da ne zanemarimo »tradicionalnih« tem, ki ponavljajo kot mantra »lokalne hiše«

» …Predvsem se uporabljajo kot duhovna vodila, besede ali vibracije, ki častilcu omogočajo osredotočenje na eno samo misel….« (https://sl.wikipedia.org/wiki/Mantra) 

ali še bolje, kot priročen »molilni mlinček«.

»…Verjamejo, da če zavrtiš molilni mlinček ta zate opravi molitev. Podobno je z zastavicami, ki jih imajo izobešene pred hišami – ko plapolajo v vetru, takrat se opravlja molitev. Praktično, kajne?« (https://www.katjajemec.si/budisticni-samostani-buddhist-monasteries/)

·       O športni dvorani,

·       O »znameniti« vodni vrtini, ki je menda »prepuščala« (v razmislek, kako tole »prepuščanje« umestiti med novodobne čudeže),

·       o dograjevanju zdravstvene postaje  in kulturnega doma po DIIP-u, ki govori o energetski sanaciji obeh objektov (ali je to isto ali ne, presodite sami),

·       o oskrbi za starejše,

·       o Medgenovemu »umiranju na obroke« ,

·       o »neverending čistilno kanalizacijski story«,

·       o še marsičem, kar je v tej občini v  …. (no, pa bom ostala besedno spodobna),

pa v drugih zapisih.

Zaenkrat le toliko, saj je že tole dovolj, da se človek do konca » zasekira« in se »mu pokvari prebava«.

 

Facile largiri de alieno.

Lahko je s tujim biti darežljiv.

 

(Latinski pregovor)

 

»Beseda »čudeži«,  je v nekem biblijskem slovarju definirana takole:

»Učinki v fizičnem svetu, ki presegajo vse znane človeške in naravne sile

ter se jih zato pripisuje delovanju nadnaravnega bitja.««

( https://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/2005120)

Ni komentarjev:

Objavite komentar